Để giúp những bạn đang luyện thi Ielts có thể tự tin hoàn thành Task 1 trong bài thi IELTS, trung tâm ôn thi IELTS Đà Nẵng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ tổng hợp các cấu trúc so sánh trong Ielts Writing Task 1 và cách áp dụng hiệu quả ngay tại bài viết dưới đây!

Các cấu trúc so sánh trong Ielts Writing Task 1
Các cấu trúc so sánh trong Ielts Writing Task 1

1. Cấu trúc so sánh trong một câu

Cấu trúc so sánh trong Ielts Writing Task 1 này sẽ so sánh 2 thông tin trong cùng một câu. Chúng ta sử dụng các từ nối chỉ sự nhượng bộ, tương phản như although, but, while … để diễn tả 2 sự đối lập trong cùng một câu văn.

Ví dụ:

Bạn có thể dùng “compared to”, “compared with”, “in comparison to” và “in comparison with” như sau:

 • Prices in the UK are high compared to/with / in comparison with (prices in) Canada and Australia.
 • Compared to / with/in comparison with (prices in) Canada and Australia, prices in the UK are high.
 • 100 couples chose the name James in 2000, compared to just 20 couples who opted for the name Peter.

Khi viết về con số hoặc sự thay đổi, các từ “while” hoặc “whereas” có thể dùng được trong rất nhiều hoàn cảnh:

 • While Monster Hits Record sold 230 CDs in 1990, Crooners plc sold 255.
 • 100 couples chose the name James in 2000, whereas/while just 20 couples opted for the name Peter.
 • Monster Hits Records sold 230 CDs in 1990, as opposed to Crooners plc who sold 225.
 • General Motors spent more time producing a vehicle than Toyota, at 3 hours and 2 hours in turn/ respectively.

Lưu ý:

 • Chúng ta không nói “comparing to”.
 • Chúng ta nói “2 million” , không nói “2 millions”.
 • Cách nói đúng: 10 million people
 • Cách nói sai: 10 millions people, 10 millions of people, 10 million of people
 • Khi không có số liệu chính xác, có thể viết “millions of” => e.g. Millions of people travel abroad each year.

2. Cấu trúc so sánh giữa các câu

So sánh thông tin giữa các câu với nhau bằng cách sử dụng các liên từ: In contrast, In comparison, on the other hand…. bạn sẽ làm nổi bật sự khác nhau của đối tượng bạn muốn so sánh. Điều khác biệt ở đây là nếu ở trên, thông tin so sánh nằm gọn trong 1 câu, thì trong trường hợp này, bạn phải viết 2 câu, vừa giúp bài của bạn dài hơn và ăn điểm về sự phức tạp trong cấu trúc câu.

Ví dụ:

 • It is clear that more households in America used gas for cooking. Likewise/ similarly, gas became more popular among families in Finland
 • The number of car users declined to 3 million in 2000. Meanwhile, / In contrast, / However, the figure for train passengers increased significantly to 7 million.

==> Có thể bạn quan tâm:

3. Cấu trúc so sánh hơn

3.1. Cấu trúc so sánh hơn của tính từ

Cấu trúc tổng quát so sánh hơn của tính từ: A + be/V + adv + more adj + than +B

 • The turnover generated from cinema tickets is distinctly greater than that of food and drinks
 • Electronic products is (2 dollars) more expensive than consumed goods
 • Developing countries are more reliant on fossil fuel than developed ones
 • Tidal power made up far less of the total energy production than gas or coal does

3.2. Cấu trúc so sánh hơn của danh từ

Cấu trúc so sánh hơn của danh từ: A + V + adv + more + N + than + B

Ví dụ: Electronic products costs more money than consumed goods, at 7 million and 5 million respectively

4. Cấu trúc so sánh nhất

Cấu trúc so sánh nhất của tính từ dài: S1 + V + the most + N + among/ in/ of/ for

Ví dụ:

Japanese people spent the most money on electronic products

= Japanese people spent more money on electronic products than any other expenses

Cấu trúc so sánh nhất của tính từ ngắn: S1 + is the Adj-est/ most Adj + among/in/of/for

Ví dụ:

Riding a bike was the most well-preferred game among Japanese children

= Riding a bike was more well-preferred among Japanese children among any other games

5. Cấu trúc so sánh gấp nhiều lần

Cấu trúc so sánh gấp nhiều lần:

A + is + more than/ over + two/ three/ four… + times/ fold + higher/ more/ greater + than + B

A + is + more than/ over + two/ three/ four… + times/ fold + as + adj +as + B

Dạng so sánh về số lần: một nửa (half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)… Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.

Cấu trúc: S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

Ví dụ: The bicycle costs three times as much as the other one. (Cái xe đạp đắt gấp ba lần cái khác)

Mary types twice as fast as I do. (Mary đánh máy nhanh gấp hai lần tôi)

LƯU Ý: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy… chỉ được dùng trong văn nói, không được dùng trong văn viết.

Ví dụ: We have expected 80 people at that rally, but twice that many showed up. (twice as many as that number).(Chúng tôi mong đợi 80 người sẽ đến đại hội này, nhưng lượng người gấp đôi ngần ấy đã tới)

Cấu trúc:  A + is + just/ only/ merely/ less than + one + half/ quarter/ fifth/ sixth + of + B

6. Cấu trúc so sánh ngang bằng

 • Cấu trúc: Similar (to)

The percentage of students who studied engineering and literature were very similar

A similar amount of electricity was generated by coal and oil

The amount of electricity produced by coal was very similar to that by oil

 • Cấu trúc: S1 + V + not + as + many/ much + N + as + S2

More males than females chose TV = Not as many females as males chose TV

 • Cấu trúc: S1 + is + not + as + Adj + as + S2

The motorbike was more popular than other means of transportation = Other means of transportation were not as popular as the motorbike

7. Cấu trúc so sánh về sự khác nhau

The amount of time spent on doing sports differed by almost 30% according to gender

There was a difference of over 15% in the amount of time males and females doing sport

The figure was distinctly different among females, only half of whom played sports

8. Một số từ vựng bạn có thể sử dụng trong cấu trúc so sánh

Một số từ vựng so sánh bạn có thể sử dụng trong cấu trúc so sánh
Một số từ vựng so sánh bạn có thể sử dụng trong cấu trúc so sánh

Dưới dây là một số cụm từ so sánh rất hay mà bạn có thể áp dụng:

 • The chart compares…in terms of the number of …
 • The finger for…tend to be fairly similar
 • … is by far the most… or… has by far the highest number of
 • In the second place on the chart is …
 • The number of… is slightly higher than…
 • … all which similar proportions of …
 • Only four other countries have…
 • …. is the only country with a noticeably higher proportion of …

Lưu ý: Chỉ sử dụng cụm từ “in second place” nếu biểu đồ có đề cập đến thứ hạng hoặc đua tranh giữa các đối tượng. Không nên viết “in first/ second place” nếu biểu đồ nói về thất nghiệp hoặc các vấn đề về sức khỏe, y tế.

Ngoài ra, có thể sử dụng các từ nối và liên từ sau:

 • The Middle East produces hight levels of oil; however, Japan produces none.
 • The USA produces large amounts of natural gas. In contrast, South Korea produces none.
 • European countries make great use of solar power. On the other hand, most Asian countries us this method of power generation very little.
 • The Middle East produces hight levels of oil; whereas/ while Japan produces none.
 • Whereas/ While the Middle East produces hight levels of oil, Japan produces none.
 • Although the Middle East produced 100 tons of oil, Japan produced none.

Hy vọng sau khi đọc bài viết các cấu trúc so sánh trong Ielts Writing Task 1Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) đã cung cấp ở trên sẽ giúp bạn nắm vững và làm bài thật tốt để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Đánh giá bài viết

[Total: 16 Average: 4.8]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu00e1c cu1ea5u tru00fac so su00e1nh trong IELTS Writing Task 1″,”description”:”u0110u1ec3 giu00fap nhu1eefng bu1ea1n u0111ang luyu1ec7n thi Ielts cu00f3 thu1ec3 tu1ef1 tin hou00e0n thu00e0nh Task 1 trong bu00e0i thi IELTS, trung tu00e2m u00f4n thi IELTS u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd tu1ed5ng hu1ee3p cu00e1c cu1ea5u tru00fac so su00e1nh trong Ielts Writing Task 1 vu00e0 cu00e1ch u00e1p du1ee5ng hiu1ec7u quu1ea3 ngay tu1ea1i bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/05/so-sanh-ielts-writing-trong-task-1.jpg”,”width”:720,”height”:405},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu00e1c cu1ea5u tru00fac so su00e1nh trong IELTS Writing Task 1″,”reviewBody”:”u0110u1ec3 giu00fap nhu1eefng bu1ea1n u0111ang luyu1ec7n thi Ielts cu00f3 thu1ec3 tu1ef1 tin hou00e0n thu00e0nh Task 1 trong bu00e0i thi IELTS, trung tu00e2m u00f4n thi IELTS u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd tu1ed5ng hu1ee3p cu00e1c cu1ea5u tru00fac so su00e1nh trong Ielts Writing Task 1 vu00e0 cu00e1ch u00e1p du1ee5ng hiu1ec7u quu1ea3 ngay tu1ea1i bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y!nn1. Cu1ea5u tru00fac so su00e1nh trong mu1ed9t cu00e2unCu1ea5u tru00fac so su00e1nh trong Ielts Writing Task 1 nu00e0y su1ebd so su00e1nh 2 thu00f4ng tin trong cu00f9ng mu1ed9t cu00e2u. Chu00fang ta su1eed du1ee5ng cu00e1c tu1eeb nu1ed1i chu1ec9 su1ef1 nhu01b0u1ee3ng bu1ed9, tu01b0u01a1ng phu1ea3n nhu01b0 although, but, while u2026 u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 2 su1ef1 u0111u1ed1i lu1eadp trong cu00f9ng mu1ed9t cu00e2u vu0103n.nVu00ed du1ee5:nBu1ea1n cu00f3 thu1ec3 du00f9ng “compared to”, “compared with”, “in comparison to” vu00e0 “in comparison with” nhu01b0 sau:nnPrices in the UK are high compared to/with / in comparison with (prices in) Canada and Australia.nCompared to / with/in comparison with (prices in) Canada and Australia, prices in the UK are high.n100 couples chose the name James in 2000, compared to just 20 couples who opted for the name Peter.nnKhi viu1ebft vu1ec1 con su1ed1 hou1eb7c su1ef1 thay u0111u1ed5i, cu00e1c tu1eeb u201cwhileu201d hou1eb7c u201cwhereasu201d cu00f3 thu1ec3 du00f9ng u0111u01b0u1ee3c trong ru1ea5t nhiu1ec1u hou00e0n cu1ea3nh:nnWhile Monster Hits Record sold 230 CDs in 1990, Crooners plc sold 255.n100 couples chose the name James in 2000, whereas/while just 20 couples opted for the name Peter.nMonster Hits Records sold 230 CDs in 1990, as opposed to Crooners plc who sold 225.nGeneral Motors spent more time producing a vehicle than Toyota, at 3 hours and 2 hours in turn/ respectively.nnLu01b0u u00fd:nnChu00fang ta khu00f4ng nu00f3i “comparing to”.nChu00fang ta nu00f3i “2 million” , khu00f4ng nu00f3i “2 millions”.nCu00e1ch nu00f3i u0111u00fang: 10 million peoplenCu00e1ch nu00f3i sai: 10 millions people, 10 millions of people, 10 million of peoplenKhi khu00f4ng cu00f3 su1ed1 liu1ec7u chu00ednh xu00e1c, cu00f3 thu1ec3 viu1ebft “millions of” => e.g. Millions of people travel abroad each year.nn2. Cu1ea5u tru00fac so su00e1nh giu1eefa cu00e1c cu00e2unSo su00e1nh thu00f4ng tin giu1eefa cu00e1c cu00e2u vu1edbi nhau bu1eb1ng cu00e1ch su1eed du1ee5ng cu00e1c liu00ean tu1eeb: In contrast, In comparison, on the other handu2026. bu1ea1n su1ebd lu00e0m nu1ed5i bu1eadt su1ef1 khu00e1c nhau cu1ee7a u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng bu1ea1n muu1ed1n so su00e1nh. u0110iu1ec1u khu00e1c biu1ec7t u1edf u0111u00e2y lu00e0 nu1ebfu u1edf tru00ean, thu00f4ng tin so su00e1nh nu1eb1m gu1ecdn trong 1 cu00e2u, thu00ec trong tru01b0u1eddng hu1ee3p nu00e0y, bu1ea1n phu1ea3i viu1ebft 2 cu00e2u, vu1eeba giu00fap bu00e0i cu1ee7a bu1ea1n du00e0i hu01a1n vu00e0 u0103n u0111iu1ec3m vu1ec1 su1ef1 phu1ee9c tu1ea1p trong cu1ea5u tru00fac cu00e2u.nVu00ed du1ee5:nnIt is clear that more households in America used gas for cooking. Likewise/ similarly, gas became more popular among families in FinlandnThe number of car users declined to 3 million in 2000.u00a0Meanwhile, / In contrast, / However,u00a0the figure for train passengers increased significantly to 7 million.nn==> Cu00f3 thu1ec3 bu1ea1n quan tu00e2m:nnu0110u1ecba chu1ec9 hu1ecdc IELTS Online tu1ed1t nhu1ea5t u1edf u0111u00e2u?nn3. Cu1ea5u tru00fac so su00e1nh hu01a1nn3.1. Cu1ea5u tru00fac so su00e1nh hu01a1n cu1ee7a tu00ednh tu1eebnCu1ea5u tru00fac tu1ed5ng quu00e1t so su00e1nh hu01a1n cu1ee7a tu00ednh tu1eeb: A + be/V + adv + more adj + than +BnnThe turnover generated from cinema tickets is distinctly greater than that of food and drinksnElectronic products is (2 dollars) more expensive than consumed goodsnDeveloping countries are more reliant onu00a0fossil fuel than developed onesnTidal power made up far less of the total energy production than gas or coal doesnn3.2. Cu1ea5u tru00fac so su00e1nh hu01a1n cu1ee7a danh tu1eebnCu1ea5u tru00fac so su00e1nh hu01a1n cu1ee7a danh tu1eeb: A + V + adv + more + N + than + BnVu00ed du1ee5: Electronic products costs more money than consumed goods, at 7 million and 5 million respectivelyn4. Cu1ea5u tru00fac so su00e1nh nhu1ea5tnCu1ea5u tru00fac so su00e1nh nhu1ea5t cu1ee7a tu00ednh tu1eeb du00e0i: S1 + V + the most + N + among/ in/ of/ fornVu00ed du1ee5:nJapanese people spent the most money on electronic productsn= Japanese people spent more money on electronic products than any other expensesnCu1ea5u tru00fac so su00e1nh nhu1ea5t cu1ee7a tu00ednh tu1eeb ngu1eafn: S1 + is the Adj-est/ most Adj + among/in/of/fornVu00ed du1ee5:nRiding a bike was the most well-preferred game among Japanese childrenn= Riding a bike was more well-preferred among Japanese children among any other gamesn5. Cu1ea5u tru00fac so su00e1nh gu1ea5p nhiu1ec1u lu1ea7nnCu1ea5u tru00fac so su00e1nh gu1ea5p nhiu1ec1u lu1ea7n:nA + is + more than/ over + two/ three/ four… + times/ fold + higher/ more/ greater + than + BnA + is + more than/ over + two/ three/ four… + times/ fold + as + adj +as + BnDu1ea1ng so su00e1nh vu1ec1 su1ed1 lu1ea7n: mu1ed9t nu1eeda (half), gu1ea5p u0111u00f4i (twice), gu1ea5p ba (three times)u2026 u1ede du1ea1ng so su00e1nh nu00e0y, chu00fang ta su1ebd su1eed du1ee5ng so su00e1nh bu1eb1ng vu00e0 phu1ea3i xu00e1c u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c danh tu1eeb lu00e0 u0111u1ebfm u0111u01b0u1ee3c hay khu00f4ng u0111u1ebfm u0111u01b0u1ee3c.nCu1ea5u tru00fac: S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.nVu00ed du1ee5: The bicycle costs three times as much as the other one. (Cau0301i xe u0111au0323p u0111u0103u0301t gu00e2u0301p ba lu00e2u0300n cau0301i khau0301c)nMary types twice as fast as I do. (Mary u0111au0301nh mau0301y nhanh gu00e2u0301p hai lu00e2u0300n tu00f4i)nLu01afU Yu0301: twice that many/twice that much = gu1ea5p u0111u00f4i ngu1ea7n u1ea5yu2026 chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c du00f9ng trong vu0103n nu00f3i, khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c du00f9ng trong vu0103n viu1ebft.nVu00ed du1ee5: We have expected 80 people at that rally, but twice that many showed up. (twice as many as that number).(Chuu0301ng tu00f4i mong u0111u01a1u0323i 80 ngu01b0u01a1u0300i seu0303 u0111u00eau0301n u0111au0323i hu00f4u0323i nau0300y, nhu01b0ng lu01b0u01a1u0323ng ngu01b0u01a1u0300i gu00e2u0301p u0111u00f4i ngu00e2u0300n u00e2u0301y u0111au0303 tu01a1u0301i)nCu1ea5u tru00fac:u00a0 A + is + just/ only/ merely/ less than + one + half/ quarter/ fifth/ sixth + of + Bn6. Cu1ea5u tru00fac so su00e1nh ngang bu1eb1ngnnCu1ea5u tru00fac: Similar (to)nnThe percentage of students who studied engineering and literature were very similar nA similar amount of electricity was generated by coal and oilnThe amount of electricity produced by coal was very similar to that by oilnnCu1ea5u tru00fac: S1 + V + not + as + many/ much + N + as + S2nnMore males than females chose TV = Not as many females as males chose TVnnCu1ea5u tru00fac: S1 + is + not + as + Adj + as + S2nnThe motorbike was more popular than other means of transportation = Other means of transportation were not as popular as the motorbiken7. Cu1ea5u tru00fac so su00e1nh vu1ec1 su1ef1 khu00e1c nhaunThe amount of time spent on doing sports differed by almost 30% according to gendernThere was a difference of over 15% in the amount of time males and females doing sportnThe figure was distinctly different among females, only half of whom played sportsn8. Mu1ed9t su1ed1 tu1eeb vu1ef1ng bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng trong cu1ea5u tru00fac so su00e1nhnnDu01b0u1edbi du00e2y lu00e0 mu1ed9t su1ed1 cu1ee5m tu1eeb so su00e1nh ru1ea5t hay mu00e0 bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 u00e1p du1ee5ng:nnThe chart compares…in terms of the number of …nThe finger for…tend to be fairly similarn… is by far the most… or… has by far the highest number ofnIn the second place on the chart is …nThe number of… is slightly higher than…n… all which similar proportions of …nOnly four other countries have…n…. is the only country with a noticeably higher proportion of …nnLu01b0u u00fd: Chu1ec9 su1eed du1ee5ng cu1ee5m tu1eeb “in second place” nu1ebfu biu1ec3u u0111u1ed3 cu00f3 u0111u1ec1 cu1eadp u0111u1ebfn thu1ee9 hu1ea1ng hou1eb7c u0111ua tranh giu1eefa cu00e1c u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng. Khu00f4ng nu00ean viu1ebft “in first/ second place” nu1ebfu biu1ec3u u0111u1ed3 nu00f3i vu1ec1 thu1ea5t nghiu1ec7p hou1eb7c cu00e1c vu1ea5n u0111u1ec1 vu1ec1 su1ee9c khu1ecfe, y tu1ebf.nNgou00e0i ra, cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng cu00e1c tu1eeb nu1ed1i vu00e0 liu00ean tu1eeb sau:nnThe Middle East produces hight levels of oil; however, Japan produces none.nThe USA produces large amounts of natural gas. In contrast, South Korea produces none.nEuropean countries make great use of solar power. On the other hand, most Asian countries us this method of power generation very little.nnnThe Middle East produces hight levels of oil; whereas/ while Japan produces none.nWhereas/ While the Middle East produces hight levels of oil, Japan produces none.nAlthough the Middle East produced 100 tons of oil, Japan produced none.nnHy vu1ecdng sau khi u0111u1ecdc bu00e0i viu1ebft cu00e1c cu1ea5u tru00fac so su00e1nh trong Ielts Writing Task 1 mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111u00e3 cung cu1ea5p u1edf tru00ean su1ebd giu00fap bu1ea1n nu1eafm vu1eefng vu00e0 lu00e0m bu00e0i thu1eadt tu1ed1t u0111u1ec3 u0111u1ea1t u0111iu1ec3m cao trong ku1ef3 thi IELTS.”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Nguyu00ean Phu01b0u1ee3ng”},”datePublished”:”2021-05-05T22:36:43+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T20:37:17+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:4.8,”ratingCount”:16,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment