Cấu trúc As As là một trong những cấu trúc phổ biến nhưng ít người biết. Với khả năng kết hợp nhiều từ khác, cấu trúc as…as tạo ra hiệu ứng ngôn ngữ tuyệt vời, giúp bạn ghi điểm trong mắt ban giám khảo và người đối diện. Nếu bạn vẫn chưa thành thạo cấu trúc này thì hãy tham khảo ngay bài viết này của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)

Cấu trúc As As trong tiếng Anh
Cấu trúc As As trong tiếng Anh

1. Cấu trúc As As trong tiếng Anh

1.1. Cấu trúc As…As trong so sánh ngang

 • S1 + V + As + Adv/Adj + As + S2

Cấu trúc as… as thường được sử dụng tiếng Anh nhất là trong cách nói so sánh.

Hãy cùng phân tích một số ví dụ dưới đây để bạn dễ hiểu:

Tom, Harry and David are all very rich. (Tom, Harry và David đều rất giàu có.)

Tom has 20$ million, Harry has 15$ million and David has 10$ million.

(Tom có 25 triệu đô, Harry có 15 triệu đô và David có 10 triệu đô)

So:

Harry is rich. (Harry là người giàu)

He is richer than David. (Anh ta giàu hơn David)

But he isn’t as rich as Tom. (= Tom is richer than he is)

(Nhưng anh ta không giàu bằng Tom)

 • Một số ví dụ về “not as … (as)”:
  • The weather is better today. It’s not as cold. (=yesterday was cold) (Thời tiết hôm nay đã khá hơn. Nó không còn lạnh nữa.)
  • Jenny isn’t as old as he looks. (= he look older than he is) (Jenny không già như vẻ bề ngoài của anh ta)
  • I don’t know as many people as you do. (=you know more people) (Tôi không biết nhiều  người như bạn.)
 • Hoặc cũng có thể nói “not so … (as)”, ví dụ:

It’s not warm, but it isn’t so cold as yesterday. (= it isn’t as cold as …)

(Trời không ấm, nhưng cũng không lạnh như hôm qua)

Tương tự như “not as … as”, ta có cấu trúc “less than”:

The city centre was less crowded than usual. (= it wasn’t as crowded as usual)

(Trung tâm thành phố không đông như mọi ngày)

 • Trong câu khẳng định và câu hỏi chúng ta cũng sử dụng as … as (chứ không phải so … as)

I’m sorry I’m late. I drove as fast as I could. (Tôi xin lỗi tôi đến trễ. Tôi đã lái xe nhanh nhất có thể.)

 • Hoặc “twice as … as”, “three times as … as ….” :

Chúng ta có thể nói “the same as” (chứ không phải “the same like”):

Laura’s salary is the same as mine. Hoặc Laura gets the same salary as me.

His car is about three times as expensive as my sister. (hoặc … three times the size of ours)

(Chiếc xe của anh ta đắt gấp đôi chiếc xe của em gái tôi)

 • Chúng ta có thể nói “the same as” (chứ không phải “the same like”):

David is the same age as James. (David bằng tuổi James.)

Laura’s salary is the same as mine. Hoặc Laura gets the same salary as me. (Tiền lương của Laura cũng giống như lương của tôi. Hoặc Laura nhận cùng mức lương với tôi.)

Sarah hasn’t changed. She still looks the same as she did ten years ago. (Sarah không thay đổi. Cô ấy trông vẫn giống như cô ấy đã làm mười năm trước.)

Cấu trúc as…as không chỉ được dùng để so sánh, ngoài ra còn được sử dụng như những thành ngữ trong nhiều trường hợp:

1.2. Cấu trúc As…As trong các trường hợp khác

1.2.1. As early as

 • As early as + time (Ngay từ)

Ex: As early as the first time I study English, I loved

(Ngay từ lần đầu tiên học Tiếng Anh, tôi đã yêu thích nó)

1.2.2. As well as

 • As well as = Not only … But also(Cũng như = Không chỉ … mà còn …)

Ví dụ: She is a talented mathematician as well as being a physicist. (Cô ấy là một nhà toán học tài năng cũng như một nhà vật lý học.)

1.2.3. As much as

 • S + V + As much as + S + V (với điều kiện/ nếu/ miễn là)

Ví dụ: He can speak as much as I do

(Anh ta có thể nói nhiều như tôi)

1.2.4. As many as

 • S + V + As much as + S + V (Cũng chừng ấy)

Ví dụ: He can speak as much as I do (Anh ấy có thể nói nhiều như tôi)

1.2.5. As good as

 • S + V + As good as + … (Gần như)

Ví dụ: As early as the first time I study English, I loved (Ngay từ lần đầu tiên học tiếng Anh, tôi đã yêu thích)

1.2.6. As far as

 • As far as I know… (Theo như tôi biết)

Ví dụ: As far as I know, English is very important for everyone. (Theo như tôi biết thì tiếng anh rất quan trọng đối với mọi người)

1.2.7. As long as

 • As long as = so long as (với điều kiện/ nếu/ miễn là)

Ví dụ: Some fans lined up outside the box office for as long as fourteen hours to purchase tickets for the concert. (Một số người hâm mộ đã xếp hàng dài bên ngoài phòng vé tới mười bốn tiếng đồng hồ để mua vé cho buổi hòa nhạc.)

1.2.8. As soon as possible

Càng sớm càng tốt

Ví dụ: Please give me the money that you borrowed from me as soon as possible. (Xin vui lòng đưa tôi số tiền mà bạn đã vay từ tôi càng sớm càng tốt.)

3. Các cấu trúc có nghĩa tương tự cấu trúc As As

Các cấu trúc có nghĩa tương tự cấu trúc As As
Các cấu trúc có nghĩa tương tự cấu trúc As As
 • like

Ví dụ: These white clouds look like cotton candies which is my favourite food all time. (Những đám mây trắng này trông giống như những viên kẹo bông gòn là món ăn yêu thích của tôi mọi lúc.)

 • similar

Ví dụ: This color is similar to the color of the lemon. What’s a bright color! (Màu này tương tự như màu của chanh. Màu sắc tươi sáng là gì!)

 • alike

Ví dụ: Those four tables are alike, you can use those if you want. (Bốn cái bàn đó giống nhau, bạn có thể sử dụng chúng nếu bạn muốn.)

 • same

Ví dụ: She is the same age as I but she had earned a large amount of money. I admired her so much. (Cô ấy bằng tuổi tôi nhưng cô ấy đã kiếm được một số tiền lớn. Tôi ngưỡng mộ cô ấy rất nhiều.)

4. Bài tập vận dụng và đáp án

 1. That banana juice is more delicious than this apple one.(as…as)
 2. Running isn’t faster than biking.(as…as)
 3. You did better than them.(so…as)
 4. This test today is easier than yesterday.(as…as)
 5. Minh writes more carefully than Cuc.(so…as)

Đáp án

 1. This apple juice isn’t as delicious as that banana one.
 2. Biking is as fast as running.
 3. They didn’t do so well as you did.
 4. This test yesterday isn’t as easy as today.
 5. Cuc doesn’t write so carefully as Minh.

Trên đây là cấu trúc as as trong tiếng Anh được Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tổng hợp. Hy vọng giúp bạn có thêm được nhiều kiến thức hay và bổ ích. Chúc bạn đạt được điểm cao trong các kỳ thi sắp tới.

Đánh giá bài viết

[Total: 3 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac As As trong tiu1ebfng Anh”,”description”:”Cu1ea5u tru00fac As As lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng cu1ea5u tru00fac phu1ed5 biu1ebfn nhu01b0ng u00edt ngu01b0u1eddi biu1ebft. Vu1edbi khu1ea3 nu0103ng ku1ebft hu1ee3p nhiu1ec1u tu1eeb khu00e1c, cu1ea5u tru00fac as…as tu1ea1o ra hiu1ec7u u1ee9ng ngu00f4n ngu1eef tuyu1ec7t vu1eddi, giu00fap bu1ea1n ghi u0111iu1ec3m trong mu1eaft ban giu00e1m khu1ea3o vu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ed1i diu1ec7n. Nu1ebfu bu1ea1n vu1eabn chu01b0a thu00e0nh thu1ea1o cu1ea5u…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/09/cau-truc-as-as.jpg”,”width”:1920,”height”:1080},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac As As trong tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”Cu1ea5u tru00fac As As lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng cu1ea5u tru00fac phu1ed5 biu1ebfn nhu01b0ng u00edt ngu01b0u1eddi biu1ebft. Vu1edbi khu1ea3 nu0103ng ku1ebft hu1ee3p nhiu1ec1u tu1eeb khu00e1c, cu1ea5u tru00fac as…as tu1ea1o ra hiu1ec7u u1ee9ng ngu00f4n ngu1eef tuyu1ec7t vu1eddi, giu00fap bu1ea1n ghi u0111iu1ec3m trong mu1eaft ban giu00e1m khu1ea3o vu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ed1i diu1ec7n. Nu1ebfu bu1ea1n vu1eabn chu01b0a thu00e0nh thu1ea1o cu1ea5u tru00fac nu00e0y thu00ec hu00e3y tham khu1ea3o ngay bu00e0i viu1ebft nu00e0y cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)nn1. Cu1ea5u tru00fac As As trong tiu1ebfng Anhn1.1. Cu1ea5u tru00fac As…As trong so su00e1nh ngangnnS1 + V + As + Adv/Adj + As + S2nnCu1ea5u tru00fac as… as thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng tiu1ebfng Anh nhu1ea5t lu00e0 trong cu00e1ch nu00f3i so su00e1nh.nHu00e3y cu00f9ng phu00e2n tu00edch mu1ed9t su1ed1 vu00ed du1ee5 du01b0u1edbi u0111u00e2y u0111u1ec3 bu1ea1n du1ec5 hiu1ec3u:nTom, Harry and David are all very rich. (Tom, Harry vu00e0 David u0111u1ec1u ru1ea5t giu00e0u cu00f3.)nTom has 20$ million, Harry has 15$ million and David has 10$ million.n(Tom cu00f3 25 triu1ec7u u0111u00f4, Harry cu00f3 15 triu1ec7u u0111u00f4 vu00e0 David cu00f3 10 triu1ec7u u0111u00f4)nSo:nHarry is rich. (Harry lu00e0 ngu01b0u1eddi giu00e0u)nHe is richer than David. (Anh ta giu00e0u hu01a1n David)nBut he isnu2019t as rich as Tom. (= Tom is richer than he is)n(Nhu01b0ng anh ta khu00f4ng giu00e0u bu1eb1ng Tom)nnMu1ed9t su1ed1 vu00ed du1ee5 vu1ec1 u201cnot as u2026 (as)u201d:nnThe weather is better today. Itu2019s not as cold. (=yesterday was cold) (Thu1eddi tiu1ebft hu00f4m nay u0111u00e3 khu00e1 hu01a1n. Nu00f3 khu00f4ng cu00f2n lu1ea1nh nu1eefa.)nJenny isnu2019t as old as he looks. (= he look older than he is) (Jenny khu00f4ng giu00e0 nhu01b0 vu1ebb bu1ec1 ngou00e0i cu1ee7a anh ta)nI donu2019t know as many people as you do. (=you know more people) (Tu00f4i khu00f4ng biu1ebft nhiu1ec1uu00a0 ngu01b0u1eddi nhu01b0 bu1ea1n.)nnnHou1eb7c cu0169ng cu00f3 thu1ec3 nu00f3i u201cnot so u2026 (as)u201d, vu00ed du1ee5:nnItu2019s not warm, but it isnu2019t so cold as yesterday. (= it isnu2019t as cold as u2026)n(Tru1eddi khu00f4ng u1ea5m, nhu01b0ng cu0169ng khu00f4ng lu1ea1nh nhu01b0 hu00f4m qua)nTu01b0u01a1ng tu1ef1 nhu01b0 u201cnot as u2026 asu201d, ta cu00f3 cu1ea5u tru00fac u201cless thanu201d:nThe city centre was less crowded than usual. (= it wasnu2019t as crowded as usual)n(Trung tu00e2m thu00e0nh phu1ed1 khu00f4ng u0111u00f4ng nhu01b0 mu1ecdi ngu00e0y)nnTrong cu00e2u khu1eb3ng u0111u1ecbnh vu00e0 cu00e2u hu1ecfi chu00fang ta cu0169ng su1eed du1ee5ng as u2026 as (chu1ee9 khu00f4ng phu1ea3i so u2026 as)nnIu2019m sorry Iu2019m late. I drove as fast as I could. (Tu00f4i xin lu1ed7i tu00f4i u0111u1ebfn tru1ec5. Tu00f4i u0111u00e3 lu00e1i xe nhanh nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3.)nnHou1eb7c u201ctwice as u2026 asu201d, u201cthree times as u2026 as ….u201d :nnChu00fang ta cu00f3 thu1ec3 nu00f3i u201cthe same asu201d (chu1ee9 khu00f4ng phu1ea3i u201cthe same likeu201d):nLaurau2019s salary is the same as mine. Hou1eb7c Laura gets the same salary as me.nHis car is about three times as expensive as my sister. (hou1eb7c u2026 three times the size of ours)n(Chiu1ebfc xe cu1ee7a anh ta u0111u1eaft gu1ea5p u0111u00f4i chiu1ebfc xe cu1ee7a em gu00e1i tu00f4i)nnChu00fang ta cu00f3 thu1ec3 nu00f3i u201cthe same asu201d (chu1ee9 khu00f4ng phu1ea3i u201cthe same likeu201d):nnDavid is the same age as James. (David bu1eb1ng tuu1ed5i James.)nLaurau2019s salary is the same as mine. Hou1eb7c Laura gets the same salary as me. (Tiu1ec1n lu01b0u01a1ng cu1ee7a Laura cu0169ng giu1ed1ng nhu01b0 lu01b0u01a1ng cu1ee7a tu00f4i. Hou1eb7c Laura nhu1eadn cu00f9ng mu1ee9c lu01b0u01a1ng vu1edbi tu00f4i.)nSarah hasnu2019t changed. She still looks the same as she did ten years ago. (Sarah khu00f4ng thay u0111u1ed5i. Cu00f4 u1ea5y tru00f4ng vu1eabn giu1ed1ng nhu01b0 cu00f4 u1ea5y u0111u00e3 lu00e0m mu01b0u1eddi nu0103m tru01b0u1edbc.)nCu1ea5u tru00fac asu2026as khu00f4ng chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c du00f9ng u0111u1ec3 so su00e1nh, ngou00e0i ra cu00f2n u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng nhu01b0 nhu1eefng thu00e0nh ngu1eef trong nhiu1ec1u tru01b0u1eddng hu1ee3p:n1.2. Cu1ea5u tru00fac As…As trong cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p khu00e1cn1.2.1. As early asnnAs early as + time (Ngay tu1eeb)nnEx: As early as the first time I study English, I lovedn(Ngay tu1eeb lu1ea7n u0111u1ea7u tiu00ean hu1ecdc Tiu1ebfng Anh, tu00f4i u0111u00e3 yu00eau thu00edch nu00f3)n1.2.2. As well asnnAs well as = Not only u2026 But also(Cu0169ng nhu01b0 = Khu00f4ng chu1ec9 u2026 mu00e0 cu00f2n u2026)nnVu00ed du1ee5: She is a talented mathematician as well as being a physicist. (Cu00f4 u1ea5y lu00e0 mu1ed9t nhu00e0 tou00e1n hu1ecdc tu00e0i nu0103ng cu0169ng nhu01b0 mu1ed9t nhu00e0 vu1eadt lu00fd hu1ecdc.)n1.2.3. As much asnnS + V + As much as + S + V (vu1edbi u0111iu1ec1u kiu1ec7n/ nu1ebfu/ miu1ec5n lu00e0)nnVu00ed du1ee5: He can speak as much as I don(Anh ta cu00f3 thu1ec3 nu00f3i nhiu1ec1u nhu01b0 tu00f4i)n1.2.4. As many asnnS + V + As much as + S + V (Cu0169ng chu1eebng u1ea5y)nnVu00ed du1ee5: He can speak as much as I do (Anh u1ea5y cu00f3 thu1ec3 nu00f3i nhiu1ec1u nhu01b0 tu00f4i)n1.2.5. As good asnnS + V + As good as + u2026 (Gu1ea7n nhu01b0)nnVu00ed du1ee5: As early as the first time I study English, I loved (Ngay tu1eeb lu1ea7n u0111u1ea7u tiu00ean hu1ecdc tiu1ebfng Anh, tu00f4i u0111u00e3 yu00eau thu00edch)n1.2.6. As far asnnAs far as I knowu2026 (Theo nhu01b0 tu00f4i biu1ebft)nnVu00ed du1ee5: As far as I know, English is very important for everyone. (Theo nhu01b0 tu00f4i biu1ebft thu00ec tiu1ebfng anh ru1ea5t quan tru1ecdng u0111u1ed1i vu1edbi mu1ecdi ngu01b0u1eddi)n1.2.7. As long asnnAs long as = so long as (vu1edbi u0111iu1ec1u kiu1ec7n/ nu1ebfu/ miu1ec5n lu00e0)nnVu00ed du1ee5: Some fans lined up outside the box office for as long as fourteen hours to purchase tickets for the concert. (Mu1ed9t su1ed1 ngu01b0u1eddi hu00e2m mu1ed9 u0111u00e3 xu1ebfp hu00e0ng du00e0i bu00ean ngou00e0i phu00f2ng vu00e9 tu1edbi mu01b0u1eddi bu1ed1n tiu1ebfng u0111u1ed3ng hu1ed3 u0111u1ec3 mua vu00e9 cho buu1ed5i hu00f2a nhu1ea1c.)n1.2.8. As soon as possiblenCu00e0ng su1edbm cu00e0ng tu1ed1tnVu00ed du1ee5: Please give me the money that you borrowed from me as soon as possible. (Xin vui lu00f2ng u0111u01b0a tu00f4i su1ed1 tiu1ec1n mu00e0 bu1ea1n u0111u00e3 vay tu1eeb tu00f4i cu00e0ng su1edbm cu00e0ng tu1ed1t.)n3. Cu00e1c cu1ea5u tru00fac cu00f3 nghu0129a tu01b0u01a1ng tu1ef1 cu1ea5u tru00fac As AsnnnlikennVu00ed du1ee5: These white clouds look like cotton candies which is my favourite food all time. (Nhu1eefng u0111u00e1m mu00e2y tru1eafng nu00e0y tru00f4ng giu1ed1ng nhu01b0 nhu1eefng viu00ean ku1eb9o bu00f4ng gu00f2n lu00e0 mu00f3n u0103n yu00eau thu00edch cu1ee7a tu00f4i mu1ecdi lu00fac.)nnsimilarnnVu00ed du1ee5: This color is similar to the color of the lemon. Whatu2019s a bright color! (Mu00e0u nu00e0y tu01b0u01a1ng tu1ef1 nhu01b0 mu00e0u cu1ee7a chanh. Mu00e0u su1eafc tu01b0u01a1i su00e1ng lu00e0 gu00ec!)nnalikennVu00ed du1ee5: Those four tables are alike, you can use those if you want. (Bu1ed1n cu00e1i bu00e0n u0111u00f3 giu1ed1ng nhau, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng chu00fang nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n.)nnsamennVu00ed du1ee5: She is the same age as I but she had earned a large amount of money. I admired her so much. (Cu00f4 u1ea5y bu1eb1ng tuu1ed5i tu00f4i nhu01b0ng cu00f4 u1ea5y u0111u00e3 kiu1ebfm u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t su1ed1 tiu1ec1n lu1edbn. Tu00f4i ngu01b0u1ee1ng mu1ed9 cu00f4 u1ea5y ru1ea5t nhiu1ec1u.)n4. Bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng vu00e0 u0111u00e1p u00e1nnnThat banana juice is more delicious than this apple one.(asu2026as)nRunning isnu2019t faster than biking.(asu2026as)nYou did better than them.(sou2026as)nThis test today is easier than yesterday.(asu2026as)nMinh writes more carefully than Cuc.(sou2026as)nnu0110u00e1p u00e1nnnThis apple juice isnu2019t as delicious as that banana one.nBiking is as fast as running.nThey didnu2019t do so well as you did.nThis test yesterday isnu2019t as easy as today.nCuc doesnu2019t write so carefully as Minh.nnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 cu1ea5u tru00fac as asu00a0trong tiu1ebfng Anh u0111u01b0u1ee3c Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)u00a0tu1ed5ng hu1ee3p. Hy vu1ecdng giu00fap bu1ea1n cu00f3 thu00eam u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u kiu1ebfn thu1ee9c hay vu00e0 bu1ed5 u00edch. Chu00fac bu1ea1n u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec3m cao trong cu00e1c ku1ef3 thi su1eafp tu1edbi.”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Du00e2ng Tru1ea7n”},”datePublished”:”2021-09-19T20:55:39+07:00″,”dateModified”:”2021-09-19T20:55:39+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:3,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment