Hóa học là một ngành có tính ứng dụng cao trong đời sống. Trong bài viết dưới đây, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ giới thiệu đến bạn bộ từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành hóa học để giúp bạn nâng cao vốn từ khi giao tiếp trong công việc.

Tiếng Anh chuyên ngành hóa học
Tiếng Anh chuyên ngành hóa học

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hóa học

 • Chemistry: Hóa học
 • Chemist: nhà hoá học.
 • Analytical chemistry: hoá học phân tích.
 • Applied chemistry: hoá học ứng dụng.
 • Chemical action: tác dụng hoá học.
 • Chemical attraction: ái lực hoá học.
 • Chemical fertilizer: phân hoá học.
 • Chemical properties: tính chất hoá học.
 • Atomic energy: năng lượng nguyên tử.
 • Atom: nguyên tử.
 • Analyze: hoá nghiệm.
 • Analytical balance: Cân phân tích.
 • Aluminium foil: Giấy bạc.
 • Aliphatic compound: hợp chất béo.
 • Alcohol burner: Đèn cồn.
 • Alkali metals or alkaline: kim loại kiềm.
 • Aluminum alloy: hợp kim nhôm.
 • By nature: bản chất.
 • Bunchner funnel: Phễu lọc hút chân không.
 • Buck reflex hammer: Búa gõ thử phản xạ.
 • Bivalent or divalence: hoá trị hai.
 • Beaker: Cốc đong.
 • Balance: cân bằng.
 • Biochemical: hoá sinh.
 • Break up: phân huỷ.
 • Bunchner flask: Bình lọc hút chân không.
 • Bunsen burner: Đèn bunsen.
 • Chromatography column: Cột sắc ký.
 • Chemosynthesis: hoá tổng hợp.
 • Chemical substance: hoá chất.
 • Chemical products: hoá phân tích.
 • Chemical energy: năng lượng hoá vật.
 • Chemical analysis: hoá phân.
 • Chain reaction: phản ứng chuyền.
 • Crucible: Chén nung.
 • Condenser: Ống sinh hàn.
 • Concentration: nồng độ.
 • Compose: cấu tạo.
 • Cellulose- dialysis tubing celllose membrane: Màng lọc thẩm thấu.
 • Caloricfic radiations: bức xạ phát nhiệt.
 • Clamp: Dụng cụ kẹp.
 • Compound: hợp chất.
 • Condensation heat: nhiệt đông đặc.
 • Cotton wool: Bông gòn.
 • Crystal or crystalline: tinh thể.
 • Chemotherapy: hoá liệu pháp.
 • Dropper: Ống nhỏ giọt.
 • Dispensing bottle: Bình tia.
 • Desccicator: Bình hút ẩm.
 • Desciccator bead: Hạt hút ẩm.
 • Distil: chưng cất.
 • Exothermal/ exothermic: phát nhiệt.
 • Etreme / extremun: cực trị.
 • Elementary particle: hạt cơ bản.
 • Electrolytic dissociation: điện ly.
 • Effect: tác dụng.
 • Electrolysis: điện phân.
 • Element: nguyên tố.
 • Erlenmeyer Flask: Bình tam giác.
 • Evaporating flask: Bình cầu cô quay chân không.
 • Fusion power: năng lượng nhiệt hạch.
 • Flourescent microscope: Kính hiển vi huỳnh quang.
 • Filter paper: Giấy lọc.
 • Face mask: Khẩu trang.
 • Falcon tube: Ống ly tâm.
 • Flat bottom florence flask: Bình cầu cao cổ đáy bằng.
 • Funnel: Phễu.
 • Goggle: Kính bảo hộ.
 • Glass rod: Đũa thủy tinh.
 • Glass bead: Hạt thủy tinh.
 • Glass spreader: Que trải thủy tinh.
 • Hydrolysis: thuỷ phân.
 • Humidity indicator paper: Giấy đo độ ẩm.
 • Interact: tác dụng lẫn nhau.
 • Liquify: hoá lỏng.
 • Laboratory bottle: Chai trung tính.
 • Lab coat: Áo blouse.
 • Liquid: chất lỏng.
 • Mortar and pestle: Chày và cối.
 • Microtiter plate: Tấm vi chuẩn.
 • Microscope slide: Lam kính.
 • Measuring cylinder: Ống đong.
 • Medical glove: Găng tay y tế.
 • Microscope: Kính hiển vi.
 • Mineral substance: chất vô cơ.
 • Nonferrous metals: kim loại màu.
 • Nitrogen and protein determination system: Máy chưng cất đạm.
 • Overhead stirrer: Máy khuấy đũa.
 • Organic substance: chất hữu cơ.
 • Physical chemistry: hoá học vật lý.
 • Propellant: chất nổ đẩy.
 • Pressure: áp suất.
 • Prepare: điều chế.
 • Precious metals: kim loại quý.
 • Polarize: phân cực.
 • PH meter: Máy đo pH.
 • Petri dish: Đĩa petri.
 • Pecipitating agent: chất gây kết tủa.
 • Petrifilm plate: Đĩa petrifilm.
 • Pipette Tip: Đầu tip.
 • Polarizer: chất phân cực.
 • precision balance: Cân kỹ thuật.
 • pressure gauge: Đồng hồ đo áp suất.
 • Pyrochemistry: hoá học cao nhiệt.
 • Quantic: nguyên lượng.
 • Rubber button: Nút cao su.
 • Ring clamp: Vòng đỡ.
 • Recirculating chiller: Bộ làm mát tuần hoàn.
 • Reaction / react / respond react: phản ứng.
 • Radiating energy: năng lượng bức xạ.
 • Reactant: chất phản ứng.
 • Reactor: lò phản ứng.
 • Research: nghiên cứu.
 • Round bottom flask: Bình cầu cao cổ đáy tròn.
 • Syrine filter: Đầu lọc syrine.
 • Straight: nguyên chất.
 • Stirrer shaft: Trục khuấy.
 • Side effect: phản ứng phụ.
 • Seive: Sàn rây.
 • Scrubber: Bộ hút và trung hòa khí độc.
 • Scissor: Kéo.
 • Sampling bottle: Bình đựng mẫu.
 • Sampling tube: Ống lấy mẫu.
 • Scoop: Muỗng.
 • Secondary effect: tác dụng phụ.
 • Semiconductor: chất bán dẫn.
 • Solidify: đông đặc.
 • Stirring bar: Cá từ.
 • Sulphite indicator paper: Giấy thử sulphite.
 • Three neck round bottom flask: Bình cầu ba cổ đáy tròn.
 • Two neck round botton flask: Bình cầu hai cổ đáy tròn.
 • Touch: tiếp xúc.
 • Test tube rack: Gía đỡ ống nghiệm.
 • Test tube cleaning brush: Chổi ống nghiệm.
 • Test [chemically]: hoá nghiệm.
 • Test tube holder: Kẹp ống nghiệm.
 • Test tube: Ống nghiệm.
 • Tweezer, forcep: Kẹp nhíp.
 • Thermometer: Đồng hồ đo nhiệt độ.
 • UV lamp: Đèn UV.
 • Ultrapure water system: Máy lọc nước siêu sạch.
 • Volumetric Flask: Bình định mức.
 • Vacuum pump: Bơm chân không.
 • Vacuum oven: Lò nung chân không.
 • Volume: thể tích.
 • Wire gauze: Miếng amiang.
 • Water distiller: Máy cất nước.
 • Weighing paper: Giấy cân.

2. Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành hóa

 • noble gas – Khí trơ (khí hiếm) – any of group of gases that do not react with other chemicals.
 • atomic number – Số hiệu nguyên tử (Z=P=E) – the number of protons in the nucleus of an atom.
 • mass number – Số khối (A=Z+N) – the total number of protons and neutrons in an atom.
 • Metal – Kim loại – iron, gold, copper,… are all metals.
 • Bond – Liên kết – the way in which atom are held together in a chemical compound.
 • Atom – Nguyên tử – the smallest part of a chemical element that can take part in a chemical reaction.
 • Chiral – bất đối / thủ tính – designating or of an asymmetrical form, as a molecule, that cannot be superimposed on its mirror image.
 • Formula – Công thức – letters and symbols that show the parts of a chemical compound.
 • ionic bonds – Liên kết ion – Ionic bonds are atomic bonds created by the attraction of two differently charged ions.
 • addition reaction – Phản ứng cộng – a reaction in which radicals are added to both sides of a double or triple bond.
 • Compound – thành phần/ hỗn hợp – a subtance formed by a chemical reaction of two or more element im fixed amount relative.
 • Food chemistry – Hóa thực phẩm – The study of chemical processes and interactions of all biological and non-biological components of foods.
 • Biochemistry – Hóa sinh – The study of chemical substance occurring in living organisms and the reactions and methods for identifying these subsatances.
 • Quantum chemistry – Hóa lượng tử – A branch of physical chemistry concerned with the explanation of chemical phenomena by means of the law of quantum mechanics.
 • Stereochemistry – Hóa lập thể – The study of the spatial arrangement of atoms in molecules and the chemical and physical consequences of such arrangement.
 • Organic chemistry – Hóa hữu cơ – the study of the composition, reactions and properties of carbon-chain or carbon-ring compounds or mixtures thereof.
 • Inorganic chemistry – Hóa vô cơ – The study of chemical reactions and properties of all the elements and their compounds , with the exception of hydrocarbons, and usually including carbides, oxides of carbon, metallic carbonates, carbon-sulfur compounds, and carbon-nitrogen compounds.
 • Analitycal chemistry – Hóa phân tích – The branch of chemistry dealing with techniques which yield any type of information about chemical systems.
 • Physical chemistry – Hóa lý – The branch of chemistry that deals with the interpretation of chemical phenomena and properties in terms of the underlying physical processes, and with the development of techniques for their investigation.
 • Colloid chemistry – Hóa keo – The scientific study of matter whose size is approximately 10 to 10000 angstroms (1 to 1000 nanometers), and which exists as a suspension in a continuous medium, especially a liquid, solid, or gaseous substance.
 • Radiochemistry – Hóa phóng xạ – That area of chemistry concerned with the study of radioactive substances.
 • Substance – chất – a type of solid, liquid or gas that has particular qualities.
 • Reaction – phản ứng – a chemical change produced by two or more substances acting on each other.
 • elimination reaction – Phản ứng thế – Any reaction in which a small molecule is removed from that of the reactants.
 • covalent bond – Liên kết cộng hóa trị – A chemical bond formed by the sharing of one or more electrons, especially pairs of electrons, between atoms.
 • Element – Nguyên tố – gold, oxygen, carbon,… are all elements.
 • Molecule – Phân tử – A molecule of water consists of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen.
 • periodic table – Bảng hệ thống tuần hoàn – a list of all the chemical elements, arranged according to their atomic number.
 • Nonmetal – Phi kim – carbon, oxygen, nitrogen,… are all nonmetals.
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành hóa
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành hóa

Trên đây là bài viết tổng hợp 304+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hóa học thông dụng nhất hiện nay. Ngoại Ngữ Tinh Tú (e4life.vn) hy vọng đã mang lại những kiến thức hữu ích cho bạn. Chúc bạn luôn thành công trong công việc của mình nhé!

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 17 Average: 4.9]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”304+ Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh hu00f3a hu1ecdc”,”description”:”Hu00f3a hu1ecdc lu00e0 mu1ed9t ngu00e0nh cu00f3 tu00ednh u1ee9ng du1ee5ng cao trong u0111u1eddi su1ed1ng. Trong bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd giu1edbi thiu1ec7u u0111u1ebfn bu1ea1n bu1ed9 tu1eeb vu1ef1ng vu00e0 thuu1eadt ngu1eef tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh hu00f3a hu1ecdc u0111u1ec3 giu00fap bu1ea1n nu00e2ng cao vu1ed1n tu1eeb khi giao tiu1ebfp trong cu00f4ng viu1ec7c. 1. Tu1eeb vu1ef1ng…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/05/tieng-anh-chuyen-nganh-hoa-hoc.jpg”,”width”:800,”height”:450},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”304+ Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh hu00f3a hu1ecdc”,”reviewBody”:”Hu00f3a hu1ecdc lu00e0 mu1ed9t ngu00e0nh cu00f3 tu00ednh u1ee9ng du1ee5ng cao trong u0111u1eddi su1ed1ng. Trong bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd giu1edbi thiu1ec7u u0111u1ebfn bu1ea1n bu1ed9 tu1eeb vu1ef1ng vu00e0 thuu1eadt ngu1eef tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh hu00f3a hu1ecdc u0111u1ec3 giu00fap bu1ea1n nu00e2ng cao vu1ed1n tu1eeb khi giao tiu1ebfp trong cu00f4ng viu1ec7c.nn1. Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh hu00f3a hu1ecdcnnChemistry: Hu00f3a hu1ecdcnChemist: nhu00e0 hou00e1 hu1ecdc.nAnalytical chemistry: hou00e1 hu1ecdc phu00e2n tu00edch.nApplied chemistry: hou00e1 hu1ecdc u1ee9ng du1ee5ng.nChemical action: tu00e1c du1ee5ng hou00e1 hu1ecdc.nChemical attraction: u00e1i lu1ef1c hou00e1 hu1ecdc.nChemical fertilizer: phu00e2n hou00e1 hu1ecdc.nChemical properties: tu00ednh chu1ea5t hou00e1 hu1ecdc.nAtomic energy: nu0103ng lu01b0u1ee3ng nguyu00ean tu1eed.nAtom: nguyu00ean tu1eed.nAnalyze: hou00e1 nghiu1ec7m.nAnalytical balance: Cu00e2n phu00e2n tu00edch.nAluminium foil: Giu1ea5y bu1ea1c.nAliphatic compound: hu1ee3p chu1ea5t bu00e9o.nAlcohol burner: u0110u00e8n cu1ed3n.nAlkali metals or alkaline: kim lou1ea1i kiu1ec1m.nAluminum alloy: hu1ee3p kim nhu00f4m.nBy nature: bu1ea3n chu1ea5t.nBunchner funnel: Phu1ec5u lu1ecdc hu00fat chu00e2n khu00f4ng.nBuck reflex hammer: Bu00faa gu00f5 thu1eed phu1ea3n xu1ea1.nBivalent or divalence: hou00e1 tru1ecb hai.nBeaker: Cu1ed1c u0111ong.nBalance: cu00e2n bu1eb1ng.nBiochemical: hou00e1 sinh.nBreak up: phu00e2n huu1ef7.nBunchner flask: Bu00ecnh lu1ecdc hu00fat chu00e2n khu00f4ng.nBunsen burner: u0110u00e8n bunsen.nChromatography column: Cu1ed9t su1eafc ku00fd.nChemosynthesis: hou00e1 tu1ed5ng hu1ee3p.nChemical substance: hou00e1 chu1ea5t.nChemical products: hou00e1 phu00e2n tu00edch.nChemical energy: nu0103ng lu01b0u1ee3ng hou00e1 vu1eadt.nChemical analysis: hou00e1 phu00e2n.nChain reaction: phu1ea3n u1ee9ng chuyu1ec1n.nCrucible: Chu00e9n nung.nCondenser: u1ed0ng sinh hu00e0n.nConcentration: nu1ed3ng u0111u1ed9.nCompose: cu1ea5u tu1ea1o.nCellulose- dialysis tubing celllose membrane: Mu00e0ng lu1ecdc thu1ea9m thu1ea5u.nCaloricfic radiations: bu1ee9c xu1ea1 phu00e1t nhiu1ec7t.nClamp: Du1ee5ng cu1ee5 ku1eb9p.nCompound: hu1ee3p chu1ea5t.nCondensation heat: nhiu1ec7t u0111u00f4ng u0111u1eb7c.nCotton wool: Bu00f4ng gu00f2n.nCrystal or crystalline: tinh thu1ec3.nChemotherapy: hou00e1 liu1ec7u phu00e1p.nDropper: u1ed0ng nhu1ecf giu1ecdt.nDispensing bottle: Bu00ecnh tia.nDesccicator: Bu00ecnh hu00fat u1ea9m.nDesciccator bead: Hu1ea1t hu00fat u1ea9m.nDistil: chu01b0ng cu1ea5t.nExothermal/ exothermic: phu00e1t nhiu1ec7t.nEtreme / extremun: cu1ef1c tru1ecb.nElementary particle: hu1ea1t cu01a1 bu1ea3n.nElectrolytic dissociation: u0111iu1ec7n ly.nEffect: tu00e1c du1ee5ng.nElectrolysis: u0111iu1ec7n phu00e2n.nElement: nguyu00ean tu1ed1.nErlenmeyer Flask: Bu00ecnh tam giu00e1c.nEvaporating flask: Bu00ecnh cu1ea7u cu00f4 quay chu00e2n khu00f4ng.nFusion power: nu0103ng lu01b0u1ee3ng nhiu1ec7t hu1ea1ch.nFlourescent microscope: Ku00ednh hiu1ec3n vi huu1ef3nh quang.nFilter paper: Giu1ea5y lu1ecdc.nFace mask: Khu1ea9u trang.nFalcon tube: u1ed0ng ly tu00e2m.nFlat bottom florence flask: Bu00ecnh cu1ea7u cao cu1ed5 u0111u00e1y bu1eb1ng.nFunnel: Phu1ec5u.nGoggle: Ku00ednh bu1ea3o hu1ed9.nGlass rod: u0110u0169a thu1ee7y tinh.nGlass bead: Hu1ea1t thu1ee7y tinh.nGlass spreader: Que tru1ea3i thu1ee7y tinh.nHydrolysis: thuu1ef7 phu00e2n.nHumidity indicator paper: Giu1ea5y u0111o u0111u1ed9 u1ea9m.nInteract: tu00e1c du1ee5ng lu1eabn nhau.nLiquify: hou00e1 lu1ecfng.nLaboratory bottle: Chai trung tu00ednh.nLab coat: u00c1o blouse.nLiquid: chu1ea5t lu1ecfng.nMortar and pestle: Chu00e0y vu00e0 cu1ed1i.nMicrotiter plate: Tu1ea5m vi chuu1ea9n.nMicroscope slide: Lam ku00ednh.nMeasuring cylinder: u1ed0ng u0111ong.nMedical glove: Gu0103ng tay y tu1ebf.nMicroscope: Ku00ednh hiu1ec3n vi.nMineral substance: chu1ea5t vu00f4 cu01a1.nNonferrous metals: kim lou1ea1i mu00e0u.nNitrogen and protein determination system: Mu00e1y chu01b0ng cu1ea5t u0111u1ea1m.nOverhead stirrer: Mu00e1y khuu1ea5y u0111u0169a.nOrganic substance: chu1ea5t hu1eefu cu01a1.nPhysical chemistry: hou00e1 hu1ecdc vu1eadt lu00fd.nPropellant: chu1ea5t nu1ed5 u0111u1ea9y.nPressure: u00e1p suu1ea5t.nPrepare: u0111iu1ec1u chu1ebf.nPrecious metals: kim lou1ea1i quu00fd.nPolarize: phu00e2n cu1ef1c.nPH meter: Mu00e1y u0111o pH.nPetri dish: u0110u0129a petri.nPecipitating agent: chu1ea5t gu00e2y ku1ebft tu1ee7a.nPetrifilm plate: u0110u0129a petrifilm.nPipette Tip: u0110u1ea7u tip.nPolarizer: chu1ea5t phu00e2n cu1ef1c.nprecision balance: Cu00e2n ku1ef9 thuu1eadt.npressure gauge: u0110u1ed3ng hu1ed3 u0111o u00e1p suu1ea5t.nPyrochemistry: hou00e1 hu1ecdc cao nhiu1ec7t.nQuantic: nguyu00ean lu01b0u1ee3ng.nRubber button: Nu00fat cao su.nRing clamp: Vu00f2ng u0111u1ee1.nRecirculating chiller: Bu1ed9 lu00e0m mu00e1t tuu1ea7n hou00e0n.nReaction / react / respond react: phu1ea3n u1ee9ng.nRadiating energy: nu0103ng lu01b0u1ee3ng bu1ee9c xu1ea1.nReactant: chu1ea5t phu1ea3n u1ee9ng.nReactor: lu00f2 phu1ea3n u1ee9ng.nResearch: nghiu00ean cu1ee9u.nRound bottom flask: Bu00ecnh cu1ea7u cao cu1ed5 u0111u00e1y tru00f2n.nSyrine filter: u0110u1ea7u lu1ecdc syrine.nStraight: nguyu00ean chu1ea5t.nStirrer shaft: Tru1ee5c khuu1ea5y.nSide effect: phu1ea3n u1ee9ng phu1ee5.nSeive: Su00e0n ru00e2y.nScrubber: Bu1ed9 hu00fat vu00e0 trung hu00f2a khu00ed u0111u1ed9c.nScissor: Ku00e9o.nSampling bottle: Bu00ecnh u0111u1ef1ng mu1eabu.nSampling tube: u1ed0ng lu1ea5y mu1eabu.nScoop: Muu1ed7ng.nSecondary effect: tu00e1c du1ee5ng phu1ee5.nSemiconductor: chu1ea5t bu00e1n du1eabn.nSolidify: u0111u00f4ng u0111u1eb7c.nStirring bar: Cu00e1 tu1eeb.nSulphite indicator paper: Giu1ea5y thu1eed sulphite.nThree neck round bottom flask: Bu00ecnh cu1ea7u ba cu1ed5 u0111u00e1y tru00f2n.nTwo neck round botton flask: Bu00ecnh cu1ea7u hai cu1ed5 u0111u00e1y tru00f2n.nTouch: tiu1ebfp xu00fac.nTest tube rack: Gu00eda u0111u1ee1 u1ed1ng nghiu1ec7m.nTest tube cleaning brush: Chu1ed5i u1ed1ng nghiu1ec7m.nTest [chemically]: hou00e1 nghiu1ec7m.nTest tube holder: Ku1eb9p u1ed1ng nghiu1ec7m.nTest tube: u1ed0ng nghiu1ec7m.nTweezer, forcep: Ku1eb9p nhu00edp.nThermometer: u0110u1ed3ng hu1ed3 u0111o nhiu1ec7t u0111u1ed9.nUV lamp: u0110u00e8n UV.nUltrapure water system: Mu00e1y lu1ecdc nu01b0u1edbc siu00eau su1ea1ch.nVolumetric Flask: Bu00ecnh u0111u1ecbnh mu1ee9c.nVacuum pump: Bu01a1m chu00e2n khu00f4ng.nVacuum oven: Lu00f2 nung chu00e2n khu00f4ng.nVolume: thu1ec3 tu00edch.nWire gauze: Miu1ebfng amiang.nWater distiller: Mu00e1y cu1ea5t nu01b0u1edbc.nWeighing paper: Giu1ea5y cu00e2n.nn2. Thuu1eadt ngu1eef tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh hu00f3annnoble gas – Khu00ed tru01a1 (khu00ed hiu1ebfm) – any of group of gases that do not react with other chemicals.natomic number – Su1ed1 hiu1ec7u nguyu00ean tu1eed (Z=P=E) – the number of protons in the nucleus of an atom.nmass number – Su1ed1 khu1ed1i (A=Z+N) – the total number of protons and neutrons in an atom.nMetal – Kim lou1ea1i – iron, gold, copper,… are all metals.nBond – Liu00ean ku1ebft – the way in which atom are held together in a chemical compound.nAtom – Nguyu00ean tu1eed – the smallest part of a chemical element that can take part in a chemical reaction.nChiral – bu1ea5t u0111u1ed1i / thu1ee7 tu00ednh – designating or of an asymmetrical form, as a molecule, that cannot be superimposed on its mirror image.nFormula – Cu00f4ng thu1ee9c – letters and symbols that show the parts of a chemical compound.nionic bonds – Liu00ean ku1ebft ion – Ionic bonds are atomic bonds created by the attraction of two differently charged ions.naddition reaction – Phu1ea3n u1ee9ng cu1ed9ng – a reaction in which radicals are added to both sides of a double or triple bond.nCompound – thu00e0nh phu1ea7n/ hu1ed7n hu1ee3p – a subtance formed by a chemical reaction of two or more element im fixed amount relative.nFood chemistry – Hu00f3a thu1ef1c phu1ea9m – The study of chemical processes and interactions of all biological and non-biological components of foods.nBiochemistry – Hu00f3a sinh – The study of chemical substance occurring in living organisms and the reactions and methods for identifying these subsatances.nQuantum chemistry – Hu00f3a lu01b0u1ee3ng tu1eed – A branch of physical chemistry concerned with the explanation of chemical phenomena by means of the law of quantum mechanics.nStereochemistry – Hu00f3a lu1eadp thu1ec3 – The study of the spatial arrangement of atoms in molecules and the chemical and physical consequences of such arrangement.nOrganic chemistry – Hu00f3a hu1eefu cu01a1 – the study of the composition, reactions and properties of carbon-chain or carbon-ring compounds or mixtures thereof.nInorganic chemistry – Hu00f3a vu00f4 cu01a1 – The study of chemical reactions and properties of all the elements and their compounds , with the exception of hydrocarbons, and usually including carbides, oxides of carbon, metallic carbonates, carbon-sulfur compounds, and carbon-nitrogen compounds.nAnalitycal chemistry – Hu00f3a phu00e2n tu00edch – The branch of chemistry dealing with techniques which yield any type of information about chemical systems.nPhysical chemistry – Hu00f3a lu00fd – The branch of chemistry that deals with the interpretation of chemical phenomena and properties in terms of the underlying physical processes, and with the development of techniques for their investigation.nColloid chemistry – Hu00f3a keo – The scientific study of matter whose size is approximately 10 to 10000 angstroms (1 to 1000 nanometers), and which exists as a suspension in a continuous medium, especially a liquid, solid, or gaseous substance.nRadiochemistry – Hu00f3a phu00f3ng xu1ea1 – That area of chemistry concerned with the study of radioactive substances.nSubstance – chu1ea5t – a type of solid, liquid or gas that has particular qualities.nReaction – phu1ea3n u1ee9ng – a chemical change produced by two or more substances acting on each other.nelimination reaction – Phu1ea3n u1ee9ng thu1ebf – Any reaction in which a small molecule is removed from that of the reactants.ncovalent bond – Liu00ean ku1ebft cu1ed9ng hu00f3a tru1ecb – A chemical bond formed by the sharing of one or more electrons, especially pairs of electrons, between atoms.nElement – Nguyu00ean tu1ed1 – gold, oxygen, carbon,… are all elements.nMolecule – Phu00e2n tu1eed – A molecule of water consists of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen.nperiodic table – Bu1ea3ng hu1ec7 thu1ed1ng tuu1ea7n hou00e0n – a list of all the chemical elements, arranged according to their atomic number.nNonmetal – Phi kim – carbon, oxygen, nitrogen,… are all nonmetals.nnnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 bu00e0i viu1ebft tu1ed5ng hu1ee3p 304+ tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh Hu00f3a hu1ecdc thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5t hiu1ec7n nay. Ngoại Ngữ Tinh Tú (e4life.vn) hy vu1ecdng u0111u00e3 mang lu1ea1i nhu1eefng kiu1ebfn thu1ee9c hu1eefu u00edch cho bu1ea1n. Chu00fac bu1ea1n luu00f4n thu00e0nh cu00f4ng trong cu00f4ng viu1ec7c cu1ee7a mu00ecnh nhu00e9!nTham khu1ea3o thu00eam:nn195+ Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh cu00f4ng nghu1ec7 sinh hu1ecdcnHu1ecdc giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi u0111i lu00e0mnPhu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi u0111i lu00e0m”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Nhu1eadt Linh”},”datePublished”:”2021-05-06T22:03:51+07:00″,”dateModified”:”2021-07-06T16:36:29+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:4.9,”ratingCount”:17,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment