Mỗi người chúng ta ai cũng đều có một gia đình riêng của mình. Việc giao tiếp trong gia đình bằng tiếng Anh chưa chắc là điều đơn giản mà ai cũng thực hiện được. Hãy cùng trung tâm dạy tiếng Anh giao tiếp Đà Nẵng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tìm hiểu về những đoạn hội thoại tiếng Anh về gia đình đơn giản và quen thuộc từ chính trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhé!

Đoạn hội thoại tiếng Anh về gia đình
Đoạn hội thoại tiếng Anh về gia đình

1. Đoạn hội thoại tiếng Anh về gia đình

1.1. Hội thoại 1

 • A: How many people are there in your familly? (Gia đình của bạn có bao nhiêu người.)
 • B: There are 4 people in my familly: My father, my mother, my brother and me. (Gia đình mình có 4 người gồm: bố mình, mẹ mình, anh trai mình và mình.)
 • A: What doer your father do? (Bố của bạn làm nghề gì?)
 • B: My father is a doctor. He works at local hospital. (Bố của mình là bác sĩ. Ông ấy làm tại bệnh viện địa phương.)
 • A: How old is your mother? (Mẹ của bạn bao nhiêu tuổi?)
 • B: She is 43 years old, 2 year younger than my father. (Bà ấy 43 tuổi, trẻ hơn bố mình 2 tuổi.)
 • A: What doer your father/ mother like? (Bố/ mẹ của bạn thích gì?)
 • B: My father likes  football and my mother likes shoping? ( Bố của mình thích đá bóng và mẹ của mình thích mua sắm.)
 • A: What’s your brother’s name? (Anh trai của bạn tên gì?)
 • B: His name is Jordan. He is still single! (Tên anh ấy là Jordan. Anh ấy còn độc thân!)
 • A: Doer your familly usually have dinner together? (Gia đình của bạn có thường ăn tối cùng nhau không?)
 • B: Yes, we do. My mother always prepares delicious meals for us. (Có. Mẹ của mình luôn chuẩn bị những bữa ăn ngon cho chúng mình.)

1.2. Hội thoại 2

 • A: Tell me, how’s the family? How’s everybody doing? (Nói cho mình nghe xem gia đình cậu thế nào? Mọi người đều khỏe chứ?)
 • B: Very well, thank you. My parents are coming to visit this summer. (Rất khỏe, cảm ơn bạn. Bố mẹ của mình sẽ đến thăm vào mùa hè này.)
 • A: Oh! Are your elder brother and your sister-in-law coming? (Ồ. Thế anh trai và chị dâu của bạn có tới không?)
 • B: No, they recently had a baby, but my uncle Adam and my cousin Jame are coming with them. (Không, hai người đó mới sinh em bé, nhưng mà có cậu Adam và em họ Jame cũng đến cùng với bố mẹ của mình.)
 • A: Great! My grandparents will come to visit, too. (Tuyệt vời! Ông bà của mình cũng đến thăm nữa.)
 • B: Excellent! Let’s get both families to have dinner together! (Hay đấy! Vậy để hai gia đình cùng ăn tối với nhau nhé!)

1.3. Hội thoại 3

 • A: Have you got a big family? (Bạn có một gia đình đông người không?)
 • B: Yes, very big. There are seven people in my family: my dad, my mum, my four sisters and me. What about you? Have you got any brothers or sisters? (Có, rất đông. Có tới 7 người trong nhà mình: mẹ, ba, 4 người chị và mình. Còn bạn thì sao? Bạn có anh chị em gì không?)
 • A: I’ve got a little brother. (Mình có một người em trai nhỏ.)
 • B: What’s his name? (Tên em ấy là gì?)
 • A: His name’s Peter. (Tên em ấy là Peter.)
 • B: How old is he? (Em ấy bao nhiêu tuổi rồi?)
 • A: He’s three years old. (Em ấy 3 tuổi.)
 • B: Have you got any pets? (Bạn có nuôi thú cưng nào không?)
 • A: Yes, I’ve got a cat, Milo, and a dog, Lili. (Có, mình có nuôi một chú chó tên Milo và một chú mèo tên Lili.)
Giao tiếp tiếng Anh chủ đề gia đình
Giao tiếp tiếng Anh chủ đề gia đình

1.4. Hội thoại 4

 • A: Tell me about your family. Do you have brothers and sisters? (Hãy nói cho mình về gia đình của bạn đi. Bạn có anh chị em không?)
 • B: I have two brothers and a younger sister. My eldest brother, John, got married last year and his wife is pregnant. My second brother, Tom, is working in Korea and my sister, Jenny, is still at Junior School. (Mình có hai người anh và một cô em gái. Anh cả tên là John, kết hôn vào năm ngoái và vợ của anh ấy đang mang thai. Người anh thứ hai tên Tom, đang làm việc ở Hàn Quốc và cô em gái tên Jenny, vẫn còn ở trường trung học.)
 • A: What a big family! Personally, I am an only child. What about your parents? (Wow một đại gia đình! Cá nhân mình thì là con một. Còn ba mẹ bạn thì sao?)
 • B: My father is a technicians and my mother is a doctor. My grandmother is living at home since my grandfather died. (Ba mình là kỹ thuật viên còn mẹ là bác sĩ. Bà của mình thì toàn ở nhà kể từ khi ông mình qua đời.)
 • A: My parents divorced 2 years ago. I am now living with my mother and my step-family: Carol is my step-sister. I visit my father twice a month and we spend summer holiday together. Are you a student? (Ba mẹ mình ly hôn hai năm trước. Mình đang sống cùng mẹ và gia đình bố dượng: Olivier là con của bố dượng mình. Mình thăm ba mình hai lần mỗi tháng và cùng đi nghỉ hè với nhau. Bạn vẫn còn là học sinh phải không?)
 • B: Yes I am. I am studying to become a marketer. (Đúng vậy. Mình đang học để trở thành nhà tiếp thị.)

1.5. Hội thoại 5

 • A: Do you want to see pictures of my family? (Bạn có muốn xem hình gia đình của mình không?)
 • B: Yeah, of course! Oh. Who is the baby? (Dĩ nhiên rồi! Ồ. Đứa bé này là ai vậy?)
 • A: That’s my daughter. Her name is Alex. This picture is from her first birthday. (Con gái của mình đấy. Tên con bé là Alex. Tấm hình này chụp từ thôi nôi của nó.)
 • B: Oh. She’s cute. Who are the other people in the picture? (Ồ. Nó trông xinh quá. Còn mấy người khác trong bức ảnh là ai vậy?)
 • A: Of course, that’s me in the blue dress. The other people are my parents. My mother’s name is Emily and my father’s name is Dom. Here’s another picture. (Dĩ nhiên đây là mình với bộ đầm màu xanh dương. Những người khác là bố mẹ mình. Mẹ mình tên Emily và bố mình tên Dom. Còn đây là một bức ảnh khác.)
 • B: Who’s that? (Ai đấy?)
 • A: That’s my sister Ciara and my son Brian. (Đó là chị gái mình Ciara và con trai của mình Brian.)
 • A: Here’s another picture. (Here’s another picture.)
 • B: I recognize you but who’s the man. (Mình nhận ra bạn nhưng còn người đàn ông này là ai.)
 • A: That’s my husband Daniel. He’s a great cook (Đó là chồng mình, Daniel. Anh ấy là một đầu bếp tuyệt vời.)
 • B: My husband’s a terrible cook. (Còn chồng mình là một đầu bếp dở tệ.)
 • A: Me too! (Mình cũng thế!)
 • B: Those are nice pictures. Do you want to see my pictures? (Những bức ảnh này tuyệt quá. Bạn có muốn xem ảnh của mình không?)
 • A: Sure. (Chắc chắn rồi.)

1.6. Hội thoại 6

 • A: So you were gone visiting your grandpa last weekend? (Bạn có đi thăm ông bà cuối tuần trước không?)
 • B: Yup! My grandfather must be in his late 80’s and he’s very active. (Có. Ông mình đã ngoài 80 tuổi rồi nhưng ông vẫn rất minh mẫn.)
 • A: Wow! That’s great! What about your grandma? (Ồ. Hay thật. Bà bạn thì sao?)
 • B: She’s a very sprightly old woman, too. In fact, my grandparents from my mother’s side are pretty healthy and active themselves. (Bà mình cũng khá già rồi. Thực ra thì ông bà ngoại mình vẫn khá khỏe và minh mẫn.)
 • A: That’s really good to hear. Your folks know how to take care of themselves. (Thật tốt quá. Ông bà bạn thật biết chăm sóc bản thân.)
 • B: Yeah, our family eats right and exercises. That’s why we’re healthy. (Ừ, gia đình mình ăn uống đúng cách và tập thể dục. Đó là lý do gia đình mình luôn khỏe mạnh.)
Đoạn hội thoại về gia đình bằng tiếng Anh
Đoạn hội thoại về gia đình bằng tiếng Anh

1.7. Hội thoại 7

 • A: Where’s your younger brother these days? (Em trai bạn đang ở đâu rồi?)
 • B: Yes. I have a younger sister. What about you? (Có, mình có em gái. Bạn thì sao?)
 • A: I have quite a big family with 2 sisters and 2 brothers! (Mình có một gia đình lớn với 2 em trai và 2 em gái.)
 • B: Wow, such a big family… I’d have liked a brother too. (Ồ, gia đình bạn đông thật đấy. Mình cũng muốn có em trai.)
 • A: Yes, my brother are very nice. They’re kind and smart. I feel lucky to be their brother. (Đúng. em trai mình rất tốt. Chúng rất tốt bụng và thông minh. Mình thật may mắn khi là anh trai của tụi nó.)
 • B: What a nice thing to say! (Thật tuyệt vời.)

1.8. Hội thoại 8

 • A: Where’s your younger brother these days? (Em trai bạn đang ở đâu rồi?)
 • B: Well, Thomal has got admitted to the medical college in LA. He’s going to be a doctor. (Thomal đã đỗ vào một trường đại học y ở Los Angeles. Nó sẽ trở thành một bác sĩ.)
 • A: Really? You must be so proud of him. (Thật ư? Bạn chắc hẳn tự hào về nó lắm.)
 • B: Yeah, I am. My father is a carpenter, and I have got into the same profession, but little Thomal’s always studied hard. He’s surely going to bring credit to the family name. (Có chứ. Bố mình là một thợ mộc, và mình cũng theo nghề đó, nhưng Thomal lại học khá giỏi. Nó sẽ mang đến tự hào cho gia đình.)
 • A: So happy for you Tony! (Thật là hạnh phúc cho bạn Tony ạ.)

1.9. Hội thoại 9

 • A: Could you tell me about your family? (Bạn có thể nói cho mình biết về gia đình của bạn không?)
 • B: OK. There are 4 people in my family: my parents, my brother and me. (Được chứ. Gia đình  mình có 4 người, cha mẹ, em trai và mình.)
 • A: Oh. Where do they live? (Ồ. Thế họ sống ở đâu?)
 • B: They are living in my hometown-Da Nang City. ( (Họ hiện đang sống ở quê mình-Thành phố Đà Nẵng.)
 • A: That is a beautiful city. So, what do they do? (Đó là một thành phố đẹp. Vậy họ làm nghề gì?)
 • B: Yeah, my father is an architect, my mother works as a housewife and my brother is still a student. (Yeah, cha mình là một kiến trúc sư, mẹ mình thì nội trợ và em trai mình thì vẫn còn là sinh viên.)
 • A: How old is your brother? (Em trai của bạn bao nhiêu tuổi rồi?)
 • B: He is 19 years old. (Em trai mình 19 tuổi rồi.)
Hội thoại tiếng Anh về gia đình
Hội thoại tiếng Anh về gia đình

1.10. Hội thoại 10

 • A: Hi Steve! How have you been? (Chào Steve! Dạo này thế nào rồi?)
 • B: Not to good. (Không ổn lắm)
 • A: Why? (Tại sao?)
 • B: Im sick but it’s not too serious. (Mình bị ốm nhưng không nặng lắm.)
 • A: Sorry to hear that! Hope you’ll better soon. (Thật lấy làm tiếc khi nghe điều này. Hy vọng bạn sẽ sớm khỏe lai nhé.)
 • B: Thank you very much! (Cảm ơn bạn rất nhiều.)
 • A: How are your family? (Gia đình bạn khỏe không?)
 • B: They’re good. And what about you? (Họ vẫn khỏe. Còn bạn thì sao?)
 • A: Everything is fine! (Mọi thứ đều ổn cả!)

1.11. Hội thoại 11

 • A: Do you have any brothers or sisters? (Bạn có anh chị em không?)
 • B: Yes, I’ve got a brother and a sister. (Có, mình có một anh trai và một chị gái.)
 • A: Oh, are they married? (Ồ, họ đã lập gia đình chưa?)
 • B: My sister is married but my brother is not yet. (Chị gái mình thì đã kết hôn rồi nhưng anh trai tôi thì chưa.)
 • A: Does your sister have any kids? (Chị gái của bạn có con không?)
 • B: She has a young baby. He just was born about 3 months ago. (Chị ấy có một bé mới sinh. Cậu bé chỉ mới sinh được khoảng 3 tháng trước thôi.)
 • A: That’s so great! (Thế thì tuyệt quá rồi!)

1.12. Hội thoại 12

 • A: Do you have a boyfriend? (Bạn có bạn trai chưa?)
 • B: Im married. (Mình đã lập gia đình rồi)
 • A: Really? How long have you been married? (Thật sao? Bạn đã kết hôn được bao lâu rồi?)
 • B: About 2 years. I have a happy life with my husband. (Khoảng 2 năm rồi. Mình đã sống rất hạnh phúc với chồng mình.)
 • A: You are so lucky! So what’s his name? (Bạn may mắn thật đó! Thế anh ấy tên gì?)
 • B: His name is Anthony. (Tên anh ấy là Anthony.)
 • A: Oh. What does he do? (Ồ. Anh ấy làm nghề gì?)
 • B: He is a psycho doctor. (Anh ấy là một bác sĩ tâm lý.)
 • A: Wow! He is so talented. So, have you got any kids? (Woa, anh ấy thật tài giỏi. Thế bạn đã có đứa con nào chưa?)
 • B: Not yet because we are so busy at work at this time and we still not want to have a baby now. (Vẫn chưa bởi vì chúng mình đang rất bận với công việc và hiện tại chúng mình vẫn chưa muốn có em bé.)
 • A: Oh I see but I hope that you will have a kid soon! (Ồ, mình hiểu rồi nhưng mình hy vọng là bạn sẽ có em bé.)
 • B: Thank you! I’ll let you know if I have one. (Cám ơn nhé! Mình sẽ cho bạn biết nếu mình có tin vui nhé )

2. Mẫu câu tiếng Anh thường dùng khi giao tiếp về chủ đề gia đình

Mẫu câu tiếng Anh thường dùng khi giao tiếp về chủ đề gia đình
Mẫu câu tiếng Anh thường dùng khi giao tiếp về chủ đề gia đình

Hỏi về các thành viên trong gia đình

 • How many people are there in your family?
  Có bao nhiêu người trong gia đình của bạn?
 • Have you got a big family?
  Bạn có một gia đình đông người không?
 • Have you got any brothers or sisters?
  Bạn có anh chị em gì không?
 • Could you tell me about your family?
  Bạn có thể nói cho mình biết về gia đình của bạn không?

Trả lời số thành viên trong gia đình

 • Sử dụng cấu trúc: There are + số người + people in my family.
  VD: There are 3 people in my family.
  Gia đình mình có 3 người.

Câu cảm thán để nói về gia đình có nhiều người

 • What a big family! Wow một đại gia đình!
 • Very big! Thật là lớn!

Hỏi về tên của một người

 • What is your/ his/ her name?
  Tên của bạn/ anh ấy/ cô ấy là gì?
 • May I have your name?
  Tôi có thể biết được tên của bạn không?

Hỏi về tuổi của một người

 • How old are you?
  Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
 • How old is she/ he?
  Cô ấy/ anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?

Trả lời về tuổi của một người

 • Sử dụng cấu trúc: S + to be + số tuổi + (years old).
  My sister is 8 years old.
  Em gái của mình 8 tuổi.

Hỏi thăm sức khỏe gia đình người khác

 • How’s the family? How’s everybody doing?
  Gia đình bạn thế nào? Mọi người đều khỏe chứ?
 • How are your family?
  Gia đình bạn có khỏe không?

Trả lời câu hỏi về hỏi thăm sức khỏe

 • They’re good.
  Họ vẫn khỏe.
 • Very well.
  Rất khỏe

Giới thiệu người thân trong gia đình thông qua ảnh chụp

 • Do you want to see pictures of my family?
  Bạn có muốn xem hình gia đình của mình không?

Hỏi về một ai đó bạn chưa biết

 • Who’s the man?
  Người đàn ông này là ai?
 • Who are the other people in the picture?
  Còn mấy người khác trong bức ảnh là ai vậy?

Giới thiệu về nghề nghiệp của người thân trong gia đình

 • Sử dụng cấu trúc: S + to be + Nghề nghiệp
  VD: My father is doctor.
  Bố của mình là bác sĩ.

3. Từ vựng tiếng Anh về gia đình thường dùng trong giao tiếp

Từ vựng tiếng Anh về gia đình thường dùng trong giao tiếp
Từ vựng tiếng Anh về gia đình thường dùng trong giao tiếp
 • Family: gia đình
 • Father: bố
 • Mother: mẹ
 • Daughter: con gái
 • Son: con trai
 • Grandparent: ông bà
 • Grandmother: bà
 • Grandfather: ông
 • Parent: bố/ mẹ
 • Child: con
 • Sibling: anh/ chị/ em ruột
 • Sister:  chị gái/ em gái
 • Brother: anh trai/ em trai
 • Husband: chồng
 • Wife: vợ
 • Grandson: cháu trai
 • Granddaughter: cháu gái
 • Grandchild: cháu
 • Mother-in-law: mẹ chồng/ mẹ vợ
 • Son-in-law: con rể
 • Father-in-law: bố chồng/ bố vợ
 • Daughter-in-law: con dâu
 • Cousin: anh/ chị/ em họ
 • Relative: họ hàng
 • Uncle: bác trai/ cậu/ chú
 • Aunt: bác gái/ dì/ cô
 • Sister-in-law: chị/ em dâu
 • Brother-in-law: anh/ em rể
 • Niece: cháu gái
 • Nephew: cháu trai

Trên đây là tổng hợp nhưng đoạn hội thoại tiếng Anh về gia đình mà mọi người nên biết. Hy vọng với những gì Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) mang tới sẽ giúp các bạn có tự tin hơn trong giao tiếp và hạnh phúc cùng với gia đình của mình.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 16 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”12+ u0110ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 gia u0111u00ecnh”,”description”:”Mu1ed7i ngu01b0u1eddi chu00fang ta ai cu0169ng u0111u1ec1u cu00f3 mu1ed9t gia u0111u00ecnh riu00eang cu1ee7a mu00ecnh. Viu1ec7c giao tiu1ebfp trong gia u0111u00ecnh bu1eb1ng tiu1ebfng Anh chu01b0a chu1eafc lu00e0 u0111iu1ec1u u0111u01a1n giu1ea3n mu00e0 ai cu0169ng thu1ef1c hiu1ec7n u0111u01b0u1ee3c. Hu00e3y cu00f9ng trung tu00e2mu00a0du1ea1y tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u vu1ec1 nhu1eefng u0111ou1ea1n hu1ed9i…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/05/nhung-doan-hoi-thoai-tieng-anh-ve-gia-dinh.jpg”,”width”:900,”height”:600},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”12+ u0110ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 gia u0111u00ecnh”,”reviewBody”:”Mu1ed7i ngu01b0u1eddi chu00fang ta ai cu0169ng u0111u1ec1u cu00f3 mu1ed9t gia u0111u00ecnh riu00eang cu1ee7a mu00ecnh. Viu1ec7c giao tiu1ebfp trong gia u0111u00ecnh bu1eb1ng tiu1ebfng Anh chu01b0a chu1eafc lu00e0 u0111iu1ec1u u0111u01a1n giu1ea3n mu00e0 ai cu0169ng thu1ef1c hiu1ec7n u0111u01b0u1ee3c. Hu00e3y cu00f9ng trung tu00e2mu00a0du1ea1y tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u vu1ec1 nhu1eefng u0111ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 gia u0111u00ecnh u0111u01a1n giu1ea3n vu00e0 quen thuu1ed9c tu1eeb chu00ednh trong cuu1ed9c su1ed1ng hu00e0ng ngu00e0y cu1ee7a chu00fang ta nhu00e9!nn1. u0110ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 gia u0111u00ecnhn1.1. Hu1ed9i thou1ea1i 1nnA: How many people are there in your familly? (Gia u0111u00ecnh cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 bao nhiu00eau ngu01b0u1eddi.)nB: There are 4 people in my familly: My father, my mother, my brother and me. (Gia u0111u00ecnh mu00ecnh cu00f3 4 ngu01b0u1eddi gu1ed3m: bu1ed1 mu00ecnh, mu1eb9 mu00ecnh, anh trai mu00ecnh vu00e0 mu00ecnh.)nA: What doer your father do? (Bu1ed1 cu1ee7a bu1ea1n lu00e0m nghu1ec1 gu00ec?)nB: My father is a doctor. He works at local hospital. (Bu1ed1 cu1ee7a mu00ecnh lu00e0 bu00e1c su0129. u00d4ng u1ea5y lu00e0m tu1ea1i bu1ec7nh viu1ec7n u0111u1ecba phu01b0u01a1ng.)nA: How old is your mother? (Mu1eb9 cu1ee7a bu1ea1n bao nhiu00eau tuu1ed5i?)nB: She is 43 years old, 2 year younger than my father. (Bu00e0 u1ea5y 43 tuu1ed5i, tru1ebb hu01a1n bu1ed1 mu00ecnh 2 tuu1ed5i.)nA: What doer your father/ mother like? (Bu1ed1/ mu1eb9 cu1ee7a bu1ea1n thu00edch gu00ec?)nB: My father likesu00a0 football and my mother likes shoping? ( Bu1ed1 cu1ee7a mu00ecnh thu00edch u0111u00e1 bu00f3ng vu00e0 mu1eb9 cu1ee7a mu00ecnh thu00edch mua su1eafm.)nA: What’s your brother’s name? (Anh trai cu1ee7a bu1ea1n tu00ean gu00ec?)nB: His name is Jordan. He is still single! (Tu00ean anh u1ea5y lu00e0 Jordan. Anh u1ea5y cu00f2n u0111u1ed9c thu00e2n!)nA: Doer your familly usually have dinner together? (Gia u0111u00ecnh cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 thu01b0u1eddng u0103n tu1ed1i cu00f9ng nhau khu00f4ng?)nB: Yes, we do. My mother always prepares delicious meals for us. (Cu00f3. Mu1eb9 cu1ee7a mu00ecnh luu00f4n chuu1ea9n bu1ecb nhu1eefng bu1eefa u0103n ngon cho chu00fang mu00ecnh.)nn1.2. Hu1ed9i thou1ea1i 2nnA: Tell me, how’s the family? How’s everybody doing? (Nu00f3i cho mu00ecnh nghe xem gia u0111u00ecnh cu1eadu thu1ebf nu00e0o? Mu1ecdi ngu01b0u1eddi u0111u1ec1u khu1ecfe chu1ee9?)nB: Very well, thank you. My parents are coming to visit this summer. (Ru1ea5t khu1ecfe, cu1ea3m u01a1n bu1ea1n. Bu1ed1 mu1eb9 cu1ee7a mu00ecnh su1ebd u0111u1ebfn thu0103m vu00e0o mu00f9a hu00e8 nu00e0y.)nA: Oh! Are your elder brother and your sister-in-law coming? (u1ed2. Thu1ebf anh trai vu00e0 chu1ecb du00e2u cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 tu1edbi khu00f4ng?)nB: No, they recently had a baby, but my uncle Adam and my cousin Jame are coming with them. (Khu00f4ng, hai ngu01b0u1eddi u0111u00f3 mu1edbi sinh em bu00e9, nhu01b0ng mu00e0 cu00f3 cu1eadu Adam vu00e0 em hu1ecd Jame cu0169ng u0111u1ebfn cu00f9ng vu1edbi bu1ed1 mu1eb9 cu1ee7a mu00ecnh.)nA: Great! My grandparents will come to visit, too. (Tuyu1ec7t vu1eddi! u00d4ng bu00e0 cu1ee7a mu00ecnh cu0169ng u0111u1ebfn thu0103m nu1eefa.)nB: Excellent! Let’s get both families to have dinner together! (Hay u0111u1ea5y! Vu1eady u0111u1ec3 hai gia u0111u00ecnh cu00f9ng u0103n tu1ed1i vu1edbi nhau nhu00e9!)nn1.3. Hu1ed9i thou1ea1i 3nnA: Have you got a big family? (Bu1ea1n cu00f3 mu1ed9t gia u0111u00ecnh u0111u00f4ng ngu01b0u1eddi khu00f4ng?)nB: Yes, very big. There are seven people in my family: my dad, my mum, my four sisters and me. What about you? Have you got any brothers or sisters? (Cu00f3, ru1ea5t u0111u00f4ng. Cu00f3 tu1edbi 7 ngu01b0u1eddi trong nhu00e0 mu00ecnh: mu1eb9, ba, 4 ngu01b0u1eddi chu1ecb vu00e0 mu00ecnh. Cu00f2n bu1ea1n thu00ec sao? Bu1ea1n cu00f3 anh chu1ecb em gu00ec khu00f4ng?)nA: I’ve got a little brother. (Mu00ecnh cu00f3 mu1ed9t ngu01b0u1eddi em trai nhu1ecf.)nB: What’s his name? (Tu00ean em u1ea5y lu00e0 gu00ec?)nA: His name’s Peter. (Tu00ean em u1ea5y lu00e0 Peter.)nB: How old is he? (Em u1ea5y bao nhiu00eau tuu1ed5i ru1ed3i?)nA: He’s three years old. (Em u1ea5y 3 tuu1ed5i.)nB: Have you got any pets? (Bu1ea1n cu00f3 nuu00f4i thu00fa cu01b0ng nu00e0o khu00f4ng?)nA: Yes, I’ve got a cat, Milo, and a dog, Lili. (Cu00f3, mu00ecnh cu00f3 nuu00f4i mu1ed9t chu00fa chu00f3 tu00ean Milo vu00e0 mu1ed9t chu00fa mu00e8o tu00ean Lili.)nnn1.4. Hu1ed9i thou1ea1i 4nnA: Tell me about your family. Do you have brothers and sisters? (Hu00e3y nu00f3i cho mu00ecnh vu1ec1 gia u0111u00ecnh cu1ee7a bu1ea1n u0111i. Bu1ea1n cu00f3 anh chu1ecb em khu00f4ng?)nB: I have two brothers and a younger sister. My eldest brother, John, got married last year and his wife is pregnant. My second brother, Tom, is working in Korea and my sister, Jenny, is still at Junior School. (Mu00ecnh cu00f3 hai ngu01b0u1eddi anh vu00e0 mu1ed9t cu00f4 em gu00e1i. Anh cu1ea3 tu00ean lu00e0 John, ku1ebft hu00f4n vu00e0o nu0103m ngou00e1i vu00e0 vu1ee3 cu1ee7a anh u1ea5y u0111ang mang thai. Ngu01b0u1eddi anh thu1ee9 hai tu00ean Tom, u0111ang lu00e0m viu1ec7c u1edf Hu00e0n Quu1ed1c vu00e0 cu00f4 em gu00e1i tu00ean Jenny, vu1eabn cu00f2n u1edf tru01b0u1eddng trung hu1ecdc.)nA: What a big family! Personally, I am an only child. What about your parents? (Wow mu1ed9t u0111u1ea1i gia u0111u00ecnh! Cu00e1 nhu00e2n mu00ecnh thu00ec lu00e0 con mu1ed9t. Cu00f2n ba mu1eb9 bu1ea1n thu00ec sao?)nB: My father is a technicians and my mother is a doctor. My grandmother is living at home since my grandfather died. (Ba mu00ecnh lu00e0 ku1ef9 thuu1eadt viu00ean cu00f2n mu1eb9 lu00e0 bu00e1c su0129. Bu00e0 cu1ee7a mu00ecnh thu00ec tou00e0n u1edf nhu00e0 ku1ec3 tu1eeb khi u00f4ng mu00ecnh qua u0111u1eddi.)nA: My parents divorced 2 years ago. I am now living with my mother and my step-family: Carol is my step-sister. I visit my father twice a month and we spend summer holiday together. Are you a student? (Ba mu1eb9 mu00ecnh ly hu00f4n hai nu0103m tru01b0u1edbc. Mu00ecnh u0111ang su1ed1ng cu00f9ng mu1eb9 vu00e0 gia u0111u00ecnh bu1ed1 du01b0u1ee3ng: Olivier lu00e0 con cu1ee7a bu1ed1 du01b0u1ee3ng mu00ecnh. Mu00ecnh thu0103m ba mu00ecnh hai lu1ea7n mu1ed7i thu00e1ng vu00e0 cu00f9ng u0111i nghu1ec9 hu00e8 vu1edbi nhau. Bu1ea1n vu1eabn cu00f2n lu00e0 hu1ecdc sinh phu1ea3i khu00f4ng?)nB: Yes I am. I am studying to become a marketer. (u0110u00fang vu1eady. Mu00ecnh u0111ang hu1ecdc u0111u1ec3 tru1edf thu00e0nh nhu00e0 tiu1ebfp thu1ecb.)nn1.5. Hu1ed9i thou1ea1i 5nnA: Do you want to see pictures of my family? (Bu1ea1n cu00f3 muu1ed1n xem hu00ecnh gia u0111u00ecnh cu1ee7a mu00ecnh khu00f4ng?)nB: Yeah, of course! Oh. Who is the baby? (Du0129 nhiu00ean ru1ed3i! u1ed2. u0110u1ee9a bu00e9 nu00e0y lu00e0 ai vu1eady?)nA: That’s my daughter. Her name is Alex. This picture is from her first birthday. (Con gu00e1i cu1ee7a mu00ecnh u0111u1ea5y. Tu00ean con bu00e9 lu00e0 Alex. Tu1ea5m hu00ecnh nu00e0y chu1ee5p tu1eeb thu00f4i nu00f4i cu1ee7a nu00f3.)nB: Oh. She’s cute. Who are the other people in the picture? (u1ed2. Nu00f3 tru00f4ng xinh quu00e1. Cu00f2n mu1ea5y ngu01b0u1eddi khu00e1c trong bu1ee9c u1ea3nh lu00e0 ai vu1eady?)nA: Of course, that’s me in the blue dress. The other people are my parents. My mother’s name is Emily and my father’s name is Dom. Here’s another picture. (Du0129 nhiu00ean u0111u00e2y lu00e0 mu00ecnh vu1edbi bu1ed9 u0111u1ea7m mu00e0u xanh du01b0u01a1ng. Nhu1eefng ngu01b0u1eddi khu00e1c lu00e0 bu1ed1 mu1eb9 mu00ecnh. Mu1eb9 mu00ecnh tu00ean Emily vu00e0 bu1ed1 mu00ecnh tu00ean Dom. Cu00f2n u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t bu1ee9c u1ea3nh khu00e1c.)nB: Who’s that? (Ai u0111u1ea5y?)nA: That’s my sister Ciara and my son Brian. (u0110u00f3 lu00e0 chu1ecb gu00e1i mu00ecnh Ciara vu00e0 con trai cu1ee7a mu00ecnh Brian.)nA: Here’s another picture. (Here’s another picture.)nB: I recognize you but who’s the man. (Mu00ecnh nhu1eadn ra bu1ea1n nhu01b0ng cu00f2n ngu01b0u1eddi u0111u00e0n u00f4ng nu00e0y lu00e0 ai.)nA: That’s my husband Daniel. He’s a great cook (u0110u00f3 lu00e0 chu1ed3ng mu00ecnh, Daniel. Anh u1ea5y lu00e0 mu1ed9t u0111u1ea7u bu1ebfp tuyu1ec7t vu1eddi.)nB: My husband’s a terrible cook. (Cu00f2n chu1ed3ng mu00ecnh lu00e0 mu1ed9t u0111u1ea7u bu1ebfp du1edf tu1ec7.)nA: Me too! (Mu00ecnh cu0169ng thu1ebf!)nB: Those are nice pictures. Do you want to see my pictures? (Nhu1eefng bu1ee9c u1ea3nh nu00e0y tuyu1ec7t quu00e1. Bu1ea1n cu00f3 muu1ed1n xem u1ea3nh cu1ee7a mu00ecnh khu00f4ng?)nA: Sure. (Chu1eafc chu1eafn ru1ed3i.)nn1.6. Hu1ed9i thou1ea1i 6nnA: So you were gone visiting your grandpa last weekend? (Bu1ea1n cu00f3 u0111i thu0103m u00f4ng bu00e0 cuu1ed1i tuu1ea7n tru01b0u1edbc khu00f4ng?)nB: Yup! My grandfather must be in his late 80u2019s and heu2019s very active. (Cu00f3. u00d4ng mu00ecnh u0111u00e3 ngou00e0i 80 tuu1ed5i ru1ed3i nhu01b0ng u00f4ng vu1eabn ru1ea5t minh mu1eabn.)nA: Wow! Thatu2019s great! What about your grandma? (u1ed2. Hay thu1eadt. Bu00e0 bu1ea1n thu00ec sao?)nB: Sheu2019s a very sprightly old woman, too. In fact, my grandparents from my motheru2019s side are pretty healthy and active themselves. (Bu00e0 mu00ecnh cu0169ng khu00e1 giu00e0 ru1ed3i. Thu1ef1c ra thu00ec u00f4ng bu00e0 ngou1ea1i mu00ecnh vu1eabn khu00e1 khu1ecfe vu00e0 minh mu1eabn.)nA: Thatu2019s really good to hear. Your folks know how to take care of themselves. (Thu1eadt tu1ed1t quu00e1. u00d4ng bu00e0 bu1ea1n thu1eadt biu1ebft chu0103m su00f3c bu1ea3n thu00e2n.)nB: Yeah, our family eats right and exercises. Thatu2019s why weu2019re healthy. (u1eea, gia u0111u00ecnh mu00ecnh u0103n uu1ed1ng u0111u00fang cu00e1ch vu00e0 tu1eadp thu1ec3 du1ee5c. u0110u00f3 lu00e0 lu00fd do gia u0111u00ecnh mu00ecnh luu00f4n khu1ecfe mu1ea1nh.)nnn1.7. Hu1ed9i thou1ea1i 7nnA: Whereu2019s your younger brother these days? (Em trai bu1ea1n u0111ang u1edf u0111u00e2u ru1ed3i?)nB: Yes. I have a younger sister. What about you? (Cu00f3, mu00ecnh cu00f3 em gu00e1i. Bu1ea1n thu00ec sao?)nA: I have quite a big family with 2 sisters and 2 brothers! (Mu00ecnh cu00f3 mu1ed9t gia u0111u00ecnh lu1edbn vu1edbi 2 em trai vu00e0 2 em gu00e1i.)nB: Wow, such a big familyu2026 Iu2019d have liked a brother too. (u1ed2, gia u0111u00ecnh bu1ea1n u0111u00f4ng thu1eadt u0111u1ea5y. Mu00ecnh cu0169ng muu1ed1n cu00f3 em trai.)nA: Yes, my brother are very nice. Theyu2019re kind and smart. I feel lucky to be their brother. (u0110u00fang. em trai mu00ecnh ru1ea5t tu1ed1t. Chu00fang ru1ea5t tu1ed1t bu1ee5ng vu00e0 thu00f4ng minh. Mu00ecnh thu1eadt may mu1eafn khi lu00e0 anh trai cu1ee7a tu1ee5i nu00f3.)nB: What a nice thing to say! (Thu1eadt tuyu1ec7t vu1eddi.)nn1.8. Hu1ed9i thou1ea1i 8nnA: Whereu2019s your younger brother these days? (Em trai bu1ea1n u0111ang u1edf u0111u00e2u ru1ed3i?)nB: Well, Thomal has got admitted to the medical college in LA. Heu2019s going to be a doctor. (Thomal u0111u00e3 u0111u1ed7 vu00e0o mu1ed9t tru01b0u1eddng u0111u1ea1i hu1ecdc y u1edf Los Angeles. Nu00f3 su1ebd tru1edf thu00e0nh mu1ed9t bu00e1c su0129.)nA: Really? You must be so proud of him. (Thu1eadt u01b0? Bu1ea1n chu1eafc hu1eb3n tu1ef1 hu00e0o vu1ec1 nu00f3 lu1eafm.)nB: Yeah, I am. My father is a carpenter, and I have got into the same profession, but little Thomalu2019s always studied hard. Heu2019s surely going to bring credit to the family name. (Cu00f3 chu1ee9. Bu1ed1 mu00ecnh lu00e0 mu1ed9t thu1ee3 mu1ed9c, vu00e0 mu00ecnh cu0169ng theo nghu1ec1 u0111u00f3, nhu01b0ng Thomal lu1ea1i hu1ecdc khu00e1 giu1ecfi. Nu00f3 su1ebd mang u0111u1ebfn tu1ef1 hu00e0o cho gia u0111u00ecnh.)nA: So happy for you Tony! (Thu1eadt lu00e0 hu1ea1nh phu00fac cho bu1ea1n Tony u1ea1.)nn1.9. Hu1ed9i thou1ea1i 9nnA: Could you tell me about your family? (Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 nu00f3i cho mu00ecnh biu1ebft vu1ec1 gia u0111u00ecnh cu1ee7a bu1ea1n khu00f4ng?)nB: OK. There are 4 people in my family: my parents, my brother and me. (u0110u01b0u1ee3c chu1ee9. Gia u0111u00ecnhu00a0 mu00ecnh cu00f3 4 ngu01b0u1eddi, cha mu1eb9, em trai vu00e0 mu00ecnh.)nA: Oh. Where do they live? (u1ed2. Thu1ebf hu1ecd su1ed1ng u1edf u0111u00e2u?)nB: They are living in my hometown-Da Nang City. ( (Hu1ecd hiu1ec7n u0111ang su1ed1ng u1edf quu00ea mu00ecnh-Thu00e0nh phu1ed1 u0110u00e0 Nu1eb5ng.)nA: That is a beautiful city. So, what do they do? (u0110u00f3 lu00e0 mu1ed9t thu00e0nh phu1ed1 u0111u1eb9p. Vu1eady hu1ecd lu00e0m nghu1ec1 gu00ec?)nB: Yeah, my father is an architect, my mother works as a housewife and my brother is still a student. (Yeah, cha mu00ecnh lu00e0 mu1ed9t kiu1ebfn tru00fac su01b0, mu1eb9 mu00ecnh thu00ec nu1ed9i tru1ee3 vu00e0 em trai mu00ecnh thu00ec vu1eabn cu00f2n lu00e0 sinh viu00ean.)nA: How old is your brother? (Em trai cu1ee7a bu1ea1n bao nhiu00eau tuu1ed5i ru1ed3i?)nB: He is 19 years old. (Em trai mu00ecnh 19 tuu1ed5i ru1ed3i.)nnn1.10. Hu1ed9i thou1ea1i 10nnA: Hi Steve! How have you been? (Chu00e0o Steve! Du1ea1o nu00e0y thu1ebf nu00e0o ru1ed3i?)nB: Not to good. (Khu00f4ng u1ed5n lu1eafm)nA: Why? (Tu1ea1i sao?)nB: Im sick but itu2019s not too serious. (Mu00ecnh bu1ecb u1ed1m nhu01b0ng khu00f4ng nu1eb7ng lu1eafm.)nA: Sorry to hear that! Hope youu2019ll better soon. (Thu1eadt lu1ea5y lu00e0m tiu1ebfc khi nghe u0111iu1ec1u nu00e0y. Hy vu1ecdng bu1ea1n su1ebd su1edbm khu1ecfe lai nhu00e9.)nB: Thank you very much! (Cu1ea3m u01a1n bu1ea1n ru1ea5t nhiu1ec1u.)nA: How are your family? (Gia u0111u00ecnh bu1ea1n khu1ecfe khu00f4ng?)nB: Theyu2019re good. And what about you? (Hu1ecd vu1eabn khu1ecfe. Cu00f2n bu1ea1n thu00ec sao?)nA: Everything is fine! (Mu1ecdi thu1ee9 u0111u1ec1u u1ed5n cu1ea3!)nn1.11. Hu1ed9i thou1ea1i 11nnA: Do you have any brothers or sisters? (Bu1ea1n cu00f3 anh chu1ecb em khu00f4ng?)nB: Yes, Iu2019ve got a brother and a sister. (Cu00f3, mu00ecnh cu00f3 mu1ed9t anh trai vu00e0 mu1ed9t chu1ecb gu00e1i.)nA: Oh, are they married? (u1ed2, hu1ecd u0111u00e3 lu1eadp gia u0111u00ecnh chu01b0a?)nB: My sister is married but my brother is not yet. (Chu1ecb gu00e1i mu00ecnh thu00ec u0111u00e3 ku1ebft hu00f4n ru1ed3i nhu01b0ng anh trai tu00f4i thu00ec chu01b0a.)nA: Does your sister have any kids? (Chu1ecb gu00e1i cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 con khu00f4ng?)nB: She has a young baby. He just was born about 3 months ago. (Chu1ecb u1ea5y cu00f3 mu1ed9t bu00e9 mu1edbi sinh. Cu1eadu bu00e9 chu1ec9 mu1edbi sinh u0111u01b0u1ee3c khou1ea3ng 3 thu00e1ng tru01b0u1edbc thu00f4i.)nA: Thatu2019s so great! (Thu1ebf thu00ec tuyu1ec7t quu00e1 ru1ed3i!)nn1.12. Hu1ed9i thou1ea1i 12nnA: Do you have a boyfriend? (Bu1ea1n cu00f3 bu1ea1n trai chu01b0a?)nB: Im married. (Mu00ecnh u0111u00e3 lu1eadp gia u0111u00ecnh ru1ed3i)nA: Really? How long have you been married? (Thu1eadt sao? Bu1ea1n u0111u00e3 ku1ebft hu00f4n u0111u01b0u1ee3c bao lu00e2u ru1ed3i?)nB: About 2 years. I have a happy life with my husband. (Khou1ea3ng 2 nu0103m ru1ed3i. Mu00ecnh u0111u00e3 su1ed1ng ru1ea5t hu1ea1nh phu00fac vu1edbi chu1ed3ng mu00ecnh.)nA: You are so lucky! So whatu2019s his name? (Bu1ea1n may mu1eafn thu1eadt u0111u00f3! Thu1ebf anh u1ea5y tu00ean gu00ec?)nB: His name is Anthony. (Tu00ean anh u1ea5y lu00e0 Anthony.)nA: Oh. What does he do? (u1ed2. Anh u1ea5y lu00e0m nghu1ec1 gu00ec?)nB: He is a psycho doctor. (Anh u1ea5y lu00e0 mu1ed9t bu00e1c su0129 tu00e2m lu00fd.)nA: Wow! He is so talented. So, have you got any kids? (Woa, anh u1ea5y thu1eadt tu00e0i giu1ecfi. Thu1ebf bu1ea1n u0111u00e3 cu00f3 u0111u1ee9a con nu00e0o chu01b0a?)nB: Not yet because we are so busy at work at this time and we still not want to have a baby now. (Vu1eabn chu01b0a bu1edfi vu00ec chu00fang mu00ecnh u0111ang ru1ea5t bu1eadn vu1edbi cu00f4ng viu1ec7c vu00e0 hiu1ec7n tu1ea1i chu00fang mu00ecnh vu1eabn chu01b0a muu1ed1n cu00f3 em bu00e9.)nA: Oh I see but I hope that you will have a kid soon! (u1ed2, mu00ecnh hiu1ec3u ru1ed3i nhu01b0ng mu00ecnh hy vu1ecdng lu00e0 bu1ea1n su1ebd cu00f3 em bu00e9.)nB: Thank you! Iu2019ll let you know if I have one. (Cu00e1m u01a1n nhu00e9! Mu00ecnh su1ebd cho bu1ea1n biu1ebft nu1ebfu mu00ecnh cu00f3 tin vui nhu00e9 )nn2. Mu1eabu cu00e2u tiu1ebfng Anh thu01b0u1eddng du00f9ng khi giao tiu1ebfp vu1ec1 chu1ee7 u0111u1ec1 gia u0111u00ecnhnnHu1ecfi vu1ec1 cu00e1c thu00e0nh viu00ean trong gia u0111u00ecnhnnHow many people are there in your family?nCu00f3 bao nhiu00eau ngu01b0u1eddi trong gia u0111u00ecnh cu1ee7a bu1ea1n?nHave you got a big family?nBu1ea1n cu00f3 mu1ed9t gia u0111u00ecnh u0111u00f4ng ngu01b0u1eddi khu00f4ng?nHave you got any brothers or sisters?nBu1ea1n cu00f3 anh chu1ecb em gu00ec khu00f4ng?nCould you tell me about your family?nBu1ea1n cu00f3 thu1ec3 nu00f3i cho mu00ecnh biu1ebft vu1ec1 gia u0111u00ecnh cu1ee7a bu1ea1n khu00f4ng?nnTru1ea3 lu1eddi su1ed1 thu00e0nh viu00ean trong gia u0111u00ecnhnnSu1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac: There are + su1ed1 ngu01b0u1eddi + people in my family.nVD: There are 3 people in my family.nGia u0111u00ecnh mu00ecnh cu00f3 3 ngu01b0u1eddi.nnCu00e2u cu1ea3m thu00e1n u0111u1ec3 nu00f3i vu1ec1 gia u0111u00ecnh cu00f3 nhiu1ec1u ngu01b0u1eddinnWhat a big family! Wow mu1ed9t u0111u1ea1i gia u0111u00ecnh!nVery big! Thu1eadt lu00e0 lu1edbn!nnHu1ecfi vu1ec1 tu00ean cu1ee7a mu1ed9t ngu01b0u1eddinnWhat is your/ his/ her name?nTu00ean cu1ee7a bu1ea1n/ anh u1ea5y/ cu00f4 u1ea5y lu00e0 gu00ec?nMay I have your name?nTu00f4i cu00f3 thu1ec3 biu1ebft u0111u01b0u1ee3c tu00ean cu1ee7a bu1ea1n khu00f4ng?nnHu1ecfi vu1ec1 tuu1ed5i cu1ee7a mu1ed9t ngu01b0u1eddinnHow old are you?nBu1ea1n bao nhiu00eau tuu1ed5i ru1ed3i?nHow old is she/ he?nCu00f4 u1ea5y/ anh u1ea5y bao nhiu00eau tuu1ed5i ru1ed3i?nnTru1ea3 lu1eddi vu1ec1 tuu1ed5i cu1ee7a mu1ed9t ngu01b0u1eddinnSu1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac: S + to be + su1ed1 tuu1ed5i + (years old).nMy sister is 8 years old.nEm gu00e1i cu1ee7a mu00ecnh 8 tuu1ed5i.nnHu1ecfi thu0103m su1ee9c khu1ecfe gia u0111u00ecnh ngu01b0u1eddi khu00e1cnnHow’s the family? How’s everybody doing?nGia u0111u00ecnh bu1ea1n thu1ebf nu00e0o? Mu1ecdi ngu01b0u1eddi u0111u1ec1u khu1ecfe chu1ee9?nHow are your family?nGia u0111u00ecnh bu1ea1n cu00f3 khu1ecfe khu00f4ng?nnTru1ea3 lu1eddi cu00e2u hu1ecfi vu1ec1 hu1ecfi thu0103m su1ee9c khu1ecfennTheyu2019re good.nHu1ecd vu1eabn khu1ecfe.nVery well.nRu1ea5t khu1ecfennGiu1edbi thiu1ec7u ngu01b0u1eddi thu00e2n trong gia u0111u00ecnh thu00f4ng qua u1ea3nh chu1ee5pnnDo you want to see pictures of my family?nBu1ea1n cu00f3 muu1ed1n xem hu00ecnh gia u0111u00ecnh cu1ee7a mu00ecnh khu00f4ng?nnHu1ecfi vu1ec1 mu1ed9t ai u0111u00f3 bu1ea1n chu01b0a biu1ebftnnWho’s the man?nNgu01b0u1eddi u0111u00e0n u00f4ng nu00e0y lu00e0 ai?nWho are the other people in the picture?nCu00f2n mu1ea5y ngu01b0u1eddi khu00e1c trong bu1ee9c u1ea3nh lu00e0 ai vu1eady?nnGiu1edbi thiu1ec7u vu1ec1 nghu1ec1 nghiu1ec7p cu1ee7a ngu01b0u1eddi thu00e2n trong gia u0111u00ecnhnnSu1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac: S + to be + Nghu1ec1 nghiu1ec7pnVD: My father is doctor.nBu1ed1 cu1ee7a mu00ecnh lu00e0 bu00e1c su0129.nn3. Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh vu1ec1 gia u0111u00ecnh thu01b0u1eddng du00f9ng trong giao tiu1ebfpnnnFamily: gia u0111u00ecnhnFather: bu1ed1nMother: mu1eb9nDaughter: con gu00e1inSon: con trainGrandparent: u00f4ng bu00e0nGrandmother: bu00e0nGrandfather: u00f4ngnParent: bu1ed1/ mu1eb9nChild: connSibling: anh/ chu1ecb/ em ruu1ed9tnSister: u00a0chu1ecb gu00e1i/ em gu00e1inBrother: anh trai/ em trainHusband: chu1ed3ngnWife: vu1ee3nGrandson: chu00e1u trainGranddaughter: chu00e1u gu00e1inGrandchild: chu00e1unMother-in-law: mu1eb9 chu1ed3ng/ mu1eb9 vu1ee3nSon-in-law: con ru1ec3nFather-in-law: bu1ed1 chu1ed3ng/ bu1ed1 vu1ee3nDaughter-in-law: con du00e2unCousin: anh/ chu1ecb/ em hu1ecdnRelative: hu1ecd hu00e0ngnUncle: bu00e1c trai/ cu1eadu/ chu00fanAunt: bu00e1c gu00e1i/ du00ec/ cu00f4nSister-in-law: chu1ecb/ em du00e2unBrother-in-law: anh/ em ru1ec3nNiece: chu00e1u gu00e1inNephew: chu00e1u trainnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p nhu01b0ng u0111ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 gia u0111u00ecnh mu00e0 mu1ecdi ngu01b0u1eddi nu00ean biu1ebft. Hy vu1ecdng vu1edbi nhu1eefng gu00ecu00a0Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)u00a0mang tu1edbi su1ebd giu00fap cu00e1c bu1ea1n cu00f3 tu1ef1 tin hu01a1n trong giao tiu1ebfp vu00e0 hu1ea1nh phu00fac cu00f9ng vu1edbi gia u0111u00ecnh cu1ee7a mu00ecnh.nTham khu1ea3o thu00eam:nn16+ Cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp phu1ed5 biu1ebfnn21+ Cu00e1ch cu1ea3i thiu1ec7n ku1ef9 nu0103ng nu00f3i tiu1ebfng Anh nhanh vu00e0 hiu1ec7u quu1ea3n15+ Cu00e1ch hu1ecdc tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp hiu1ec7u quu1ea3n10+ Mu1eb9o hu1ecdc tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp cu1ea5p tu1ed1c hiu1ec7u quu1ea3nKinh nghiu1ec7m tu1ef1 hu1ecdc tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp tu1ea1i nhu00e0 hiu1ec7u quu1ea3″,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”cuong123″},”datePublished”:”2021-05-30T19:03:54+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T21:13:56+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:16,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment