Bài viết hôm nay, trung tâm IELTS Đà Nẵng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ hướng dẫn bạn cách làm bài IELTS Writing Task 1 Line Graph có kèm ví dụ và lời giải chi tiết ngay tại bài viết dưới này!

IELTS Writing Task 1 Line Graph
IELTS Writing Task 1 Line Graph

1. Tổng quan về IELTS Writing Task 1 Line Graph

1.1. Line Graph là gì?

 • Đối với dạng bài Ielts Task 1 Line Graph, biểu đồ line là biểu đồ trong đó chứa một hoặc nhiều đường.
 • Chú ý, mỗi một đường trong biểu đồ đều biểu diễn cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua nhiều mốc thời gian ( tuần, tháng, năm,…)

1.2. Đặc điểm Line Graph

 • Đối với Line Graph, điều đặc trưng nhất là yếu tố thời gian. Và đây cũng là điều dùng để phân biệt biểu đồ Line Graph đối với các biểu đồ khác.
  • Nội dung thông tin được cung cung thể hiện sự thay đổi của sự vật, sự việc qua các mốc thời gian ( số liệu ở trục hoành của line graph luôn là thời gian)
  • Đơn vị đo thời gian ở đây có thể là giờ, ngày, tháng, năm.
  • Xu hướng thay đổi luôn được thể hiện rõ nét. Có thể là tăng, giảm hoặc giữ nguyên không đổi.
 • Các thì được sử dụng đa dạng :
  • Nếu thời gian trong quá khứ, hãy sử dụng thì quá khứ đơn
  • Nếu thời gian trong tương lai, hãy dùng thì tương lai
  • Nếu như diễn tả sự thay đổi kéo dài từ quá khứ đến tương lai, hãy dùng thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành

1.3. Cần viết gì trong bài Ielts Writing Task 1 Line Graph

Trong Ielts Task 1 Line Graph, người làm bài cần viết :

 • Một đoạn văn có dung lượng ít nhất là 150 từ mô tả về các thông tin được thể hiện trong biểu đồ
 • Mô tả khách quan các thông tin được thể hiện qua biểu đồ, chú ý không lồng ghép quan điểm, ý kiến của người viết vào bai làm
 • Cần có sự chọn lọc thông tin, chọn lọc số liệu để mô tả được tổng quan nội dung thông tin biểu đồ thể hiện. Tránh ôm đồm dẫn đến không kịp giờ

1.4. Một sô ví dụ mẫu về Line Graph

Ví dụ 1 : Biểu đồ có 3 đường

Biểu đồ Line Graph có 3 đường
Biểu đồ Line Graph có 3 đường

Ví dụ 2 : Biểu đồ có trên 3 đường

Biểu đồ Line Graph có 3 đường trở lên
Biểu đồ Line Graph có 3 đường trở lên

1.5. Cách đọc Line Graph

Đầu tiên, để làm bài Ielts Writing Task 1 Line Graph, hãy nhìn lướt qua tổng quan biểu đồ để nắm được một số thông tin chính sau đây :

 • Biểu đồ cung cấp những thông tin gì ( dựa vào trục hoành và trục tung của line ).
 • Xác định chủ ngữ của toàn bài.
 • Xác định đơn vị đo của mỗi số liệu ( ví dụ trục hoành có ghi các mốc thời gian cụ thể, bạn cần xác định nó được đo theo đơn vị ngày,, tháng hay năm ).
 • Xác định số lượng đường line được thể hiện trong biểu đồ.

==> Tìm hiểu khóa học IELTS Online cam kết đầu ra 6.5+ của trung tâm dạy IELTS Online Ngoại Ngữ Tinh Tú

2. Từ vựng thường dùng trong bài IELTS Writing Task 1 Line Graph

2.1. Từ vựng chỉ sự biến động

Sau đây là bảng từ vừng chỉ sự biến động ( thay đổi tăng, giảm, dao động, không thay đổi ) thường được dùng đối với bài Ielts Writing Task 1 Line Graph :

Verb  Noun  
Tăng Increase An Increase
Rise A Rise
Grow Growth
Boom A Boom
Rocket An Upward trend
Go up
Decrease A Decrease
Decline A Decline
Fall A Fall
Drop A Drop
Go Down A Reduction
A Downward trend
Không thay đổi Remain Stable A Plateau
Level out
Stay constant
Dao động Fluctuate A Fluctuation

2.2. Từ vựng chỉ mức độ thay đổi

Adjectives Adverbs  
Thay đổi lớn Dramatic Dramatically
Sharp Sharply
Considerable Considerably
Substantial Substantially
Wild Wildly
Thay đổi nhỏ, vừa Slight Slightly
Marginal Marginally
Moderate Moderately
Thay đổi với tốc độ nhanh theo thời gian Rapid Rapidly
Swift Swiftly
Sudden Suddenly
Thay đổi với tốc độ chậm theo thời gian Gradual Gradually
Steady Steadily

3. Các cấu trúc câu thường dùng trong bài IELTS Writing Task 1 Line Graph

3.1. Cấu trúc nêu số liệu

Subject + Verb + Object, (at) [số liệu]

VD: The percentage of sugar consumption reached its peak in 1995, at 45%.

[khoảng thời gian] + witnessed/ saw/ experienced + a rise/ decrease of [số liệu] + in + [nhóm muốn nói đến]

VD: The period from 1990 to 1995 saw a rise of 5% in the percentage of sugar consumption.

3.2. Cấu trúc nêu lớn nhất, nhỏ nhất

 • Lớn nhất: 

[nhóm muốn nói đến] + led the way with [số liệu]

VD: The percentage of sugar consumption led the way with 45%.

At the top position was [nhóm muốn nói đến], at [số liệu]

VD: At the top position was the percentage of sugar consumption, at 45%.

 • Nhỏ nhất:

At the bottom position was [nhóm muốn nói đến], at [số liệu]

VD: At the bottom position was the percentage of salt consumption, at 10%.

3.3. Cấu trúc bằng nhau

[nhóm 1] and [nhóm 2] were (almost) the same, at (around) [số liệu]

VD: The percentage of sugar consumption and the percentage of salt consumption were almost the same, at around 4%.

3.4. Cấu trúc gấp bao nhiêu lần

[nhóm 1] doubled/trebled/was 4 times higher than that of [nhóm 2], at [số liệu nhóm 1] and [số liệu nhóm 2] respectively.

VD: The percentage of sugar consumption was two times higher than that of salt consumption, at 40% and 20% respectively.

3.5. Cấu trúc câu kép

[nhóm 1] + Verb, which was followed by [nhóm 2]

VD: The percentage of sugar consumption was the highest, which was followed by that of salt consumption.

[nhóm muốn nói đến] + Verb before Verb-ing

VD: The percentage of sugar consumption increased rapidly before staying constant from 1990 to 1995.

4. Cách làm bài Ielts Writing Task 1 Line Graph

Example: The graph below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010.

Ielts Writing Task 1 Line Graph
Đề bài mẫu

4.1. Bước 1: Phân tích đề

 • Xác định chủ ngữ của biểu đồ (đối tượng chính được đề cập đến): Chủ ngữ ở đây là: Average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line services
 • Xác định đơn vị đo lường: Đơn vị $
 • Xác định yếu tố thời gian: Ở đây, có 9 mốc thời gian từ 2001 – 2010
 • Xác định số lượng đường có trong biểu đồ: Có tất cả là 3 đường được thể hiện trong biểu đồ
 • Xác định loại thì được sử dụng: Các mốc thời gian biểu đạt là quá khứ nên chúng ta dùng thì quá khứ đơn

4.2. Bước 2: Viết Introduction

Chú ý viết theo lối hành văn của mình, sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc của mình. Tránh dùng những từ ngữ đã được đề sử dụng

Một số từ ngữ dùng để viết paraphase trong IELTS Writing Task 1 Line Graph
Một số từ ngữ dùng để viết paraphase trong IELTS Writing Task 1 Line Graph

4.3. Bước 3: Xác định ý chính và viết Overview

Viết tổng quan xu hướng chung được thể hiện. Không đi vào phân phân tích hay đề cập đến số liệu ở phần này. Ở phần Overview chỉ cần viết 1-2 câu dùng để thiện hiện nội dung chính về :

 • Xu hướng : tăng hay giảm? dao động hay giữ nguyên?.
 • Đặc điểm về độ lớn: dây nào, điểm nào cao nhất, thấp nhất, hoặc thay đổi lớn nhất.

Example: It is clear that while the yearly spending on mobile phones increased significantly, the opposite was true for national landline phone expenditure. Also, the figure for international fixed-line service was lowest during the period.

4.4. Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Body

Chia ra thành hai đoạn, mỗi đoạn gồm 4-5 câu. Dựa theo số lượng đường mà viết cụ thể:

Body 1: (từ 2001 đến 2006) In 2001, there was an average of nearly $700 spent on national landline phones by US residents, in comparison with only around $200 each on mobile phones and international landline services. Over the next five years, the average amount poured into national fixed-line phones fell by approximately $200. By constrast, yearly spending on cell phones witnessed a significant increase of roughly $300. At the same time, the figure for overseas landline services fluctuated slightly below $300.

Body 2: (từ 2006 đến 2010) In 2006, US consumers spent the same amount of money on mobile and national fixed-line services, with just over $500 on each. From the year 2006 onwards, it can be seen that the average yearly expenditure on mobile phones surpassed that on national fixed-line phones and mobile phones became the most common means of communication. To be specific, yearly spending on mobile phone services increased to nearly $750 in the last year, while the figure for national landline phone ones decreased to about $400 at the end of the period. During the same period, there was a stability in the figure for overseas phone calls.

4.4.1. Cách nhóm phần Body theo thời gian

Cách này có ưu điểm là sẽ so sánh được các đối tượng với nhau trong cùng khoảng thời gian. Đối với những Line Graph không có quá nhiều số liệu, có thể phân chia mốc thời gian làm hai phần.

 • Body 1: Miêu tả đầu tiên và điểm giữa
 • Body 2: Miêu tả điểm thời gian cuối cùng

Chú ý : Dựa vào đề để linh động chia phần

Biểu đồ 3 đường line graph trong IELTS Writing
Biểu đồ 3 đường line graph trong IELTS Writing

4.4.2. Cách nhóm phần Body theo đặc điểm về xu hướng

 • Chia ra theo từng đối tượng. Ví dụ: USA là viết thành một đoạn thân bài. Đoạn tiếp theo đề cập đến các số liệu của China.
 • Đối với những biểu đồ có quá nhiều đường thì nên dùng cách này
Dạng biểu đồ line graph
Dạng biểu đồ line graph

Trên đây là nội dung chia sẻ về hình thức dạng bài và cách làm bài IELTS Writing Task 1 Line Graph. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) hy vọng thông qua bài viết này bạn đã có thể hiểu hơn về dạng bài này. Chúc bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết

[Total: 11 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu00e1ch lu00e0m bu00e0i IELTS Writing Task 1 Line Graph”,”description”:”Bu00e0i viu1ebft hu00f4m nay, trung tu00e2m IELTS u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd hu01b0u1edbng du1eabn bu1ea1n cu00e1ch lu00e0m bu00e0i IELTS Writing Task 1 Line Graph cu00f3 ku00e8m vu00ed du1ee5 vu00e0 lu1eddi giu1ea3i chi tiu1ebft ngay tu1ea1i bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi nu00e0y! 1. Tu1ed5ng quan vu1ec1 IELTS Writing Task 1 Line Graph 1.1. Line Graph lu00e0…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/05/ielts-writing-task-1-line-graph-4life-english-center.png”,”width”:640,”height”:420},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu00e1ch lu00e0m bu00e0i IELTS Writing Task 1 Line Graph”,”reviewBody”:”Bu00e0i viu1ebft hu00f4m nay, trung tu00e2m IELTS u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd hu01b0u1edbng du1eabn bu1ea1n cu00e1ch lu00e0m bu00e0i IELTS Writing Task 1 Line Graph cu00f3 ku00e8m vu00ed du1ee5 vu00e0 lu1eddi giu1ea3i chi tiu1ebft ngay tu1ea1i bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi nu00e0y!nn1. Tu1ed5ng quan vu1ec1 IELTS Writing Task 1 Line Graphn1.1. Line Graph lu00e0 gu00ec?nnu0110u1ed1i vu1edbi du1ea1ng bu00e0i Ielts Task 1 Line Graph, biu1ec3u u0111u1ed3 line lu00e0 biu1ec3u u0111u1ed3 trong u0111u00f3 chu1ee9a mu1ed9t hou1eb7c nhiu1ec1u u0111u01b0u1eddng.nChu00fa u00fd, mu1ed7i mu1ed9t u0111u01b0u1eddng trong biu1ec3u u0111u1ed3 u0111u1ec1u biu1ec3u diu1ec5n cho su1ef1 thay u0111u1ed5i cu1ee7a mu1ed9t yu1ebfu tu1ed1 nu00e0o u0111u00f3 qua nhiu1ec1u mu1ed1c thu1eddi gian ( tuu1ea7n, thu00e1ng, nu0103m,…)nn1.2. u0110u1eb7c u0111iu1ec3m Line Graphnnu0110u1ed1i vu1edbi Line Graph, u0111iu1ec1u u0111u1eb7c tru01b0ng nhu1ea5t lu00e0 yu1ebfu tu1ed1 thu1eddi gian. Vu00e0 u0111u00e2y cu0169ng lu00e0 u0111iu1ec1u du00f9ng u0111u1ec3 phu00e2n biu1ec7t biu1ec3u u0111u1ed3 Line Graph u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c biu1ec3u u0111u1ed3 khu00e1c.nnNu1ed9i dung thu00f4ng tin u0111u01b0u1ee3c cung cung thu1ec3 hiu1ec7n su1ef1 thay u0111u1ed5i cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, su1ef1 viu1ec7c qua cu00e1c mu1ed1c thu1eddi gian ( su1ed1 liu1ec7u u1edf tru1ee5c hou00e0nh cu1ee7a line graph luu00f4n lu00e0 thu1eddi gian)nu0110u01a1n vu1ecb u0111o thu1eddi gian u1edf u0111u00e2y cu00f3 thu1ec3 lu00e0 giu1edd, ngu00e0y, thu00e1ng, nu0103m.nXu hu01b0u1edbng thay u0111u1ed5i luu00f4n u0111u01b0u1ee3c thu1ec3 hiu1ec7n ru00f5 nu00e9t. Cu00f3 thu1ec3 lu00e0 tu0103ng, giu1ea3m hou1eb7c giu1eef nguyu00ean khu00f4ng u0111u1ed5i.nnnCu00e1c thu00ec u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111a du1ea1ng :nnNu1ebfu thu1eddi gian trong quu00e1 khu1ee9, hu00e3y su1eed du1ee5ng thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1nnNu1ebfu thu1eddi gian trong tu01b0u01a1ng lai, hu00e3y du00f9ng thu00ec tu01b0u01a1ng lainNu1ebfu nhu01b0 diu1ec5n tu1ea3 su1ef1 thay u0111u1ed5i ku00e9o du00e0i tu1eeb quu00e1 khu1ee9 u0111u1ebfn tu01b0u01a1ng lai, hu00e3y du00f9ng thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i u0111u01a1n hou1eb7c thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i hou00e0n thu00e0nhnnnn1.3. Cu1ea7n viu1ebft gu00ec trong bu00e0i Ielts Writing Task 1 Line GraphnTrong Ielts Task 1 Line Graph, ngu01b0u1eddi lu00e0m bu00e0i cu1ea7n viu1ebft :nnMu1ed9t u0111ou1ea1n vu0103n cu00f3 dung lu01b0u1ee3ng u00edt nhu1ea5t lu00e0 150 tu1eeb mu00f4 tu1ea3 vu1ec1 cu00e1c thu00f4ng tin u0111u01b0u1ee3c thu1ec3 hiu1ec7n trong biu1ec3u u0111u1ed3nMu00f4 tu1ea3 khu00e1ch quan cu00e1c thu00f4ng tin u0111u01b0u1ee3c thu1ec3 hiu1ec7n qua biu1ec3u u0111u1ed3, chu00fa u00fd khu00f4ng lu1ed3ng ghu00e9p quan u0111iu1ec3m, u00fd kiu1ebfn cu1ee7a ngu01b0u1eddi viu1ebft vu00e0o bai lu00e0mnCu1ea7n cu00f3 su1ef1 chu1ecdn lu1ecdc thu00f4ng tin, chu1ecdn lu1ecdc su1ed1 liu1ec7u u0111u1ec3 mu00f4 tu1ea3 u0111u01b0u1ee3c tu1ed5ng quan nu1ed9i dung thu00f4ng tin biu1ec3u u0111u1ed3 thu1ec3 hiu1ec7n. Tru00e1nh u00f4m u0111u1ed3m du1eabn u0111u1ebfn khu00f4ng ku1ecbp giu1eddnn1.4. Mu1ed9t su00f4 vu00ed du1ee5 mu1eabu vu1ec1 Line GraphnVu00ed du1ee5 1 : Biu1ec3u u0111u1ed3 cu00f3 3 u0111u01b0u1eddngnnVu00ed du1ee5 2 : Biu1ec3u u0111u1ed3 cu00f3 tru00ean 3 u0111u01b0u1eddngnn1.5. Cu00e1ch u0111u1ecdc Line Graphnu0110u1ea7u tiu00ean, u0111u1ec3 lu00e0m bu00e0i Ielts Writing Task 1 Line Graph, hu00e3y nhu00ecn lu01b0u1edbt qua tu1ed5ng quan biu1ec3u u0111u1ed3 u0111u1ec3 nu1eafm u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t su1ed1 thu00f4ng tin chu00ednh sau u0111u00e2y :nnBiu1ec3u u0111u1ed3 cung cu1ea5p nhu1eefng thu00f4ng tin gu00ec ( du1ef1a vu00e0o tru1ee5c hou00e0nh vu00e0 tru1ee5c tung cu1ee7a line ).nXu00e1c u0111u1ecbnh chu1ee7 ngu1eef cu1ee7a tou00e0n bu00e0i.nXu00e1c u0111u1ecbnh u0111u01a1n vu1ecb u0111o cu1ee7a mu1ed7i su1ed1 liu1ec7u ( vu00ed du1ee5 tru1ee5c hou00e0nh cu00f3 ghi cu00e1c mu1ed1c thu1eddi gian cu1ee5 thu1ec3, bu1ea1n cu1ea7n xu00e1c u0111u1ecbnh nu00f3 u0111u01b0u1ee3c u0111o theo u0111u01a1n vu1ecb ngu00e0y,, thu00e1ng hay nu0103m ).nXu00e1c u0111u1ecbnh su1ed1 lu01b0u1ee3ng u0111u01b0u1eddng line u0111u01b0u1ee3c thu1ec3 hiu1ec7n trong biu1ec3u u0111u1ed3.nn==> Tu00ecm hiu1ec3u khu00f3a hu1ecdc IELTS Online cam ku1ebft u0111u1ea7u ra 6.5+ cu1ee7a trung tu00e2m du1ea1y IELTS Online Ngoại Ngữ Tinh Tún2. Tu1eeb vu1ef1ng thu01b0u1eddng du00f9ng trong bu00e0i IELTS Writing Task 1 Line Graphn2.1. Tu1eeb vu1ef1ng chu1ec9 su1ef1 biu1ebfn u0111u1ed9ngnSau u0111u00e2y lu00e0 bu1ea3ng tu1eeb vu1eebng chu1ec9 su1ef1 biu1ebfn u0111u1ed9ng ( thay u0111u1ed5i tu0103ng, giu1ea3m, dao u0111u1ed9ng, khu00f4ng thay u0111u1ed5i ) thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c du00f9ng u0111u1ed1i vu1edbi bu00e0i Ielts Writing Task 1 Line Graph :nnnnVerbu00a0nNounnu00a0nnnTu0103ngnIncreasenAn IncreasennnRisenA RisennnGrownGrowthnnnBoomnA BoomnnnRocketnAn Upward trendnnnGo upnnnnDecreasenA DecreasennnDeclinenA DeclinennnFallnA FallnnnDropnA DropnnnGo DownnA ReductionnnnA Downward trendnnnnKhu00f4ng thay u0111u1ed5inRemain StablenA PlateaunnnLevel outnnnnStay constantnnnnDao u0111u1ed9ngnFluctuatenA Fluctuationnnnn2.2. Tu1eeb vu1ef1ng chu1ec9 mu1ee9c u0111u1ed9 thay u0111u1ed5innnnAdjectivesnAdverbsnu00a0nnnThay u0111u1ed5i lu1edbnnDramaticnDramaticallynnnSharpnSharplynnnConsiderablenConsiderablynnnSubstantialnSubstantiallynnnWildnWildlynnnThay u0111u1ed5i nhu1ecf, vu1eebanSlightnSlightlynnnMarginalnMarginallynnnModeratenModeratelynnnThay u0111u1ed5i vu1edbi tu1ed1c u0111u1ed9 nhanh theo thu1eddi giannRapidnRapidlynnnSwiftnSwiftlynnnSuddennSuddenlynnnThay u0111u1ed5i vu1edbi tu1ed1c u0111u1ed9 chu1eadm theo thu1eddi giannGradualnGraduallynnnSteadynSteadilynnnn3. Cu00e1c cu1ea5u tru00fac cu00e2u thu01b0u1eddng du00f9ng trong bu00e0i IELTS Writing Task 1 Line Graphn3.1. Cu1ea5u tru00fac nu00eau su1ed1 liu1ec7unSubject + Verb + Object, (at) [su1ed1 liu1ec7u]nVD: The percentage of sugar consumption reached its peak in 1995, at 45%.n[khou1ea3ng thu1eddi gian] + witnessed/ saw/ experienced + a rise/ decrease of [su1ed1 liu1ec7u] + in + [nhu00f3m muu1ed1n nu00f3i u0111u1ebfn]nVD: The period from 1990 to 1995 saw a rise of 5% in the percentage of sugar consumption.n3.2. Cu1ea5u tru00fac nu00eau lu1edbn nhu1ea5t, nhu1ecf nhu1ea5tnnLu1edbn nhu1ea5t:u00a0 nn[nhu00f3m muu1ed1n nu00f3i u0111u1ebfn] + led the way with [su1ed1 liu1ec7u]nVD: The percentage of sugar consumption led the way with 45%.nAt the top position was [nhu00f3m muu1ed1n nu00f3i u0111u1ebfn], at [su1ed1 liu1ec7u]nVD: At the top position was the percentage of sugar consumption, at 45%.nnNhu1ecf nhu1ea5t: nnAt the bottom position was [nhu00f3m muu1ed1n nu00f3i u0111u1ebfn], at [su1ed1 liu1ec7u]nVD: At the bottom position was the percentage of salt consumption, at 10%.n3.3. Cu1ea5u tru00fac bu1eb1ng nhaun[nhu00f3m 1] and [nhu00f3m 2] were (almost) the same, at (around) [su1ed1 liu1ec7u]nVD: The percentage of sugar consumption and the percentage of salt consumption were almost the same, at around 4%.n3.4. Cu1ea5u tru00fac gu1ea5p bao nhiu00eau lu1ea7nn[nhu00f3m 1] doubled/trebled/was 4 times higher than that of [nhu00f3m 2], at [su1ed1 liu1ec7u nhu00f3m 1] and [su1ed1 liu1ec7u nhu00f3m 2] respectively.nVD: The percentage of sugar consumption was two times higher than that of salt consumption, at 40% and 20% respectively.n3.5. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u ku00e9pn[nhu00f3m 1] + Verb, which was followed by [nhu00f3m 2]nVD: The percentage of sugar consumption was the highest, which was followed by that of salt consumption.n[nhu00f3m muu1ed1n nu00f3i u0111u1ebfn] + Verb before Verb-ingnVD: The percentage of sugar consumption increased rapidly before staying constant from 1990 to 1995.n4. Cu00e1ch lu00e0m bu00e0i Ielts Writing Task 1 Line GraphnExample: The graph below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010.nn4.1. Bu01b0u1edbc 1: Phu00e2n tu00edch u0111u1ec1nnXu00e1c u0111u1ecbnh chu1ee7 ngu1eef cu1ee7a biu1ec3u u0111u1ed3 (u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng chu00ednh u0111u01b0u1ee3c u0111u1ec1 cu1eadp u0111u1ebfn): Chu1ee7 ngu1eef u1edf u0111u00e2y lu00e0: Average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line servicesnXu00e1c u0111u1ecbnh u0111u01a1n vu1ecb u0111o lu01b0u1eddng: u0110u01a1n vu1ecb $nXu00e1c u0111u1ecbnh yu1ebfu tu1ed1 thu1eddi gian: u1ede u0111u00e2y, cu00f3 9 mu1ed1c thu1eddi gian tu1eeb 2001 – 2010nXu00e1c u0111u1ecbnh su1ed1 lu01b0u1ee3ng u0111u01b0u1eddng cu00f3 trong biu1ec3u u0111u1ed3: Cu00f3 tu1ea5t cu1ea3 lu00e0 3 u0111u01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c thu1ec3 hiu1ec7n trong biu1ec3u u0111u1ed3nXu00e1c u0111u1ecbnh lou1ea1i thu00ec u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng: Cu00e1c mu1ed1c thu1eddi gian biu1ec3u u0111u1ea1t lu00e0 quu00e1 khu1ee9 nu00ean chu00fang ta du00f9ng thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1nnn4.2. Bu01b0u1edbc 2: Viu1ebft IntroductionnChu00fa u00fd viu1ebft theo lu1ed1i hu00e0nh vu0103n cu1ee7a mu00ecnh, su1eed du1ee5ng ngu00f4n ngu1eef, cu1ea5u tru00fac cu1ee7a mu00ecnh. Tru00e1nh du00f9ng nhu1eefng tu1eeb ngu1eef u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c u0111u1ec1 su1eed du1ee5ngnn4.3. Bu01b0u1edbc 3: Xu00e1c u0111u1ecbnh u00fd chu00ednh vu00e0 viu1ebft OverviewnViu1ebft tu1ed5ng quan xu hu01b0u1edbng chung u0111u01b0u1ee3c thu1ec3 hiu1ec7n. Khu00f4ng u0111i vu00e0o phu00e2n phu00e2n tu00edch hay u0111u1ec1 cu1eadp u0111u1ebfn su1ed1 liu1ec7u u1edf phu1ea7n nu00e0y. u1ede phu1ea7n Overview chu1ec9 cu1ea7n viu1ebft 1-2 cu00e2u du00f9ng u0111u1ec3 thiu1ec7n hiu1ec7n nu1ed9i dung chu00ednh vu1ec1 :nnXu hu01b0u1edbng : tu0103ng hay giu1ea3m? dao u0111u1ed9ng hay giu1eef nguyu00ean?.nu0110u1eb7c u0111iu1ec3m vu1ec1 u0111u1ed9 lu1edbn: du00e2y nu00e0o, u0111iu1ec3m nu00e0ou00a0cao nhu1ea5t, thu1ea5p nhu1ea5t, hou1eb7c thay u0111u1ed5i lu1edbn nhu1ea5t.nnExample: It is clear that while the yearly spending on mobile phones increased significantly, the opposite was true for national landline phone expenditure. Also, the figure for international fixed-line service was lowest during the period.n4.4. Bu01b0u1edbc 4: Lu1ef1a chu1ecdn, nhu00f3m thu00f4ng tin vu00e0 viu1ebft 2 u0111ou1ea1n BodynChia ra thu00e0nh hai u0111ou1ea1n, mu1ed7i u0111ou1ea1n gu1ed3m 4-5 cu00e2u. Du1ef1a theo su1ed1 lu01b0u1ee3ng u0111u01b0u1eddng mu00e0 viu1ebft cu1ee5 thu1ec3:nBody 1: (tu1eeb 2001 u0111u1ebfn 2006) In 2001, there was an average of nearly $700 spent on national landline phones by US residents, in comparison with only around $200 each on mobile phones and international landline services. Over the next five years, the average amount poured into national fixed-line phones fell by approximately $200. By constrast, yearly spending on cell phones witnessed a significant increase of roughly $300. At the same time, the figure for overseas landline services fluctuated slightly below $300.nBody 2: (tu1eeb 2006 u0111u1ebfn 2010) In 2006, US consumers spent the same amount of money on mobile and national fixed-line services, with just over $500 on each. From the year 2006 onwards, it can be seen that the average yearly expenditure on mobile phones surpassed that on national fixed-line phones and mobile phones became the most common means of communication. To be specific, yearly spending on mobile phone services increased to nearly $750 in the last year, while the figure for national landline phone ones decreased to about $400 at the end of the period. During the same period, there was a stability in the figure for overseas phone calls.n4.4.1. Cu00e1ch nhu00f3m phu1ea7n Body theo thu1eddi giannCu00e1ch nu00e0y cu00f3 u01b0u u0111iu1ec3m lu00e0 su1ebd so su00e1nh u0111u01b0u1ee3c cu00e1c u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng vu1edbi nhau trong cu00f9ng khou1ea3ng thu1eddi gian. u0110u1ed1i vu1edbi nhu1eefng Line Graph khu00f4ng cu00f3 quu00e1 nhiu1ec1u su1ed1 liu1ec7u, cu00f3 thu1ec3 phu00e2n chia mu1ed1c thu1eddi gian lu00e0m hai phu1ea7n.nnBody 1: Miu00eau tu1ea3 u0111u1ea7u tiu00ean vu00e0 u0111iu1ec3m giu1eefanBody 2: Miu00eau tu1ea3 u0111iu1ec3m thu1eddi gian cuu1ed1i cu00f9ngnnChu00fa u00fd : Du1ef1a vu00e0o u0111u1ec1 u0111u1ec3 linh u0111u1ed9ng chia phu1ea7nnn4.4.2. Cu00e1ch nhu00f3m phu1ea7n Body theo u0111u1eb7c u0111iu1ec3m vu1ec1 xu hu01b0u1edbngnnChia ra theo tu1eebng u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng. Vu00ed du1ee5: USA lu00e0 viu1ebft thu00e0nh mu1ed9t u0111ou1ea1n thu00e2n bu00e0i. u0110ou1ea1n tiu1ebfp theo u0111u1ec1 cu1eadp u0111u1ebfn cu00e1c su1ed1 liu1ec7u cu1ee7a China.nu0110u1ed1i vu1edbi nhu1eefng biu1ec3u u0111u1ed3 cu00f3 quu00e1 nhiu1ec1u u0111u01b0u1eddng thu00ec nu00ean du00f9ng cu00e1ch nu00e0ynnnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 nu1ed9i dung chia su1ebb vu1ec1 hu00ecnh thu1ee9c du1ea1ng bu00e0i vu00e0 cu00e1ch lu00e0m bu00e0i IELTS Writing Task 1 Line Graph. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) hy vu1ecdng thu00f4ng qua bu00e0i viu1ebft nu00e0y bu1ea1n u0111u00e3 cu00f3 thu1ec3 hiu1ec3u hu01a1n vu1ec1 du1ea1ng bu00e0i nu00e0y. Chu00fac bu1ea1n hu1ecdc tu1eadp tu1ed1t!”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Hu00e0 Vy”},”datePublished”:”2021-05-10T20:11:08+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T21:22:30+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:11,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment