Trong tiếng anh, để nêu quan điểm ý kiến thì có rất nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết dùng chính xác. Trong bài viết này, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)  sẽ hướng dẫn cách dùng của cấu trúc According to trong tiếng Anh.

cấu trúc according to
Cấu trúc According to trong tiếng Anh

1. Cấu trúc According to là gì?

According to thường được sử dụng như một giới từ trong tiếng anh, có ý nghĩa là “theo như”, “theo nguồn tin”.

Ví dụ:

 • According to these documents, you still owe us £1,000. Theo như những tài liệu này, bạn vẫn nợ chúng tôi 1000 bảng đó.
 • According to reports, the ceasefire is holding. Theo báo cáo, lệnh ngừng bắn đang được duy trì.
 • According to Sarah, the teacher will give us a test tomorrow. Theo như Sarah thì cô giáo sẽ cho chúng ta một bài kiểm tra vào ngày mai đó.

2. Cách dùng According to trong tiếng Anh

 • Cấu trúc According to thường được dùng để nếu lên quan điểm cá nhân hoặc đề cập tới một sự việc được nhắc tới.
 • Cấu trúc này được sử dụng phổ biến trong cả văn viết và văn nói.
 • Cấu trúc: According to + N, S + V

Ví dụ:

 • According to the latest news, 60 people have had negative test results with the virus. Theo tin tức mới nhất, 60 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.
 • You are a good kid, according to your mother. Cháu là một đứa trẻ ngoan, theo như mẹ cháu cho biết.
 • According to the doctor, you have to eat three meals a day every day. Theo như bác sĩ, cậu cần phải ăn đủ 3 bữa ăn mỗi ngày.

Lưu ý: khi muốn nói căn cứ theo một điều gì đó, ta cũng dùng cấu trúc According to.

Ví dụ:

 • The books in the bookstore are classified according to subject. Những cuốn sách trong hiệu sách được phân loại theo chủ đề.
 • Students are all put in different groups according to their ability. Học sinh được xếp vào các nhóm khác nhau căn cứ theo năng lực.

Ngoài ra, cụm từ “according to plan” mang nghĩa làm một việc gì đó theo kế hoạch, cũng được sử dụng phổ biến.

Ví dụ: Did it all go according to plan? Mọi việc đi theo kế hoạch chứ?

3. Phân biệt cách dùng According to, by và in my opinion

phân biệt cấu trúc according to
Phân biệt cách dùng According to, by và in my opinion

Khi trình bày quan điểm, ý kiến, các bạn có thể cấu trúc According to, by và in my opinion. Tuy nhiên, KHÔNG DÙNG According to đi với “opinion/view”.

Ví dụ:

According to her, there were some mistakes in the essay.

= In her opinion/In her view, there were some mistakes in the essay.

Theo cô ấy, có vài lỗi trong bài viết.

Khi nêu quan điểm cá nhân, người bản xứ sẽ không dùng “According to me” (nghe thiếu tự nhiên). Thay vào đó, họ dùng “In my opinion”, “From my point of view”,…

Ngoài ra, với cách sử dụng cấu trúc According to để diễn tả “căn cứ theo điều gì/được thấy theo điều gì”, ta có thể thay According to bằng By.

Ví dụ:

 • The documents are graded according to their topics.

= The documents are graded by their topics.

Các tài liệu được phân loại theo chủ đề.

 • It’s 2.30 according to the station clock.

= It’s 2.30 by the station clock.

Đã 2:30 theo như đồng hồ ở nhà ga

4. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc According to

cấu trúc according to
Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc According to
 • According to không đi cùng với “opinion” và “view”
 • Không sử dụng “According to me” khi nói về ý kiến cá nhân
 • According to = By khi mang nghĩa “căn cứ theo điều gì “.

5. Bài tập vận dụng và đáp án

5.1. Bài tập 1: Viết lại câu.

1. Jane told us to submit all the reports by Friday.

=> ______ Jane, ___________________________________

2. The laptops were organized on the shelves by size.

=> The laptops ___________________________________

3. I think you should say sorry to her.

=> ________________________________________________

4. Fruit prices fluctuate by season.

=> Fruit __________________________________________

5. I think you should say sorry to her.

=> ________________________________________________

5.2. Bài tập 2: Dịch câu

 1. Chúng ta nên ăn nhiều rau hơn, theo như bố nói.
 2. Theo Minh thì đây là một chiếc xe tốt.
 3. Những chiếc điện thoại được phân loại theo hãng.
 4. Theo nhiều nhà khoa học, Trái Đất đang nóng lên.
 5. Theo quan điểm của tôi, the Internet có nhiều lợi ích.

5.3. Đáp án

Bài 1:

 1. According to Jane, all the reports should be submitted by Friday.
 2. The laptops were organized on the shelves according to size.
 3. In my opinion, you should say sorry to her.
 4. Fruit prices fluctuate according to the season.
 5. The exams are sorted according to grade by the teacher.

Bài 2:

 1. We should eat more vegetables, according to our father.
 2. According to Minh, this is a good car.
 3. Phones are classified by their brands.
 4. According to many scientists, the Earth is getting warmer.
 5. In my opinion, Internet has many advantages.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc According to trong tiếng Anh. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) hy vọng sẽ giúp các bạn vận dụng thành thạo cấu trúc này trong vawnnois và văn viết.

Đánh giá bài viết

[Total: 2 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac According to trong tiu1ebfng Anh”,”description”:”Trong tiu1ebfng anh, u0111u1ec3 nu00eau quan u0111iu1ec3m u00fd kiu1ebfn thu00ec cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u cu00e1ch khu00e1c nhau. Tuy nhiu00ean, khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng biu1ebft du00f9ng chu00ednh xu00e1c. Trong bu00e0i viu1ebft nu00e0y, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)u00a0 su1ebd hu01b0u1edbng du1eabn cu00e1ch du00f9ng cu1ee7a cu1ea5u tru00fac According to trong tiu1ebfng Anh. 1. Cu1ea5u tru00fac According to lu00e0 gu00ec? According…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/09/cau-truc-according-to.jpg”,”width”:800,”height”:500},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac According to trong tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”Trong tiu1ebfng anh, u0111u1ec3 nu00eau quan u0111iu1ec3m u00fd kiu1ebfn thu00ec cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u cu00e1ch khu00e1c nhau. Tuy nhiu00ean, khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng biu1ebft du00f9ng chu00ednh xu00e1c. Trong bu00e0i viu1ebft nu00e0y, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)u00a0 su1ebd hu01b0u1edbng du1eabn cu00e1ch du00f9ng cu1ee7a cu1ea5u tru00fac According to trong tiu1ebfng Anh.nn1. Cu1ea5u tru00fac According to lu00e0 gu00ec?nAccording to thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng nhu01b0 mu1ed9t giu1edbi tu1eeb trong tiu1ebfng anh, cu00f3 u00fd nghu0129a lu00e0 “theo nhu01b0”, “theo nguu1ed3n tin”.nVu00ed du1ee5:nnAccording to these documents, you still owe us u00a31,000. Theo nhu01b0 nhu1eefng tu00e0i liu1ec7u nu00e0y, bu1ea1n vu1eabn nu1ee3 chu00fang tu00f4i 1000 bu1ea3ng u0111u00f3.nAccording to reports, the ceasefire is holding. Theo bu00e1o cu00e1o, lu1ec7nh ngu1eebng bu1eafn u0111ang u0111u01b0u1ee3c duy tru00ec.nAccording to Sarah, the teacher will give us a test tomorrow. Theo nhu01b0 Sarah thu00ec cu00f4 giu00e1o su1ebd cho chu00fang ta mu1ed9t bu00e0i kiu1ec3m tra vu00e0o ngu00e0y mai u0111u00f3.nn2. Cu00e1ch du00f9ng According to trong tiu1ebfng AnhnnCu1ea5u tru00fac According to thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c du00f9ng u0111u1ec3 nu1ebfu lu00ean quan u0111iu1ec3m cu00e1 nhu00e2n hou1eb7c u0111u1ec1 cu1eadp tu1edbi mu1ed9t su1ef1 viu1ec7c u0111u01b0u1ee3c nhu1eafc tu1edbi.nCu1ea5u tru00fac nu00e0y u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng phu1ed5 biu1ebfn trong cu1ea3 vu0103n viu1ebft vu00e0 vu0103n nu00f3i.nCu1ea5u tru00fac: According to + N, S + VnnVu00ed du1ee5:nnAccording to the latest news, 60 people have had negative test results with the virus. Theo tin tu1ee9c mu1edbi nhu1ea5t, 60 ngu01b0u1eddi u0111u00e3 cu00f3 ku1ebft quu1ea3 xu00e9t nghiu1ec7m u00e2m tu00ednh vu1edbi virus.nYou are a good kid, according to your mother. Chu00e1u lu00e0 mu1ed9t u0111u1ee9a tru1ebb ngoan, theo nhu01b0 mu1eb9 chu00e1u cho biu1ebft.nAccording to the doctor, you have to eat three meals a day every day. Theo nhu01b0 bu00e1c su0129, cu1eadu cu1ea7n phu1ea3i u0103n u0111u1ee7 3 bu1eefa u0103n mu1ed7i ngu00e0y.nnLu01b0u u00fd:u00a0khi muu1ed1n nu00f3i cu0103n cu1ee9 theo mu1ed9t u0111iu1ec1u gu00ec u0111u00f3, ta cu0169ng du00f9ng cu1ea5u tru00fac According to.nVu00ed du1ee5:nnThe books in the bookstore are classified according to subject. Nhu1eefng cuu1ed1n su00e1ch trong hiu1ec7u su00e1ch u0111u01b0u1ee3c phu00e2n lou1ea1i theo chu1ee7 u0111u1ec1.nStudents are all put in different groups according to their ability. Hu1ecdc sinh u0111u01b0u1ee3c xu1ebfp vu00e0o cu00e1c nhu00f3m khu00e1c nhau cu0103n cu1ee9 theo nu0103ng lu1ef1c.nnNgou00e0i ra, cu1ee5m tu1eeb u201caccording to planu201d mang nghu0129a lu00e0m mu1ed9t viu1ec7c gu00ec u0111u00f3 theo ku1ebf hou1ea1ch, cu0169ng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng phu1ed5 biu1ebfn.nVu00ed du1ee5: Did it all go according to plan? Mu1ecdi viu1ec7c u0111i theo ku1ebf hou1ea1ch chu1ee9?n3. Phu00e2n biu1ec7t cu00e1ch du00f9ng According to, by vu00e0 in my opinionnnKhi tru00ecnh bu00e0y quan u0111iu1ec3m, u00fd kiu1ebfn, cu00e1c bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 cu1ea5u tru00fac According to, by vu00e0 in my opinion. Tuy nhiu00ean, KHu00d4NG Du00d9NG According to u0111i vu1edbi u201copinion/viewu201d.nVu00ed du1ee5:nAccording to her, there were some mistakes in the essay.n= In her opinion/In her view, there were some mistakes in the essay.nTheo cu00f4 u1ea5y, cu00f3 vu00e0i lu1ed7i trong bu00e0i viu1ebft.nKhi nu00eau quan u0111iu1ec3m cu00e1 nhu00e2n, ngu01b0u1eddi bu1ea3n xu1ee9 su1ebd khu00f4ng du00f9ng u201cAccording to meu201d (nghe thiu1ebfu tu1ef1 nhiu00ean). Thay vu00e0o u0111u00f3, hu1ecd du00f9ng u201cIn my opinionu201d, u201cFrom my point of viewu201d,u2026nNgou00e0i ra, vu1edbi cu00e1ch su1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac According to u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 u201ccu0103n cu1ee9 theo u0111iu1ec1u gu00ec/u0111u01b0u1ee3c thu1ea5y theo u0111iu1ec1u gu00ecu201d, ta cu00f3 thu1ec3 thay According to bu1eb1ng By.nVu00ed du1ee5:nnThe documents are graded according to their topics.nn= The documents are graded by their topics.nCu00e1c tu00e0i liu1ec7u u0111u01b0u1ee3c phu00e2n lou1ea1i theo chu1ee7 u0111u1ec1.nnItu2019s 2.30 according to the station clock.nn= Itu2019s 2.30 by the station clock.nu0110u00e3 2:30 theo nhu01b0 u0111u1ed3ng hu1ed3 u1edf nhu00e0 gan4. Mu1ed9t su1ed1 lu01b0u u00fd khi su1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac According tonnnAccording to khu00f4ng u0111i cu00f9ng vu1edbi u201copinionu201d vu00e0 u201cviewu201dnKhu00f4ng su1eed du1ee5ng u201cAccording to meu201d khi nu00f3i vu1ec1 u00fd kiu1ebfn cu00e1 nhu00e2nnAccording to = By khi mang nghu0129a u201ccu0103n cu1ee9 theo u0111iu1ec1u gu00ec u201c.nn5. Bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng vu00e0 u0111u00e1p u00e1nn5.1. Bu00e0i tu1eadp 1: Viu1ebft lu1ea1i cu00e2u.n1. Jane told us to submit all the reports by Friday.n=> ______ Jane, ___________________________________n2. The laptops were organized on the shelves by size.n=> The laptops ___________________________________n3. I think you should say sorry to her.n=> ________________________________________________n4. Fruit prices fluctuate by season.n=> Fruit __________________________________________n5. I think you should say sorry to her.n=> ________________________________________________n5.2. Bu00e0i tu1eadp 2: Du1ecbch cu00e2unnChu00fang ta nu00ean u0103n nhiu1ec1u rau hu01a1n, theo nhu01b0 bu1ed1 nu00f3i.nTheo Minh thu00ec u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t chiu1ebfc xe tu1ed1t.nNhu1eefng chiu1ebfc u0111iu1ec7n thou1ea1i u0111u01b0u1ee3c phu00e2n lou1ea1i theo hu00e3ng.nTheo nhiu1ec1u nhu00e0 khoa hu1ecdc, Tru00e1i u0110u1ea5t u0111ang nu00f3ng lu00ean.nTheo quan u0111iu1ec3m cu1ee7a tu00f4i, the Internet cu00f3 nhiu1ec1u lu1ee3i u00edch.nn5.3. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i 1:nnAccording to Jane, all the reports should be submitted by Friday.nThe laptops were organized on the shelves according to size.nIn my opinion, you should say sorry to her.nFruit prices fluctuate according to the season.nThe exams are sorted according to grade by the teacher.nnBu00e0i 2:nnWe should eat more vegetables, according to our father.nAccording to Minh, this is a good car.nPhones are classified by their brands.nAccording to many scientists, the Earth is getting warmer.nIn my opinion, Internet has many advantages.nnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tou00e0n bu1ed9 kiu1ebfn thu1ee9c vu1ec1 cu1ea5u tru00fac According to trong tiu1ebfng Anh. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) hy vu1ecdng su1ebd giu00fap cu00e1c bu1ea1n vu1eadn du1ee5ng thu00e0nh thu1ea1o cu1ea5u tru00fac nu00e0y trong vawnnois vu00e0 vu0103n viu1ebft.”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Nguyu00ean Phu01b0u1ee3ng”},”datePublished”:”2021-09-12T23:30:15+07:00″,”dateModified”:”2021-09-12T22:40:32+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:2,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment