Ông bà ta có câu “nói có sách, mách có chứng” nhằm ám chỉ rằng trước khi đưa ra một kết luận gì thì cần phải có chứng cứ rõ ràng hay căn cứ về một điều gì đó. Cũng như cấu trúc Based On trong tiếng Anh cũng được sử dụng nhằm mục đích như vậy. Sau đây Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ giúp bạn tìm hiểu tất tần tật về cấu trúc Based On.

Cấu trúc Based On
Cấu trúc Based On trong tiếng Anh

1. Be Based On là gì?

Be based on trong tiếng Anh có thể hiểu theo nghĩa đơn giản là được dựa vào hay được căn cứ vào.

Ví dụ:

 • The film is based on a true story. (Bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật.)
 • She based his experience on judgement. (Cô ta dựa trên kinh nghiệm của mình để phán đoán.)
 • I base on your facial expressions and eyes to make inferences. (Tôi căn cứ vào nét mặt và ánh mắt của bạn để suy luận.)
 • All conclusions are based on research. (Tất cả những kết luận đều dựa vào nghiên cứu.)
 • This rating is based on each person’s positive attitude. (Đánh giá lần này dựa trên thái độ tích cực của mỗi người.)

2. Cách dùng cấu trúc Based On trong tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc Based On trong tiếng Anh
Cách dùng cấu trúc Based On

Cấu trúc Based on được sử dụng phổ biến ở cả câu chủ động và bị động. Thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn hay thì quá khứ hoàn thành. Cùng tìm hiểu chi tiết nào:

2.1. Based On trong câu chủ động

Cấu trúc Based On trong câu chủ động mang nghĩa “ai đó căn cứ vào điều gì”:

 • Sb + base on + sth

Ví dụ:

 • I find my way home based on my memory. (Tôi tìm đường về dựa vào trí nhớ của mình.)
 • Adam became rich based on his own abilities. (Adam trở nên khá giả dựa vào năng lực của bản thân.)
 • The police base on evidence to investigate. (Cảnh sát căn cứ vào chứng cứ để điều tra.)
 • They base on solidarity to win (Họ dựa vào sự đoàn kết để dành chiến thắng.)

2.2. Based On trong câu bị động

Cấu trúc Based On trong câu bị động mang ý nghĩa “cái gì được căn cứ/ dựa vào /bởi điều gì”.

 • Sth + be based on + sth

Ví dụ:

 • My idea is based on a picture of my brother. (Ý tưởng của tôi dựa trên bức tranh của em trai tôi.)
 • Rules are based on fairness. (Các quy luật dựa trên sự công bằng.)
 • Construction progress must be based on weather. (Tiến độ thi công phải dựa vào thời tiết.)
 • The results are based on objective judgment. (Kết quả dựa trên nhận định khách quan.)

3. Một số cụm từ khác về Based On

Một số cụm từ khác về Based On
Một số cụm từ về Based On

Có một cụm từ khá thú vị là “Based on the fact” that nghĩa là dựa trên thực tế:

Ví dụ:

 • Based on the fact that flood waters are rising, people need to evacuate to higher place. (Dựa trên thực tế là nước lũ đang dâng lên cao, người dân cần phải di tản lên nơi cao hơn.)
 • The confidence is based on the fact that I have prepared all the content of the presentation. (Sự tự tin dựa trên thực tế là tôi đã chuẩn bị đầy đủ nội dung trình bày thuyết trình.)
 • Based on the fact that she is smart so we give her many advanced exercises. (Dựa trên thực tế là cô ấy rất thông minh nên chúng tôi cho cô ấy nhiều bài tập khó.)

Một cụm từ nữa cũng khá quen thuộc là “On the basis of” có nghĩa là dựa trên cơ sở, căn cứ theo:

Ví dụ:

 • For the purposes of this agreement “Employee” also means a person acting for the company on the basis of a freelance agreement. (Vì mục đích của thỏa thuận này “Nhân viên” cũng có nghĩa là một người làm việc cho công ty trên cơ sở hợp đồng làm việc tự do.)
 • The E-form you sent us, we believe that you can succeed. (Dựa trên tài liệu bạn đã gửi cho chúng tôi, chúng tôi tin rằng bạn có thể thành công.)

4. Phân biệt cấu trúc Based On và Basing On

Phân biệt cấu trúc Based On và Basing On
Phân biệt Based On và Basing On

Khi một động từ được chia theo những thì khác nhau thì nó sẽ có nhiều dạng khách nhau. Chẳng hạn khi thì thêm “ed”, khi thì thêm”ing”. Tuy nhiên từ Base chỉ tồn tại hai dạng đó là Base và Based và không tồn tại dạng Basing on. Vì thế hãy cẩn thận và tránh nhầm lẫn khi sử dụng cấu trúc này.

Trên đây là chi tiết về cấu trúc Based on đầy đủ nhất được Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) chia sẻ. Cấu trúc này ngoài việc thường xuyên sử dụng trong giao tiếp thì ta còn hay thấy xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh. Hãy học thật kĩ lý thuyết và áp dụng thực hành để có thể sử dụng tốt cấu trúc này nhé!

Đánh giá bài viết

[Total: 0 Average: 0]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac Based On trong tiu1ebfng Anh”,”description”:”u00d4ng bu00e0 ta cu00f3 cu00e2u u201cnu00f3i cu00f3 su00e1ch, mu00e1ch cu00f3 chu1ee9ngu201d nhu1eb1m u00e1m chu1ec9 ru1eb1ng tru01b0u1edbc khi u0111u01b0a ra mu1ed9t ku1ebft luu1eadn gu00ec thu00ec cu1ea7n phu1ea3i cu00f3 chu1ee9ng cu1ee9 ru00f5 ru00e0ng hay cu0103n cu1ee9 vu1ec1 mu1ed9t u0111iu1ec1u gu00ec u0111u00f3. Cu0169ng nhu01b0 cu1ea5u tru00fac Based On trong tiu1ebfng Anh cu0169ng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng nhu1eb1m mu1ee5c u0111u00edch…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/09/cau-truc-based-on.png”,”width”:1920,”height”:1080},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac Based On trong tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”u00d4ng bu00e0 ta cu00f3 cu00e2u u201cnu00f3i cu00f3 su00e1ch, mu00e1ch cu00f3 chu1ee9ngu201d nhu1eb1m u00e1m chu1ec9 ru1eb1ng tru01b0u1edbc khi u0111u01b0a ra mu1ed9t ku1ebft luu1eadn gu00ec thu00ec cu1ea7n phu1ea3i cu00f3 chu1ee9ng cu1ee9 ru00f5 ru00e0ng hay cu0103n cu1ee9 vu1ec1 mu1ed9t u0111iu1ec1u gu00ec u0111u00f3. Cu0169ng nhu01b0 cu1ea5u tru00fac Based On trong tiu1ebfng Anh cu0169ng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng nhu1eb1m mu1ee5c u0111u00edch nhu01b0 vu1eady. Sau u0111u00e2y Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd giu00fap bu1ea1n tu00ecm hiu1ec3u tu1ea5t tu1ea7n tu1eadt vu1ec1 cu1ea5u tru00fac Based On.nn1. Be Based On lu00e0 gu00ec?nBe based on trong tiu1ebfng Anh cu00f3 thu1ec3 hiu1ec3u theo nghu0129a u0111u01a1n giu1ea3n lu00e0 u0111u01b0u1ee3c du1ef1a vu00e0o hay u0111u01b0u1ee3c cu0103n cu1ee9 vu00e0o.nVu00ed du1ee5:nnThe film is based on a true story. (Bu1ed9 phim u0111u01b0u1ee3c du1ef1a tru00ean mu1ed9t cu00e2u chuyu1ec7n cu00f3 thu1eadt.)nShe based his experience on judgement. (Cu00f4 ta du1ef1a tru00ean kinh nghiu1ec7m cu1ee7a mu00ecnh u0111u1ec3 phu00e1n u0111ou00e1n.)nI base on your facial expressions and eyes to make inferences. (Tu00f4i cu0103n cu1ee9 vu00e0o nu00e9t mu1eb7t vu00e0 u00e1nh mu1eaft cu1ee7a bu1ea1n u0111u1ec3 suy luu1eadn.)nAll conclusions are based on research. (Tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng ku1ebft luu1eadn u0111u1ec1u du1ef1a vu00e0o nghiu00ean cu1ee9u.)nThis rating is based on each personu2019s positive attitude. (u0110u00e1nh giu00e1 lu1ea7n nu00e0y du1ef1a tru00ean thu00e1i u0111u1ed9 tu00edch cu1ef1c cu1ee7a mu1ed7i ngu01b0u1eddi.)nn2. Cu00e1ch du00f9ng cu1ea5u tru00fac Based On trong tiu1ebfng AnhnnCu1ea5u tru00fac Based on u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng phu1ed5 biu1ebfn u1edf cu1ea3 cu00e2u chu1ee7 u0111u1ed9ng vu00e0 bu1ecb u0111u1ed9ng. Thu01b0u1eddng xuu1ea5t hiu1ec7n trong thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n hay thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh. Cu00f9ng tu00ecm hiu1ec3u chi tiu1ebft nu00e0o:n2.1. Based On trong cu00e2u chu1ee7 u0111u1ed9ngnCu1ea5u tru00fac Based On trong cu00e2u chu1ee7 u0111u1ed9ng mang nghu0129a “ai u0111u00f3 cu0103n cu1ee9 vu00e0o u0111iu1ec1u gu00ec”:nnSb + base on + sthnnVu00ed du1ee5:nnI find my way home based on my memory. (Tu00f4i tu00ecm u0111u01b0u1eddng vu1ec1 du1ef1a vu00e0o tru00ed nhu1edb cu1ee7a mu00ecnh.)nAdam became rich based on his own abilities. (Adam tru1edf nu00ean khu00e1 giu1ea3 du1ef1a vu00e0o nu0103ng lu1ef1c cu1ee7a bu1ea3n thu00e2n.)nThe police base on evidence to investigate. (Cu1ea3nh su00e1t cu0103n cu1ee9 vu00e0o chu1ee9ng cu1ee9 u0111u1ec3 u0111iu1ec1u tra.)nThey base on solidarity to win (Hu1ecd du1ef1a vu00e0o su1ef1 u0111ou00e0n ku1ebft u0111u1ec3 du00e0nh chiu1ebfn thu1eafng.)nn2.2. Based On trong cu00e2u bu1ecb u0111u1ed9ngnCu1ea5u tru00fac Based On trong cu00e2u bu1ecb u0111u1ed9ng mang u00fd nghu0129a “cu00e1i gu00ec u0111u01b0u1ee3c cu0103n cu1ee9/ du1ef1a vu00e0o /bu1edfi u0111iu1ec1u gu00ec”.nnSth + be based on + sthnnVu00ed du1ee5:nnMy idea is based on a picture of my brother. (u00dd tu01b0u1edfng cu1ee7a tu00f4i du1ef1a tru00ean bu1ee9c tranh cu1ee7a em trai tu00f4i.)nRules are based on fairness. (Cu00e1c quy luu1eadt du1ef1a tru00ean su1ef1 cu00f4ng bu1eb1ng.)nConstruction progress must be based on weather. (Tiu1ebfn u0111u1ed9 thi cu00f4ng phu1ea3i du1ef1a vu00e0o thu1eddi tiu1ebft.)nThe results are based on objective judgment. (Ku1ebft quu1ea3 du1ef1a tru00ean nhu1eadn u0111u1ecbnh khu00e1ch quan.)nn3. Mu1ed9t su1ed1 cu1ee5m tu1eeb khu00e1c vu1ec1 Based OnnnCu00f3 mu1ed9t cu1ee5m tu1eeb khu00e1 thu00fa vu1ecb lu00e0 “Based on the fact” that nghu0129a lu00e0 du1ef1a tru00ean thu1ef1c tu1ebf:nVu00ed du1ee5:nnBased on the fact that flood waters are rising, people need to evacuate to higher place. (Du1ef1a tru00ean thu1ef1c tu1ebf lu00e0 nu01b0u1edbc lu0169 u0111ang du00e2ng lu00ean cao, ngu01b0u1eddi du00e2n cu1ea7n phu1ea3i di tu1ea3n lu00ean nu01a1i cao hu01a1n.)nThe confidence is based on the fact that I have prepared all the content of the presentation. (Su1ef1 tu1ef1 tin du1ef1a tru00ean thu1ef1c tu1ebf lu00e0 tu00f4i u0111u00e3 chuu1ea9n bu1ecb u0111u1ea7y u0111u1ee7 nu1ed9i dung tru00ecnh bu00e0y thuyu1ebft tru00ecnh.)nBased on the fact that she is smart so we give her many advanced exercises. (Du1ef1a tru00ean thu1ef1c tu1ebf lu00e0 cu00f4 u1ea5y ru1ea5t thu00f4ng minh nu00ean chu00fang tu00f4i cho cu00f4 u1ea5y nhiu1ec1u bu00e0i tu1eadp khu00f3.)nnMu1ed9t cu1ee5m tu1eeb nu1eefa cu0169ng khu00e1 quen thuu1ed9c lu00e0 “On the basis of” cu00f3 nghu0129a lu00e0 du1ef1a tru00ean cu01a1 su1edf, cu0103n cu1ee9 theo:nVu00ed du1ee5:nnFor the purposes of this agreement u201cEmployeeu201d also means a person acting for the company on the basis of a freelance agreement. (Vu00ec mu1ee5c u0111u00edch cu1ee7a thu1ecfa thuu1eadn nu00e0y u201cNhu00e2n viu00eanu201d cu0169ng cu00f3 nghu0129a lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi lu00e0m viu1ec7c cho cu00f4ng ty tru00ean cu01a1 su1edf hu1ee3p u0111u1ed3ng lu00e0m viu1ec7c tu1ef1 do.)nThe E-form you sent us, we believe that you can succeed. (Du1ef1a tru00ean tu00e0i liu1ec7u bu1ea1n u0111u00e3 gu1eedi cho chu00fang tu00f4i, chu00fang tu00f4i tin ru1eb1ng bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 thu00e0nh cu00f4ng.)nn4. Phu00e2n biu1ec7t cu1ea5u tru00fac Based On vu00e0 Basing OnnnKhi mu1ed9t u0111u1ed9ng tu1eeb u0111u01b0u1ee3c chia theo nhu1eefng thu00ec khu00e1c nhau thu00ec nu00f3 su1ebd cu00f3 nhiu1ec1u du1ea1ng khu00e1ch nhau. Chu1eb3ng hu1ea1n khi thu00ec thu00eam u201cedu201d, khi thu00ec thu00eamu201dingu201d. Tuy nhiu00ean tu1eeb Base chu1ec9 tu1ed3n tu1ea1i hai du1ea1ng u0111u00f3 lu00e0 Base vu00e0 Based vu00e0 khu00f4ng tu1ed3n tu1ea1i du1ea1ng Basing on. Vu00ec thu1ebf hu00e3y cu1ea9n thu1eadn vu00e0 tru00e1nh nhu1ea7m lu1eabn khi su1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac nu00e0y.nTru00ean u0111u00e2y lu00e0 chi tiu1ebft vu1ec1 cu1ea5u tru00fac Based on u0111u1ea7y u0111u1ee7 nhu1ea5t u0111u01b0u1ee3c Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) chia su1ebb. Cu1ea5u tru00fac nu00e0y ngou00e0i viu1ec7c thu01b0u1eddng xuyu00ean su1eed du1ee5ng trong giao tiu1ebfp thu00ec ta cu00f2n hay thu1ea5y xuu1ea5t hiu1ec7n trong cu00e1c bu00e0i thi tiu1ebfng Anh. Hu00e3y hu1ecdc thu1eadt ku0129 lu00fd thuyu1ebft vu00e0 u00e1p du1ee5ng thu1ef1c hu00e0nh u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng tu1ed1t cu1ea5u tru00fac nu00e0y nhu00e9!”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”cuong123″},”datePublished”:”2021-09-17T20:32:34+07:00″,”dateModified”:”2021-09-17T20:32:34+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}}}

Related posts

Leave a Comment