About là một giới từ rất quen thuộc khi sử dụng tiếng anh. Tuy nhiên, trong mỗi ngữ cảnh khác nhau nó lại mang ý nghĩa khác nhau. Vì vậy, để giải đáp về cấu trúc About trong tiếng anh, cùng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

cấu trúc About
Cấu trúc About trong tiếng Anh

1. Các cấu trúc About thông dụng trong tiếng Anh

1.1. About là trạng từ

About sử dụng như một trạng từ khi muốn nói về thời gian, con số hoặc số lượng. About làm ý nghĩa của câu chứa đựng thông tin về thời gian, con số hoặc số lượng không cụ thể và chỉ mang tính gần đúng.

Ví dụ:

 • Our lesson will start at about 7pm everyday. Tiết học của chúng ta sẽ bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối mỗi ngày.
 • Linda moved here about 4 years ago. Linda chuyển tới đây khoảng 4 năm trước.
 • Dinner is about six. Buổi tối sẽ bắt đầu vào khoảng 6 giờ.
 • We moved house about three years ago. Chúng tôi đã dời nhà khoảng 3 năm trước.
 • We met each other about two years ago. Chúng tôi gặp nhau khoảng 2 năm trước.

1.2. About là giới từ

About được biết đến nhiều hơn với vai trò là một giới từ. About có nghĩa là “về” cái gì đó, hoặc là có mối liên quan, liên hệ với điều gì. Ngoài ra, about còn diễn tả sự ảnh hưởng của cái gì lên cái gì đó.

Ví dụ:

 • Jean’s teaching Math about arithmetic. (Jean đang dạy môn toán về số học).
 • There’s nothing we can do about it. (Chúng ta không thể gây ra được chuyện gì đến nó).
 • I’m very worried about my brother. He’s not well. (Tôi rất lo lắng cho anh trai tôi. Anh ấy không được khỏe).
 • Do you know anything about the newest version of the K.B laptop? ( Bạn có biết chút gì về mẫu mới nhất của hãng laptop K.B không?).

About còn được giới thiệu một cách chung chung và thiếu trang trọng.

Ví dụ:  He wrote a book about the Spanish Civil War. (Ông ấy đã viết một cuốn sách về cuộc nội chiến Tây Ban Nha).

Lưu ý: Trong tiếng anh, một số từ không thể đi kèm với cấu trúc about như: discuss (thảo luận), description (sự mô tả), mention (đề cập đến), consider (cân nhắc), aware (ý thức),…

Ví dụ:

 • Can you give us a description of the bag? (Bạn có thể cho chúng tôi mô tả về cái túi?)
 • Let’s discuss our trip to Cat Ba! Hãy cùng thảo luận chuyến đi tới Cát Bà của chúng ta.
 • He didn’t mention where we could find the keys. Anh ta không đề cập đến nơi chúng ta có thể tìm chìa khóa.
 • She’s not aware of the rules of the road. Cô ấy không ý thức được các quy tắc đi trên đường.
 • Have you considered changing your career? Bạn đã từng nghĩ đến việc thay đổi nghề nghiệp chưa?
 • They have no experience of looking after children. Họ không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em.
cấu trúc about
Cách dùng cấu trúc about

1.3. Cấu trúc How about

Cấu trúc How about hoặc What about nhằm đưa ra gợi ý hoặc đề nghị.

Cấu trúc: How about/ What about + V-ing/ Noun?

Ví dụ:

 • What about going to the cinema? Chúng ta đi tới rạp chiếu phim được không?
 • How about going to B.M park next Sunday? Chúng ta sẽ đi tới công viên B.M vào chủ nhật tới nhé?

1.4. Cấu trúc Be about to

Đây là cấu trúc nâng cao của about thường xuất hiện ở những bài tập khó. húng ta sử dụng cấu trúc này như một cụm tính từ nói về một điều gì đó sẽ sớm xảy ra trong tương lai.

Cấu trúc: S + to be + about + to + V-inf

Ví dụ:

 • They are about to finish these projects. Họ sắp hoàn thành những dự án này.
 • He is not about to step down after so long. Anh ấy sẽ không tụt hạng sau một khoảng thời gian dài.
 • Min is about to apply for this job. Min sắp ứng tuyển công việc này.
 • Linda is about to learn a new language. Linda sắp học môn ngôn ngữ mới.

2. Phân biệt cấu trúc Be about to và Be going to

Cách dùng about
Phân biệt cấu trúc Be about to và Be going to

2.1. Cách dùng cấu trúc Be about to

Dùng để diễn tả sự việc gì đó sắp diễn ra (khả năng xảy ra cao).

Ví dụ:

 • They are about to finish building this park. Họ sắp xây xong cái công viên này.
 • He was about to phone the police. Anh ấy sẽ gọi cho cảnh sát sớm thôi.

Cấu trúc Be about to ở dạng phủ định có ý nghĩa quyết tâm không làm một việc gì đó.

Ví dụ:

 • She is not about to run. Cô ấy quyết tâm không chạy.
 • Minh is not about to do his homework. Minh quyết tâm không làm bài tập về nhà.

2.2. Cách dùng cấu trúc Be going to

Cấu trúc: S + Be going to + V-inf + O.

Dùng để diễn tả sự việc hay hành động trong hiện tại và trong tương lai hoặc có thể diễn tả sự việc có khả năng sắp diễn ra với tỉ lệ cao.

Ví dụ:

 • He is going to do this exercise this evening. Anh ấy sẽ làm bài tập này vào tối nay.
 • Viet is going to buy a new car soon. Việt sẽ đi mua một chiếc xe mới sớm.

Dùng để diễn tả sự việc hay hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Ví dụ:

 • Are you going to travel to Vũng Tàu City? Bạn sắp đi đến Thành phố Vũng Tàu phải không?
 • I am going to leave for work. Tôi sắp đi làm đây.
 • What is he going to do? Anh ta sắp làm gì thế?

3. Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập about
Bài tập cấu trúc about
 1. Min waited _____ 11 o’clock and then went home.
 2. He’s a very reticent man; nobody knows anything _____ him.
 3. Are your children excited______________ going on holiday tomorrow?
 4. John was delighted _____________ the present I gave him.
 5. How ________ going to M.B park tomorrow?
 6. His elder brother is always complaining __________ his new job.
 7. Mrs. Linda is often worried ___________ her young son.
 8. What ________ buying these dresses?
 9. She was very upset ________ the result of this project.
 10. Thank you very much____________ inviting me to your party.
 11. My small cat is a very fond _____ fish.
 12. Linda and John are really excited _____ their spring vacation.

Đán án

 1. until
 2. about
 3. about
 4. with
 5. about
 6. about
 7. about
 8. about
 9. about
 10. for
 11. of
 12. about

Từ kiến thức trên đây mà Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) cung cấp về cấu trúc about trong tiếng anh. Hy vọng sẽ giúp các bạn vận dụng và sử dụng đúng trong nhiều tình huống.

Đánh giá bài viết

[Total: 4 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac About trong tiu1ebfng Anh”,”description”:”About lu00e0 mu1ed9t giu1edbi tu1eeb ru1ea5t quen thuu1ed9c khi su1eed du1ee5ng tiu1ebfng anh. Tuy nhiu00ean, trong mu1ed7i ngu1eef cu1ea3nh khu00e1c nhau nu00f3 lu1ea1i mang u00fd nghu0129a khu00e1c nhau. Vu00ec vu1eady, u0111u1ec3 giu1ea3i u0111u00e1p vu1ec1 cu1ea5u tru00fac About trong tiu1ebfng anh, cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u qua bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y. 1. Cu00e1c cu1ea5u…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/09/cach-dung-cau-truc-about.jpg”,”width”:800,”height”:450},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac About trong tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”About lu00e0 mu1ed9t giu1edbi tu1eeb ru1ea5t quen thuu1ed9c khi su1eed du1ee5ng tiu1ebfng anh. Tuy nhiu00ean, trong mu1ed7i ngu1eef cu1ea3nh khu00e1c nhau nu00f3 lu1ea1i mang u00fd nghu0129a khu00e1c nhau. Vu00ec vu1eady, u0111u1ec3 giu1ea3i u0111u00e1p vu1ec1 cu1ea5u tru00fac About trong tiu1ebfng anh, cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u qua bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y.nn1. Cu00e1c cu1ea5u tru00fac About thu00f4ng du1ee5ng trong tiu1ebfng Anhn1.1. About lu00e0 tru1ea1ng tu1eebnAbout su1eed du1ee5ng nhu01b0 mu1ed9t tru1ea1ng tu1eeb khi muu1ed1n nu00f3i vu1ec1 thu1eddi gian, con su1ed1 hou1eb7c su1ed1 lu01b0u1ee3ng. About lu00e0m u00fd nghu0129a cu1ee7a cu00e2u chu1ee9a u0111u1ef1ng thu00f4ng tin vu1ec1 thu1eddi gian, con su1ed1 hou1eb7c su1ed1 lu01b0u1ee3ng khu00f4ng cu1ee5 thu1ec3 vu00e0 chu1ec9 mang tu00ednh gu1ea7n u0111u00fang.nVu00ed du1ee5:nnOur lesson will start at about 7pm everyday. Tiu1ebft hu1ecdc cu1ee7a chu00fang ta su1ebd bu1eaft u0111u1ea7u vu00e0o khou1ea3ng 7 giu1edd tu1ed1i mu1ed7i ngu00e0y.nLinda moved here about 4 years ago. Linda chuyu1ec3n tu1edbi u0111u00e2y khou1ea3ng 4 nu0103m tru01b0u1edbc.nDinner is about six. Buu1ed5i tu1ed1i su1ebd bu1eaft u0111u1ea7u vu00e0o khou1ea3ng 6 giu1edd.nWe moved house about three years ago. Chu00fang tu00f4i u0111u00e3 du1eddi nhu00e0 khou1ea3ng 3 nu0103m tru01b0u1edbc.nWe met each other about two years ago. Chu00fang tu00f4i gu1eb7p nhau khou1ea3ng 2 nu0103m tru01b0u1edbc.nn1.2. About lu00e0 giu1edbi tu1eebnAbout u0111u01b0u1ee3c biu1ebft u0111u1ebfn nhiu1ec1u hu01a1n vu1edbi vai tru00f2 lu00e0 mu1ed9t giu1edbi tu1eeb. About cu00f3 nghu0129a lu00e0 “vu1ec1” cu00e1i gu00ec u0111u00f3, hou1eb7c lu00e0 cu00f3 mu1ed1i liu00ean quan, liu00ean hu1ec7 vu1edbi u0111iu1ec1u gu00ec. Ngou00e0i ra, about cu00f2n diu1ec5n tu1ea3 su1ef1 u1ea3nh hu01b0u1edfng cu1ee7a cu00e1i gu00ec lu00ean cu00e1i gu00ec u0111u00f3.nVu00ed du1ee5:nnJeanu2019s teaching Math about arithmetic. (Jean u0111ang du1ea1y mu00f4n tou00e1n vu1ec1 su1ed1 hu1ecdc).nThereu2019s nothing we can do about it. (Chu00fang ta khu00f4ng thu1ec3 gu00e2y ra u0111u01b0u1ee3c chuyu1ec7n gu00ec u0111u1ebfn nu00f3).nIu2019m very worried about my brother. Heu2019s not well. (Tu00f4i ru1ea5t lo lu1eafng cho anh trai tu00f4i. Anh u1ea5y khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c khu1ecfe).nDo you know anything about the newest version of the K.B laptop? ( Bu1ea1n cu00f3 biu1ebft chu00fat gu00ec vu1ec1 mu1eabu mu1edbi nhu1ea5t cu1ee7a hu00e3ng laptop K.B khu00f4ng?).nnAbout cu00f2n u0111u01b0u1ee3c giu1edbi thiu1ec7u mu1ed9t cu00e1ch chung chung vu00e0 thiu1ebfu trang tru1ecdng.nVu00ed du1ee5:u00a0 He wrote a book about the Spanish Civil War. (u00d4ng u1ea5y u0111u00e3 viu1ebft mu1ed9t cuu1ed1n su00e1ch vu1ec1 cuu1ed9c nu1ed9i chiu1ebfn Tu00e2y Ban Nha).nLu01b0u u00fd: Trong tiu1ebfng anh, mu1ed9t su1ed1 tu1eeb khu00f4ng thu1ec3 u0111i ku00e8m vu1edbi cu1ea5u tru00fac about nhu01b0: discuss (thu1ea3o luu1eadn), description (su1ef1 mu00f4 tu1ea3), mention (u0111u1ec1 cu1eadp u0111u1ebfn), consider (cu00e2n nhu1eafc), aware (u00fd thu1ee9c),…nVu00ed du1ee5:nnCan you give us a description of the bag? (Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 cho chu00fang tu00f4i mu00f4 tu1ea3 vu1ec1 cu00e1i tu00fai?)nLetu2019s discuss our trip to Cat Ba! Hu00e3y cu00f9ng thu1ea3o luu1eadn chuyu1ebfn u0111i tu1edbi Cu00e1t Bu00e0 cu1ee7a chu00fang ta.nHe didnu2019t mention where we could find the keys. Anh ta khu00f4ng u0111u1ec1 cu1eadp u0111u1ebfn nu01a1i chu00fang ta cu00f3 thu1ec3 tu00ecm chu00eca khu00f3a.nSheu2019s not aware of the rules of the road. Cu00f4 u1ea5y khu00f4ng u00fd thu1ee9c u0111u01b0u1ee3c cu00e1c quy tu1eafc u0111i tru00ean u0111u01b0u1eddng.nHave you considered changing your career? Bu1ea1n u0111u00e3 tu1eebng nghu0129 u0111u1ebfn viu1ec7c thay u0111u1ed5i nghu1ec1 nghiu1ec7p chu01b0a?nThey have no experience of looking after children. Hu1ecd khu00f4ng cu00f3 kinh nghiu1ec7m chu0103m su00f3c tru1ebb em.nnn1.3. Cu1ea5u tru00fac How aboutnCu1ea5u tru00fac How about hou1eb7c What about nhu1eb1m u0111u01b0a ra gu1ee3i u00fd hou1eb7c u0111u1ec1 nghu1ecb.nCu1ea5u tru00fac: How about/ What about + V-ing/ Noun?nVu00ed du1ee5:nnWhat about going to the cinema? Chu00fang ta u0111i tu1edbi ru1ea1p chiu1ebfu phim u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?nHow about going to B.M park next Sunday? Chu00fang ta su1ebd u0111i tu1edbi cu00f4ng viu00ean B.M vu00e0o chu1ee7 nhu1eadt tu1edbi nhu00e9?nn1.4. Cu1ea5u tru00fac Be about tonu0110u00e2y lu00e0 cu1ea5u tru00fac nu00e2ng cao cu1ee7a about thu01b0u1eddng xuu1ea5t hiu1ec7n u1edf nhu1eefng bu00e0i tu1eadp khu00f3. hu00fang ta su1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac nu00e0y nhu01b0 mu1ed9t cu1ee5m tu00ednh tu1eeb nu00f3i vu1ec1 mu1ed9t u0111iu1ec1u gu00ec u0111u00f3 su1ebd su1edbm xu1ea3y ra trong tu01b0u01a1ng lai.nCu1ea5u tru00fac: S + to be + about + to + V-infnVu00ed du1ee5:nnThey are about to finish these projects. Hu1ecd su1eafp hou00e0n thu00e0nh nhu1eefng du1ef1 u00e1n nu00e0y.nHe is not about to step down after so long. Anh u1ea5y su1ebd khu00f4ng tu1ee5t hu1ea1ng sau mu1ed9t khou1ea3ng thu1eddi gian du00e0i.nMin is about to apply for this job. Min su1eafp u1ee9ng tuyu1ec3n cu00f4ng viu1ec7c nu00e0y.nLinda is about to learn a new language. Linda su1eafp hu1ecdc mu00f4n ngu00f4n ngu1eef mu1edbi.nn2. Phu00e2n biu1ec7t cu1ea5u tru00fac Be about to vu00e0 Be going tonn2.1. Cu00e1ch du00f9ng cu1ea5u tru00fac Be about tonDu00f9ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 su1ef1 viu1ec7c gu00ec u0111u00f3 su1eafp diu1ec5n ra (khu1ea3 nu0103ng xu1ea3y ra cao).nVu00ed du1ee5:nnThey are about to finish building this park. Hu1ecd su1eafp xu00e2y xong cu00e1i cu00f4ng viu00ean nu00e0y.nHe was about to phone the police. Anh u1ea5y su1ebd gu1ecdi cho cu1ea3nh su00e1t su1edbm thu00f4i.nnCu1ea5u tru00fac Be about to u1edf du1ea1ng phu1ee7 u0111u1ecbnh cu00f3 u00fd nghu0129a quyu1ebft tu00e2m khu00f4ng lu00e0m mu1ed9t viu1ec7c gu00ec u0111u00f3.nVu00ed du1ee5:nnShe is not about to run. Cu00f4 u1ea5y quyu1ebft tu00e2m khu00f4ng chu1ea1y.nMinh is not about to do his homework. Minh quyu1ebft tu00e2m khu00f4ng lu00e0m bu00e0i tu1eadp vu1ec1 nhu00e0.nn2.2. Cu00e1ch du00f9ng cu1ea5u tru00fac Be going tonCu1ea5u tru00fac: S + Be going to + V-inf + O.nDu00f9ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 su1ef1 viu1ec7c hay hu00e0nh u0111u1ed9ng trong hiu1ec7n tu1ea1i vu00e0 trong tu01b0u01a1ng lai hou1eb7c cu00f3 thu1ec3 diu1ec5n tu1ea3 su1ef1 viu1ec7c cu00f3 khu1ea3 nu0103ng su1eafp diu1ec5n ra vu1edbi tu1ec9 lu1ec7 cao.nVu00ed du1ee5:nnHe is going to do this exercise this evening. Anh u1ea5y su1ebd lu00e0m bu00e0i tu1eadp nu00e0y vu00e0o tu1ed1i nay.nViet is going to buy a new car soon. Viu1ec7t su1ebd u0111i mua mu1ed9t chiu1ebfc xe mu1edbi su1edbm.nnDu00f9ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 su1ef1 viu1ec7c hay hu00e0nh u0111u1ed9ng chu1eafc chu1eafn su1ebd xu1ea3y ra trong tu01b0u01a1ng lai gu1ea7n.nVu00ed du1ee5:nnAre you going to travel to Vu0169ng Tu00e0u City? Bu1ea1n su1eafp u0111i u0111u1ebfn Thu00e0nh phu1ed1 Vu0169ng Tu00e0u phu1ea3i khu00f4ng?nI am going to leave for work. Tu00f4i su1eafp u0111i lu00e0m u0111u00e2y.nWhat is he going to do? Anh ta su1eafp lu00e0m gu00ec thu1ebf?nn3. Bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng vu00e0 u0111u00e1p u00e1nnnnMin waited _____ 11 ou2019clock and then went home.nHeu2019s a very reticent man; nobody knows anything _____ him.nAre your children excited______________ going on holiday tomorrow?nJohn was delighted _____________ the present I gave him.nHow ________ going to M.B park tomorrow?nHis elder brother is always complaining __________ his new job.nMrs. Linda is often worried ___________ her young son.nWhat ________ buying these dresses?nShe was very upset ________ the result of this project.nThank you very much____________ inviting me to your party.nMy small cat is a very fond _____ fish.nLinda and John are really excited _____ their spring vacation.nnu0110u00e1n u00e1nnnuntilnaboutnaboutnwithnaboutnaboutnaboutnaboutnaboutnfornofnaboutnnTu1eeb kiu1ebfn thu1ee9c tru00ean u0111u00e2y mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) cung cu1ea5p vu1ec1 cu1ea5u tru00fac about trong tiu1ebfng anh. Hy vu1ecdng su1ebd giu00fap cu00e1c bu1ea1n vu1eadn du1ee5ng vu00e0 su1eed du1ee5ng u0111u00fang trong nhiu1ec1u tu00ecnh huu1ed1ng.”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Nguyu00ean Phu01b0u1ee3ng”},”datePublished”:”2021-09-11T17:51:00+07:00″,”dateModified”:”2021-09-11T17:51:00+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:4,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment