Nếu bạn đang làm việc trong môi trường xuất nhập khẩu và phải giao tiếp tiếng anh hằng ngày thì hãy tham khảo hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu của trung tâm tiếng Anh giao tiếp ở Đà Nẵng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com). Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm được một số cách đối thoại thật hay.

Đoạn hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu
Đoạn hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu

1. Mẫu hội thoại tiếng Anh về xuất nhập khẩu

1.1. Trao đổi phương án giao dịch

 • A: Hello, this is Tran Dang from Sales Department of Amazon. May I help you anything? (Xin chào, tôi là Trần Đăng đến từ Phòng kinh doanh của Amazon. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?)
 • B: Hello, this is My Phuong from BigLog Import Export company in Vietnam. We would like to import your new product, Dishwasher CTX300. One of your salesmen introduced us these product several days ago. Could you offer the best price available for me? We shall buy 7000 units (Xin chào, tôi là Mỹ Phương đến từ công ty Xuất nhập khẩu BigLog tại Việt Nam. Chúng tôi muốn nhập sản phẩm mới của bạn, Máy rửa bát CTX300. Một trong những người bán hàng của bạn đã giới thiệu cho chúng tôi sản phẩm này vài ngày trước. Bạn có thể cung cấp giá tốt nhất có sẵn cho tôi? Chúng tôi sẽ mua 7000 chiếc)
 • A: The price of this model is $980 per set. This is the best price we can offer you. However, the products were just sold out several days ago, we can’t deliver the goods for you immediately. (Giá của mô hình này là $ 980 một bộ. Đây là mức giá tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn. Tuy nhiên, sản phẩm vừa được bán hết cách đây vài ngày, chúng tôi không thể giao hàng cho bạn ngay lập tức.)
 • B: How long will it take to get the goods if I order this model now? (Nếu đặt mẫu này thì bao lâu thì có hàng ạ?)
 • A: Let me check… Well, it takes about 2 month for manufacturing and delivering. (Để tôi kiểm tra… Chà, mất khoảng 2 tháng để sản xuất và giao hàng.)
 • B: Oh, it takes a long time. Could you give us a better solution? (Ồ, phải mất một thời gian dài. Bạn có thể cho chúng tôi một giải pháp tốt hơn?)
 • A: We need to discuss before giving you an official answer. (Chúng tôi cần thảo luận trước khi đưa ra câu trả lời chính thức cho bạn.)
 • B: Oh, it’s fine. Please contact me soon, thanks. Được. (Oh, tôi ổn. Xin vui lòng liên hệ với tôi sớm, cảm ơn. Được.)
 • A: Sure, thank you. Good bye. (Tất nhiên rồi, cảm ơn anh. Tạm biệt.)
 • B: Goodbye. (Tạm biệt)

1.2. Tư vấn trao đổi giao dịch hàng hóa

 • A: Hi Sir, I am Nhan of BigLog Import Export company in Vietnam. Can I help you? (Chào anh, em là Nhân của công ty xuất nhập khẩu BigLog tại Việt Nam. Em có thể giúp gì được cho anh?)
 • B: Hello, I am Harry. I would like to import the pens product of your company. I saw this product on your website. I would like to buy 5000 pieces of the models. (B: Xin chào, tôi là Harry. Tôi muốn nhập khẩu sản phẩm bút của công ty bạn. Tôi đã thấy sản phẩm này trên trang web của bạn. Tôi muốn mua 5000 chiếc.)
 • A: Thank you, Mr Harry. Could you give me the code of that product on the website? — (Cảm ơn anh, anh Harry. Bạn có thể cho tôi mã của sản phẩm đó trên trang web được không?)
 • B: It is 1300xs. Could you offer the best prices for me? (Nó là 1300xs. Bạn có thể cung cấp giá tốt nhất cho tôi không?)
 • A: Oh yes, we can give you the best price for that if you buy more than 5000 pieces.(Ồ vâng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn mức giá tốt nhất nếu bạn mua hơn 5000 chiếc)
 • B: Umm… Ok, I will get 6000 pieces. (Umm… Ok, tôi sẽ lấy 6000 chiếc)
 • A: Yes, Sir. Thank you! — Vâng thưa ngài chân thành cảm ơn ngài.

1.3. Giới thiệu công ty với khách hàng

Giới thiệu công ty với khách hàng
Giới thiệu công ty với khách hàng
 • Han: How do you do, Mr.Jack? My name is Han. I am the representative of BigLog Import Export company in Vietnam. Here is card visit. (Bạn thế nào rồi, Mr.Jack? Tôi tên là Han. Tôi là đại diện của công ty Xuất nhập khẩu BigLog tại Việt Nam. Đây card visit của tôi.)
 • Jack: Nice to meet you, Miss Han. What can I do for you? (Rất vui được gặp cô, cô Hân. Tôi có thể giúp gì cho bạn?)
 • Han: We deal in stationery items such as notebooks, pens, school supplies. I am here to see whether we can build up our business. (Chúng tôi kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm như vở, bút, đồ dùng học tập. Tôi ở đây để xem liệu chúng ta có thể xây dựng công việc kinh doanh của mình hay không.)
 • Jack: Can you tell me the background of your company? (Xin cô vui lòng cho biết sơ qua về công ty của cô được không?)
 • Han: Of course. We have three hundred employees who work in 10 production lines in Hai Phong. Our products have enjoyed successful sales wherever they have been introduced. (Tất nhiên. Chúng tôi có ba trăm nhân viên làm việc trong 10 dây chuyền sản xuất tại Hải Phòng. Sản phẩm của chúng tôi đã đạt được doanh số bán hàng thành công ở bất cứ nơi nào chúng được giới thiệu.)
 • Jack: Do you have any catalogues? (Bạn có cuốn danh mục sản phẩm nào không)
 • Han: Yes, here they are.
 • Jack: Thank you. Does this show the full range? (Cảm ơn, cuốn này có giới thiệu đầy đủ các loại mặt hàng không?)
 • Han: No. We have hundreds of items, but these are the lists of the most popular ones. (Không. Chúng tôi có hàng trăm mặt hàng, nhưng đây là danh sách những mặt hàng phổ biến nhất.)
 • Jack: Well, I think I need some time to look at these catalogues. I’ll call you as soon as I have made a decision. (Chà, tôi nghĩ mình cần một chút thời gian để xem qua những danh mục này. Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi đưa ra quyết định.)
 • Han: All right. We will look forward to receiving your order. (Được rồi. Chúng tôi sẽ mong nhận được đơn đặt hàng của bạn.)

1.4. Đặt hàng sản phẩm

 • A: We found the quality of the sample very satisfactory. Would you please supply us 6.000 dzen of that model? (Chúng tôi nhận thấy chất lượng của mẫu rất hài lòng. Bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi 6.000 dzen của mô hình đó)
 • B: Thank you for your order. But I’m afraid we can not send you such a large amount of goods. (Cảm ơn bạn đã đặt hàng của bạn. Nhưng tôi e rằng chúng tôi không thể gửi cho bạn một lượng hàng lớn như vậy)
 • A: Why not? (Tại sao thế?)
 • B: In fact, there are only 3.000 dozen of the model in stock and we know that the manufacturer cut the product line recently. So it will not be restocked. (Trên thực tế, chỉ có 3.000 tá mô hình trong kho và chúng tôi biết rằng nhà sản xuất đã cắt giảm dòng sản phẩm gần đây. Vì vậy, nó sẽ không được bổ sung)
 • A: What a pity! (Tiếc quá!)
 • B: However, we recommend you the new model, which is a great improvement. To be frank, it is much higher quality than the old one. (Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mô hình mới, đây là một cải tiến tuyệt vời. Nói thẳng ra là chất lượng cao hơn nhiều so với hàng cũ)
 • A: Then it must be more expensive. (Vậy nó phải đắt hơn)
 • B: It costs only 5% more than the old model. Moreover, the price can be cut futher if you order such a large amount. (Nó có giá chỉ hơn 5% so với mẫu cũ. Hơn nữa, giá có thể được cắt giảm hơn nữa nếu bạn đặt hàng với số lượng lớn như vậy.)
 • A: All right. Can you send us a sample tomorrow? (Được rồi. Bạn có thể gửi cho chúng tôi một mẫu thử vào ngày mai?)
 • B: Certainly. (Chắc chắn rồi)

1.5. Gọi điện cho khách hàng

Gọi điện cho khách hàng
Gọi điện cho khách hàng
 • Mr. Dung: Dreams Coffee and Simi Shop, how may I help you? (Dreams Coffee and Simi Shop, tôi có thể giúp gì cho bạn?)
 • Lisa: Hello, may I speak to Mr. Dung? (Xin chào, tôi có thể nói chuyện với anh Dũng được không?)
 • Mr. Dung: This is Mr. Dung (Vâng, tôi Dũng đây)
 • Lisa: Hi, Mr. Dung. My name is Lisa Shield and I am calling from Johnson’s Baby Oil Company. How are you today? (Chào anh Dũng. Tên tôi là Lisa Shield và tôi đang gọi từ công ty Johnson’s Baby Oil. Hôm nay bạn thế nào?)
 • Mr. Dung: I’m fine, thanks. (Tôi khỏe, cảm ơn.)
 • Lisa: As you may or may not know, Johnson’s Baby Oil is one of the oldest and best-known oil companies in America, famous for high-quality oil, excellent maintenance service, and timely delivery. Mr. Dung, could you please tell me if you use oil, gas, or electric heat at your restaurant? (Có thể bạn chưa biết, Johnson’s Baby Oil là một trong những công ty dầu lâu đời nhất và nổi tiếng nhất ở Mỹ, nổi tiếng với dầu chất lượng cao, dịch vụ bảo dưỡng tuyệt vời và giao hàng kịp thời. Anh Dũng ơi, anh vui lòng cho em hỏi nhà hàng của anh có sử dụng dầu, gas, điện hay không?)
 • Mr. Dung: We use oil heat. (Chúng tôi dùng dầu.)
 • Lisa: That’s great! Though oil burners are fuel-efficient workhorses, they do need regular maintenance so as to reduce costly fuel bills. Could you please tell me if you have had your burner inspected or cleaned in the past six months? (Thật tuyệt! Mặc dù đầu đốt dầu là loại tiết kiệm nhiên liệu, nhưng chúng cần được bảo dưỡng thường xuyên để giảm chi phí nhiên liệu tốn kém. Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn đã kiểm tra hoặc làm sạch đầu đốt của bạn trong sáu tháng qua?)
 • Mr. Dung: I don’t really remember the last time we had the burner checked. Maybe last year. (Tôi thực sự không nhớ lần cuối cùng chúng tôi kiểm tra ổ ghi. Có thể là năm ngoái.)
 • Lisa: I would like one of our service people to stop by in order that you can take advantage of our free checking and cleaning. Is Sunday afternoon at 4:00 p.m. a convenient time for you? (Tôi muốn một trong những nhân viên dịch vụ của chúng tôi ghé qua để bạn có thể tận dụng lợi thế của việc kiểm tra và làm sạch miễn phí của chúng tôi. Chiều Chủ Nhật lúc 4:00 chiều. Thời gian này có tiện cho bạn không?)
 • Mr. Dung: You know, I really don’t want to spend time or money on this now. (Bạn biết đấy, tôi thực sự không muốn dành thời gian hoặc tiền bạc cho việc này ngay bây giờ.)
 • Lisa: I completely understand, Mr. Dung. Johnson’s Baby Oil is known for delivering efficient and affordable solutions for heating. Additionally, you will also save a large amount of money each year on your fuel bills with our free annual cleaning and inspection service. (Em hoàn toàn hiểu anh Dũng ạ. Johnson’s Baby Oil được biết đến với việc cung cấp các giải pháp sưởi ấm hiệu quả và giá cả phải chăng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn mỗi năm cho hóa đơn nhiên liệu của mình với dịch vụ kiểm tra và vệ sinh hàng năm miễn phí của chúng tôi.)
 • Mr. Dung: My burner seems to be working just fine. (Lò sưởi của chúng tôi đang vận hành khá tốt.)
 • Lisa: Mr. Dung, do you remember how cold it was last winter? Fuel prices rised and many people had burners breaking down during the coldest weeks of the year. With our free annual inspections, you will never have to worry about breakdowns during those fierce cold spells. (Anh Dũng ơi, anh có nhớ mùa đông năm ngoái lạnh như thế nào không? Giá nhiên liệu tăng cao và nhiều người đã phải đốt cháy hàng trong những tuần lạnh giá nhất trong năm. Với việc kiểm tra miễn phí hàng năm của chúng tôi, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về sự cố hỏng hóc trong những đợt lạnh khốc liệt đó.)
 • Mr. Dung: Okay, well, I suppose I could see you Sunday. (Được rồi, tôi nghĩ tôi có thể gặp chị chủ nhật này.)
 • Lisa: Mr. Dung, this offer will enable you to have peace of mind this winter knowing that you took the time to have your burner checked and cleaned, thus reducing your overall fuel costs. Moreover, you get a free oil fill-up when you sign up for our regular oil delivery service. I have you down for Wednesday afternoon at 2:00 p.m. Have a nice day. (Anh Dũng, ưu đãi này sẽ giúp anh yên tâm hơn trong mùa đông này khi biết rằng anh đã dành thời gian để kiểm tra và vệ sinh đầu đốt, nhờ đó giảm chi phí nhiên liệu tổng thể. Hơn nữa, bạn còn được đổ dầu miễn phí khi đăng ký dịch vụ giao dầu thường xuyên của chúng tôi. Tôi hẹn bạn chiều thứ Tư lúc 2:00 chiều. Chúc một ngày tốt lành)

1.6. Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng
Tư vấn bán hàng
 • Nhà XK: May I speak with your export manager? (Nhà xuất khẩu: Tôi có thể nói chuyện với người quản lý xuất khẩu của bạn không?)
 • Lễ tân: What’s that? ( Người đó là ai?)
 • Nhà XK: The person who is responsible for selling your products overseas. (Người chịu trách nhiệm bán sản phẩm của bạn ở nước ngoài.)
 • Lễ tân: Hmmmm, I don’t know. I’ll have to check. Would you hold on a moment, please? (Hmmmm, tôi không biết. Tôi sẽ phải kiểm tra. Bạn vui lòng chờ một chút được không?)
 • Nhà XK: Of course. (Tất nhiên)
 • Lễ tân: Thank you for waiting. Jack handles sales. He’s the person you need to talk with. I’ll put you through. (Cảm ơn bạn đã chờ đợi. Jack xử lý việc bán hàng. Anh ấy là người bạn cần nói chuyện. Tôi sẽ đưa bạn qua.)
 • Nhà XK: Thank you.
 • Nhà SX: I’m Jack (Tôi là Jack)
 • Nhà XK: Hello Mr. Jack, I’m Lisa, founder of Jewelry Exporting Co.,exporter of high-quality, affordable costume jewelry. I understand your company manufactures this type of product. We are seeking new sources of supply for our overseas customers. Are you interested in exploring new markets and increasing sales? Our jewelry exporting firm can give you instant access to customers worldwide . . . (Xin chào ông Jack, tôi là Lisa, người sáng lập Công ty xuất khẩu trang sức, nhà xuất khẩu trang sức trang phục chất lượng cao, giá cả phải chăng. Tôi hiểu rằng công ty của bạn sản xuất loại sản phẩm này. Chúng tôi đang tìm kiếm các nguồn cung cấp mới cho các khách hàng ở nước ngoài. Bạn có quan tâm đến việc khám phá thị trường mới và tăng doanh số bán hàng không? Công ty xuất khẩu đồ trang sức của chúng tôi có thể giúp bạn tiếp cận tức thì với khách hàng trên toàn thế giới.)
 • Nhà SX: Absolutely. I’d be happy to explore the opportunity. When would you like to meet or have a Skype call? (Chắc chắn rồi. Tôi rất vui khi khám phá cơ hội. Khi nào bạn muốn gặp gỡ hoặc có một cuộc gọi Skype?)
 • Nhà XK: How does next Monday morning, 9 a.m., at your office or for the call sound? (Làm thế nào để sáng Thứ Hai tới, 9 giờ sáng, tại văn phòng của bạn hoặc khi có âm thanh cuộc gọi?)
 • Nhà SX: Perfect, a Skype call is ideal. (Hoàn hảo, một cuộc gọi Skype là lý tưởng.). I’ll be ready for your call then. My Skype ID is EYZ. What’s yours? Is there anything I should have available for our meeting? – (Tôi sẽ sẵn sàng cho cuộc gọi của bạn sau đó. ID Skype của tôi là EYZ. Của bạn là gì? Có bất cứ thứ gì tôi nên có sẵn cho cuộc họp của chúng ta không?)
 • Nhà XK: Yes, send me a company brochure and your current wholesale price schedule by email before the call. If you have time, product samples and any other important information that you think is important to our discussion would be helpful in advance as well. If we have a good fit, I’ll need more brochures, say, twenty if printed or one single PDF file that features everything, that I can use for my customers. (Có, hãy gửi cho tôi tài liệu quảng cáo của công ty và biểu giá bán buôn hiện tại của bạn qua email trước cuộc gọi. Nếu bạn có thời gian, các mẫu sản phẩm và bất kỳ thông tin quan trọng nào khác mà bạn cho là quan trọng đối với cuộc thảo luận của chúng tôi cũng sẽ hữu ích trước. Nếu chúng tôi thấy phù hợp, tôi sẽ cần thêm hai tập tài liệu quảng cáo, chẳng hạn như hai mươi tờ nếu được in hoặc một tệp PDF duy nhất có tất cả mọi thứ để tôi có thể sử dụng cho khách hàng của mình.)
 • Nhà SX: No problem. I’ll see that we have them available. (Không vấn đề gì. Tôi sẽ thấy rằng chúng tôi có sẵn chúng.)
 • Nhà XK: One more thing — I don’t think it’s critical for this initial Skye meeting, but you might want to ask your top management to be a part of our subsequent session to make sure we have their commitment to our export program. (Một điều nữa – tôi không nghĩ rằng nó là quan trọng cho cuộc họp Skye ban đầu này, nhưng bạn có thể muốn yêu cầu lãnh đạo cấp cao nhất của mình tham gia vào phiên họp tiếp theo của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi có cam kết của họ đối với chương trình xuất khẩu của chúng tôi.)
 • Nhà SX: I’ll see if they are available when I hang up. If not, we can have them sit-in on the call next time. (Tôi sẽ xem nếu họ có sẵn khi tôi cúp máy. Nếu không, chúng tôi có thể yêu cầu họ ngồi trong cuộc gọi vào lần sau.)
 • Nhà XK: Great! I look forward to connecting with you on Monday — and incidentally, Mr. Smith, if you choose us to represent you in your export transactions, our profits are earned directly out of the sales we generate for you. You cannot get any more cost-efficient than that! (Tuyệt quá! Tôi rất mong được kết nối với bạn vào thứ Hai – và tình cờ, thưa ông Smith, nếu ông chọn chúng tôi để đại diện cho bạn trong các giao dịch xuất khẩu của mình, lợi nhuận của chúng tôi sẽ trực tiếp kiếm được từ doanh số mà chúng tôi tạo ra cho bạn. Bạn không thể tiết kiệm chi phí hơn thế!)
 • Nhà SX: Sounds too good to be true. I look forward to meeting you virtually on Monday as well. (Sao mà tin được. Tôi cũng mong được gặp bạn vào thứ Hai.)
 • Nhà XK: Thanks and have a good day!
 • Nhà SX: Same to you — ‘bye-bye.

1.7 Trao đổi phương thức liên lạc với khách hàng

 • Nhà SX: Absolutely. I’d be happy to discuss the opportunity. (Chắc chắn rồi. Tôi rất vui khi thảo luận về cơ hội này.)
 • Nhà XK: Would you be kind enough to send me your company brochure either by snail mail or email? I’ve reviewed your website but would like to see additional collateral material on your product line. Further, do you have a blog? Are you on Facebook and Twitter? (Bạn có thể vui lòng gửi cho tôi tài liệu quảng cáo của công ty bạn bằng thư hoặc email không? Tôi đã xem xét trang web của bạn nhưng muốn xem tài liệu thế chấp bổ sung trên dòng sản phẩm của bạn. Hơn nữa, bạn có blog không? Bạn có trên Facebook và Twitter không?)
 • Nhà SX: Sure. I’ll get our marketing material out to you today. Where should I send it? And yes, we are on most of the major social media platforms. Find us at: ________, ________ and __________. (Chắc chắn rồi. Tôi sẽ gửi tài liệu tiếp thị của chúng tôi cho bạn hôm nay. Tôi nên gửi nó ở đâu? Và vâng, chúng tôi có mặt trên hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội lớn. Tìm chúng tôi tại: ________, ________ và __________.)
 • Nhà XK: Thank you. Send it to _________. In the meantime, I’ll furnish you with my company background as well. (Cảm ơn bạn. Gửi nó đến _________. Trong thời gian chờ đợi, tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về công ty của tôi.)
 • Nhà SX: That would be great. I look forward to receiving it. (Điều đó sẽ rất tuyệt. Tôi rất mong nhận được nó.)
 • Nhà XK: Good. If we have a good fit, the next step is to set up a meeting. What’s more convenient, your office or mine? (Tốt. Nếu chúng ta thấy phù hợp, bước tiếp theo là thiết lập một cuộc họp. Còn gì thuận tiện hơn, văn phòng của bạn hay của tôi?)
 • Nhà SX: I generally get to Chicago once a month. Perhaps on my next trip we can arrange a meeting at your office. (Tôi thường đến Chicago mỗi tháng một lần. Có lẽ trong chuyến đi tiếp theo của tôi, chúng tôi có thể sắp xếp một cuộc họp tại văn phòng của bạn.)
 • Nhà XK: That would be fine. I’ll phone or email you in a week or two. In the meantime, nice talking with you, and have a good day. (Điều đó sẽ ổn. Tôi sẽ gọi điện hoặc gửi email cho bạn sau một hoặc hai tuần. Trong thời gian chờ đợi, rất vui được nói chuyện với bạn và chúc một ngày tốt lành.)
  Manufacturer: Thanks, and same to you. (Cảm ơn, và bạn cũng vậy.)

2. Một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu

Một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu
Một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu
 • Thien Long company is one of the most traditional and prestigious companies in manufacturing cable equipments in Vietnam. – Công ty Thiên Long là một trong những công ty có truyền thống và uy tín về sản xuất thiết bị cáp tại Việt Nam
 • What mode of payment do they want to use? – Họ muốn sử dụng phương thức thanh toán nào?
 • What type of payment do you want to use? – Bạn muốn sử dụng hình thức thanh toán nào?
 • Our company have contracts with partners in Asia such as Japan, Thailand, Korea, Malaysia, Singapore…. – Công ty chúng tôi thường hợp tác với các đối tác ở khu vực Châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore…
 • We have been started for six years and have a very good reputation in this field – Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này được sáu năm và rất có uy tín.
 • We have been engaged in producing micro-electronic components for 12 years. We are honor to introduce our new products to you – Công ty chúng tôi đã bắt đầu sản xuất linh kiện vi điện tử được 12 năm. Chúng tôi rất vui lòng khi được giới thiệu đến quý ngày những sản phẩm mới của chúng tôi.
 • My company has been established for 10 years. – Công ty của tôi đã thành lập được 10 năm.
 • We are a big wholesaler of leather products and would like to enter into business relations with you – Công ty tôi là một đại lý phân phối sỉ các mặt hàng thuộc da và rất hi vọng thiết lập quan hệ hợp tắc với công ty các bạn.
 • Could you send me the brochure and sample for advanced reference? – Bạn vui lòng gửi cho tôi mẫu sản phẩm và danh sách giới thiệu để tham khảo trước cuộc họp được không.
 • May we introduce ourselves as a manufacturer of leather shoes and gloves? – Tôi rất hân hạn được giới thiệu với các bạn về công ty chúng tôi – một công ty có truyền thống sản xuất giầy và găng tay da.
 • SEODO company is one of the most traditional and prestigious companies in manufacturing cable equipments in Vietnam – Công ty SEODO là một trong những công ty lâu đời và có uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cáp quang tại Việt Nam.
 • Our company has 30 years’ experience of dealing electronic watches and love to get a opportunity to cooperate with your company – Chúng tôi đã có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đồng hồ điện tử và rất mong có cơ hội hợp tác với công ty ngài.
 • Could you send me the catalogue and sample for advanced reference? – Bạn có thể gửi cho tôi danh mục và mẫu để tham khảo nâng cao được không?
 • Let’s discuss about delay and result of delay – Chúng ta hãy thảo luận về thanh toán chậm hay hậu quả của nó.
 • What mode of payment do you want to use? – Bạn muốn sử dụng phương thức thanh toán nào?
 • We have contracts with partners in Asia such as Japan, Korea, India… – Chúng tôi nhận được các hợp đồng lớn từ các đối tác tại các nước châu Á nhật bản, hàn quốc, và ấn độ.
 • We are well-established as a trading company of agriculture field. And we enjoin a very good reputation. – Chúng tôi được thành lập như một công ty kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp. Và chúng tôi tạo ra một danh tiếng rất tốt.

3. Một số từ vựng giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong ngành xuất nhập khẩu

 • Actual wages: Tiền lương thực tế
 • Air freight: Cước hàng không
 • Cargo deadweight tonnage: Cước chuyên chở hàng hóa
 • Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Customs declaration form: Tờ khai hải quan
 • Processing: hoạt động gia công
 • General Department: tổng cục
 • Fiduciary loan (n): Khoản cho vay không có đảm bảo.
 • To apply for a plan (v): Làm đơn xin vay.
 • Processing zone: khu chế xuất
 • C&F( cost & freight): Bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm
 • Customs: Thuế nhập khẩu, hải quan
 • Export/import policy: chính sách xuất/nhập khẩu (3 mức)
 • To incur punishment (v): Chịu phạt
 • Airway bill: Vận đơn hàng không
 • All risks: mọi rủi ro
 • Loan on security (n): Sự vay, mượn có thế chấp.
 • Bill of Lading (BL): vận đơn đường biển
 • Unearned premium: Phí bảo hiểm không thu được
 • Bargain: mặc cả
 • Benefiary’s certificate: chứng nhận của người thụ hường
 • Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế)
 • Bulk container: container hàng rời
 • Amount: giá trị hợp đồng
 • Loan of money (n): Sự cho vay tiền.
 • Stevedore (n): Người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ
 • Pro forma invoice: Hóa đơn tạm thời
 • BL revised: vận đơn đã chỉnh sửa
 • CPT-Carriage Paid To: Cước phí trả tới
 • Application for Remittance: yêu cầu chuyển tiền
 • Shipping agent: Đại lý tàu biển
 • Extra premium: Phí bảo hiểm phụ
 • Merchandise: Hàng hóa mua và bán
 • Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)

Trên đây là tổng hợp 7+ Đoạn hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu thông dụng nhất. Hy vọng bài viết này của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ giúp bạn tự tin giao tiếp và có thêm nhiều kiến thức chuyên ngành.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 11 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”7+ u0110ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9u”,”description”:”Nu1ebfu bu1ea1n u0111ang lu00e0m viu1ec7c trong mu00f4i tru01b0u1eddng xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9u vu00e0 phu1ea3i giao tiu1ebfp tiu1ebfng anh hu1eb1ng ngu00e0y thu00ec hu00e3y tham khu1ea3o hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9uu00a0cu1ee7a trung tu00e2m tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp u1edf u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com). Bu00e0i viu1ebft nu00e0y su1ebd giu00fap bu1ea1n cu00f3 thu00eam u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t su1ed1 cu00e1ch…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/05/hoi-thoai-tieng-anh-xuat-nhap-khau.jpg”,”width”:1200,”height”:674},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”7+ u0110ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9u”,”reviewBody”:”Nu1ebfu bu1ea1n u0111ang lu00e0m viu1ec7c trong mu00f4i tru01b0u1eddng xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9u vu00e0 phu1ea3i giao tiu1ebfp tiu1ebfng anh hu1eb1ng ngu00e0y thu00ec hu00e3y tham khu1ea3o hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9uu00a0cu1ee7a trung tu00e2m tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp u1edf u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com). Bu00e0i viu1ebft nu00e0y su1ebd giu00fap bu1ea1n cu00f3 thu00eam u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t su1ed1 cu00e1ch u0111u1ed1i thou1ea1i thu1eadt hay.nn1. Mu1eabu hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh vu1ec1 xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9unn1.1. Trao u0111u1ed5i phu01b0u01a1ng u00e1n giao du1ecbchnnA: Hello, this is Tran Dang from Sales Department of Amazon. May I help you anything? (Xin chu00e0o, tu00f4i lu00e0 Tru1ea7n u0110u0103ng u0111u1ebfn tu1eeb Phu00f2ng kinh doanh cu1ee7a Amazon. Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec cho bu1ea1n khu00f4ng?)nB: Hello, this is My Phuong from BigLog Import Export company in Vietnam. We would like to import your new product, Dishwasher CTX300. One of your salesmen introduced us these product several days ago. Could you offer the best price available for me? We shall buy 7000 units (Xin chu00e0o, tu00f4i lu00e0 Mu1ef9 Phu01b0u01a1ng u0111u1ebfn tu1eeb cu00f4ng ty Xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9u BigLog tu1ea1i Viu1ec7t Nam. Chu00fang tu00f4i muu1ed1n nhu1eadp su1ea3n phu1ea9m mu1edbi cu1ee7a bu1ea1n, Mu00e1y ru1eeda bu00e1t CTX300. Mu1ed9t trong nhu1eefng ngu01b0u1eddi bu00e1n hu00e0ng cu1ee7a bu1ea1n u0111u00e3 giu1edbi thiu1ec7u cho chu00fang tu00f4i su1ea3n phu1ea9m nu00e0y vu00e0i ngu00e0y tru01b0u1edbc. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 cung cu1ea5p giu00e1 tu1ed1t nhu1ea5t cu00f3 su1eb5n cho tu00f4i? Chu00fang tu00f4i su1ebd mua 7000 chiu1ebfc)nA: The price of this model is $980 per set. This is the best price we can offer you. However, the products were just sold out several days ago, we canu2019t deliver the goods for you immediately. (Giu00e1 cu1ee7a mu00f4 hu00ecnh nu00e0y lu00e0 $ 980 mu1ed9t bu1ed9. u0110u00e2y lu00e0 mu1ee9c giu00e1 tu1ed1t nhu1ea5t mu00e0 chu00fang tu00f4i cu00f3 thu1ec3 cung cu1ea5p cho bu1ea1n. Tuy nhiu00ean, su1ea3n phu1ea9m vu1eeba u0111u01b0u1ee3c bu00e1n hu1ebft cu00e1ch u0111u00e2y vu00e0i ngu00e0y, chu00fang tu00f4i khu00f4ng thu1ec3 giao hu00e0ng cho bu1ea1n ngay lu1eadp tu1ee9c.)nB: How long will it take to get the goods if I order this model now? (Nu1ebfu u0111u1eb7t mu1eabu nu00e0y thu00ec bao lu00e2u thu00ec cu00f3 hu00e0ng u1ea1?)nA: Let me checku2026 Well, it takes about 2 month for manufacturing and delivering. (u0110u1ec3 tu00f4i kiu1ec3m trau2026 Chu00e0, mu1ea5t khou1ea3ng 2 thu00e1ng u0111u1ec3 su1ea3n xuu1ea5t vu00e0 giao hu00e0ng.)nB: Oh, it takes a long time. Could you give us a better solution? (u1ed2, phu1ea3i mu1ea5t mu1ed9t thu1eddi gian du00e0i. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 cho chu00fang tu00f4i mu1ed9t giu1ea3i phu00e1p tu1ed1t hu01a1n?)nA: We need to discuss before giving you an official answer. (Chu00fang tu00f4i cu1ea7n thu1ea3o luu1eadn tru01b0u1edbc khi u0111u01b0a ra cu00e2u tru1ea3 lu1eddi chu00ednh thu1ee9c cho bu1ea1n.)nB: Oh, itu2019s fine. Please contact me soon, thanks. u0110u01b0u1ee3c. (Oh, tu00f4i u1ed5n. Xin vui lu00f2ng liu00ean hu1ec7 vu1edbi tu00f4i su1edbm, cu1ea3m u01a1n. u0110u01b0u1ee3c.)nA: Sure, thank you. Good bye. (Tu1ea5t nhiu00ean ru1ed3i, cu1ea3m u01a1n anh. Tu1ea1m biu1ec7t.)nB: Goodbye. (Tu1ea1m biu1ec7t)nn1.2. Tu01b0 vu1ea5n trao u0111u1ed5i giao du1ecbch hu00e0ng hu00f3annA: Hi Sir, I am Nhan of BigLog Import Export company in Vietnam. Can I help you? (Chu00e0o anh, em lu00e0 Nhu00e2n cu1ee7a cu00f4ng ty xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9u BigLog tu1ea1i Viu1ec7t Nam. Em cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec u0111u01b0u1ee3c cho anh?)nB: Hello, I am Harry. I would like to import the pens product of your company. I saw this product on your website. I would like to buy 5000 pieces of the models. (B: Xin chu00e0o, tu00f4i lu00e0 Harry. Tu00f4i muu1ed1n nhu1eadp khu1ea9u su1ea3n phu1ea9m bu00fat cu1ee7a cu00f4ng ty bu1ea1n. Tu00f4i u0111u00e3 thu1ea5y su1ea3n phu1ea9m nu00e0y tru00ean trang web cu1ee7a bu1ea1n. Tu00f4i muu1ed1n mua 5000 chiu1ebfc.)nA: Thank you, Mr Harry. Could you give me the code of that product on the website? u2014 (Cu1ea3m u01a1n anh, anh Harry. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 cho tu00f4i mu00e3 cu1ee7a su1ea3n phu1ea9m u0111u00f3 tru00ean trang web u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?)nB: It is 1300xs. Could you offer the best prices for me? (Nu00f3 lu00e0 1300xs. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 cung cu1ea5p giu00e1 tu1ed1t nhu1ea5t cho tu00f4i khu00f4ng?)nA: Oh yes, we can give you the best price for that if you buy more than 5000 pieces.(u1ed2 vu00e2ng, chu00fang tu00f4i cu00f3 thu1ec3 cung cu1ea5p cho bu1ea1n mu1ee9c giu00e1 tu1ed1t nhu1ea5t nu1ebfu bu1ea1n mua hu01a1n 5000 chiu1ebfc)nB: Ummu2026 Ok, I will get 6000 pieces. (Ummu2026 Ok, tu00f4i su1ebd lu1ea5y 6000 chiu1ebfc)nA: Yes, Sir. Thank you! u2014 Vu00e2ng thu01b0a ngu00e0i chu00e2n thu00e0nh cu1ea3m u01a1n ngu00e0i.nn1.3. Giu1edbi thiu1ec7u cu00f4ng ty vu1edbi khu00e1ch hu00e0ngnnnHan: How do you do, Mr.Jack? My name is Han. I am the representative of BigLog Import Export company in Vietnam. Here is card visit. (Bu1ea1n thu1ebf nu00e0o ru1ed3i, Mr.Jack? Tu00f4i tu00ean lu00e0 Han. Tu00f4i lu00e0 u0111u1ea1i diu1ec7n cu1ee7a cu00f4ng ty Xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9u BigLog tu1ea1i Viu1ec7t Nam. u0110u00e2y card visit cu1ee7a tu00f4i.)nJack: Nice to meet you, Miss Han. What can I do for you? (Ru1ea5t vui u0111u01b0u1ee3c gu1eb7p cu00f4, cu00f4 Hu00e2n. Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec cho bu1ea1n?)nHan: We deal in stationery items such as notebooks, pens, school supplies. I am here to see whether we can build up our business. (Chu00fang tu00f4i kinh doanh cu00e1c mu1eb7t hu00e0ng vu0103n phu00f2ng phu1ea9m nhu01b0 vu1edf, bu00fat, u0111u1ed3 du00f9ng hu1ecdc tu1eadp. Tu00f4i u1edf u0111u00e2y u0111u1ec3 xem liu1ec7u chu00fang ta cu00f3 thu1ec3 xu00e2y du1ef1ng cu00f4ng viu1ec7c kinh doanh cu1ee7a mu00ecnh hay khu00f4ng.)nJack: Can you tell me the background of your company? (Xin cu00f4 vui lu00f2ng cho biu1ebft su01a1 qua vu1ec1 cu00f4ng ty cu1ee7a cu00f4 u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?)nHan: Of course. We have three hundred employees who work in 10 production lines in Hai Phong. Our products have enjoyed successful sales wherever they have been introduced. (Tu1ea5t nhiu00ean. Chu00fang tu00f4i cu00f3 ba tru0103m nhu00e2n viu00ean lu00e0m viu1ec7c trong 10 du00e2y chuyu1ec1n su1ea3n xuu1ea5t tu1ea1i Hu1ea3i Phu00f2ng. Su1ea3n phu1ea9m cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u00e3 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c doanh su1ed1 bu00e1n hu00e0ng thu00e0nh cu00f4ng u1edf bu1ea5t cu1ee9 nu01a1i nu00e0o chu00fang u0111u01b0u1ee3c giu1edbi thiu1ec7u.)nJack: Do you have any catalogues? (Bu1ea1n cu00f3 cuu1ed1n danh mu1ee5c su1ea3n phu1ea9m nu00e0o khu00f4ng)nHan: Yes, here they are.nJack: Thank you. Does this show the full range? (Cu1ea3m u01a1n, cuu1ed1n nu00e0y cu00f3 giu1edbi thiu1ec7u u0111u1ea7y u0111u1ee7 cu00e1c lou1ea1i mu1eb7t hu00e0ng khu00f4ng?)nHan: No. We have hundreds of items, but these are the lists of the most popular ones. (Khu00f4ng. Chu00fang tu00f4i cu00f3 hu00e0ng tru0103m mu1eb7t hu00e0ng, nhu01b0ng u0111u00e2y lu00e0 danh su00e1ch nhu1eefng mu1eb7t hu00e0ng phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t.)nJack: Well, I think I need some time to look at these catalogues. Iu2019ll call you as soon as I have made a decision. (Chu00e0, tu00f4i nghu0129 mu00ecnh cu1ea7n mu1ed9t chu00fat thu1eddi gian u0111u1ec3 xem qua nhu1eefng danh mu1ee5c nu00e0y. Tu00f4i su1ebd gu1ecdi cho bu1ea1n ngay sau khi tu00f4i u0111u01b0a ra quyu1ebft u0111u1ecbnh.)nHan: All right. We will look forward to receiving your order. (u0110u01b0u1ee3c ru1ed3i. Chu00fang tu00f4i su1ebd mong nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c u0111u01a1n u0111u1eb7t hu00e0ng cu1ee7a bu1ea1n.)nn1.4. u0110u1eb7t hu00e0ng su1ea3n phu1ea9mnnA: We found the quality of the sample very satisfactory. Would you please supply us 6.000 dzen of that model? (Chu00fang tu00f4i nhu1eadn thu1ea5y chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cu1ee7a mu1eabu ru1ea5t hu00e0i lu00f2ng. Bu1ea1n vui lu00f2ng cung cu1ea5p cho chu00fang tu00f4i 6.000 dzen cu1ee7a mu00f4 hu00ecnh u0111u00f3)nB: Thank you for your order. But Iu2019m afraid we can not send you such a large amount of goods. (Cu1ea3m u01a1n bu1ea1n u0111u00e3 u0111u1eb7t hu00e0ng cu1ee7a bu1ea1n. Nhu01b0ng tu00f4i e ru1eb1ng chu00fang tu00f4i khu00f4ng thu1ec3 gu1eedi cho bu1ea1n mu1ed9t lu01b0u1ee3ng hu00e0ng lu1edbn nhu01b0 vu1eady)nA: Why not? (Tu1ea1i sao thu1ebf?)nB: In fact, there are only 3.000 dozen of the model in stock and we know that the manufacturer cut the product line recently. So it will not be restocked. (Tru00ean thu1ef1c tu1ebf, chu1ec9 cu00f3 3.000 tu00e1 mu00f4 hu00ecnh trong kho vu00e0 chu00fang tu00f4i biu1ebft ru1eb1ng nhu00e0 su1ea3n xuu1ea5t u0111u00e3 cu1eaft giu1ea3m du00f2ng su1ea3n phu1ea9m gu1ea7n u0111u00e2y. Vu00ec vu1eady, nu00f3 su1ebd khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c bu1ed5 sung)nA: What a pity! (Tiu1ebfc quu00e1!)nB: However, we recommend you the new model, which is a great improvement. To be frank, it is much higher quality than the old one. (Tuy nhiu00ean, chu00fang tu00f4i khuyu00ean bu1ea1n nu00ean su1eed du1ee5ng mu00f4 hu00ecnh mu1edbi, u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t cu1ea3i tiu1ebfn tuyu1ec7t vu1eddi. Nu00f3i thu1eb3ng ra lu00e0 chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao hu01a1n nhiu1ec1u so vu1edbi hu00e0ng cu0169)nA: Then it must be more expensive. (Vu1eady nu00f3 phu1ea3i u0111u1eaft hu01a1n)nB: It costs only 5% more than the old model. Moreover, the price can be cut futher if you order such a large amount. (Nu00f3 cu00f3 giu00e1 chu1ec9 hu01a1n 5% so vu1edbi mu1eabu cu0169. Hu01a1n nu1eefa, giu00e1 cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c cu1eaft giu1ea3m hu01a1n nu1eefa nu1ebfu bu1ea1n u0111u1eb7t hu00e0ng vu1edbi su1ed1 lu01b0u1ee3ng lu1edbn nhu01b0 vu1eady.)nA: All right. Can you send us a sample tomorrow? (u0110u01b0u1ee3c ru1ed3i. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 gu1eedi cho chu00fang tu00f4i mu1ed9t mu1eabu thu1eed vu00e0o ngu00e0y mai?)nB: Certainly. (Chu1eafc chu1eafn ru1ed3i)nn1.5. Gu1ecdi u0111iu1ec7n cho khu00e1ch hu00e0ngnnnMr. Dung: Dreams Coffee and Simi Shop, how may I help you? (Dreams Coffee and Simi Shop, tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec cho bu1ea1n?)nLisa: Hello, may I speak to Mr. Dung? (Xin chu00e0o, tu00f4i cu00f3 thu1ec3 nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi anh Du0169ng u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?)nMr. Dung: This is Mr. Dung (Vu00e2ng, tu00f4i Du0169ng u0111u00e2y)nLisa: Hi, Mr. Dung. My name is Lisa Shield and I am calling from Johnson’s Baby Oil Company. How are you today? (Chu00e0o anh Du0169ng. Tu00ean tu00f4i lu00e0 Lisa Shield vu00e0 tu00f4i u0111ang gu1ecdi tu1eeb cu00f4ng ty Johnson’s Baby Oil. Hu00f4m nay bu1ea1n thu1ebf nu00e0o?)nMr. Dung: Iu2019m fine, thanks. (Tu00f4i khu1ecfe, cu1ea3m u01a1n.)nLisa: As you may or may not know, Johnson’s Baby Oil is one of the oldest and best-known oil companies in America, famous for high-quality oil, excellent maintenance service, and timely delivery. Mr. Dung, could you please tell me if you use oil, gas, or electric heat at your restaurant? (Cu00f3 thu1ec3 bu1ea1n chu01b0a biu1ebft, Johnson’s Baby Oil lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng cu00f4ng ty du1ea7u lu00e2u u0111u1eddi nhu1ea5t vu00e0 nu1ed5i tiu1ebfng nhu1ea5t u1edf Mu1ef9, nu1ed5i tiu1ebfng vu1edbi du1ea7u chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao, du1ecbch vu1ee5 bu1ea3o du01b0u1ee1ng tuyu1ec7t vu1eddi vu00e0 giao hu00e0ng ku1ecbp thu1eddi. Anh Du0169ng u01a1i, anh vui lu00f2ng cho em hu1ecfi nhu00e0 hu00e0ng cu1ee7a anh cu00f3 su1eed du1ee5ng du1ea7u, gas, u0111iu1ec7n hay khu00f4ng?)nMr. Dung: We use oil heat. (Chu00fang tu00f4i du00f9ng du1ea7u.)nLisa: Thatu2019s great! Though oil burners are fuel-efficient workhorses, they do need regular maintenance so as to reduce costly fuel bills. Could you please tell me if you have had your burner inspected or cleaned in the past six months? (Thu1eadt tuyu1ec7t! Mu1eb7c du00f9 u0111u1ea7u u0111u1ed1t du1ea7u lu00e0 lou1ea1i tiu1ebft kiu1ec7m nhiu00ean liu1ec7u, nhu01b0ng chu00fang cu1ea7n u0111u01b0u1ee3c bu1ea3o du01b0u1ee1ng thu01b0u1eddng xuyu00ean u0111u1ec3 giu1ea3m chi phu00ed nhiu00ean liu1ec7u tu1ed1n ku00e9m. Xin vui lu00f2ng cho tu00f4i biu1ebft nu1ebfu bu1ea1n u0111u00e3 kiu1ec3m tra hou1eb7c lu00e0m su1ea1ch u0111u1ea7u u0111u1ed1t cu1ee7a bu1ea1n trong su00e1u thu00e1ng qua?)nMr. Dung: I donu2019t really remember the last time we had the burner checked. Maybe last year. (Tu00f4i thu1ef1c su1ef1 khu00f4ng nhu1edb lu1ea7n cuu1ed1i cu00f9ng chu00fang tu00f4i kiu1ec3m tra u1ed5 ghi. Cu00f3 thu1ec3 lu00e0 nu0103m ngou00e1i.)nLisa: I would like one of our service people to stop by in order that you can take advantage of our free checking and cleaning. Is Sunday afternoon at 4:00 p.m. a convenient time for you? (Tu00f4i muu1ed1n mu1ed9t trong nhu1eefng nhu00e2n viu00ean du1ecbch vu1ee5 cu1ee7a chu00fang tu00f4i ghu00e9 qua u0111u1ec3 bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 tu1eadn du1ee5ng lu1ee3i thu1ebf cu1ee7a viu1ec7c kiu1ec3m tra vu00e0 lu00e0m su1ea1ch miu1ec5n phu00ed cu1ee7a chu00fang tu00f4i. Chiu1ec1u Chu1ee7 Nhu1eadt lu00fac 4:00 chiu1ec1u. Thu1eddi gian nu00e0y cu00f3 tiu1ec7n cho bu1ea1n khu00f4ng?)nMr. Dung: You know, I really donu2019t want to spend time or money on this now. (Bu1ea1n biu1ebft u0111u1ea5y, tu00f4i thu1ef1c su1ef1 khu00f4ng muu1ed1n du00e0nh thu1eddi gian hou1eb7c tiu1ec1n bu1ea1c cho viu1ec7c nu00e0y ngay bu00e2y giu1edd.)nLisa: I completely understand, Mr. Dung. Johnson’s Baby Oil is known for delivering efficient and affordable solutions for heating. Additionally, you will also save a large amount of money each year on your fuel bills with our free annual cleaning and inspection service. (Em hou00e0n tou00e0n hiu1ec3u anh Du0169ng u1ea1. Johnson’s Baby Oil u0111u01b0u1ee3c biu1ebft u0111u1ebfn vu1edbi viu1ec7c cung cu1ea5p cu00e1c giu1ea3i phu00e1p su01b0u1edfi u1ea5m hiu1ec7u quu1ea3 vu00e0 giu00e1 cu1ea3 phu1ea3i chu0103ng. Ngou00e0i ra, bu1ea1n cu0169ng su1ebd tiu1ebft kiu1ec7m u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t khou1ea3n tiu1ec1n lu1edbn mu1ed7i nu0103m cho hu00f3a u0111u01a1n nhiu00ean liu1ec7u cu1ee7a mu00ecnh vu1edbi du1ecbch vu1ee5 kiu1ec3m tra vu00e0 vu1ec7 sinh hu00e0ng nu0103m miu1ec5n phu00ed cu1ee7a chu00fang tu00f4i.)nMr. Dung: My burner seems to be working just fine. (Lu00f2 su01b0u1edfi cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111ang vu1eadn hu00e0nh khu00e1 tu1ed1t.)nLisa: Mr. Dung, do you remember how cold it was last winter? Fuel prices rised and many people had burners breaking down during the coldest weeks of the year. With our free annual inspections, you will never have to worry about breakdowns during those fierce cold spells. (Anh Du0169ng u01a1i, anh cu00f3 nhu1edb mu00f9a u0111u00f4ng nu0103m ngou00e1i lu1ea1nh nhu01b0 thu1ebf nu00e0o khu00f4ng? Giu00e1 nhiu00ean liu1ec7u tu0103ng cao vu00e0 nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi u0111u00e3 phu1ea3i u0111u1ed1t chu00e1y hu00e0ng trong nhu1eefng tuu1ea7n lu1ea1nh giu00e1 nhu1ea5t trong nu0103m. Vu1edbi viu1ec7c kiu1ec3m tra miu1ec5n phu00ed hu00e0ng nu0103m cu1ee7a chu00fang tu00f4i, bu1ea1n su1ebd khu00f4ng bao giu1edd phu1ea3i lo lu1eafng vu1ec1 su1ef1 cu1ed1 hu1ecfng hu00f3c trong nhu1eefng u0111u1ee3t lu1ea1nh khu1ed1c liu1ec7t u0111u00f3.)nMr. Dung: Okay, well, I suppose I could see you Sunday. (u0110u01b0u1ee3c ru1ed3i, tu00f4i nghu0129 tu00f4i cu00f3 thu1ec3 gu1eb7p chu1ecb chu1ee7 nhu1eadt nu00e0y.)nLisa: Mr. Dung, this offer will enable you to have peace of mind this winter knowing that you took the time to have your burner checked and cleaned, thus reducing your overall fuel costs. Moreover, you get a free oil fill-up when you sign up for our regular oil delivery service. I have you down for Wednesday afternoon at 2:00 p.m. Have a nice day. (Anh Du0169ng, u01b0u u0111u00e3i nu00e0y su1ebd giu00fap anh yu00ean tu00e2m hu01a1n trong mu00f9a u0111u00f4ng nu00e0y khi biu1ebft ru1eb1ng anh u0111u00e3 du00e0nh thu1eddi gian u0111u1ec3 kiu1ec3m tra vu00e0 vu1ec7 sinh u0111u1ea7u u0111u1ed1t, nhu1edd u0111u00f3 giu1ea3m chi phu00ed nhiu00ean liu1ec7u tu1ed5ng thu1ec3. Hu01a1n nu1eefa, bu1ea1n cu00f2n u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed5 du1ea7u miu1ec5n phu00ed khi u0111u0103ng ku00fd du1ecbch vu1ee5 giao du1ea7u thu01b0u1eddng xuyu00ean cu1ee7a chu00fang tu00f4i. Tu00f4i hu1eb9n bu1ea1n chiu1ec1u thu1ee9 Tu01b0 lu00fac 2:00 chiu1ec1u. Chu00fac mu1ed9t ngu00e0y tu1ed1t lu00e0nh)nn1.6. Tu01b0 vu1ea5n bu00e1n hu00e0ngnnnNhu00e0 XK: May I speak with your export manager? (Nhu00e0 xuu1ea5t khu1ea9u: Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi ngu01b0u1eddi quu1ea3n lu00fd xuu1ea5t khu1ea9u cu1ee7a bu1ea1n khu00f4ng?)nLu1ec5 tu00e2n: What’s that? ( Ngu01b0u1eddi u0111u00f3 lu00e0 ai?)nNhu00e0 XK: The person who is responsible for selling your products overseas. (Ngu01b0u1eddi chu1ecbu tru00e1ch nhiu1ec7m bu00e1n su1ea3n phu1ea9m cu1ee7a bu1ea1n u1edf nu01b0u1edbc ngou00e0i.)nLu1ec5 tu00e2n: Hmmmm, I don’t know. I’ll have to check. Would you hold on a moment, please? (Hmmmm, tu00f4i khu00f4ng biu1ebft. Tu00f4i su1ebd phu1ea3i kiu1ec3m tra. Bu1ea1n vui lu00f2ng chu1edd mu1ed9t chu00fat u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?)nNhu00e0 XK: Of course. (Tu1ea5t nhiu00ean)nLu1ec5 tu00e2n: Thank you for waiting. Jack handles sales. He’s the person you need to talk with. I’ll put you through. (Cu1ea3m u01a1n bu1ea1n u0111u00e3 chu1edd u0111u1ee3i. Jack xu1eed lu00fd viu1ec7c bu00e1n hu00e0ng. Anh u1ea5y lu00e0 ngu01b0u1eddi bu1ea1n cu1ea7n nu00f3i chuyu1ec7n. Tu00f4i su1ebd u0111u01b0a bu1ea1n qua.)nNhu00e0 XK: Thank you.nNhu00e0 SX: I’m Jack (Tu00f4i lu00e0 Jack)nNhu00e0 XK: Hello Mr. Jack, I’m Lisa, founder of Jewelry Exporting Co.,exporter of high-quality, affordable costume jewelry. I understand your company manufactures this type of product. We are seeking new sources of supply for our overseas customers. Are you interested in exploring new markets and increasing sales? Our jewelry exporting firm can give you instant access to customers worldwide . . . (Xin chu00e0o u00f4ng Jack, tu00f4i lu00e0 Lisa, ngu01b0u1eddi su00e1ng lu1eadp Cu00f4ng ty xuu1ea5t khu1ea9u trang su1ee9c, nhu00e0 xuu1ea5t khu1ea9u trang su1ee9c trang phu1ee5c chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao, giu00e1 cu1ea3 phu1ea3i chu0103ng. Tu00f4i hiu1ec3u ru1eb1ng cu00f4ng ty cu1ee7a bu1ea1n su1ea3n xuu1ea5t lou1ea1i su1ea3n phu1ea9m nu00e0y. Chu00fang tu00f4i u0111ang tu00ecm kiu1ebfm cu00e1c nguu1ed3n cung cu1ea5p mu1edbi cho cu00e1c khu00e1ch hu00e0ng u1edf nu01b0u1edbc ngou00e0i. Bu1ea1n cu00f3 quan tu00e2m u0111u1ebfn viu1ec7c khu00e1m phu00e1 thu1ecb tru01b0u1eddng mu1edbi vu00e0 tu0103ng doanh su1ed1 bu00e1n hu00e0ng khu00f4ng? Cu00f4ng ty xuu1ea5t khu1ea9u u0111u1ed3 trang su1ee9c cu1ee7a chu00fang tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap bu1ea1n tiu1ebfp cu1eadn tu1ee9c thu00ec vu1edbi khu00e1ch hu00e0ng tru00ean tou00e0n thu1ebf giu1edbi.)nNhu00e0 SX: Absolutely. I’d be happy to explore the opportunity. When would you like to meet or have a Skype call? (Chu1eafc chu1eafn ru1ed3i. Tu00f4i ru1ea5t vui khi khu00e1m phu00e1 cu01a1 hu1ed9i. Khi nu00e0o bu1ea1n muu1ed1n gu1eb7p gu1ee1 hou1eb7c cu00f3 mu1ed9t cuu1ed9c gu1ecdi Skype?)nNhu00e0 XK: How does next Monday morning, 9 a.m., at your office or for the call sound? (Lu00e0m thu1ebf nu00e0o u0111u1ec3 su00e1ng Thu1ee9 Hai tu1edbi, 9 giu1edd su00e1ng, tu1ea1i vu0103n phu00f2ng cu1ee7a bu1ea1n hou1eb7c khi cu00f3 u00e2m thanh cuu1ed9c gu1ecdi?)nNhu00e0 SX: Perfect, a Skype call is ideal. (Hou00e0n hu1ea3o, mu1ed9t cuu1ed9c gu1ecdi Skype lu00e0 lu00fd tu01b0u1edfng.). I’ll be ready for your call then. My Skype ID is EYZ. Whatu2019s yours? Is there anything I should have available for our meeting? – (Tu00f4i su1ebd su1eb5n su00e0ng cho cuu1ed9c gu1ecdi cu1ee7a bu1ea1n sau u0111u00f3. ID Skype cu1ee7a tu00f4i lu00e0 EYZ. Cu1ee7a bu1ea1n lu00e0 gu00ec? Cu00f3 bu1ea5t cu1ee9 thu1ee9 gu00ec tu00f4i nu00ean cu00f3 su1eb5n cho cuu1ed9c hu1ecdp cu1ee7a chu00fang ta khu00f4ng?)nNhu00e0 XK: Yes, send me a company brochure and your current wholesale price schedule by email before the call. If you have time, product samples and any other important information that you think is important to our discussion would be helpful in advance as well. If we have a good fit, I’ll need more brochures, say, twenty if printed or one single PDF file that features everything, that I can use for my customers. (Cu00f3, hu00e3y gu1eedi cho tu00f4i tu00e0i liu1ec7u quu1ea3ng cu00e1o cu1ee7a cu00f4ng ty vu00e0 biu1ec3u giu00e1 bu00e1n buu00f4n hiu1ec7n tu1ea1i cu1ee7a bu1ea1n qua email tru01b0u1edbc cuu1ed9c gu1ecdi. Nu1ebfu bu1ea1n cu00f3 thu1eddi gian, cu00e1c mu1eabu su1ea3n phu1ea9m vu00e0 bu1ea5t ku1ef3 thu00f4ng tin quan tru1ecdng nu00e0o khu00e1c mu00e0 bu1ea1n cho lu00e0 quan tru1ecdng u0111u1ed1i vu1edbi cuu1ed9c thu1ea3o luu1eadn cu1ee7a chu00fang tu00f4i cu0169ng su1ebd hu1eefu u00edch tru01b0u1edbc. Nu1ebfu chu00fang tu00f4i thu1ea5y phu00f9 hu1ee3p, tu00f4i su1ebd cu1ea7n thu00eam hai tu1eadp tu00e0i liu1ec7u quu1ea3ng cu00e1o, chu1eb3ng hu1ea1n nhu01b0 hai mu01b0u01a1i tu1edd nu1ebfu u0111u01b0u1ee3c in hou1eb7c mu1ed9t tu1ec7p PDF duy nhu1ea5t cu00f3 tu1ea5t cu1ea3 mu1ecdi thu1ee9 u0111u1ec3 tu00f4i cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng cho khu00e1ch hu00e0ng cu1ee7a mu00ecnh.)nNhu00e0 SX: No problem. I’ll see that we have them available. (Khu00f4ng vu1ea5n u0111u1ec1 gu00ec. Tu00f4i su1ebd thu1ea5y ru1eb1ng chu00fang tu00f4i cu00f3 su1eb5n chu00fang.)nNhu00e0 XK: One more thing — I don’t think it’s critical for this initial Skye meeting, but you might want to ask your top management to be a part of our subsequent session to make sure we have their commitment to our export program. (Mu1ed9t u0111iu1ec1u nu1eefa – tu00f4i khu00f4ng nghu0129 ru1eb1ng nu00f3 lu00e0 quan tru1ecdng cho cuu1ed9c hu1ecdp Skye ban u0111u1ea7u nu00e0y, nhu01b0ng bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 muu1ed1n yu00eau cu1ea7u lu00e3nh u0111u1ea1o cu1ea5p cao nhu1ea5t cu1ee7a mu00ecnh tham gia vu00e0o phiu00ean hu1ecdp tiu1ebfp theo cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u1ec3 u0111u1ea3m bu1ea3o ru1eb1ng chu00fang tu00f4i cu00f3 cam ku1ebft cu1ee7a hu1ecd u0111u1ed1i vu1edbi chu01b0u01a1ng tru00ecnh xuu1ea5t khu1ea9u cu1ee7a chu00fang tu00f4i.)nNhu00e0 SX: I’ll see if they are available when I hang up. If not, we can have them sit-in on the call next time. (Tu00f4i su1ebd xem nu1ebfu hu1ecd cu00f3 su1eb5n khi tu00f4i cu00fap mu00e1y. Nu1ebfu khu00f4ng, chu00fang tu00f4i cu00f3 thu1ec3 yu00eau cu1ea7u hu1ecd ngu1ed3i trong cuu1ed9c gu1ecdi vu00e0o lu1ea7n sau.)nNhu00e0 XK: Great! I look forward to connecting with you on Monday — and incidentally, Mr. Smith, if you choose us to represent you in your export transactions, our profits are earned directly out of the sales we generate for you. You cannot get any more cost-efficient than that! (Tuyu1ec7t quu00e1! Tu00f4i ru1ea5t mong u0111u01b0u1ee3c ku1ebft nu1ed1i vu1edbi bu1ea1n vu00e0o thu1ee9 Hai – vu00e0 tu00ecnh cu1edd, thu01b0a u00f4ng Smith, nu1ebfu u00f4ng chu1ecdn chu00fang tu00f4i u0111u1ec3 u0111u1ea1i diu1ec7n cho bu1ea1n trong cu00e1c giao du1ecbch xuu1ea5t khu1ea9u cu1ee7a mu00ecnh, lu1ee3i nhuu1eadn cu1ee7a chu00fang tu00f4i su1ebd tru1ef1c tiu1ebfp kiu1ebfm u0111u01b0u1ee3c tu1eeb doanh su1ed1 mu00e0 chu00fang tu00f4i tu1ea1o ra cho bu1ea1n. Bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 tiu1ebft kiu1ec7m chi phu00ed hu01a1n thu1ebf!)nNhu00e0 SX: Sounds too good to be true. I look forward to meeting you virtually on Monday as well. (Sao mu00e0 tin u0111u01b0u1ee3c. Tu00f4i cu0169ng mong u0111u01b0u1ee3c gu1eb7p bu1ea1n vu00e0o thu1ee9 Hai.)nNhu00e0 XK: Thanks and have a good day!nNhu00e0 SX: Same to you — ‘bye-bye.nn1.7 Trao u0111u1ed5i phu01b0u01a1ng thu1ee9c liu00ean lu1ea1c vu1edbi khu00e1ch hu00e0ngnnNhu00e0 SX: Absolutely. I’d be happy to discuss the opportunity. (Chu1eafc chu1eafn ru1ed3i. Tu00f4i ru1ea5t vui khi thu1ea3o luu1eadn vu1ec1 cu01a1 hu1ed9i nu00e0y.)nNhu00e0 XK: Would you be kind enough to send me your company brochure either by snail mail or email? Iu2019ve reviewed your website but would like to see additional collateral material on your product line. Further, do you have a blog? Are you on Facebook and Twitter? (Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 vui lu00f2ng gu1eedi cho tu00f4i tu00e0i liu1ec7u quu1ea3ng cu00e1o cu1ee7a cu00f4ng ty bu1ea1n bu1eb1ng thu01b0 hou1eb7c email khu00f4ng? Tu00f4i u0111u00e3 xem xu00e9t trang web cu1ee7a bu1ea1n nhu01b0ng muu1ed1n xem tu00e0i liu1ec7u thu1ebf chu1ea5p bu1ed5 sung tru00ean du00f2ng su1ea3n phu1ea9m cu1ee7a bu1ea1n. Hu01a1n nu1eefa, bu1ea1n cu00f3 blog khu00f4ng? Bu1ea1n cu00f3 tru00ean Facebook vu00e0 Twitter khu00f4ng?)nNhu00e0 SX: Sure. I’ll get our marketing material out to you today. Where should I send it? And yes, we are on most of the major social media platforms. Find us at: ________, ________ and __________. (Chu1eafc chu1eafn ru1ed3i. Tu00f4i su1ebd gu1eedi tu00e0i liu1ec7u tiu1ebfp thu1ecb cu1ee7a chu00fang tu00f4i cho bu1ea1n hu00f4m nay. Tu00f4i nu00ean gu1eedi nu00f3 u1edf u0111u00e2u? Vu00e0 vu00e2ng, chu00fang tu00f4i cu00f3 mu1eb7t tru00ean hu1ea7u hu1ebft cu00e1c nu1ec1n tu1ea3ng truyu1ec1n thu00f4ng xu00e3 hu1ed9i lu1edbn. Tu00ecm chu00fang tu00f4i tu1ea1i: ________, ________ vu00e0 __________.)nNhu00e0 XK: Thank you. Send it to _________. In the meantime, I’ll furnish you with my company background as well. (Cu1ea3m u01a1n bu1ea1n. Gu1eedi nu00f3 u0111u1ebfn _________. Trong thu1eddi gian chu1edd u0111u1ee3i, tu00f4i cu0169ng su1ebd cung cu1ea5p cho bu1ea1n kiu1ebfn thu1ee9c nu1ec1n tu1ea3ng vu1ec1 cu00f4ng ty cu1ee7a tu00f4i.)nNhu00e0 SX: That would be great. I look forward to receiving it. (u0110iu1ec1u u0111u00f3 su1ebd ru1ea5t tuyu1ec7t. Tu00f4i ru1ea5t mong nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c nu00f3.)nNhu00e0 XK: Good. If we have a good fit, the next step is to set up a meeting. What’s more convenient, your office or mine? (Tu1ed1t. Nu1ebfu chu00fang ta thu1ea5y phu00f9 hu1ee3p, bu01b0u1edbc tiu1ebfp theo lu00e0 thiu1ebft lu1eadp mu1ed9t cuu1ed9c hu1ecdp. Cu00f2n gu00ec thuu1eadn tiu1ec7n hu01a1n, vu0103n phu00f2ng cu1ee7a bu1ea1n hay cu1ee7a tu00f4i?)nNhu00e0 SX: I generally get to Chicago once a month. Perhaps on my next trip we can arrange a meeting at your office. (Tu00f4i thu01b0u1eddng u0111u1ebfn Chicago mu1ed7i thu00e1ng mu1ed9t lu1ea7n. Cu00f3 lu1ebd trong chuyu1ebfn u0111i tiu1ebfp theo cu1ee7a tu00f4i, chu00fang tu00f4i cu00f3 thu1ec3 su1eafp xu1ebfp mu1ed9t cuu1ed9c hu1ecdp tu1ea1i vu0103n phu00f2ng cu1ee7a bu1ea1n.)nNhu00e0 XK: That would be fine. I’ll phone or email you in a week or two. In the meantime, nice talking with you, and have a good day. (u0110iu1ec1u u0111u00f3 su1ebd u1ed5n. Tu00f4i su1ebd gu1ecdi u0111iu1ec7n hou1eb7c gu1eedi email cho bu1ea1n sau mu1ed9t hou1eb7c hai tuu1ea7n. Trong thu1eddi gian chu1edd u0111u1ee3i, ru1ea5t vui u0111u01b0u1ee3c nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi bu1ea1n vu00e0 chu00fac mu1ed9t ngu00e0y tu1ed1t lu00e0nh.)nManufacturer: Thanks, and same to you. (Cu1ea3m u01a1n, vu00e0 bu1ea1n cu0169ng vu1eady.)nn2. Mu1ed9t su1ed1 mu1eabu cu00e2u giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh ngu00e0nh xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9unnnThien Long company is one of the most traditional and prestigious companies in manufacturing cable equipments in Vietnam. – Cu00f4ng ty Thiu00ean Long lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng cu00f4ng ty cu00f3 truyu1ec1n thu1ed1ng vu00e0 uy tu00edn vu1ec1 su1ea3n xuu1ea5t thiu1ebft bu1ecb cu00e1p tu1ea1i Viu1ec7t NamnWhat mode of payment do they want to use? – Hu1ecd muu1ed1n su1eed du1ee5ng phu01b0u01a1ng thu1ee9c thanh tou00e1n nu00e0o?nWhat type of payment do you want to use? – Bu1ea1n muu1ed1n su1eed du1ee5ng hu00ecnh thu1ee9c thanh tou00e1n nu00e0o?nOur company have contracts with partners in Asia such as Japan, Thailand, Korea, Malaysia, Singaporeu2026. – Cu00f4ng ty chu00fang tu00f4i thu01b0u1eddng hu1ee3p tu00e1c vu1edbi cu00e1c u0111u1ed1i tu00e1c u1edf khu vu1ef1c Chu00e2u u00c1 nhu01b0 Nhu1eadt Bu1ea3n, Thu00e1i Lan, Hu00e0n Quu1ed1c, Malaysia, Singaporeu2026nWe have been started for six years and have a very good reputation in this field – Chu00fang tu00f4i u0111u00e3 hou1ea1t u0111u1ed9ng trong lu0129nh vu1ef1c nu00e0y u0111u01b0u1ee3c su00e1u nu0103m vu00e0 ru1ea5t cu00f3 uy tu00edn.nWe have been engaged in producing micro-electronic components for 12 years. We are honor to introduce our new products to you – Cu00f4ng ty chu00fang tu00f4i u0111u00e3 bu1eaft u0111u1ea7u su1ea3n xuu1ea5t linh kiu1ec7n vi u0111iu1ec7n tu1eed u0111u01b0u1ee3c 12 nu0103m. Chu00fang tu00f4i ru1ea5t vui lu00f2ng khi u0111u01b0u1ee3c giu1edbi thiu1ec7u u0111u1ebfn quu00fd ngu00e0y nhu1eefng su1ea3n phu1ea9m mu1edbi cu1ee7a chu00fang tu00f4i.nMy company has been established for 10 years. – Cu00f4ng ty cu1ee7a tu00f4i u0111u00e3 thu00e0nh lu1eadp u0111u01b0u1ee3c 10 nu0103m.nWe are a big wholesaler of leather products and would like to enter into business relations with you – Cu00f4ng ty tu00f4i lu00e0 mu1ed9t u0111u1ea1i lu00fd phu00e2n phu1ed1i su1ec9 cu00e1c mu1eb7t hu00e0ng thuu1ed9c da vu00e0 ru1ea5t hi vu1ecdng thiu1ebft lu1eadp quan hu1ec7 hu1ee3p tu1eafc vu1edbi cu00f4ng ty cu00e1c bu1ea1n.nCould you send me the brochure and sample for advanced reference? – Bu1ea1n vui lu00f2ng gu1eedi cho tu00f4i mu1eabu su1ea3n phu1ea9m vu00e0 danh su00e1ch giu1edbi thiu1ec7u u0111u1ec3 tham khu1ea3o tru01b0u1edbc cuu1ed9c hu1ecdp u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng.nMay we introduce ourselves as a manufacturer of leather shoes and gloves? – Tu00f4i ru1ea5t hu00e2n hu1ea1n u0111u01b0u1ee3c giu1edbi thiu1ec7u vu1edbi cu00e1c bu1ea1n vu1ec1 cu00f4ng ty chu00fang tu00f4i u2013 mu1ed9t cu00f4ng ty cu00f3 truyu1ec1n thu1ed1ng su1ea3n xuu1ea5t giu1ea7y vu00e0 gu0103ng tay da.nSEODO company is one of the most traditional and prestigious companies in manufacturing cable equipments in Vietnam – Cu00f4ng ty SEODO lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng cu00f4ng ty lu00e2u u0111u1eddi vu00e0 cu00f3 uy tu00edn nhu1ea5t trong lu0129nh vu1ef1c su1ea3n xuu1ea5t thiu1ebft bu1ecb cu00e1p quang tu1ea1i Viu1ec7t Nam.nOur company has 30 yearsu2019 experience of dealing electronic watches and love to get a opportunity to cooperate with your company – Chu00fang tu00f4i u0111u00e3 cu00f3 30 nu0103m kinh nghiu1ec7m trong lu0129nh vu1ef1c kinh doanh u0111u1ed3ng hu1ed3 u0111iu1ec7n tu1eed vu00e0 ru1ea5t mong cu00f3 cu01a1 hu1ed9i hu1ee3p tu00e1c vu1edbi cu00f4ng ty ngu00e0i.nCould you send me the catalogue and sample for advanced reference? – Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 gu1eedi cho tu00f4i danh mu1ee5c vu00e0 mu1eabu u0111u1ec3 tham khu1ea3o nu00e2ng cao u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?nLetu2019s discuss about delay and result of delay – Chu00fang ta hu00e3y thu1ea3o luu1eadn vu1ec1 thanh tou00e1n chu1eadm hay hu1eadu quu1ea3 cu1ee7a nu00f3.nWhat mode of payment do you want to use? – Bu1ea1n muu1ed1n su1eed du1ee5ng phu01b0u01a1ng thu1ee9c thanh tou00e1n nu00e0o?nWe have contracts with partners in Asia such as Japan, Korea, Indiau2026 – Chu00fang tu00f4i nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c cu00e1c hu1ee3p u0111u1ed3ng lu1edbn tu1eeb cu00e1c u0111u1ed1i tu00e1c tu1ea1i cu00e1c nu01b0u1edbc chu00e2u u00c1 nhu1eadt bu1ea3n, hu00e0n quu1ed1c, vu00e0 u1ea5n u0111u1ed9.nWe are well-established as a trading company of agriculture field. And we enjoin a very good reputation. – Chu00fang tu00f4i u0111u01b0u1ee3c thu00e0nh lu1eadp nhu01b0 mu1ed9t cu00f4ng ty kinh doanh lu0129nh vu1ef1c nu00f4ng nghiu1ec7p. Vu00e0 chu00fang tu00f4i tu1ea1o ra mu1ed9t danh tiu1ebfng ru1ea5t tu1ed1t.nn3. Mu1ed9t su1ed1 tu1eeb vu1ef1ng giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh cu01a1 bu1ea3n trong ngu00e0nh xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9unnActual wages: Tiu1ec1n lu01b0u01a1ng thu1ef1c tu1ebfnAir freight: Cu01b0u1edbc hu00e0ng khu00f4ngnCargo deadweight tonnage: Cu01b0u1edbc chuyu00ean chu1edf hu00e0ng hu00f3anCertificate of origin: Giu1ea5y chu1ee9ng nhu1eadn xuu1ea5t xu1ee9 hu00e0ng hu00f3anCustoms declaration form: Tu1edd khai hu1ea3i quannProcessing: hou1ea1t u0111u1ed9ng gia cu00f4ngnGeneral Department: tu1ed5ng cu1ee5cnFiduciary loan (n): Khou1ea3n cho vay khu00f4ng cu00f3 u0111u1ea3m bu1ea3o.nTo apply for a plan (v): Lu00e0m u0111u01a1n xin vay.nProcessing zone: khu chu1ebf xuu1ea5tnC&F( cost & freight):u00a0Bao gu1ed3m giu00e1 hu00e0ng hu00f3a vu00e0 cu01b0u1edbc phu00ed nhu01b0ng khu00f4ng bao gu1ed3m bu1ea3o hiu1ec3mnCustoms: Thuu1ebf nhu1eadp khu1ea9u, hu1ea3i quannExport/import policy: chu00ednh su00e1ch xuu1ea5t/nhu1eadp khu1ea9u (3 mu1ee9c)nTo incur punishment (v): Chu1ecbu phu1ea1tnAirway bill: Vu1eadn u0111u01a1n hu00e0ng khu00f4ngnAll risks: mu1ecdi ru1ee7i ronLoan on security (n): Su1ef1 vay, mu01b0u1ee3n cu00f3 thu1ebf chu1ea5p.nBill of Lading (BL): vu1eadn u0111u01a1n u0111u01b0u1eddng biu1ec3nnUnearned premium: Phu00ed bu1ea3o hiu1ec3m khu00f4ng thu u0111u01b0u1ee3cnBargain: mu1eb7c cu1ea3nBenefiaryu2019s certificate: chu1ee9ng nhu1eadn cu1ee7a ngu01b0u1eddi thu1ee5 hu01b0u1eddngnDeclare: Khai bu00e1o hu00e0ng (u0111u1ec3 u0111u00f3ng thuu1ebf)nBulk container: container hu00e0ng ru1eddinAmount: giu00e1 tru1ecb hu1ee3p u0111u1ed3ngnLoan of money (n): Su1ef1 cho vay tiu1ec1n.nStevedore (n): Ngu01b0u1eddi bu1ed1c du1ee1, cu00f4ng nhu00e2n bu1ed1c du1ee1nPro forma invoice: Hu00f3a u0111u01a1n tu1ea1m thu1eddinBL revised: vu1eadn u0111u01a1n u0111u00e3 chu1ec9nh su1eedanCPT-Carriage Paid To: Cu01b0u1edbc phu00ed tru1ea3 tu1edbinApplication for Remittance: yu00eau cu1ea7u chuyu1ec3n tiu1ec1nnShipping agent: u0110u1ea1i lu00fd tu00e0u biu1ec3nnExtra premium: Phu00ed bu1ea3o hiu1ec3m phu1ee5nMerchandise: Hu00e0ng hu00f3a mua vu00e0 bu00e1nnBill of lading: Vu1eadn u0111u01a1n (danh su00e1ch chi tiu1ebft hu00e0ng hu00f3a tru00ean tu00e0u chu1edf hu00e0ng)nnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p 7+ u0110ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i tiu1ebfng Anh xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9u thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5t. Hy vu1ecdng bu00e0i viu1ebft nu00e0y cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd giu00fap bu1ea1n tu1ef1 tin giao tiu1ebfp vu00e0 cu00f3 thu00eam nhiu1ec1u kiu1ebfn thu1ee9c chuyu00ean ngu00e0nh.nTham khu1ea3o thu00eam:nn401+ Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh LogisticsnPhu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi u0111i lu00e0mn16+ Cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp phu1ed5 biu1ebfnnHu1ecdc giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi u0111i lu00e0m”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Du00e2ng Tru1ea7n”},”datePublished”:”2021-05-21T21:17:33+07:00″,”dateModified”:”2021-06-21T20:05:29+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:11,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment