Mặc dù khá phổ biến đối với học sinh, sinh viên tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ về cấu trúc Depend on trong tiếng Anh. Để có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc này cũng như hiểu được sự khác nhau giữa Depend on, Depend Upon và Depending on thì hãy theo chân Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) đi tìm hiểu qua bài viết sau.

Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh
Cấu trúc Depend on

1. Depend on là gì?

Depend on alf một cùm từ được tạo thành từ động từ Depend và giới từ On. Cụm từ này mang nghĩa là dựa vào, tùy thuộc vào ai hay điều gì.

Ví dụ:

 • It all depends on your decision. (Tất cả tùy thuộc vào quyết định của bạn đó.)
 • You can always depend on Max. (Bạn luôn có thể tin tưởng vào Max.)
 • Whether or not we go to Da Lat for our holiday depends on the cost. (Chúng ta có đi Đà Lạt vào dịp nghỉ hay không phụ thuộc vào chi phí.)

2. Cách dùng cấu trúc Depend on trong tiếng Anh

Cấu trúc Depend on mang ý nghĩa là dựa vào, tùy thuộc vào ai/điều gì.

 • Depend on + somebody/something
  (depend on + Danh từ/Đại từ tân ngữ)

Ví dụ:

 • You can depend on Stark, he’s the most reliable person that I know. (Bạn có thể dựa vào Stark, anh ấy là người đáng tin nhất mà tôi biết.)
 • Some poor countries depend heavily on foreign aid. (Một vài quốc gia nghèo phụ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.)
 • Do you go out tonight? – Well, it depends on the weather.  (Bạn có ra ngoài tối nay không? – Còn phụ thuộc vào thời tiết nữa.)

Dùng khi muốn bảo tin tưởng ai làm gì thì ta có cấu trúc này.

 • Depend on somebody + to V

Ví dụ:

 • I can’t employ Tony if I can’t depend on him to act responsibly. (Tôi không thể thuê Tony nếu như tôi không tin tưởng anh ấy sẽ làm việc có trách nhiệm.)

Bên cạnh đó, cấu trúc Depend on còn có thể đi với từ để hỏi. Ở trường hợp này ta có thể bỏ giới từ On.

 • Depend (on) + what/where/when/how/whether…

Ví dụ:

 • The time we arrive will depend on how long it takes to get through the traffic jam. (Thời điểm chúng ta đến nơi sẽ phụ thuộc vào chúng ta thoát khỏi sự tắc đường trong bao lâu.)
 • My study path depends on whether I study abroad or not. (Con đường học hành của tôi phụ thuộc vào việc tôi có đi du học hay không.)
 • Can you lift this box for me? – It depends how heavy it is. (Bạn có thể nâng cái hộp này cho tôi không? – Còn tùy thuộc xem nó nặng như thế nào.)

3. Phân biệt Depend on, Depend upon và Depending on

Phân biệt cấu trúc Depend on
Phân biệt Depend on, Depend upon và Depending on

Bạn có thể bắt gặp một số cấu trúc khác ngoài Depend on như Depend upon và Depending on. Vậy làm thể nào để phân biệt những cấu trúc này. Cùng tìm hiểu nào!

Đầu tiên với cấu trúc Depend on và Depend upon sẽ hoàn toàn giống nhau. Depend On/Upon là động từ chính trong câu, theo sau chủ ngữ.

Ví dụ:

 • The new strategy would depend on/upon the actual situation. (Chiến lược mới sẽ phụ thuộc vào tình hình hiện tại.)
 • The result of the exam depends crucially on/upon your luck. (Kết quả của bài kiểm tra phụ thuộc phần lớn vào sự may mắn của bạn.)

Mặc dù Depending on mang ý nghĩa giống với Depend on/upon tuy nhiên ở dạng V-ing và không thể đóng vai động từ chính trong câu. Cấu trúc Depending on không theo sau chủ ngữ mà sẽ là một cụm từ tách biệt, mở ra một mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

 • I will love a woman, depending on her inner beauty. (Tôi sẽ yêu một người phụ nữ, phụ thuộc vào vẻ đẹp bên trong của cô ấy.)
 • Depending upon how tall is your child, she or he might not be able to play this game. (Tuỳ thuộc vào chiều cao của em bé, em bé có thể sẽ không chơi được trò này.)

4. Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập về cấu trúc depend on
Bài tập vận dụng

4.1. Bài tập 1

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

1. I might go to the party tomorrow – it ______ time I get home from work.

 1. depends what
 2. depends how
 3. depends when

2. Do you eat out at lunchtime? – Well, it ______ my work.

 1. depend on
 2. depends on
 3. depending on

3. ______ the final result, we will give a scholarship to the best student.

 1. Depending on
 2. Depends on
 3. Depend on

4. I ______ him to do it well.

 1. depending on
 2. depends on
 3. depend on

5. I’m ______ you. You should keep your promise.

 1. depending on
 2. depends on
 3. depend on

4.2. Bài tập 2

Điền từ/ cụm từ chính xác vào chỗ trống:

 1. Young children need to ______ completely ______ their parents.
 2. She wants to do things alone. She refused to ______ on anyone.
 3. My uncle ______ fishing for his income.
 4. Lisa can be nice or not, _______ the mood and the situation.
 5. They received a lot of love from people in the village, _______ how much they had given.

4.3. Đáp án

Bài tập 1:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A

Bài tập 2:

 1. depend…. on
 2. depend
 3. depends on
 4. depending on
 5. depending on

Trên đây là toàn bộ chi tiết về cấu trúc Depend on trong tiếng Anh. Hy vọng với chia sẻ tới từ Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) đã phần nào giúp bạn củng cố chắc hơn về kiến thức ngữ pháp này. Hãy ôn tập thật kỹ và áp dụng vào thức tế nhé!

Đánh giá bài viết

[Total: 1 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac Depend on trong tiu1ebfng Anh”,”description”:”Mu1eb7c du00f9 khu00e1 phu1ed5 biu1ebfn u0111u1ed1i vu1edbi hu1ecdc sinh, sinh viu00ean tuy nhiu00ean khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng nu1eafm ru00f5 vu1ec1 cu1ea5u tru00fac Depend on trong tiu1ebfng Anh. u0110u1ec3 cu00f3 thu1ec3 giu00fap bu1ea1n hiu1ec3u ru00f5 hu01a1n vu1ec1 cu1ea5u tru00fac nu00e0y cu0169ng nhu01b0 hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c su1ef1 khu00e1c nhau giu1eefa Depend on, Depend Upon vu00e0 Depending on thu00ec…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/10/cau-truc-depend-on.png”,”width”:1920,”height”:1080},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu1ea5u tru00fac Depend on trong tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”Mu1eb7c du00f9 khu00e1 phu1ed5 biu1ebfn u0111u1ed1i vu1edbi hu1ecdc sinh, sinh viu00ean tuy nhiu00ean khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng nu1eafm ru00f5 vu1ec1 cu1ea5u tru00fac Depend on trong tiu1ebfng Anh. u0110u1ec3 cu00f3 thu1ec3 giu00fap bu1ea1n hiu1ec3u ru00f5 hu01a1n vu1ec1 cu1ea5u tru00fac nu00e0y cu0169ng nhu01b0 hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c su1ef1 khu00e1c nhau giu1eefa Depend on, Depend Upon vu00e0 Depending on thu00ec hu00e3y theo chu00e2n Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)u00a0u0111i tu00ecm hiu1ec3u qua bu00e0i viu1ebft sau.nn1. Depend on lu00e0 gu00ec?nDepend on alf mu1ed9t cu00f9m tu1eeb u0111u01b0u1ee3c tu1ea1o thu00e0nh tu1eeb u0111u1ed9ng tu1eeb Depend vu00e0 giu1edbi tu1eeb On. Cu1ee5m tu1eeb nu00e0y mang nghu0129a lu00e0 du1ef1a vu00e0o, tu00f9y thuu1ed9c vu00e0o ai hay u0111iu1ec1u gu00ec.nVu00ed du1ee5:nnIt all depends on your decision. (Tu1ea5t cu1ea3 tu00f9y thuu1ed9c vu00e0o quyu1ebft u0111u1ecbnh cu1ee7a bu1ea1n u0111u00f3.)nYou can always depend on Max. (Bu1ea1n luu00f4n cu00f3 thu1ec3 tin tu01b0u1edfng vu00e0o Max.)nWhether or not we go to Da Lat for our holiday depends on the cost. (Chu00fang ta cu00f3 u0111i u0110u00e0 Lu1ea1t vu00e0o du1ecbp nghu1ec9 hay khu00f4ng phu1ee5 thuu1ed9c vu00e0o chi phu00ed.)nn2. Cu00e1ch du00f9ng cu1ea5u tru00fac Depend on trong tiu1ebfng AnhnCu1ea5u tru00fac Depend on mang u00fd nghu0129a lu00e0 du1ef1a vu00e0o, tu00f9y thuu1ed9c vu00e0o ai/u0111iu1ec1u gu00ec.nnDepend on + somebody/somethingn(depend on + Danh tu1eeb/u0110u1ea1i tu1eeb tu00e2n ngu1eef)nnVu00ed du1ee5:nnYou can depend on Stark, heu2019s the most reliable person that I know. (Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 du1ef1a vu00e0o Stark, anh u1ea5y lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u00e1ng tin nhu1ea5t mu00e0 tu00f4i biu1ebft.)nSome poor countries depend heavily on foreign aid. (Mu1ed9t vu00e0i quu1ed1c gia nghu00e8o phu1ee5 thuu1ed9c nu1eb7ng nu1ec1 vu00e0o viu1ec7n tru1ee3 tu1eeb bu00ean ngou00e0i.)nDo you go out tonight? u2013 Well, it depends on the weather.u00a0 (Bu1ea1n cu00f3 ra ngou00e0i tu1ed1i nay khu00f4ng? u2013 Cu00f2n phu1ee5 thuu1ed9c vu00e0o thu1eddi tiu1ebft nu1eefa.)nnDu00f9ng khi muu1ed1n bu1ea3o tin tu01b0u1edfng ai lu00e0m gu00ec thu00ec ta cu00f3 cu1ea5u tru00fac nu00e0y.nnDepend on somebody + to VnnVu00ed du1ee5:nnI canu2019t employ Tony if I canu2019t depend on him to act responsibly. (Tu00f4i khu00f4ng thu1ec3 thuu00ea Tony nu1ebfu nhu01b0 tu00f4i khu00f4ng tin tu01b0u1edfng anh u1ea5y su1ebd lu00e0m viu1ec7c cu00f3 tru00e1ch nhiu1ec7m.)nnBu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, cu1ea5u tru00fac Depend on cu00f2n cu00f3 thu1ec3 u0111i vu1edbi tu1eeb u0111u1ec3 hu1ecfi. u1ede tru01b0u1eddng hu1ee3p nu00e0y ta cu00f3 thu1ec3 bu1ecf giu1edbi tu1eeb On.nnDepend (on) + what/where/when/how/whetheru2026nnVu00ed du1ee5:nnThe time we arrive will depend on how long it takes to get through the traffic jam. (Thu1eddi u0111iu1ec3m chu00fang ta u0111u1ebfn nu01a1i su1ebd phu1ee5 thuu1ed9c vu00e0o chu00fang ta thou00e1t khu1ecfi su1ef1 tu1eafc u0111u01b0u1eddng trong bao lu00e2u.)nMy study path depends on whether I study abroad or not. (Con u0111u01b0u1eddng hu1ecdc hu00e0nh cu1ee7a tu00f4i phu1ee5 thuu1ed9c vu00e0o viu1ec7c tu00f4i cu00f3 u0111i du hu1ecdc hay khu00f4ng.)nCan you lift this box for me? u2013 It depends how heavy it is. (Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 nu00e2ng cu00e1i hu1ed9p nu00e0y cho tu00f4i khu00f4ng? u2013 Cu00f2n tu00f9y thuu1ed9c xem nu00f3 nu1eb7ng nhu01b0 thu1ebf nu00e0o.)nn3. Phu00e2n biu1ec7t Depend on, Depend upon vu00e0 Depending onnnBu1ea1n cu00f3 thu1ec3 bu1eaft gu1eb7p mu1ed9t su1ed1 cu1ea5u tru00fac khu00e1c ngou00e0i Depend on nhu01b0 Depend upon vu00e0 Depending on. Vu1eady lu00e0m thu1ec3 nu00e0o u0111u1ec3 phu00e2n biu1ec7t nhu1eefng cu1ea5u tru00fac nu00e0y. Cu00f9ng tu00ecm hiu1ec3u nu00e0o!nu0110u1ea7u tiu00ean vu1edbi cu1ea5u tru00fac Depend on vu00e0 Depend upon su1ebd hou00e0n tou00e0n giu1ed1ng nhau. Depend On/Upon lu00e0 u0111u1ed9ng tu1eeb chu00ednh trong cu00e2u, theo sau chu1ee7 ngu1eef.nVu00ed du1ee5:nnThe new strategy would depend on/upon the actual situation. (Chiu1ebfn lu01b0u1ee3c mu1edbi su1ebd phu1ee5 thuu1ed9c vu00e0o tu00ecnh hu00ecnh hiu1ec7n tu1ea1i.)nThe result of the exam depends crucially on/upon your luck. (Ku1ebft quu1ea3 cu1ee7a bu00e0i kiu1ec3m tra phu1ee5 thuu1ed9c phu1ea7n lu1edbn vu00e0o su1ef1 may mu1eafn cu1ee7a bu1ea1n.)nnMu1eb7c du00f9 Depending on mang u00fd nghu0129a giu1ed1ng vu1edbi Depend on/upon tuy nhiu00ean u1edf du1ea1ng V-ing vu00e0 khu00f4ng thu1ec3 u0111u00f3ng vai u0111u1ed9ng tu1eeb chu00ednh trong cu00e2u. Cu1ea5u tru00fac Depending on khu00f4ng theo sau chu1ee7 ngu1eef mu00e0 su1ebd lu00e0 mu1ed9t cu1ee5m tu1eeb tu00e1ch biu1ec7t, mu1edf ra mu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ed9c lu1eadp.nVu00ed du1ee5:nnI will love a woman, depending on her inner beauty. (Tu00f4i su1ebd yu00eau mu1ed9t ngu01b0u1eddi phu1ee5 nu1eef, phu1ee5 thuu1ed9c vu00e0o vu1ebb u0111u1eb9p bu00ean trong cu1ee7a cu00f4 u1ea5y.)nDepending upon how tall is your child, she or he might not be able to play this game. (Tuu1ef3 thuu1ed9c vu00e0o chiu1ec1u cao cu1ee7a em bu00e9, em bu00e9 cu00f3 thu1ec3 su1ebd khu00f4ng chu01a1i u0111u01b0u1ee3c tru00f2 nu00e0y.)nn4. Bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng vu00e0 u0111u00e1p u00e1nnn4.1. Bu00e0i tu1eadp 1nChu1ecdn u0111u00e1p u00e1n u0111u00fang u0111iu1ec1n vu00e0o chu1ed7 tru1ed1ng:n1. I might go to the party tomorrow u2013 it ______ time I get home from work.nndepends whatndepends howndepends whennn2. Do you eat out at lunchtime? u2013 Well, it ______ my work.nndepend onndepends onndepending onnn3. ______ the final result, we will give a scholarship to the best student.nnDepending onnDepends onnDepend onnn4. I ______ him to do it well.nndepending onndepends onndepend onnn5. Iu2019m ______ you. You should keep your promise.nndepending onndepends onndepend onnn4.2. Bu00e0i tu1eadp 2nu0110iu1ec1n tu1eeb/ cu1ee5m tu1eeb chu00ednh xu00e1c vu00e0o chu1ed7 tru1ed1ng:nnYoung children need to ______ completely ______ their parents.nShe wants to do things alone. She refused to ______ on anyone.nMy uncle ______ fishing for his income.nLisa can be nice or not, _______ the mood and the situation.nThey received a lot of love from people in the village, _______ how much they had given.nn4.3. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i tu1eadp 1:nnAnBnAnCnAnnBu00e0i tu1eadp 2:nndependu2026. onndependndepends onndepending onndepending onnnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tou00e0n bu1ed9 chi tiu1ebft vu1ec1 cu1ea5u tru00fac Depend on trong tiu1ebfng Anh. Hy vu1ecdng vu1edbi chia su1ebb tu1edbi tu1eeb Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111u00e3 phu1ea7n nu00e0o giu00fap bu1ea1n cu1ee7ng cu1ed1 chu1eafc hu01a1n vu1ec1 kiu1ebfn thu1ee9c ngu1eef phu00e1p nu00e0y. Hu00e3y u00f4n tu1eadp thu1eadt ku1ef9 vu00e0 u00e1p du1ee5ng vu00e0o thu1ee9c tu1ebf nhu00e9!”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”cuong123″},”datePublished”:”2021-10-08T19:22:17+07:00″,”dateModified”:”2021-10-08T15:25:32+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:1,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment