Tiếng Anh ngày càng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người. Tiếng Anh không chỉ là công cụ hữu ích hỗ trợ học tập, làm việc mà còn không thể thiếu trong giao tiếp hằng ngày. Cùng Ngoại Ngữ Tinh Tú (e4life.vn) tìm hiểu các đoạn hội thoại tiếng Anh về Shopping, mua sắm thông dụng nhất qua bài viết sau đây nhé!

Hội thoại tiếng anh về shopping
Hội thoại tiếng anh về shopping

1. Đoạn hội thoại tiếng Anh về Shopping

1.1. Hội thoại 1

 • A: How can I help you? – Tôi có thể giúp gì anh/chị không?
 • B: Oh, I am looking for a red-wine sweater or cardigan. – Ồ, tôi đang tìm một chiếc áo len hoặc cardigan màu đỏ rượu.
 • A: What do you think about this sweater? – Anh/chị thấy mẫu chiếc áo len này thế nào?
 • B: The color is so beautiful! I really like this. However, it seems quite small for me. Is there a bigger size?- Màu áo này quá đẹp! Tôi rất thích chiếc áo này, nhưng trông nó có vẻ hơi chật chội so với tôi. Bạn có cỡ lớn hơn chút không?
 • A: Yes, here you are. This is a big one. –  Chắc chắn rồi, anh/chị thử chiếc này xem. Đây là cỡ lớn.
 • B: Thank you! –  Cảm ơn bạn!

1.2. Hội thoại 2

 • A: What can I do for you? – Tôi có thể giúp gì cho bà?
 • B: A pair of shoes for my daughter. – Tôi muốn mua 1 đôi giày cho con gái tôi.
 • A: What colour do you want? – Bà muốn màu gì?
 • B: Do you like the blue shoes, Lan? – Con có thích giày màu xanh không Lan?
 • C: I don’t like blue. I want pink shoes. – Con không thích màu xanh. Con muốn giày màu hồng.
 • B: Can we see a pair of pink shoes, please? – Có thể cho chúng tôi xem đôi giày màu hồng được không?
 • A: Yes. What size? – Vâng. Cỡ nào ạ?
 • B: Size 215. – Cỡ 215.
 • A: Here you are. Try these on, please. – Đây ạ. Xin hãy thử đôi giày xem.
 • B: How are they, dear? – Có vừa không con gái?
 • C: They are just all right, Mom. – Chúng vừa khít mẹ ạ.
 • B: We’ll take them. Here’s the money. – Chúng tôi sẽ lấy đôi này. Gửi cô tiền.
 • A: Thank you. – Cám ơn bà.

1.3. Hội thoại 3

 • A: Good afternoon. What can I do for you? – Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho chị không?
 • B: I’d like to buy a shirt. – Tôi muốn mua chiếc áo sơ mi.
 • A: What size, please? – Chị mặc cỡ nào?
 • B: Size M. – Cỡ M.
 • A: Here’s one in your size. – Cỡ đó đây thưa chị.
 • B: May I try it on? –  Tôi có thể mặc thử chứ?
 • A: Of course. The fitting room is over there. – Tất nhiên. Phòng thử đồ ở đằng kia ạ.

1.4. Hội thoại 4

 • A: Hi, are you being helped? – Xin chào, cô cần giúp gì không?
 • B:  I’m interested in some scarves. – Tôi muốn xem vài chiếc khăn quàng cổ.
 • A: All our scarves are in this section. What do you think of this one here? It’s made of silk. – Tất cả khăn quàng của chúng tôi đều ở gian hàng này. Cô thấy chiếc khăn này thế nào? Nó được làm bằng lụa đấy.
 • B: It looks nice, but I’d like to have something warm for the winter. – Trông nó đẹp đấy, nhưng tôi cần cái gì đó ấm hơn cho mùa đông.
 • A: Maybe you would like a heavy wool scarf. How about this one? – Có lẽ cô thích một chiếc khăn len dày. Cô thấy cái này thế nào?
 • B: I thinks that’s what I want. How much is it? – Tôi nghĩ đó chính là cái tôi muốn. Nó có giá bao nhiêu vậy?
 • A: It’s…200,000 VND. – Nó có giá 200 nghìn.
 • B: Well, it’s a little expensive. Do you think it’s possible to get a discount? – Chà, có vẻ hơi đắt nhỉ. Cô có thể giảm giá một chút được không?
 • A: I’m so sorry. It’s the best price I can offer. – Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng đó là mức giá hữu nghị nhất rồi đấy ạ.
 • B: Alright. I’ll get it. – Thôi được. Tôi sẽ mua chiếc khăn này.

1.5. Hội thoại 5

 • A: Can I try this on, please? – Tôi có thể thử chiếc áo này chứ?
 • B: Of course. You can try it on in our fitting room on the third floor. – Chắc chắn rồi. Bạn có thể dùng phòng thử đồ ở trên tầng ba.
 • A: Where can I try this on? – Tôi có thể thử chiếc áo này ở đâu nhỉ?
 • B: We have a large fitting room at the back of the store. Please follow me. – Chúng tôi có một phòng thử đồ rộng ở cuối cửa hàng này. Xin vui lòng theo tôi.

1.6. Hội thoại 6

 • A: Good morning. Can I help you? – Chào anh. Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • B: Yes, please. I want to buy a radio. – Vâng. Tôi muốn mua 1 chiếc đài.
 • A: I think this is a nice one. It’s 250,000 dong. – Tôi thấy chiếc đài này tốt đấy. Nó có giá 250 ngàn đồng.
 • B: 250,000 dong? That’s a lot of money. – 250 ngàn ư? Đắt thật đấy.
 • A: But it’s very good. – Nhưng chất lượng của nó rất tốt.
 • B: Let me try it…All right. I’ll take it. – Để tôi thử xem sao. Được rồi. Tôi sẽ lấy nó.

1.7. Hội thoại 7

 • A: Do you like Shopping? – Bạn có thích mua sắm không?
 • B: Yes, I’m a shopaholic. – Có, tôi là một tín đồ shopping.
 • A: What do you usually shop for? – Bạn thường mua gì?
 • B: I usually shop for clothes. I’m a big fashion fan. – Tôi thường mua quần áo. Tôi là một người hâm mộ thời trang.
 • A: Where do you go shopping? – Bạn mua sắm ở đâu?
 • B: At some fashion boutiques in my neighborhood. – Tại những khu vực thời trang nơi tôi sống.
 • A: Are there many shops in your neighborhood? – Có nhiều cửa hàng ở nơi bạn sống không?
 • B: Yes. My area is the city center, so I have many choices of where to shop. – Có. Khu vực tôi ở là trung tâm thành phố, vì vậy tôi có rất nhiều lựa chọn cho việc mua sắm ở đâu.

1.8. Hội thoại 8

 • A: Is there anything else you would like to buy? – Ông có muốn mua thêm gì nữa không?
 • B: No, thank you. By the way, in case there’s a flaw in this CD player, can I return it? – Không, cảm ơn. Nhân tiện cho tôi hỏi, nếu có trục trặc gì với cái máy CD, tôi có thể trả lại được không?
 • A: Yes. But you must return it within 30 days. – Vâng. Nhưng ông phải trả lại nó trong vòng 30 ngày.
 • B: Is there a charge for that? I know other stores have a restocking fee. – Có phải mất khoản phí nào không? Tôi thấy một số cửa hàng có thu phí hoàn trả.
 • A: There will be no charge at all. However, you must show us the receipt. Could you sign it here, please? – Sẽ không mất một khoản phí nào cả. Nhưng ông sẽ phải đưa cho chúng tôi xem biên nhận. Mời ông ký vào đây.
 • B: Thank you. – Cảm ơn anh.
 • A: Alright. Keep your receipt. If something come up, you can show it to us and we’ll give you a refund. – Được rồi. Hãy giữ tờ biên nhận của ông. Nếu có gì xảy ra, ông cần phải trình tờ biên nhận này cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn trả tiền lại cho ông.
 • B: Thanks for your help. – Cảm ơn sự giúp đỡ của anh.

1.9. Hội thoại 9

 • A: How much does this pair of shoes cost, please? –  Đôi giày này giá bao nhiêu?
 • B: It’s 60$. – Đôi giày có giá 60$.
 • A: How much is this shirt? – Chiếc áo sơ mi này có giá bao nhiêu vậy?
 • B: Its price is 12$, but this shirt is on sale. You can buy two with the price of one. – Giá của nó là 12$ nhưng chiếc áo sơ mi đang giảm giá. Bạn có thể mua 2 cái với giá của một cái.

1.10. Hội thoại 10

 • A: What can I help you? – Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ.
 • B: I am looking for a T-shirt. – Tôi đang tìm kiếm một chiếc áo thun.
 • A: We have lots of t-shirts on the second floor. Let me help you. – Chúng tôi có rất nhiều áo thun ở tầng 2. Để tôi chỉ giúp bạn.
 • B: Ok. – Vâng.
 • B: Can I try this on? – Tôi thử nó được không?
 • A: Of course, the fitting room is right here. – Đương nhiên rồi, phòng thử đồ ở ngay đây.
 • B: I think I need a smaller size. – Tôi nghĩ tôi cần một size nhỏ hơn.
 • A: Yes, wait a minute. Here you are. This is a small one. – Có chứ, phiền quý khách đợi một chút. Đây ạ. Đây là chiếc nhỏ hơn.
 • B: Thank you. – Cảm ơn bạn.
 • B: Excuse me! How much is it? – Xin lỗi, nó bao nhiêu tiền vậy?
 • A: It’s 60$. Nó có giá 60$ ạ.
 • B: I will take this one. – Tôi sẽ mua chiếc áo này.
 • A: How would you like to pay for it? – Quý khách muốn thanh toán theo hình thức nào ạ?
 • B: I pay by cash? – Tôi trả bằng tiền mặt.
 • A: Yes. Thank you. – Được chứ ạ, cảm ơn quý khách.

2. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh khi đi mua sắm

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh khi đi mua sắm
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh khi đi mua sắm

2.1. Hỏi về thông tin sản phẩm bằng tiếng Anh

 • What can I do for you? / Can I help you? –  Tôi có thể giúp gì cho bạn?
 • I want to buy a coat. –  Tôi muốn mua 1 chiếc áo khoác.
 • I want to buy some summer clothes. – Tôi muốn mua 1 vài bộ quần áo mùa hè.
 • I’m looking for some pens. – Tôi đang tìm mấy cái bút.
 • Can you give me some other hats? – Bạn có thể đưa cho tôi một vài cái mũ khác được chứ?
 • Any other pants? –  Có cái quần nào khác nữa không?
 • Please show me your jacket style this winter. – Vui lòng cho tôi xem kiểu áo khoác trong mùa đông này.
 • I want to buy jeans. – Tôi muốn mua chiếc quần jean.
 • What do you want to buy? – Bạn cần mua gì?

2.2. Hỏi về giá sản phẩm bằng tiếng Anh

 • How much is it? – Cái này bao nhiêu tiền?
 • Can you give me a discount or give me a another thing? – Có thể giảm giá cho tôi hoặc tặng tôi một thứ gì đó được không?
 • How much are they? –  Chúng bao nhiêu tiền?

2.3. Hỏi về tình trạng sản phẩm bằng tiếng Anh

 • Is this dress different color? – Cái váy này có màu khác không bạn?
 • Can I see a smaller size? – Cho tôi xem cỡ nhỏ hơn được không?
 • OMG! What’s the material of this one? – Ôi chúa ơi! Cái này được làm từ nguyên liệu gì vậy?
 • It’s famous brand. –  Đây là nhãn hiệu nổi tiếng.
 • It’s latest design. – Đó là thiết kế mới nhất.
 • Do you have cases for iPhone 11, please? – Bạn có ốp điện thoại cho iPhone 11 không?
 • Can i change another one if it’s not suitable for my friend? – Tôi có thể đổi cái khác nếu cái này không phù hợp với bạn tôi được không?
 • It’s too big for me. –  Nó rất lớn đối với tôi.

2.4. Mẫu câu giao tiếp thử đồ khi mua hàng bằng tiếng Anh

 • Please try it on. – Bạn mặc thử xem sao.
 • Both popular design and color fit you very much. – Cả kiểu dáng và màu sắc đều rất hợp với bạn.
 • You can think about it. – Bạn cứ xem đi rồi mới quyết định.
 • Do you want to buy it?. –  Bạn muốn mua chứ?
 • This is good as well as cheap. – Hàng này vừa rẻ, chất lượng lại rất tốt.
 • Where’s the fitting room? –  Phòng thử đồ ở đâu?
 • I’d like to return this. – Tôi muốn trả lại cái này.
 • Do you like the my hair? – Bạn có thích mái tóc này của tôi chứ?
 • The pattern is popular at present. –  Hiện nay mốt này đang được ưa chuộng đấy.

2.5. Mẫu câu giao tiếp dùng để thanh toán sản phẩm bằng tiếng Anh

 • Please give the money to cashier. – Làm ơn thanh toán ở quầy thu ngân.
 • How much is my money? –  Của tôi hết bao nhiêu tiền?
 • Can I pay with my card? – Tôi có thể trả bằng thẻ của tôi được chứ?
 • Cashier is beside. – Quầy thu ngân ngay bên cạnh.
 • How would you like to pay? – Bạn muốn thanh toán bằng gì?

3. Một số từ vựng tiếng Anh cơ bản thường dùng khi đi Shopping, mua sắm

 • Wallet: ví tiền.
 • Bill: hóa đơn.
 • Refund: hoàn lại tiền.
 • Cash: tiền mặt.
 • Cashier: nhân viên thu ngân.
 • Queue: hàng/ xếp hàng.
 • Shop assistant: nhân viên bán hàng.
 • Sample: mẫu, hàng dùng thử.
 • Catchphrase: câu khẩu hiệu, câu slogan.
 • Leaflet: tờ rơi.
 • Checkout: quầy thu tiền.
 • Member card: thẻ thành viên.
 • Return: trả lại hàng.
 • Bargain: việc mặc cả.
 • Coupon: phiếu giảm giá.
 • Cheque: tấm séc.
 • Bid: sự trả giá.
 • Change: tiền trả lại.
 • Loyalty card: thẻ thành viên thân thiết.
 • Cash register: máy đếm tiền mặt.
 • Department: gian hàng, khu bày bán.
 • Billboard: bảng, biển quảng cáo.
 • Manager: quản lý cửa hàng.
 • Brand: thương hiệu.
 • Price: giá.
 • Coin: tiền xu.
 • Credit card: thẻ tín dụng.
 • Receipt: giấy biên nhận.
 • Purse: ví tiền phụ nữ.
 • go/go out/be out shopping: đi mua sắm.
 • hit/hang out at the mall: dạo chơi ở khu mua sắm.
 • go on a spending spree: mua sắm thỏa thích.
 • buy something online or purchase something online: mua/thanh toán cho thứ gì trên mạng.
 • compare prices: so sánh giá cả.
 • serve customers: phục vụ khách hàng.
 • cash register: máy đếm tiền.
 • shopping cart: xe đẩy mua hàng.
 • be on special offer: được khuyến mãi đặc biệt.
 • ask for a refund: đòi tiền hoàn lại.
 • serve customers: phục vụ khách hàng.
 • try on shoes/ clothes: thử giày/ quần áo.
 • go to the mall/a store/the shops: đi vào cửa hàng/tiệm/khu mua sắm.
 • shop window: cửa kính trưng bày.
 • shopping bag: túi mua sắm.
 • trolley: xe đẩy mua sắm.
 • plastic bag: túi nilon.
 • stockroom: nhà kho.
 • fitting room: phòng thử đồ.
 • shopping list: danh sách mua sắm.
 • special offer: ưu đãi đặc biệt.
 • billboard: biển quảng cáo.
 • corner shop : cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ.
 • discount store: cửa hàng bán giảm giá.
 • franchise: cửa hàng miễn thuế.
 • shopping channel: kênh mua sắm.
 • retailer: người bán lẻ.
 • high-street name: cửa hàng danh tiếng.
 • up-market: thị trường cao cấp.
 • wholesaler: người bán sỉ.
 • e-commerce: thương mại điện tử.
 • mall: trung tâm mua sắm.
 • flea market: chợ trời.
 • department store: cửa hàng bách hóa.
 • get into debt: nợ tiền.
 • get someone the hard sell: bắt ép ai đó mua hàng.
 • be on a tight budget: có giới hạn ngân sách tiêu dùng.
 • be on commission: được hưởng tiền hoa hồng.
 • pick up a bargain: mặc cả, trả giá.
 • expensive: đắt.
 • cost an arm and a leg: rất đắt.
 • cheap: rẻ.

Trên đây là các đoạn hội thoại tiếng Anh về Shopping và mua sắm thông dụng nhất. Ngoại Ngữ Tinh Tú (e4life.vn) hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống hằng ngày. Hiện nay, 4Life có khai giảng các khóa học tiếng Anh giao tiếp Đà Nẵng nếu bạn cần được tư vấn chọn khóa học phù hợp có thể liên hệ trực tiếp đến HOTLINE 0236 7778 999 đội ngũ tư vấn viên của 4Life luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 16 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”10+ u0110ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 Shopping”,”description”:”Tiu1ebfng Anh ngu00e0y cu00e0ng u0111u00f3ng vai tru00f2 vu00f4 cu00f9ng quan tru1ecdng trong cuu1ed9c su1ed1ng cu1ee7a con ngu01b0u1eddi. Tiu1ebfng Anh khu00f4ng chu1ec9 lu00e0 cu00f4ng cu1ee5 hu1eefu u00edch hu1ed7 tru1ee3 hu1ecdc tu1eadp, lu00e0m viu1ec7c mu00e0 cu00f2n khu00f4ng thu1ec3 thiu1ebfu trong giao tiu1ebfp hu1eb1ng ngu00e0y. Cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (e4life.vn) tu00ecm hiu1ec3u cu00e1c u0111ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/05/hoi-thoai-tieng-anh-ve-shopping.jpg”,”width”:970,”height”:643},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”10+ u0110ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 Shopping”,”reviewBody”:”Tiu1ebfng Anh ngu00e0y cu00e0ng u0111u00f3ng vai tru00f2 vu00f4 cu00f9ng quan tru1ecdng trong cuu1ed9c su1ed1ng cu1ee7a con ngu01b0u1eddi. Tiu1ebfng Anh khu00f4ng chu1ec9 lu00e0 cu00f4ng cu1ee5 hu1eefu u00edch hu1ed7 tru1ee3 hu1ecdc tu1eadp, lu00e0m viu1ec7c mu00e0 cu00f2n khu00f4ng thu1ec3 thiu1ebfu trong giao tiu1ebfp hu1eb1ng ngu00e0y. Cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (e4life.vn) tu00ecm hiu1ec3u cu00e1c u0111ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 Shopping, mua su1eafm thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5t qua bu00e0i viu1ebft sau u0111u00e2y nhu00e9!nn1. u0110ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 Shoppingn1.1. Hu1ed9i thou1ea1i 1nnA: How can I help you? – Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec anh/chu1ecb khu00f4ng?nB: Oh, I am looking for a red-wine sweater or cardigan. – u1ed2, tu00f4i u0111ang tu00ecm mu1ed9t chiu1ebfc u00e1o len hou1eb7c cardigan mu00e0u u0111u1ecf ru01b0u1ee3u.nA: What do you think about this sweater? – Anh/chu1ecb thu1ea5y mu1eabu chiu1ebfc u00e1o len nu00e0y thu1ebf nu00e0o?nB: The color is so beautiful! I really like this. However, it seems quite small for me. Is there a bigger size?- Mu00e0u u00e1o nu00e0y quu00e1 u0111u1eb9p! Tu00f4i ru1ea5t thu00edch chiu1ebfc u00e1o nu00e0y, nhu01b0ng tru00f4ng nu00f3 cu00f3 vu1ebb hu01a1i chu1eadt chu1ed9i so vu1edbi tu00f4i. Bu1ea1n cu00f3 cu1ee1 lu1edbn hu01a1n chu00fat khu00f4ng?nA: Yes, here you are. This is a big one. –u00a0 Chu1eafc chu1eafn ru1ed3i, anh/chu1ecb thu1eed chiu1ebfc nu00e0y xem. u0110u00e2y lu00e0 cu1ee1 lu1edbn.nB: Thank you! –u00a0 Cu1ea3m u01a1n bu1ea1n!nn1.2. Hu1ed9i thou1ea1i 2nnA: What can I do for you? – Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec cho bu00e0?nB: A pair of shoes for my daughter. – Tu00f4i muu1ed1n mua 1 u0111u00f4i giu00e0y cho con gu00e1i tu00f4i.nA: What colour do you want? – Bu00e0 muu1ed1n mu00e0u gu00ec?nB: Do you like the blue shoes, Lan? – Con cu00f3 thu00edch giu00e0y mu00e0u xanh khu00f4ng Lan?nC: I donu2019t like blue. I want pink shoes. – Con khu00f4ng thu00edch mu00e0u xanh. Con muu1ed1n giu00e0y mu00e0u hu1ed3ng.nB: Can we see a pair of pink shoes, please? – Cu00f3 thu1ec3 cho chu00fang tu00f4i xem u0111u00f4i giu00e0y mu00e0u hu1ed3ng u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?nA: Yes. What size? – Vu00e2ng. Cu1ee1 nu00e0o u1ea1?nB: Size 215. – Cu1ee1 215.nA: Here you are. Try these on, please. – u0110u00e2y u1ea1. Xin hu00e3y thu1eed u0111u00f4i giu00e0y xem.nB: How are they, dear? – Cu00f3 vu1eeba khu00f4ng con gu00e1i?nC: They are just all right, Mom. – Chu00fang vu1eeba khu00edt mu1eb9 u1ea1.nB: Weu2019ll take them. Hereu2019s the money. – Chu00fang tu00f4i su1ebd lu1ea5y u0111u00f4i nu00e0y. Gu1eedi cu00f4 tiu1ec1n.nA: Thank you. – Cu00e1m u01a1n bu00e0.nn1.3. Hu1ed9i thou1ea1i 3nnA: Good afternoon. What can I do for you? – Xin chu00e0o. Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec cho chu1ecb khu00f4ng?nB: Iu2019d like to buy a shirt. – Tu00f4i muu1ed1n mua chiu1ebfc u00e1o su01a1 mi.nA: What size, please? – Chu1ecb mu1eb7c cu1ee1 nu00e0o?nB: Size M. – Cu1ee1 M.nA: Hereu2019s one in your size. – Cu1ee1 u0111u00f3 u0111u00e2y thu01b0a chu1ecb.nB: May I try it on? –u00a0 Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 mu1eb7c thu1eed chu1ee9?nA: Of course. The fitting room is over there. – Tu1ea5t nhiu00ean. Phu00f2ng thu1eed u0111u1ed3 u1edf u0111u1eb1ng kia u1ea1.nn1.4. Hu1ed9i thou1ea1i 4nnA: Hi, are you being helped? – Xin chu00e0o, cu00f4 cu1ea7n giu00fap gu00ec khu00f4ng?nB: u00a0I’m interested in some scarves. – Tu00f4i muu1ed1n xem vu00e0i chiu1ebfc khu0103n quu00e0ng cu1ed5.nA: All our scarves are in this section. What do you think of this one here? It’s made of silk. – Tu1ea5t cu1ea3 khu0103n quu00e0ng cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u1ec1u u1edf gian hu00e0ng nu00e0y. Cu00f4 thu1ea5y chiu1ebfc khu0103n nu00e0y thu1ebf nu00e0o? Nu00f3 u0111u01b0u1ee3c lu00e0m bu1eb1ng lu1ee5a u0111u1ea5y.nB: It looks nice, but I’d like to have something warm for the winter. – Tru00f4ng nu00f3 u0111u1eb9p u0111u1ea5y, nhu01b0ng tu00f4i cu1ea7n cu00e1i gu00ec u0111u00f3 u1ea5m hu01a1n cho mu00f9a u0111u00f4ng.nA: Maybe you would like a heavy wool scarf. How about this one? – Cu00f3 lu1ebd cu00f4 thu00edch mu1ed9t chiu1ebfc khu0103n len du00e0y. Cu00f4 thu1ea5y cu00e1i nu00e0y thu1ebf nu00e0o?nB: I thinks that’s what I want. How much is it? – Tu00f4i nghu0129 u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 cu00e1i tu00f4i muu1ed1n. Nu00f3 cu00f3 giu00e1 bao nhiu00eau vu1eady?nA: It’s…200,000 VND. – Nu00f3 cu00f3 giu00e1 200 nghu00ecn.nB: Well, it’s a little expensive. Do you think it’s possible to get a discount? – Chu00e0, cu00f3 vu1ebb hu01a1i u0111u1eaft nhu1ec9. Cu00f4 cu00f3 thu1ec3 giu1ea3m giu00e1 mu1ed9t chu00fat u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?nA: I’m so sorry. It’s the best price I can offer. – Tu00f4i ru1ea5t lu1ea5y lu00e0m tiu1ebfc. Nhu01b0ng u0111u00f3 lu00e0 mu1ee9c giu00e1 hu1eefu nghu1ecb nhu1ea5t ru1ed3i u0111u1ea5y u1ea1.nB: Alright. I’ll get it. – Thu00f4i u0111u01b0u1ee3c. Tu00f4i su1ebd mua chiu1ebfc khu0103n nu00e0y.nn1.5. Hu1ed9i thou1ea1i 5nnA: Can I try this on, please? – Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 thu1eed chiu1ebfc u00e1o nu00e0y chu1ee9?nB: Of course. You can try it on in our fitting room on the third floor. – Chu1eafc chu1eafn ru1ed3i. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 du00f9ng phu00f2ng thu1eed u0111u1ed3 u1edf tru00ean tu1ea7ng ba.nA: Where can I try this on? – Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 thu1eed chiu1ebfc u00e1o nu00e0y u1edf u0111u00e2u nhu1ec9?nB: We have a large fitting room at the back of the store. Please follow me. – Chu00fang tu00f4i cu00f3 mu1ed9t phu00f2ng thu1eed u0111u1ed3 ru1ed9ng u1edf cuu1ed1i cu1eeda hu00e0ng nu00e0y. Xin vui lu00f2ng theo tu00f4i.nn1.6. Hu1ed9i thou1ea1i 6nnA: Good morning. Can I help you? – Chu00e0o anh. Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec cho anh?nB: Yes, please. I want to buy a radio. – Vu00e2ng. Tu00f4i muu1ed1n mua 1 chiu1ebfc u0111u00e0i.nA: I think this is a nice one. Itu2019s 250,000 dong. – Tu00f4i thu1ea5y chiu1ebfc u0111u00e0i nu00e0y tu1ed1t u0111u1ea5y. Nu00f3 cu00f3 giu00e1 250 ngu00e0n u0111u1ed3ng.nB: 250,000 dong? Thatu2019s a lot of money. – 250 ngu00e0n u01b0? u0110u1eaft thu1eadt u0111u1ea5y.nA: But itu2019s very good. – Nhu01b0ng chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cu1ee7a nu00f3 ru1ea5t tu1ed1t.nB: Let me try itu2026All right. Iu2019ll take it. – u0110u1ec3 tu00f4i thu1eed xem sao. u0110u01b0u1ee3c ru1ed3i. Tu00f4i su1ebd lu1ea5y nu00f3.nn1.7. Hu1ed9i thou1ea1i 7nnA: Do you like Shopping? – Bu1ea1n cu00f3 thu00edch mua su1eafm khu00f4ng?nB: Yes, I’m a shopaholic. – Cu00f3, tu00f4i lu00e0 mu1ed9t tu00edn u0111u1ed3 shopping.nA: What do you usually shop for? – Bu1ea1n thu01b0u1eddng mua gu00ec?nB: I usually shop for clothes. I’m a big fashion fan. – Tu00f4i thu01b0u1eddng mua quu1ea7n u00e1o. Tu00f4i lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi hu00e2m mu1ed9 thu1eddi trang.nA: Where do you go shopping? – Bu1ea1n mua su1eafm u1edf u0111u00e2u?nB: At some fashion boutiques in my neighborhood. – Tu1ea1i nhu1eefng khu vu1ef1c thu1eddi trang nu01a1i tu00f4i su1ed1ng.nA: Are there many shops in your neighborhood? – Cu00f3 nhiu1ec1u cu1eeda hu00e0ng u1edf nu01a1i bu1ea1n su1ed1ng khu00f4ng?nB: Yes. My area is the city center, so I have many choices of where to shop. – Cu00f3. Khu vu1ef1c tu00f4i u1edf lu00e0 trung tu00e2m thu00e0nh phu1ed1, vu00ec vu1eady tu00f4i cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u lu1ef1a chu1ecdn cho viu1ec7c mua su1eafm u1edf u0111u00e2u.nn1.8. Hu1ed9i thou1ea1i 8nnA: Is there anything else you would like to buy? – u00d4ng cu00f3 muu1ed1n mua thu00eam gu00ec nu1eefa khu00f4ng?nB: No, thank you. By the way, in case there’s a flaw in this CD player, can I return it? – Khu00f4ng, cu1ea3m u01a1n. Nhu00e2n tiu1ec7n cho tu00f4i hu1ecfi, nu1ebfu cu00f3 tru1ee5c tru1eb7c gu00ec vu1edbi cu00e1i mu00e1y CD, tu00f4i cu00f3 thu1ec3 tru1ea3 lu1ea1i u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?nA: Yes. But you must return it within 30 days. – Vu00e2ng. Nhu01b0ng u00f4ng phu1ea3i tru1ea3 lu1ea1i nu00f3 trong vu00f2ng 30 ngu00e0y.nB: Is there a charge for that? I know other stores have a restocking fee. – Cu00f3 phu1ea3i mu1ea5t khou1ea3n phu00ed nu00e0o khu00f4ng? Tu00f4i thu1ea5y mu1ed9t su1ed1 cu1eeda hu00e0ng cu00f3 thu phu00ed hou00e0n tru1ea3.nA: There will be no charge at all. However, you must show us the receipt. Could you sign it here, please? – Su1ebd khu00f4ng mu1ea5t mu1ed9t khou1ea3n phu00ed nu00e0o cu1ea3. Nhu01b0ng u00f4ng su1ebd phu1ea3i u0111u01b0a cho chu00fang tu00f4i xem biu00ean nhu1eadn. Mu1eddi u00f4ng ku00fd vu00e0o u0111u00e2y.nB: Thank you. – Cu1ea3m u01a1n anh.nA: Alright. Keep your receipt. If something come up, you can show it to us and we’ll give you a refund. – u0110u01b0u1ee3c ru1ed3i. Hu00e3y giu1eef tu1edd biu00ean nhu1eadn cu1ee7a u00f4ng. Nu1ebfu cu00f3 gu00ec xu1ea3y ra, u00f4ng cu1ea7n phu1ea3i tru00ecnh tu1edd biu00ean nhu1eadn nu00e0y cho chu00fang tu00f4i vu00e0 chu00fang tu00f4i su1ebd hou00e0n tru1ea3 tiu1ec1n lu1ea1i cho u00f4ng.nB: Thanks for your help. – Cu1ea3m u01a1n su1ef1 giu00fap u0111u1ee1 cu1ee7a anh.nn1.9. Hu1ed9i thou1ea1i 9nnA: How much does this pair of shoes cost, please? –u00a0 u0110u00f4i giu00e0y nu00e0y giu00e1 bao nhiu00eau?nB: Itu2019s 60$. – u0110u00f4i giu00e0y cu00f3 giu00e1 60$.nA: How much is this shirt? – Chiu1ebfc u00e1o su01a1 mi nu00e0y cu00f3 giu00e1 bao nhiu00eau vu1eady?nB: Its price is 12$, but this shirt is on sale. You can buy two with the price of one. – Giu00e1 cu1ee7a nu00f3 lu00e0 12$ nhu01b0ng chiu1ebfc u00e1o su01a1 mi u0111ang giu1ea3m giu00e1. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 mua 2 cu00e1i vu1edbi giu00e1 cu1ee7a mu1ed9t cu00e1i.nn1.10. Hu1ed9i thou1ea1i 10nnA: What can I help you? – Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec cho quu00fd khu00e1ch u1ea1.nB: I am looking for a T-shirt. – Tu00f4i u0111ang tu00ecm kiu1ebfm mu1ed9t chiu1ebfc u00e1o thun.nA: We have lots of t-shirts on the second floor. Let me help you. – Chu00fang tu00f4i cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u u00e1o thun u1edf tu1ea7ng 2. u0110u1ec3 tu00f4i chu1ec9 giu00fap bu1ea1n.nB: Ok. – Vu00e2ng.nB: Can I try this on? – Tu00f4i thu1eed nu00f3 u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?nA: Of course, the fitting room is right here. – u0110u01b0u01a1ng nhiu00ean ru1ed3i, phu00f2ng thu1eed u0111u1ed3 u1edf ngay u0111u00e2y.nB: I think I need a smaller size. – Tu00f4i nghu0129 tu00f4i cu1ea7n mu1ed9t size nhu1ecf hu01a1n.nA: Yes, wait a minute. Here you are. This is a small one. – Cu00f3 chu1ee9, phiu1ec1n quu00fd khu00e1ch u0111u1ee3i mu1ed9t chu00fat. u0110u00e2y u1ea1. u0110u00e2y lu00e0 chiu1ebfc nhu1ecf hu01a1n.nB: Thank you. – Cu1ea3m u01a1n bu1ea1n.nB: Excuse me! How much is it? – Xin lu1ed7i, nu00f3 bao nhiu00eau tiu1ec1n vu1eady?nA: Itu2019s 60$. Nu00f3 cu00f3 giu00e1 60$ u1ea1.nB: I will take this one. – Tu00f4i su1ebd mua chiu1ebfc u00e1o nu00e0y.nA: How would you like to pay for it? – Quu00fd khu00e1ch muu1ed1n thanh tou00e1n theo hu00ecnh thu1ee9c nu00e0o u1ea1?nB: I pay by cash? – Tu00f4i tru1ea3 bu1eb1ng tiu1ec1n mu1eb7t.nA: Yes. Thank you. – u0110u01b0u1ee3c chu1ee9 u1ea1, cu1ea3m u01a1n quu00fd khu00e1ch.nn2. Mu1eabu cu00e2u giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh khi u0111i mua su1eafmnn2.1. Hu1ecfi vu1ec1 thu00f4ng tin su1ea3n phu1ea9m bu1eb1ng tiu1ebfng AnhnnWhat can I do for you? / Can I help you? –u00a0 Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec cho bu1ea1n?nI want to buy a coat. –u00a0 Tu00f4i muu1ed1n mua 1 chiu1ebfc u00e1o khou00e1c.nI want to buy some summer clothes. – Tu00f4i muu1ed1n mua 1 vu00e0i bu1ed9 quu1ea7n u00e1o mu00f9a hu00e8.nIu2019m looking for some pens. – Tu00f4i u0111ang tu00ecm mu1ea5y cu00e1i bu00fat.nCan you give me some other hats? – Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0a cho tu00f4i mu1ed9t vu00e0i cu00e1i mu0169 khu00e1c u0111u01b0u1ee3c chu1ee9?nAny other pants? –u00a0 Cu00f3 cu00e1i quu1ea7n nu00e0o khu00e1c nu1eefa khu00f4ng?nPlease show me your jacket style this winter. – Vui lu00f2ng cho tu00f4i xem kiu1ec3u u00e1o khou00e1c trong mu00f9a u0111u00f4ng nu00e0y.nI want to buy jeans. – Tu00f4i muu1ed1n mua chiu1ebfc quu1ea7n jean.nWhat do you want to buy? – Bu1ea1n cu1ea7n mua gu00ec?nn2.2. Hu1ecfi vu1ec1 giu00e1 su1ea3n phu1ea9m bu1eb1ng tiu1ebfng AnhnnHow much is it? – Cu00e1i nu00e0y bao nhiu00eau tiu1ec1n?nCan you give me a discount or give me a another thing? – Cu00f3 thu1ec3 giu1ea3m giu00e1 cho tu00f4i hou1eb7c tu1eb7ng tu00f4i mu1ed9t thu1ee9 gu00ec u0111u00f3 u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?nHow much are they? –u00a0 Chu00fang bao nhiu00eau tiu1ec1n?nn2.3. Hu1ecfi vu1ec1 tu00ecnh tru1ea1ng su1ea3n phu1ea9m bu1eb1ng tiu1ebfng AnhnnIs this dress different color? – Cu00e1i vu00e1y nu00e0y cu00f3 mu00e0u khu00e1c khu00f4ng bu1ea1n?nCan I see a smaller size? – Cho tu00f4i xem cu1ee1 nhu1ecf hu01a1n u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?nOMG! Whatu2019s the material of this one? – u00d4i chu00faa u01a1i! Cu00e1i nu00e0y u0111u01b0u1ee3c lu00e0m tu1eeb nguyu00ean liu1ec7u gu00ec vu1eady?nItu2019s famous brand. –u00a0 u0110u00e2y lu00e0 nhu00e3n hiu1ec7u nu1ed5i tiu1ebfng.nItu2019s latest design. – u0110u00f3 lu00e0 thiu1ebft ku1ebf mu1edbi nhu1ea5t.nDo you have cases for iPhone 11, please? – Bu1ea1n cu00f3 u1ed1p u0111iu1ec7n thou1ea1i cho iPhone 11 khu00f4ng?nCan i change another one if itu2019s not suitable for my friend? – Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 u0111u1ed5i cu00e1i khu00e1c nu1ebfu cu00e1i nu00e0y khu00f4ng phu00f9 hu1ee3p vu1edbi bu1ea1n tu00f4i u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?nItu2019s too big for me. –u00a0 Nu00f3 ru1ea5t lu1edbn u0111u1ed1i vu1edbi tu00f4i.nn2.4. Mu1eabu cu00e2u giao tiu1ebfp thu1eed u0111u1ed3 khi mua hu00e0ng bu1eb1ng tiu1ebfng AnhnnPlease try it on. – Bu1ea1n mu1eb7c thu1eed xem sao.nBoth popular design and color fit you very much. – Cu1ea3 kiu1ec3u du00e1ng vu00e0 mu00e0u su1eafc u0111u1ec1u ru1ea5t hu1ee3p vu1edbi bu1ea1n.nYou can think about it. – Bu1ea1n cu1ee9 xem u0111i ru1ed3i mu1edbi quyu1ebft u0111u1ecbnh.nDo you want to buy it?. –u00a0 Bu1ea1n muu1ed1n mua chu1ee9?nThis is good as well as cheap. – Hu00e0ng nu00e0y vu1eeba ru1ebb, chu1ea5t lu01b0u1ee3ng lu1ea1i ru1ea5t tu1ed1t.nWhereu2019s the fitting room? –u00a0 Phu00f2ng thu1eed u0111u1ed3 u1edf u0111u00e2u?nIu2019d like to return this. – Tu00f4i muu1ed1n tru1ea3 lu1ea1i cu00e1i nu00e0y.nDo you like the my hair? – Bu1ea1n cu00f3 thu00edch mu00e1i tu00f3c nu00e0y cu1ee7a tu00f4i chu1ee9?nThe pattern is popular at present. –u00a0 Hiu1ec7n nay mu1ed1t nu00e0y u0111ang u0111u01b0u1ee3c u01b0a chuu1ed9ng u0111u1ea5y.nn2.5. Mu1eabu cu00e2u giao tiu1ebfp du00f9ng u0111u1ec3 thanh tou00e1n su1ea3n phu1ea9m bu1eb1ng tiu1ebfng AnhnnPlease give the money to cashier. – Lu00e0m u01a1n thanh tou00e1n u1edf quu1ea7y thu ngu00e2n.nHow much is my money? –u00a0 Cu1ee7a tu00f4i hu1ebft bao nhiu00eau tiu1ec1n?nCan I pay with my card? – Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 tru1ea3 bu1eb1ng thu1ebb cu1ee7a tu00f4i u0111u01b0u1ee3c chu1ee9?nCashier is beside. – Quu1ea7y thu ngu00e2n ngay bu00ean cu1ea1nh.nHow would you like to pay? – Bu1ea1n muu1ed1n thanh tou00e1n bu1eb1ng gu00ec?nn3. Mu1ed9t su1ed1 tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh cu01a1 bu1ea3n thu01b0u1eddng du00f9ng khi u0111i Shopping, mua su1eafmnnWallet: vu00ed tiu1ec1n.nBill: hu00f3a u0111u01a1n.nRefund: hou00e0n lu1ea1i tiu1ec1n.nCash: tiu1ec1n mu1eb7t.nCashier: nhu00e2n viu00ean thu ngu00e2n.nQueue: hu00e0ng/ xu1ebfp hu00e0ng.nShop assistant: nhu00e2n viu00ean bu00e1n hu00e0ng.nSample: mu1eabu, hu00e0ng du00f9ng thu1eed.nCatchphrase: cu00e2u khu1ea9u hiu1ec7u, cu00e2u slogan.nLeaflet: tu1edd ru01a1i.nCheckout: quu1ea7y thu tiu1ec1n.nMember card: thu1ebb thu00e0nh viu00ean.nReturn: tru1ea3 lu1ea1i hu00e0ng.nBargain: viu1ec7c mu1eb7c cu1ea3.nCoupon: phiu1ebfu giu1ea3m giu00e1.nCheque: tu1ea5m su00e9c.nBid: su1ef1 tru1ea3 giu00e1.nChange: tiu1ec1n tru1ea3 lu1ea1i.nLoyalty card: thu1ebb thu00e0nh viu00ean thu00e2n thiu1ebft.nCash register: mu00e1y u0111u1ebfm tiu1ec1n mu1eb7t.nDepartment: gian hu00e0ng, khu bu00e0y bu00e1n.nBillboard: bu1ea3ng, biu1ec3n quu1ea3ng cu00e1o.nManager: quu1ea3n lu00fd cu1eeda hu00e0ng.nBrand: thu01b0u01a1ng hiu1ec7u.nPrice: giu00e1.nCoin: tiu1ec1n xu.nCredit card: thu1ebb tu00edn du1ee5ng.nReceipt: giu1ea5y biu00ean nhu1eadn.nPurse: vu00ed tiu1ec1n phu1ee5 nu1eef.ngo/go out/be out shopping: u0111i mua su1eafm.nhit/hang out at the mall: du1ea1o chu01a1i u1edf khu mua su1eafm.ngo on a spending spree: mua su1eafm thu1ecfa thu00edch.nbuy something online or purchase something online: mua/thanh tou00e1n cho thu1ee9 gu00ec tru00ean mu1ea1ng.ncompare prices: so su00e1nh giu00e1 cu1ea3.nserve customers: phu1ee5c vu1ee5 khu00e1ch hu00e0ng.ncash register: mu00e1y u0111u1ebfm tiu1ec1n.nshopping cart: xe u0111u1ea9y mua hu00e0ng.nbe on special offer: u0111u01b0u1ee3c khuyu1ebfn mu00e3i u0111u1eb7c biu1ec7t.nask for a refund: u0111u00f2i tiu1ec1n hou00e0n lu1ea1i.nserve customers: phu1ee5c vu1ee5 khu00e1ch hu00e0ng.ntry on shoes/ clothes: thu1eed giu00e0y/ quu1ea7n u00e1o.ngo to the mall/a store/the shops: u0111i vu00e0o cu1eeda hu00e0ng/tiu1ec7m/khu mua su1eafm.nshop window: cu1eeda ku00ednh tru01b0ng bu00e0y.nshopping bag: tu00fai mua su1eafm.ntrolley: xe u0111u1ea9y mua su1eafm.nplastic bag: tu00fai nilon.nstockroom: nhu00e0 kho.nfitting room: phu00f2ng thu1eed u0111u1ed3.nshopping list: danh su00e1ch mua su1eafm.nspecial offer: u01b0u u0111u00e3i u0111u1eb7c biu1ec7t.nbillboard: biu1ec3n quu1ea3ng cu00e1o.ncorner shop : cu1eeda hu00e0ng buu00f4n bu00e1n nhu1ecf lu1ebb.ndiscount store: cu1eeda hu00e0ng bu00e1n giu1ea3m giu00e1.nfranchise: cu1eeda hu00e0ng miu1ec5n thuu1ebf.nshopping channel: ku00eanh mua su1eafm.nretailer: ngu01b0u1eddi bu00e1n lu1ebb.nhigh-street name: cu1eeda hu00e0ng danh tiu1ebfng.nup-market: thu1ecb tru01b0u1eddng cao cu1ea5p.nwholesaler: ngu01b0u1eddi bu00e1n su1ec9.ne-commerce: thu01b0u01a1ng mu1ea1i u0111iu1ec7n tu1eed.nmall: trung tu00e2m mua su1eafm.nflea market: chu1ee3 tru1eddi.ndepartment store: cu1eeda hu00e0ng bu00e1ch hu00f3a.nget into debt: nu1ee3 tiu1ec1n.nget someone the hard sell: bu1eaft u00e9p ai u0111u00f3 mua hu00e0ng.nbe on a tight budget: cu00f3 giu1edbi hu1ea1n ngu00e2n su00e1ch tiu00eau du00f9ng.nbe on commission: u0111u01b0u1ee3c hu01b0u1edfng tiu1ec1n hoa hu1ed3ng.npick up a bargain: mu1eb7c cu1ea3, tru1ea3 giu00e1.nexpensive: u0111u1eaft.ncost an arm and a leg: ru1ea5t u0111u1eaft.ncheap: ru1ebb.nnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 cu00e1c u0111ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 Shopping vu00e0 mua su1eafm thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5t. Ngoại Ngữ Tinh Tú (e4life.vn) hi vu1ecdng nhu1eefng thu00f4ng tin tru00ean su1ebd giu00fap u00edch cho bu1ea1n trong cuu1ed9c su1ed1ng hu1eb1ng ngu00e0y. Hiu1ec7n nay, 4Life cu00f3 khai giu1ea3ng cu00e1c khu00f3a hu1ecdc tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp u0110u00e0 Nu1eb5ng nu1ebfu bu1ea1n cu1ea7n u0111u01b0u1ee3c tu01b0 vu1ea5n chu1ecdn khu00f3a hu1ecdc phu00f9 hu1ee3p cu00f3 thu1ec3 liu00ean hu1ec7 tru1ef1c tiu1ebfp u0111u1ebfn HOTLINE 0236 7778 999 u0111u1ed9i ngu0169 tu01b0 vu1ea5n viu00ean cu1ee7a 4Life luu00f4n su1eb5n su00e0ng hu1ed7 tru1ee3 bu1ea1n.nTham khu1ea3o thu00eam:nn141+ Tu1eeb vu1ef1ng IELTS chu1ee7 u0111u1ec1 ShoppingnHu1ecdc giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi u0111i lu00e0mnPhu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi u0111i lu00e0mn16+ Cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp phu1ed5 biu1ebfn”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Nhu1eadt Linh”},”datePublished”:”2021-05-21T17:52:15+07:00″,”dateModified”:”2021-06-21T20:11:44+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:16,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment