Câu so sánh ngang bằng trong tiếng Anh (Equal comparison) được sử dụng khá phổ biến, dùng để so sánh con người, các sự vật, sự việc ở trạng thái ngang bằng nhau. Cùng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) đi sâu vào kiến thức ngữ pháp này nhé!

Câu so sánh ngang bằng
Câu so sánh ngang bằng

1. Khái niệm câu so sánh ngang bằng trong tiếng Anh (Equal comparison)

Câu so sánh ngang bằng được dùng khi so sánh giữa các sự vật, hiện tượng hay con người ở cấp độ ngang bằng với nhau.

2. Cách dùng câu so sánh ngang bằng

Được sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều loại trang phục, đồ vật, thức uống,… có hình dạng, màu sắc, chất liệu, mùi vị, ngang bằng nhau.

Ví dụ:

 • The cream cake is as sweet as sugar. (Bánh kem ngọt như đường.)
 • His house is as small as mine. (Nhà của anh ta nhỏ như nhà tôi.)

Dùng để so sánh hai hay nhiều người có những tính chất, đặc điểm, khả năng ngang bằng nhau.

 • My best friend is the same height as me. (Bạn thân của tôi có chiều cao ngang tôi.)
 • Lilly sings as beautiful as Taylor. (Lilly hát hay như Taylor.)

3. Cấu trúc câu so sánh ngang bằng trong tiếng Anh

Cấu trúc về câu so sánh ngang bằng
Cấu trúc về câu so sánh ngang bằng

3.1. Dạng thức so sánh ngang bằng của tính từ

Công thức:

 • Khẳng định: S + to be + as + adj + as + N/ pronoun.
 • Phủ định: S + to be + not + as/ so + adj + as + N/ pronoun.

Trong đó:

 • S là chủ ngữ, là danh từ chỉ người hoặc sự vật
 • V là động từ theo sau danh từ
 • Adj là tính từ được sử dụng

Chú ý:

 • Dấu hiệu nhận biết câu so sánh bằng là nếu xuất hiện từ “as” thì chắc chắn đằng sau câu đó sẽ có từ “as”.
 • Ở dạng phủ định, “as” ở trước tính từ có thể thay bằng “so”.
 • Sau as phải là một đại từ nhân xưng, không được là một đại từ đóng vai trò là tân ngữ.
 • Danh từ dùng để so sánh phải có các tính từ tương đương

Ví dụ:

 • This room is as big as my room. (Căn phòng này rộng bằng căn phòng của tôi.)
 • She isn’t as tall as her brother. (Cô ấy không cao bằng em trai của cô ấy.)
 • That fridge’s price is four times as high as we expected. (Giá tủ lạnh này cao gấp ba lần so với chúng tôi dự kiến.)

3.2. Dạng thức so sánh ngang bằng của danh từ

Công thức:

 • Khẳng định: S + V + the same + (noun) + as + N/ pronoun.
 • Phủ định: S + V + not + the same + (noun) + as + N/ pronoun.

Ví dụ:

 • Linda has got the same car as mine. (Linda có chiếc xe giống tôi.)
 • Lucy is the same height as Anna. (Lucy có cùng chiều cao với Anna.)
 • This watch isn’t the same as my old one. (Chiếc đồng hồ này không giống với chiếc cũ của tôi.)

3.3. Dạng thức so sánh ngang bằng của trạng từ

Công thức:

 • Khẳng định: S + V + as + adv + as + N/ pronoun.
 • Phủ định: S + do/does/did + not + V + not + as + adv + as + N/ pronoun.

Ví dụ:

 • I hope I can run as fast as you. (Tớ hi vọng tớ có thể chạy nhanh như cậu.)
 • She doesn’t play guitar as well as she did. (Cô ấy chơi đàn ghi ta không còn hay như ngày xưa.)

4. Bài tập và đáp án

Bài tập về câu so sánh ngang bằng
Bài tập áp dụng

4.1. Bài tập 1

Chuyển các câu sau sang tiếng Anh:

 1. Quyển sách này giá bằng quyển kia.
 2. Anh ấy không cao bằng anh trai.
 3. Ngôi nhà của bạn cao như nhà tôi.
 4. Cô ấy xinh như mẹ cô ấy hồi trẻ.

4.2. Bài tập 2

Viết lại câu sử dụng cấu trúc “the same … as”:

 1. You and I both have dark brown hair -> Your hair …….
 2. Daniel and his girl friend are both 22 years old. -> Daniel is …….
 3. My birthday is 5 April. Tom’s birthday is 5 April too. -> My birthday  …….
 4. I arrived at 10.25 and so did you ->  I …….

4.3. Bài tập 3

Chọn đáp án đúng:

1. My clothes ________ hers.

 1. is as not modern as
 2. as is modern as
 3. is as modern as
 4. as is modern not as

2. Her motor is ______ mine.

 1. twice as big as
 2. as twice big as
 3. as two time big as
 4. as big as twice

3. Nobody in our class plays_______ Patrick.

 1. as good as
 2. so well than
 3. as best as
 4. as well as

4. You must explain your problems________ .

 1. as clear as you can
 2. as clearly as you can
 3. as clear that you are
 4. as clearly as you are

5. My car __________ your car.

 1. is as not expensive as
 2. is not as expensive as
 3. as expensive not as
 4. is not as expensively as

4.4. Đáp án

Bài tập 1: 

 1. This book have as costly as that book.
 2. He isn’s so tall as his brother.
 3. Your house is as height as my house.
 4. She is as beautiful as her mother when be a child.

Bài tập 2:

 1. Your hair is the same colour as mine.
 2. Daniel is the same age as his girl friend.
 3. My birthday is the same day as Tom’s.
 4. I arrived at the same time as you.

Bài tập 3:

 1. C
 2. A
 3. D
 4. B
 5. B

Trên đây là chi tiết về phương pháp được sử dụng cho câu so sánh ngang bằng trong ngữ pháp tiếng Anh. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cấu trúc so sánh và ứng dụng vào thực tế.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 8 Average: 4.5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu00e2u so su00e1nh ngang bu1eb1ng trong tiu1ebfng Anh (Equal comparison)”,”description”:”Cu00e2u so su00e1nh ngang bu1eb1ng trong tiu1ebfng Anh (Equal comparison) u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng khu00e1 phu1ed5 biu1ebfn, du00f9ng u0111u1ec3 so su00e1nh con ngu01b0u1eddi, cu00e1c su1ef1 vu1eadt, su1ef1 viu1ec7c u1edf tru1ea1ng thu00e1i ngang bu1eb1ng nhau. Cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111i su00e2u vu00e0o kiu1ebfn thu1ee9c ngu1eef phu00e1p nu00e0y nhu00e9! 1. Khu00e1i niu1ec7m cu00e2u so su00e1nh ngang bu1eb1ng…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/07/cau-so-sanh-ngang-bang.png”,”width”:1920,”height”:1080},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu00e2u so su00e1nh ngang bu1eb1ng trong tiu1ebfng Anh (Equal comparison)”,”reviewBody”:”Cu00e2u so su00e1nh ngang bu1eb1ng trong tiu1ebfng Anh (Equal comparison) u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng khu00e1 phu1ed5 biu1ebfn, du00f9ng u0111u1ec3 so su00e1nh con ngu01b0u1eddi, cu00e1c su1ef1 vu1eadt, su1ef1 viu1ec7c u1edf tru1ea1ng thu00e1i ngang bu1eb1ng nhau. Cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111i su00e2u vu00e0o kiu1ebfn thu1ee9c ngu1eef phu00e1p nu00e0y nhu00e9!nn1. Khu00e1i niu1ec7m cu00e2u so su00e1nh ngang bu1eb1ng trong tiu1ebfng Anh (Equal comparison)nCu00e2u so su00e1nh ngang bu1eb1ng u0111u01b0u1ee3c du00f9ng khi so su00e1nh giu1eefa cu00e1c su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng hay con ngu01b0u1eddi u1edf cu1ea5p u0111u1ed9 ngang bu1eb1ng vu1edbi nhau.n2. Cu00e1ch du00f9ng cu00e2u so su00e1nh ngang bu1eb1ngnu0110u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 so su00e1nh hai hou1eb7c nhiu1ec1u lou1ea1i trang phu1ee5c, u0111u1ed3 vu1eadt, thu1ee9c uu1ed1ng,u2026 cu00f3 hu00ecnh du1ea1ng, mu00e0u su1eafc, chu1ea5t liu1ec7u, mu00f9i vu1ecb, ngang bu1eb1ng nhau.nVu00ed du1ee5:nnThe cream cake is as sweet as sugar. (Bu00e1nh kem ngu1ecdt nhu01b0 u0111u01b0u1eddng.)nHis house is as small as mine. (Nhu00e0 cu1ee7a anh ta nhu1ecf nhu01b0 nhu00e0 tu00f4i.)nnDu00f9ng u0111u1ec3 so su00e1nh hai hay nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi cu00f3 nhu1eefng tu00ednh chu1ea5t, u0111u1eb7c u0111iu1ec3m, khu1ea3 nu0103ng ngang bu1eb1ng nhau.nnMy best friend is the same height as me. (Bu1ea1n thu00e2n cu1ee7a tu00f4i cu00f3 chiu1ec1u cao ngang tu00f4i.)nLilly sings as beautiful as Taylor. (Lilly hu00e1t hay nhu01b0 Taylor.)nn3. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u so su00e1nh ngang bu1eb1ng trong tiu1ebfng Anhnn3.1. Du1ea1ng thu1ee9c so su00e1nh ngang bu1eb1ng cu1ee7a tu00ednh tu1eebnCu00f4ng thu1ee9c:nnKhu1eb3ng u0111u1ecbnh: S + to be + as + adj + as + N/ pronoun.nPhu1ee7 u0111u1ecbnh: S + to be + not + as/ so + adj + as + N/ pronoun.nnTrong u0111u00f3:nnS lu00e0 chu1ee7 ngu1eef, lu00e0 danh tu1eeb chu1ec9 ngu01b0u1eddi hou1eb7c su1ef1 vu1eadtnV lu00e0 u0111u1ed9ng tu1eeb theo sau danh tu1eebnAdj lu00e0 tu00ednh tu1eeb u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ngnnChu00fa u00fd:nnDu1ea5u hiu1ec7u nhu1eadn biu1ebft cu00e2u so su00e1nh bu1eb1ng lu00e0 nu1ebfu xuu1ea5t hiu1ec7n tu1eeb u201casu201d thu00ec chu1eafc chu1eafn u0111u1eb1ng sau cu00e2u u0111u00f3 su1ebd cu00f3 tu1eeb u201casu201d.nu1ede du1ea1ng phu1ee7 u0111u1ecbnh, “as” u1edf tru01b0u1edbc tu00ednh tu1eeb cu00f3 thu1ec3 thay bu1eb1ng “so”.nSau as phu1ea3i lu00e0 mu1ed9t u0111u1ea1i tu1eeb nhu00e2n xu01b0ng, khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c lu00e0 mu1ed9t u0111u1ea1i tu1eeb u0111u00f3ng vai tru00f2 lu00e0 tu00e2n ngu1eef.nDanh tu1eeb du00f9ng u0111u1ec3 so su00e1nh phu1ea3i cu00f3 cu00e1c tu00ednh tu1eeb tu01b0u01a1ng u0111u01b0u01a1ngnnVu00ed du1ee5:nnThis room is as big as my room. (Cu0103n phu00f2ng nu00e0y ru1ed9ng bu1eb1ng cu0103n phu00f2ng cu1ee7a tu00f4i.)nShe isn’t as tall as her brother. (Cu00f4 u1ea5y khu00f4ng cao bu1eb1ng em trai cu1ee7a cu00f4 u1ea5y.)nThat fridgeu2019s price is four times as high as we expected. (Giu00e1 tu1ee7 lu1ea1nh nu00e0y cao gu1ea5p ba lu1ea7n so vu1edbi chu00fang tu00f4i du1ef1 kiu1ebfn.)nn3.2. Du1ea1ng thu1ee9c so su00e1nh ngang bu1eb1ng cu1ee7a danh tu1eebnCu00f4ng thu1ee9c:nnKhu1eb3ng u0111u1ecbnh: S + V + the same + (noun) + as + N/ pronoun.nPhu1ee7 u0111u1ecbnh: S + V + not + the same + (noun) + as + N/ pronoun.nnVu00ed du1ee5:nnLinda has got the same car as mine. (Linda cu00f3 chiu1ebfc xe giu1ed1ng tu00f4i.)nLucy is the same height as Anna. (Lucy cu00f3 cu00f9ng chiu1ec1u cao vu1edbi Anna.)nThis watch isn’t the same as my old one. (Chiu1ebfc u0111u1ed3ng hu1ed3 nu00e0y khu00f4ng giu1ed1ng vu1edbi chiu1ebfc cu0169 cu1ee7a tu00f4i.)nn3.3. Du1ea1ng thu1ee9c so su00e1nh ngang bu1eb1ng cu1ee7a tru1ea1ng tu1eebnCu00f4ng thu1ee9c:nnKhu1eb3ng u0111u1ecbnh: S + V + as + adv + as + N/ pronoun.nPhu1ee7 u0111u1ecbnh: S + do/does/did + not + V + not + as + adv + as + N/ pronoun.nnVu00ed du1ee5:nnI hope I can run as fast as you. (Tu1edb hi vu1ecdng tu1edb cu00f3 thu1ec3 chu1ea1y nhanh nhu01b0 cu1eadu.)nShe doesn’t play guitar as well as she did. (Cu00f4 u1ea5y chu01a1i u0111u00e0n ghi ta khu00f4ng cu00f2n hay nhu01b0 ngu00e0y xu01b0a.)nn4. Bu00e0i tu1eadp vu00e0 u0111u00e1p u00e1nnn4.1. Bu00e0i tu1eadp 1nChuyu1ec3n cu00e1c cu00e2u sau sang tiu1ebfng Anh:nnQuyu1ec3n su00e1ch nu00e0y giu00e1 bu1eb1ng quyu1ec3n kia.nAnh u1ea5y khu00f4ng cao bu1eb1ng anh trai.nNgu00f4i nhu00e0 cu1ee7a bu1ea1n cao nhu01b0 nhu00e0 tu00f4i.nCu00f4 u1ea5y xinh nhu01b0 mu1eb9 cu00f4 u1ea5y hu1ed3i tru1ebb.nn4.2. Bu00e0i tu1eadp 2nViu1ebft lu1ea1i cu00e2u su1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac “the same … as”:nnYou and I both have dark brown hair -> Your hair …….nDaniel and his girl friend are both 22 years old. -> Daniel is …….nMy birthday is 5 April. Tom’s birthday is 5 April too. -> Myu00a0birthday u00a0…….nI arrived at 10.25 and so did you -> u00a0I …….nn4.3. Bu00e0i tu1eadp 3nChu1ecdn u0111u00e1p u00e1n u0111u00fang:n1. My clothes ________ hers.nnis as not modern asnas is modern asnis as modern asnas is modern not asnn2. Her motor is ______ mine.nntwice as big asnas twice big asnas two time big asnas big as twicenn3. Nobody in our class plays_______ Patrick.nnas good asnso well thannas best asnas well asnn4. You must explain your problems________ .nnas clear as you cannas clearly as you cannas clear that you arenas clearly as you arenn5. My car __________ your car.nnis as not expensive asnis not as expensive asnas expensive not asnis not as expensively asnn4.4. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i tu1eadp 1:u00a0nnThis book have as costly as that book.nHe isn’s so tall as his brother.nYour house is as height as my house.nShe is as beautiful as her mother when be a child.nnBu00e0i tu1eadp 2:nnYour hair is the same colour as mine.nDaniel is the same age as his girl friend.nMy birthday is the same day as Tom’s.nI arrived at the same time as you.nnBu00e0i tu1eadp 3:nnCnAnDnBnBnnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 chi tiu1ebft vu1ec1 phu01b0u01a1ng phu00e1p u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng cho cu00e2u so su00e1nh ngang bu1eb1ng trong ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) hy vu1ecdng bu00e0i viu1ebft nu00e0y su1ebd giu00fap bu1ea1nu00a0hiu1ec3u ru00f5 vu1ec1 cu1ea5u tru00fac so su00e1nh vu00e0 u1ee9ng du1ee5ng vu00e0o thu1ef1c tu1ebf.nTham khu1ea3o thu00eam:nn14+ Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh hiu1ec7u quu1ea3nLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7unLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1ea5t gu1ed1c”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”cuong123″},”datePublished”:”2021-07-12T15:17:48+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T21:23:15+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:4.5,”ratingCount”:8,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment