Cấu trúc As soon as khá phổ biến và hay được bắt gặp trong những bài thi IELTS, TOEIC, hay những kỳ thi tiếng Anh. Đây là cấu trúc không quá mới mẻ tuy nhiên không phải ai cũng hiểu chi tiết về nó. Sau đây Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ giúp bạn tìm hiểu tất tần tật các cách sử dụng của cấu trúc As soon as trong tiếng Anh.

Cấu trúc As soon As
Cấu trúc As soon As trong tiếng Anh

1. Giới thiệu tổng quan về cấu trúc As soon as

Trước khi đi vào cấu trúc As soon as chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về liên từ (conjunction) trong tiếng Anh. Liên từ trong tiếng Anh là những từ vựng có chức năng liên kết hai từ, cụm từ hoặc các mệnh đề lại với nhau. Ta có 3 loại liên từ như sau:

 • Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions): được sử dụng để kết nối hai (hoặc hơn) đơn vị từ tương đương nhau: từ vựng, cụm từ, mệnh đề,…Ví dụ: but, and, or, yet, for, nor, so, …
 • Liên từ tương quan (correlative conjunctions): được sử dụng để kết nối 2 đơn vị từ với nhau và luôn đi thành cặp không thể tách rời. Ví dụ: not only … but also, both … and, neither … nor, either … or, rather than,…
 • Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions): được sử dụng để bắt đầu mệnh đề phụ thuộc, kết nối mệnh đề này vào mệnh đề chính trong câu. Ví dụ: after, because, since before, although, though, if, until, when, even if,…

As soon as được xem là một liên từ phụ thuộc, mang ý nghĩa là “ngay khi”; được dùng diễn tả một sự việc xảy ra ngay sau một sự việc khác.

Ví dụ:

 • I will give her your letter as soon as I meet her. (Tôi sẽ đưa cô ấy bức thư của bạn ngay khi gặp được cô ấy.)
 • As soon as I opened the door, I realised there was someone in the room. (Ngay từ khi tôi mở cửa, tôi đã nhận ra có ai đó trong phòng.)

2. Cách sử dụng cấu trúc As soon as trong tiếng Anh

Cách sử dụng cấu trúc As soon As
Cách sử dụng cấu trúc As soon As

Có thể sử dụng cấu trúc As soon as ở thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Để thể hiện 2 hành động diễn ra liên tiếp.

2.1. As soon as ở hiện tại

Cấu trúc As soon as ở thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả về một hành động lặp lại nhiều lần, có công thức như sau:

 • S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn)

Ví dụ:

 • My sister opens the fridge as soon as she arrives home. (Chị gái tôi về đến nhà là mở tủ lạnh ra ngay.)
 • He goes to school as soon as he finishes his breakfast every morning. (Anh ấy đi học ngay sau khi ăn sáng xong mỗi sáng.)
 • Joestar forgives his girlfriend as soon as she says sorry even when she hits him. (Joestar tha thứ cho bạn gái của anh ấy ngay khi cô ta nói xin lỗi hay thậm chí khi cô ta đánh anh.)

2.2. As soon as ở quá khứ

Cấu trúc As soon as ở thì quá khứ có thể được dùng để diễn tả 2 hành động nối tiếp nhau trong quá khứ, có công thức như sau:

 • S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

 • John came as soon as I had finished painting the bedroom wall. (John đến ngay lúc tôi vừa sơn xong tường phòng ngủ.)
 • My dad knew I was telling a lie as soon as I spoke the first word. (Bố tôi biết là tôi nói dối ngay khi tôi vừa mở miệng.)
 • Thomas turned on the TV as soon as he had completed his homework. (Vừa làm xong bài tập về nhà Thomas liền bật TV lên.)

2.3. As soon as ở tương lai

Cấu trúc As soon as ở thì tuong lai cũng có thể được dngf để nói về 2 hành động nối tiếp diễn ra ở tương lai chưa diễn ra ở thời điểm nói, sẽ có công thức như sau:

 • S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành)

Ví dụ:

 • I’ll go home as soon as the show has ended. (Tôi sẽ về nhà ngay khi buổi biểu diễn kết thúc.)
 • As soon as you meet Jack, you will love him. (Ngay khi gặp Jack, bạn sẽ yêu anh ấy.)
 • I’ll go to the market as soon as it stops raining. (Tôi sẽ đi chợ ngay khi trời tạnh mưa.)

3. Các trường hợp đặc biệt của As soon as

Các trường hợp đặc biệt của cấu trúc As soon as
Các trường hợp đặc biệt

3.1. Cấu trúc As soon as đầu câu

Được dùng khi có hai hành động được kéo dài từ hiện tại đến hiện tại hoặc tương lai.

Công thức:

 • As soon as + S + have/has + V (quá khứ phân từ) …, S + will + V(inf) …

Ví dụ:

 • As soon as I have finished the show, I’ll call my father. (Ngay sau khi kết thúc buổi biểu diễn, tôi sẽ gọi điện cho bố của tôi ngay)

Được dùng khi có hai hành động chưa xảy ra tại thời điểm nói.

Công thức:

 • As soon as + S + V (hiện tại) …, S + will + V(inf) …

Ví dụ:

 • As soon as I meet her, I’ll hold her tight. (Ngay khi tôi gặp cô ấy, tôi sẽ ôm cô ấy thật chặt.)

3.2. As soon as trong câu đảo ngữ

Công thức:

 • As soon as + S + V (quá khứ)…, S + V (quá khứ)…
 • No sooner/Hardly + had + S + V (quá khứ phân từ) + than/when + S + V (quá khứ)

Ví dụ:

 • As soon as my daughter finished her homework, she went to bed. (Ngay sau khi con gái của tôi hoàn thành bài tập về nhà, nó đã đi ngủ.)
 • No sooner/ Hardly had my daughter finished her homework than/ when she went to bed. (Không sớm hơn/ Hầu như con gái tôi hoàn thành bài tập về nhà của nó/ khi nó đi ngủ.)

3.3. As soon as possible

Cấu trúc này ta thường gặp trong tiếng Anh (viết tắt là ASAP), có nghĩa là càng sớm càng tốt, khi yêu cầu ai đó làm gì một cách tế nhị.

Ví dụ:

 • Could you please return the dictionary to me as soon as possible? (Bạn làm ơn trả tôi cuốn từ điển sớm nhất có thể có được không?)

4. Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập về cấu trúc As soon as
Bài tập vận dụng

4.1. Bài tập 1

Chia động từ trong ngoặc:

 1. I called my mom as soon as I … to Hanoi. (arrive)
 2. You may have a biscuit as soon as we …home. (get)
 3. I’ll call you as soon as I … home (get)
 4. She went away as soon as she … a call from her dad. (receive)
 5. My brother will angry with me as soon as he … my test score (see)
 6. He will buy a diamond ring for his girl friend as soon as he … paid the salary (be)
 7. He … on the air-conditioner as soon as he … in the room. (turn/get)
 8. As soon as I knew the truth, you no longer … my friend any more. (be)
 9. As soon as you … him, remember to tell him I am waiting here. (meet)
 10. My teacher says she … me the article as soon as she … Internet connection. (send/have)

4.2. Bài tập 2

Viết lại câu với As soon as

 1. As soon as I finish reading this book, I will return it to you. –> I will
 2. Jack was required to call his manager as soon as he arrives. –> Jack was
 3. My mom was angry as soon as she saw my test score. –> Seeing
 4. She ran away as soon as she received a call from her boyfriend. –> After
 5. As soon as Peter received the message, he hurried to the office to see what happened. –> Hardly

4.3. Bài tập 3

Nối 2 câu cho sẵn sử dụng as soon as:

 1. He finished his work. He went out immediately.
 2. He received the telegram. He started at once.
 3. The mother saw her son. She embraced him immediately.
 4. The bus arrived. At once the passengers rushed to board it.
 5. I went to bed. I fell asleep within no time.
 6. The bell rang. Presently the students ran out of the class.
 7. We heard the news. At once we rushed to the hospital.
 8. She said it. At once she realized her mistake.
 9. My friend saw me. He stopped the car at once.
 10. I saw a snake. At once I ran away.

4.4. Đáp án

Bài tập 1:

 1. arrived
 2. get
 3. get
 4. received
 5. sees
 6. is
 7. turns/gets
 8. was
 9. meet
 10. will send/has

Bài tập 2:

 1. I will return this book to you when I finish reading it.
 2. Jack was required to call his manager upon arrival.
 3. Seeing my test score, my mom was angry.
 4. After receiving a call from her boyfriend, she ran away.
 5. Hardly had Peter received the message, he hurried to the office to see what happened.

Bài tập 3:

 1. As soon as he finished his work, he went out.
 2. As soon as he received the telegram, he started.
 3. As soon as the mother saw her son, she embraced him.
 4. As soon as the bus arrived, the passengers rushed to board it.
 5. As soon as I went to bed, I fell asleep.
 6. As soon as the bell rang, the students ran out of the class.
 7. As soon as we heard the news, we rushed to the hospital.
 8. As soon as she said it, she realized her mistake.
 9. As soon as my friend saw me, he stopped the car.
 10. As soon as I saw a snake, I ran away.

Trên đây là chi tiết về cách dùng của cấu trúc As soon as kèm bài tập vận dụng. Hy vọng với những chia sẻ mà Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) mang tới sẽ giúp bạn cải thiện tốt hơn kiến thức tiếng Anh của mình và dễ dàng hơn khi giao tiếp tiếng Anh thực tế.

Đánh giá bài viết

[Total: 2 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac As soon As trong tiu1ebfng Anh”,”description”:”Cu1ea5u tru00fac As soon as khu00e1 phu1ed5 biu1ebfn vu00e0 hay u0111u01b0u1ee3c bu1eaft gu1eb7p trong nhu1eefng bu00e0i thi IELTS, TOEIC, hay nhu1eefng ku1ef3 thi tiu1ebfng Anh. u0110u00e2y lu00e0 cu1ea5u tru00fac khu00f4ng quu00e1 mu1edbi mu1ebb tuy nhiu00ean khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng hiu1ec3u chi tiu1ebft vu1ec1 nu00f3. Sau u0111u00e2y Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd giu00fap bu1ea1n tu00ecm hiu1ec3u…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/09/cau-truc-as-soon-as.png”,”width”:1920,”height”:1080},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac As soon As trong tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”Cu1ea5u tru00fac As soon as khu00e1 phu1ed5 biu1ebfn vu00e0 hay u0111u01b0u1ee3c bu1eaft gu1eb7p trong nhu1eefng bu00e0i thi IELTS, TOEIC, hay nhu1eefng ku1ef3 thi tiu1ebfng Anh. u0110u00e2y lu00e0 cu1ea5u tru00fac khu00f4ng quu00e1 mu1edbi mu1ebb tuy nhiu00ean khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng hiu1ec3u chi tiu1ebft vu1ec1 nu00f3. Sau u0111u00e2y Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd giu00fap bu1ea1n tu00ecm hiu1ec3u tu1ea5t tu1ea7n tu1eadt cu00e1c cu00e1ch su1eed du1ee5ng cu1ee7a cu1ea5u tru00fac As soon as trong tiu1ebfng Anh.nn1. Giu1edbi thiu1ec7u tu1ed5ng quan vu1ec1 cu1ea5u tru00fac As soon asnTru01b0u1edbc khi u0111i vu00e0o cu1ea5u tru00fac As soon as chu00fang ta su1ebd cu00f9ng tu00ecm hiu1ec3u vu1ec1 liu00ean tu1eeb (conjunction) trong tiu1ebfng Anh. Liu00ean tu1eeb trong tiu1ebfng Anh lu00e0 nhu1eefng tu1eeb vu1ef1ng cu00f3 chu1ee9c nu0103ng liu00ean ku1ebft hai tu1eeb, cu1ee5m tu1eeb hou1eb7c cu00e1c mu1ec7nh u0111u1ec1 lu1ea1i vu1edbi nhau. Ta cu00f3 3 lou1ea1i liu00ean tu1eeb nhu01b0 sau:nnLiu00ean tu1eeb ku1ebft hu1ee3p (coordinating conjunctions): u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 ku1ebft nu1ed1i hai (hou1eb7c hu01a1n) u0111u01a1n vu1ecb tu1eeb tu01b0u01a1ng u0111u01b0u01a1ng nhau: tu1eeb vu1ef1ng, cu1ee5m tu1eeb, mu1ec7nh u0111u1ec1,u2026Vu00ed du1ee5: but, and, or, yet, for, nor, so, u2026nLiu00ean tu1eeb tu01b0u01a1ng quan (correlative conjunctions): u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 ku1ebft nu1ed1i 2 u0111u01a1n vu1ecb tu1eeb vu1edbi nhau vu00e0 luu00f4n u0111i thu00e0nh cu1eb7p khu00f4ng thu1ec3 tu00e1ch ru1eddi. Vu00ed du1ee5: not only u2026 but also, both u2026 and, neither u2026 nor, either u2026 or, rather than,u2026nLiu00ean tu1eeb phu1ee5 thuu1ed9c (subordinating conjunctions): u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 bu1eaft u0111u1ea7u mu1ec7nh u0111u1ec1 phu1ee5 thuu1ed9c, ku1ebft nu1ed1i mu1ec7nh u0111u1ec1 nu00e0y vu00e0o mu1ec7nh u0111u1ec1 chu00ednh trong cu00e2u. Vu00ed du1ee5: after, because, since before, although, though, if, until, when, even if,u2026nnAs soon as u0111u01b0u1ee3c xem lu00e0 mu1ed9t liu00ean tu1eeb phu1ee5 thuu1ed9c, mang u00fd nghu0129a lu00e0 u201cngay khiu201d; u0111u01b0u1ee3c du00f9ng diu1ec5n tu1ea3 mu1ed9t su1ef1 viu1ec7c xu1ea3y ra ngay sau mu1ed9t su1ef1 viu1ec7c khu00e1c.nVu00ed du1ee5:nnI will give her your letter as soon as I meet her. (Tu00f4i su1ebd u0111u01b0a cu00f4 u1ea5y bu1ee9c thu01b0 cu1ee7a bu1ea1n ngay khi gu1eb7p u0111u01b0u1ee3c cu00f4 u1ea5y.)nAs soon as I opened the door, I realised there was someone in the room. (Ngay tu1eeb khi tu00f4i mu1edf cu1eeda, tu00f4i u0111u00e3 nhu1eadn ra cu00f3 ai u0111u00f3 trong phu00f2ng.)nn2. Cu00e1ch su1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac As soon as trong tiu1ebfng AnhnnCu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac As soon as u1edf thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i, quu00e1 khu1ee9 vu00e0 tu01b0u01a1ng lai. u0110u1ec3 thu1ec3 hiu1ec7n 2 hu00e0nh u0111u1ed9ng diu1ec5n ra liu00ean tiu1ebfp.n2.1. As soon as u1edf hiu1ec7n tu1ea1inCu1ea5u tru00fac As soon as u1edf thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i u0111u01a1n u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 vu1ec1 mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng lu1eb7p lu1ea1i nhiu1ec1u lu1ea7n, cu00f3 cu00f4ng thu1ee9c nhu01b0 sau:nnS1 + V (hiu1ec7n tu1ea1i u0111u01a1n) + as soon as + S2 + V (hiu1ec7n tu1ea1i u0111u01a1n)nnVu00ed du1ee5:nnMy sister opens the fridge as soon as she arrives home. (Chu1ecb gu00e1i tu00f4i vu1ec1 u0111u1ebfn nhu00e0 lu00e0 mu1edf tu1ee7 lu1ea1nh ra ngay.)nHe goes to school as soon as he finishes his breakfast every morning. (Anh u1ea5y u0111i hu1ecdc ngay sau khi u0103n su00e1ng xong mu1ed7i su00e1ng.)nJoestar forgives his girlfriend as soon as she says sorry even when she hits him. (Joestar tha thu1ee9 cho bu1ea1n gu00e1i cu1ee7a anh u1ea5y ngay khi cu00f4 ta nu00f3i xin lu1ed7i hay thu1eadm chu00ed khi cu00f4 ta u0111u00e1nh anh.)nn2.2. As soon as u1edf quu00e1 khu1ee9nCu1ea5u tru00fac As soon as u1edf thu00ec quu00e1 khu1ee9 cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c du00f9ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 2 hu00e0nh u0111u1ed9ng nu1ed1i tiu1ebfp nhau trong quu00e1 khu1ee9, cu00f3 cu00f4ng thu1ee9c nhu01b0 sau:nnS1 + V (quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n) + as soon as + S2 + V (quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n/quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh)nnVu00ed du1ee5:nnJohn came as soon as I had finished painting the bedroom wall. (John u0111u1ebfn ngay lu00fac tu00f4i vu1eeba su01a1n xong tu01b0u1eddng phu00f2ng ngu1ee7.)nMy dad knew I was telling a lie as soon as I spoke the first word. (Bu1ed1 tu00f4i biu1ebft lu00e0 tu00f4i nu00f3i du1ed1i ngay khi tu00f4i vu1eeba mu1edf miu1ec7ng.)nThomas turned on the TV as soon as he had completed his homework. (Vu1eeba lu00e0m xong bu00e0i tu1eadp vu1ec1 nhu00e0 Thomas liu1ec1n bu1eadt TV lu00ean.)nn2.3. As soon as u1edf tu01b0u01a1ng lainCu1ea5u tru00fac As soon as u1edf thu00ec tuong lai cu0169ng cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c dngf u0111u1ec3 nu00f3i vu1ec1 2 hu00e0nh u0111u1ed9ng nu1ed1i tiu1ebfp diu1ec5n ra u1edf tu01b0u01a1ng lai chu01b0a diu1ec5n ra u1edf thu1eddi u0111iu1ec3m nu00f3i, su1ebd cu00f3 cu00f4ng thu1ee9c nhu01b0 sau:nnS1 + V (tu01b0u01a1ng lai u0111u01a1n) + as soon as + S2 + V (hiu1ec7n tu1ea1i u0111u01a1n/hiu1ec7n tu1ea1i hou00e0n thu00e0nh)nnVu00ed du1ee5:nnIu2019ll go home as soon as the show has ended. (Tu00f4i su1ebd vu1ec1 nhu00e0 ngay khi buu1ed5i biu1ec3u diu1ec5n ku1ebft thu00fac.)nAs soon as you meet Jack, you will love him. (Ngay khi gu1eb7p Jack, bu1ea1n su1ebd yu00eau anh u1ea5y.)nIu2019ll go to the market as soon as it stops raining. (Tu00f4i su1ebd u0111i chu1ee3 ngay khi tru1eddi tu1ea1nh mu01b0a.)nn3. Cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p u0111u1eb7c biu1ec7t cu1ee7a As soon asnn3.1. Cu1ea5u tru00fac As soon as u0111u1ea7u cu00e2unu0110u01b0u1ee3c du00f9ng khi cu00f3 hai hu00e0nh u0111u1ed9ng u0111u01b0u1ee3c ku00e9o du00e0i tu1eeb hiu1ec7n tu1ea1i u0111u1ebfn hiu1ec7n tu1ea1i hou1eb7c tu01b0u01a1ng lai.nCu00f4ng thu1ee9c:nnAs soon as + S + have/has + V (quu00e1 khu1ee9 phu00e2n tu1eeb) u2026, S + will + V(inf) u2026nnVu00ed du1ee5:nnAs soon as I have finished the show, Iu2019ll call my father. (Ngay sau khi ku1ebft thu00fac buu1ed5i biu1ec3u diu1ec5n, tu00f4i su1ebd gu1ecdi u0111iu1ec7n cho bu1ed1 cu1ee7a tu00f4i ngay)nnu0110u01b0u1ee3c du00f9ng khi cu00f3 hai hu00e0nh u0111u1ed9ng chu01b0a xu1ea3y ra tu1ea1i thu1eddi u0111iu1ec3m nu00f3i.nCu00f4ng thu1ee9c:nnAs soon as + S + V (hiu1ec7n tu1ea1i) u2026, S + will + V(inf) u2026nnVu00ed du1ee5:nnAs soon as I meet her, Iu2019ll hold her tight. (Ngay khi tu00f4i gu1eb7p cu00f4 u1ea5y, tu00f4i su1ebd u00f4m cu00f4 u1ea5y thu1eadt chu1eb7t.)nn3.2. As soon as trong cu00e2u u0111u1ea3o ngu1eefnCu00f4ng thu1ee9c:nnAs soon as + S + V (quu00e1 khu1ee9)u2026, S + V (quu00e1 khu1ee9)u2026nNo sooner/Hardly + had + S + V (quu00e1 khu1ee9 phu00e2n tu1eeb) + than/when + S + V (quu00e1 khu1ee9)nnVu00ed du1ee5:nnAs soon as my daughter finished her homework, she went to bed. (Ngay sau khi con gu00e1i cu1ee7a tu00f4i hou00e0n thu00e0nh bu00e0i tu1eadp vu1ec1 nhu00e0, nu00f3 u0111u00e3 u0111i ngu1ee7.)nNo sooner/ Hardly had my daughter finished her homework than/ when she went to bed. (Khu00f4ng su1edbm hu01a1n/ Hu1ea7u nhu01b0 con gu00e1i tu00f4i hou00e0n thu00e0nh bu00e0i tu1eadp vu1ec1 nhu00e0 cu1ee7a nu00f3/ khi nu00f3 u0111i ngu1ee7.)nn3.3. As soon as possiblenCu1ea5u tru00fac nu00e0y ta thu01b0u1eddng gu1eb7p trong tiu1ebfng Anh (viu1ebft tu1eaft lu00e0 ASAP), cu00f3 nghu0129a lu00e0 cu00e0ng su1edbm cu00e0ng tu1ed1t, khi yu00eau cu1ea7u ai u0111u00f3 lu00e0m gu00ec mu1ed9t cu00e1ch tu1ebf nhu1ecb.nVu00ed du1ee5:nnCould you please return the dictionary to me as soon as possible? (Bu1ea1n lu00e0m u01a1n tru1ea3 tu00f4i cuu1ed1n tu1eeb u0111iu1ec3n su1edbm nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3 cu00f3 u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?)nn4. Bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng vu00e0 u0111u00e1p u00e1nnn4.1. Bu00e0i tu1eadp 1nChia u0111u1ed9ng tu1eeb trong ngou1eb7c:nnI called my mom as soon as I u2026 to Hanoi. (arrive)nYou may have a biscuit as soon as we u2026home. (get)nIu2019ll call you as soon as I u2026 home (get)nShe went away as soon as she u2026 a call from her dad. (receive)nMy brother will angry with me as soon as he u2026 my test score (see)nHe will buy a diamond ring for his girl friend as soon as he u2026 paid the salary (be)nHe u2026 on the air-conditioner as soon as he u2026 in the room. (turn/get)nAs soon as I knew the truth, you no longer u2026 my friend any more. (be)nAs soon as you u2026 him, remember to tell him I am waiting here. (meet)nMy teacher says she u2026 me the article as soon as she u2026 Internet connection. (send/have)nn4.2. Bu00e0i tu1eadp 2nViu1ebft lu1ea1i cu00e2u vu1edbi As soon asnnAs soon as I finish reading this book, I will return it to you. u2013> I willnJack was required to call his manager as soon as he arrives. u2013> Jack wasnMy mom was angry as soon as she saw my test score. u2013> SeeingnShe ran away as soon as she received a call from her boyfriend. u2013> AfternAs soon as Peter received the message, he hurried to the office to see what happened. u2013> Hardlynn4.3. Bu00e0i tu1eadp 3nNu1ed1i 2 cu00e2u cho su1eb5n su1eed du1ee5ng as soon as:nnHe finished his work. He went out immediately.nHe received the telegram. He started at once.nThe mother saw her son. She embraced him immediately.nThe bus arrived. At once the passengers rushed to board it.nI went to bed. I fell asleep within no time.nThe bell rang. Presently the students ran out of the class.nWe heard the news. At once we rushed to the hospital.nShe said it. At once she realized her mistake.nMy friend saw me. He stopped the car at once.nI saw a snake. At once I ran away.nn4.4. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i tu1eadp 1:nnarrivedngetngetnreceivednseesnisnturns/getsnwasnmeetnwill send/hasnnBu00e0i tu1eadp 2:nnI will return this book to you when I finish reading it.nJack was required to call his manager upon arrival.nSeeing my test score, my mom was angry.nAfter receiving a call from her boyfriend, she ran away.nHardlyu00a0had Peter received the message, he hurried to the office to see what happened.nnBu00e0i tu1eadp 3:nnAs soon as he finished his work, he went out.nAs soon as he received the telegram, he started.nAs soon as the mother saw her son, she embraced him.nAs soon as the bus arrived, the passengers rushed to board it.nAs soon as I went to bed, I fell asleep.nAs soon as the bell rang, the students ran out of the class.nAs soon as we heard the news, we rushed to the hospital.nAs soon as she said it, she realized her mistake.nAs soon as my friend saw me, he stopped the car.nAs soon as I saw a snake, I ran away.nnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 chi tiu1ebft vu1ec1 cu00e1ch du00f9ng cu1ee7a cu1ea5u tru00fac As soon as ku00e8m bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng. Hy vu1ecdng vu1edbi nhu1eefng chia su1ebb mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) mang tu1edbi su1ebd giu00fap bu1ea1n cu1ea3i thiu1ec7n tu1ed1t hu01a1n kiu1ebfn thu1ee9c tiu1ebfng Anh cu1ee7a mu00ecnh vu00e0 du1ec5 du00e0ng hu01a1n khi giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh thu1ef1c tu1ebf.”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”cuong123″},”datePublished”:”2021-09-16T10:40:10+07:00″,”dateModified”:”2021-09-16T10:40:10+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:2,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment