Trong tiếng Anh, cấu trúc Asked if là cấu trúc thường được sử dụng ở dạng gián tiếp. Không phải ai cũng biết chính xác cách sử dụng của cấu trúc này. Trong bài viết dưới đây, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ chia sẻ về cấu trúc Asked if và bài tập vận dụng giup bạn ôn tập.

Cấu trúc Asked if
Cấu trúc Asked if trong tiếng Anh

1. Cấu trúc Asked if trong tiếng Anh

Cấu trúc Asked if trong tiếng Anh sẽ xuất hiện ở dạng Yes/No question. Đây là dạng câu hỏi mà người nghe sẽ đưa ra lựa chọn Yes hoặc No cho câu trả lời.

Công thức dạng câu gián tiếp:

 • S + asked/asked + sb/wanted to know/wondered + if/whether + Clause

Ví dụ:

 • “Do you love horrorc movies?”, Anna asked. → Anna asked me if/whether I loved horror movies.  (Anna hỏi tôi liệu tôi có thích những bộ phim kinh dị không.)
 • “Have you finished your project yet?”, the manager asked.  → The manager asked me if/whether I had finished my project yet. (Quản lý hỏi tôi liệu đã hoàn thành dự án của mình chưa.)

Lưu ý: Khi ở câu trực tiếp có cụm từ “or not” thì khi ta chuyển sang câu gián tiếp bắt buộc phải sử dụng “whether” thay vì sử dụng “if”

Ví dụ:

 • “Can Lisa drive or not?”, she asked. → She asked me whether Lisa could drive or not. (Cô ta hỏi liệu Lisa có thể lái xe hay không.)
 • “Does she like this dress or not?”, he asked me.  → He asked me whether she liked that dress or not. (Anh ta tự hỏi liệu cô ấy có thích chiếc váy đó hay không.)

2. Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập về cấu trúc Asked if
Bài tập vận dụng

Chuyển những câu sau sang dạng gián tiếp sử dụng cấu trúc asked:

 1. “Is it going to be a rainy day today?” Linda asked me.
  => Linda asked me ……………………………………………………………………………
 2. “Is the KPM park far away?” the girl asked.
  => The girl asked ……………………………………………………………………………..
 3. “Can I borrow your calculator, Mina?” asked Joestar.
  => Joestar asked if ……………………………………………………………………………

Đáp án:

 1. Linda asked me whether/if it was going to be a rainy day that day.
 2. The girl asked whether/if the KPM park was far away.
 3. Joestar asked Mina whether/if he could borrow her calculator.

Trên đây là chia sẻ từ Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) về dạng cấu trúc Asked if trong tiếng Anh. Hy vọng với những chia sẻ trên hỗ trợ bạn ăn trọn điểm trong những bài kiểm tra và tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh nhé!

Đánh giá bài viết

[Total: 8 Average: 4.6]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac Asked If trong tiu1ebfng Anh”,”description”:”Trong tiu1ebfng Anh, cu1ea5u tru00fac Asked if lu00e0 cu1ea5u tru00fac thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u1edf du1ea1ng giu00e1n tiu1ebfp. Khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng biu1ebft chu00ednh xu00e1c cu00e1ch su1eed du1ee5ng cu1ee7a cu1ea5u tru00fac nu00e0y. Trong bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd chia su1ebb vu1ec1 cu1ea5u tru00fac Asked if vu00e0 bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng giup…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/09/cau-truc-asked-if.png”,”width”:1920,”height”:1080},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac Asked If trong tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”Trong tiu1ebfng Anh, cu1ea5u tru00fac Asked if lu00e0 cu1ea5u tru00fac thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u1edf du1ea1ng giu00e1n tiu1ebfp. Khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng biu1ebft chu00ednh xu00e1c cu00e1ch su1eed du1ee5ng cu1ee7a cu1ea5u tru00fac nu00e0y. Trong bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd chia su1ebb vu1ec1 cu1ea5u tru00fac Asked if vu00e0 bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng giup bu1ea1n u00f4n tu1eadp.nn1. Cu1ea5u tru00fac Asked if trong tiu1ebfng AnhnCu1ea5u tru00fac Asked if trong tiu1ebfng Anh su1ebd xuu1ea5t hiu1ec7n u1edf du1ea1ng Yes/No question. u0110u00e2y lu00e0 du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi mu00e0 ngu01b0u1eddi nghe su1ebd u0111u01b0a ra lu1ef1a chu1ecdn Yes hou1eb7c No cho cu00e2u tru1ea3 lu1eddi.nCu00f4ng thu1ee9c du1ea1ng cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp:nnS + asked/asked + sb/wanted to know/wondered + if/whether + ClausennVu00ed du1ee5:nnu201cDo you love horrorc movies?u201d, Anna asked. u2192 Anna asked me if/whether I loved horror movies.u00a0 (Anna hu1ecfi tu00f4i liu1ec7u tu00f4i cu00f3 thu00edch nhu1eefng bu1ed9 phim kinh du1ecb khu00f4ng.)nu201cHave you finished your project yet?u201d, the manager asked.u00a0 u2192 The manager asked me if/whether I had finished my project yet. (Quu1ea3n lu00fd hu1ecfi tu00f4i liu1ec7u u0111u00e3 hou00e0n thu00e0nh du1ef1 u00e1n cu1ee7a mu00ecnh chu01b0a.)nnLu01b0u u00fd: Khi u1edf cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp cu00f3 cu1ee5m tu1eeb u201cor notu201d thu00ec khi ta chuyu1ec3n sang cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp bu1eaft buu1ed9c phu1ea3i su1eed du1ee5ng u201cwhetheru201d thay vu00ec su1eed du1ee5ng u201cifu201dnVu00ed du1ee5:nnu201cCan Lisa drive or not?u201d, she asked. u2192 She asked me whether Lisa could drive or not. (Cu00f4 ta hu1ecfi liu1ec7u Lisa cu00f3 thu1ec3 lu00e1i xe hay khu00f4ng.)nu201cDoes she like this dress or not?u201d, he asked me.u00a0 u2192 He asked me whether she liked that dress or not. (Anh ta tu1ef1 hu1ecfi liu1ec7u cu00f4 u1ea5y cu00f3 thu00edch chiu1ebfc vu00e1y u0111u00f3 hay khu00f4ng.)nn2. Bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng vu00e0 u0111u00e1p u00e1nnnChuyu1ec3n nhu1eefng cu00e2u sau sang du1ea1ng giu00e1n tiu1ebfp su1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac asked:nnu201cIs it going to be a rainy day today?u201d Linda asked me.n=> Linda asked me u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026nu201cIs the KPM park far away?u201d the girl asked.n=> The girl asked u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026..nu201cCan I borrow your calculator, Mina?u201d asked Joestar.n=> Joestar asked if u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026nnu0110u00e1p u00e1n:nnLinda asked me whether/if it was going to be a rainy day that day.nThe girl asked whether/if the KPM park was far away.nJoestar asked Mina whether/if he could borrow her calculator.nnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 chia su1ebb tu1eeb Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) vu1ec1 du1ea1ng cu1ea5u tru00fac Asked if trong tiu1ebfng Anh. Hy vu1ecdng vu1edbi nhu1eefng chia su1ebb tru00ean hu1ed7 tru1ee3 bu1ea1n u0103n tru1ecdn u0111iu1ec3m trong nhu1eefng bu00e0i kiu1ec3m tra vu00e0 tu1ef1 tin hu01a1n khi giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh nhu00e9!”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”cuong123″},”datePublished”:”2021-09-15T23:32:06+07:00″,”dateModified”:”2021-09-15T23:32:19+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:4.6,”ratingCount”:8,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment