Câu wish (Câu điều ước) trong tiếng Anh là loại câu khá phổ biến trong văn nói và văn viết. Tuy nhiên khi kết hợp với những động từ khác nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Cùng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tham khảo trong bài viết sau.

Câu wish
Câu WISH trong tiếng Anh | Khái niệm, cấu trúc, cách dùng

1. Khái niệm câu WISH (Câu điều ước) trong tiếng Anh

Từ WISH trong tiếng Anh khi đứng 1 mình có nghĩa là ƯỚC, hoặc CHÚC.  Cấu trúc WISH hay cấu trúc Điều Ước trong tiếng Anh dùng để diễn tả mong muốn, điều ước của ai đó. Chúng có thể xảy ra ở cả 3 thì trong tiếng Anh và cấu trúc khác nhau ở 3 loại thì hiện tại, quá khứ và tương lai này.

2. Cấu trúc câu WISH ở quá khứ

2.1. Công thức

 • Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + had + V3.
 • Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + had not + V3.
 • Cấu trúc If only: If only + (that) + S + had (not) + V3.

Dùng để thể hiện mong ước, thường là nuối tiếc về một việc không có thật ở quá khứ hoặc giả định điều gì đó trái ngược với quá khứ. Cách dùng này giống với cấu trúc câu điều kiện loại III.

2.2. Cách dùng

Dùng để thể hiện mong ước, thường là nuối tiếc về một việc không có thật ở quá khứ hoặc giả định điều gì đó trái ngược với quá khứ. Cách dùng này giống với cấu trúc câu điều kiện loại III.

2.3. Ví dụ

 • I wish that you had been here yesterday.
 • I wish he hadn’t been punished by his father.
 • If only I hadn’t lost my passport.
câu điều ước
Cấu trúc và cách dùng câu wish

3. Cấu trúc câu WISH ở hiện tại

3.1. Công thức

 • Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed.
 • Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed.
 • Cấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed.

3.2. Cách dùng

Được sử dụng để thể hiện mong ước một điều gì đó không có thật ở hiện tại hoặc giả định một điều trái ngược so với thực tế. Cách dùng này giống với cấu trúc câu điều kiện loại II.

3.3. Ví dụ

 • I wish I had a personal computer.
 • I wish Linh was your sister.
 • If only my dad didn’t smoke.
 • I wish that we didn’t need to work today.

4. Cấu trúc câu WISH ở tương lai

4.1 Công thức

 • Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + would/could + V.
 • Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + would/could + not + V.
 • Cấu trúc If only: If only + S + would/could + (not) + V.

4.2. Cách dùng

Được sử dụng để thể hiện mong ước một việc nào đó xảy ra hoặc một điều gì đó tốt đẹp trong tương lai.

4.3. Ví dụ

 • I wish I could sing this song.
 • If only tomorrow would be fine.
 • I wish that John wouldn’t be busy tomorrow.

5. Một số cách dùng khác của câu WISH

5.1. Wish + to V

Ở những trường hợp trang trọng, chúng ta có thể dùng wish với động từ nguyên thể để diễn tả mong muốn của bản thân thay cho would like. Cấu trúc này không có ở thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ: I wish to see your manger = I want to see your manager. (Tôi muốn gặp quản lý của bạn)

5.2. Wish + O + something

Được sử dụng rất nhiều trong các lời chúc, mong muốn ai có được điều gì đó.

Ví dụ: We wish you a happy new year. (Chúng tôi cầu chúc bạn một năm mới vui vẻ).

I wish you a nice day. (Chúc bạn ngày mới tốt lành).

5.3. Wish + O + to V

Chúng ta dùng wish với động từ nguyên thể để thể hiện mong ước ai đó làm điều gì.

Ví dụ: My mother wishes me to finish my homework. (Mẹ tôi muốn tôi hoàn thành xong bài tập về nhà).

I do not wish you to publish this article. (Tôi không muốn bạn công bố bài báo đó.)

5.4. Sử dụng Wish + cụm danh từ phía sau để đưa ra lời chúc, lời ước

Ví dụ:

I wish you a happy new year.

She wishes him a good health.

5.5. Wish to do sth: muốn làm gì

Ví dụ: I wish to travel over the world with my family. ⟹ Tôi muốn đi khắp thể giới này cũng gia đình của mình.

5.6. Sử dụng Wish to thay cho Want to để thể hiện ý trang trọng, lịch sự hơn

Ví dụ: I wish to see your manger = I want to see your manager. (Tôi muốn gặp quản lý của bạn)

5.7. Wish sb to do sth: muốn người nào đó làm gì

Ví dụ: I wish my sister to come back home tomorrow. ⟹ Tôi muốn chị tôi về nhà vào ngày mai.

6. Bài tập về câu WISH trong tiếng Anh

câu điều ước
Bài tập về câu WISH trong tiếng Anh

6.1. Bài tập 1

 1. I wish we (live) near the beach.
 2. Do you ever wish you(can travel) more?
 3. I wish we(can go) to Disney World.
 4. I wish we(not have) a test today.
 5. I wish I(be) better at Maths.
 6. Sometimes I wish I(can fly).
 7. I wish these exercises(not be) so difficult.
 8. I wish we(not have to) wear a school uniform.

6.2. Bài tập 2

 1. I wish I (have/ has/ had) a lot of interesting book.
 2.  I wish I (am/ was/ were) a movie star.
 3. I wish they (won/ had won/ would win) the match last Sunday.
 4. She wishes she (will/ would/ can) come here to visit us.
 5. I wish I (would meet/ met/ meet) her tomorrow.
 6. I wish tomorrow (were/ will be/ would be) Sunday.
 7. I wish I (was/ were/ am) your sister.
 8. I wish they (played/ playing/ play) soccer well.
 9. I wish yesterday (were /was/had been ) a better day.
 10.  I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages.

6.3. Đáp án

Bài 1:

 1. lived
 2. could travel
 3. could go
 4. didn’t have
 5. were
 6. could fly
 7. weren’t
 8. didn’t have to

Bài 2:

 1. had
 2. were
 3. had won
 4. would
 5. would meet
 6. would be
 7. were
 8. played
 9. had been
 10. could speak

Trên đây là tổng hợp các dạng câu wish từ cơ bản đến nâng cao do Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) thực hiện. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trên con đường học tiếng anh.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 13 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu00e2u WISH (Cu00e2u u0111iu1ec1u u01b0u1edbc) trong tiu1ebfng Anh”,”description”:”Cu00e2u wish (Cu00e2u u0111iu1ec1u u01b0u1edbc) trong tiu1ebfng Anh lu00e0 lou1ea1i cu00e2u khu00e1 phu1ed5 biu1ebfn trong vu0103n nu00f3i vu00e0 vu0103n viu1ebft. Tuy nhiu00ean khi ku1ebft hu1ee3p vu1edbi nhu1eefng u0111u1ed9ng tu1eeb khu00e1c nhau su1ebd mang u00fd nghu0129a khu00e1c nhau. Cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tham khu1ea3o trong bu00e0i viu1ebft sau. 1. Khu00e1i niu1ec7m cu00e2u WISH (Cu00e2u u0111iu1ec1u…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/08/cau-dieu-uoc.png”,”width”:2560,”height”:1440},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu00e2u WISH (Cu00e2u u0111iu1ec1u u01b0u1edbc) trong tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”Cu00e2u wish (Cu00e2u u0111iu1ec1u u01b0u1edbc) trong tiu1ebfng Anh lu00e0 lou1ea1i cu00e2u khu00e1 phu1ed5 biu1ebfn trong vu0103n nu00f3i vu00e0 vu0103n viu1ebft. Tuy nhiu00ean khi ku1ebft hu1ee3p vu1edbi nhu1eefng u0111u1ed9ng tu1eeb khu00e1c nhau su1ebd mang u00fd nghu0129a khu00e1c nhau. Cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tham khu1ea3o trong bu00e0i viu1ebft sau.nn1. Khu00e1i niu1ec7m cu00e2u WISH (Cu00e2u u0111iu1ec1u u01b0u1edbc) trong tiu1ebfng AnhnTu1eeb WISH trong tiu1ebfng Anh khi u0111u1ee9ng 1 mu00ecnh cu00f3 nghu0129a lu00e0 u01afu1edaC, hou1eb7c CHu00daC.u00a0 Cu1ea5u tru00fac WISH hay cu1ea5u tru00fac u0110iu1ec1u u01afu1edbc trong tiu1ebfng Anh du00f9ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 mong muu1ed1n, u0111iu1ec1u u01b0u1edbc cu1ee7a ai u0111u00f3. Chu00fang cu00f3 thu1ec3 xu1ea3y ra u1edf cu1ea3 3 thu00ec trong tiu1ebfng Anh vu00e0 cu1ea5u tru00fac khu00e1c nhau u1edf 3 lou1ea1i thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i, quu00e1 khu1ee9 vu00e0 tu01b0u01a1ng lai nu00e0y.n2. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u WISH u1edf quu00e1 khu1ee9n2.1. Cu00f4ng thu1ee9cnnKhu1eb3ng u0111u1ecbnh: S + wish(es) + (that) + S + had + V3.nPhu1ee7 u0111u1ecbnh: S + wish(es) + (that) + S + had not + V3.nCu1ea5u tru00fac If only: If only + (that) + S + had (not) + V3.nnDu00f9ng u0111u1ec3 thu1ec3 hiu1ec7n mong u01b0u1edbc, thu01b0u1eddng lu00e0 nuu1ed1i tiu1ebfc vu1ec1 mu1ed9t viu1ec7c khu00f4ng cu00f3 thu1eadt u1edf quu00e1 khu1ee9 hou1eb7c giu1ea3 u0111u1ecbnh u0111iu1ec1u gu00ec u0111u00f3 tru00e1i ngu01b0u1ee3c vu1edbi quu00e1 khu1ee9. Cu00e1ch du00f9ng nu00e0y giu1ed1ng vu1edbi cu1ea5u tru00fac cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i III.n2.2. Cu00e1ch du00f9ngnDu00f9ng u0111u1ec3 thu1ec3 hiu1ec7n mong u01b0u1edbc, thu01b0u1eddng lu00e0 nuu1ed1i tiu1ebfc vu1ec1 mu1ed9t viu1ec7c khu00f4ng cu00f3 thu1eadt u1edf quu00e1 khu1ee9 hou1eb7c giu1ea3 u0111u1ecbnh u0111iu1ec1u gu00ec u0111u00f3 tru00e1i ngu01b0u1ee3c vu1edbi quu00e1 khu1ee9. Cu00e1ch du00f9ng nu00e0y giu1ed1ng vu1edbi cu1ea5u tru00fac cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i III.n2.3. Vu00ed du1ee5nnI wish that you had been here yesterday.nI wish he hadnu2019t been punished by his father.nIf only I hadnu2019t lost my passport.nnn3. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u WISH u1edf hiu1ec7n tu1ea1in3.1. Cu00f4ng thu1ee9cnnKhu1eb3ng u0111u1ecbnh: S + wish(es) + (that) + S + V-ed.nPhu1ee7 u0111u1ecbnh: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed.nCu1ea5u tru00fac If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed.nn3.2. Cu00e1ch du00f9ngnu0110u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 thu1ec3 hiu1ec7n mong u01b0u1edbc mu1ed9t u0111iu1ec1u gu00ec u0111u00f3 khu00f4ng cu00f3 thu1eadt u1edf hiu1ec7n tu1ea1i hou1eb7c giu1ea3 u0111u1ecbnh mu1ed9t u0111iu1ec1u tru00e1i ngu01b0u1ee3c so vu1edbi thu1ef1c tu1ebf. Cu00e1ch du00f9ng nu00e0y giu1ed1ng vu1edbi cu1ea5u tru00fac cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i II.n3.3. Vu00ed du1ee5nnI wish I had a personal computer.nI wish Linh was your sister.nIf only my dad didn’t smoke.nI wish that we didnu2019t need to work today.nn4. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u WISH u1edf tu01b0u01a1ng lain4.1 Cu00f4ng thu1ee9cnnKhu1eb3ng u0111u1ecbnh: S + wish(es) + (that) + S + would/could + V.nPhu1ee7 u0111u1ecbnh: S + wish(es) + (that) + S + would/could + not + V.nCu1ea5u tru00fac If only: If only + S + would/could + (not) + V.nn4.2. Cu00e1ch du00f9ngnu0110u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 thu1ec3 hiu1ec7n mong u01b0u1edbc mu1ed9t viu1ec7c nu00e0o u0111u00f3 xu1ea3y ra hou1eb7c mu1ed9t u0111iu1ec1u gu00ec u0111u00f3 tu1ed1t u0111u1eb9p trong tu01b0u01a1ng lai.n4.3. Vu00ed du1ee5nnI wish I could sing this song.nIf only tomorrow would be fine.nI wish that John wouldnu2019t be busy tomorrow.nn5. Mu1ed9t su1ed1 cu00e1ch du00f9ng khu00e1c cu1ee7a cu00e2u WISHn5.1. Wish + to Vnu1ede nhu1eefng tru01b0u1eddng hu1ee3p trang tru1ecdng, chu00fang ta cu00f3 thu1ec3 du00f9ngu00a0wishu00a0vu1edbi u0111u1ed9ng tu1eeb nguyu00ean thu1ec3 u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 mong muu1ed1n cu1ee7a bu1ea3n thu00e2n thay chou00a0would like. Cu1ea5u tru00fac nu00e0y khu00f4ng cu00f3 u1edf thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i hou00e0n thu00e0nh.nVu00ed du1ee5: I wish to see your manger = I want to see your manager. (Tu00f4i muu1ed1n gu1eb7p quu1ea3n lu00fd cu1ee7a bu1ea1n)n5.2. Wish + O + somethingnu0110u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng ru1ea5t nhiu1ec1u trong cu00e1c lu1eddi chu00fac, mong muu1ed1n ai cu00f3 u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u gu00ec u0111u00f3.nVu00ed du1ee5: We wish you a happy new year. (Chu00fang tu00f4i cu1ea7u chu00fac bu1ea1n mu1ed9t nu0103m mu1edbi vui vu1ebb).nI wish you a nice day. (Chu00fac bu1ea1n ngu00e0y mu1edbi tu1ed1t lu00e0nh).n5.3. Wish + O + to VnChu00fang ta du00f9ng wish vu1edbi u0111u1ed9ng tu1eeb nguyu00ean thu1ec3 u0111u1ec3 thu1ec3 hiu1ec7n mong u01b0u1edbc ai u0111u00f3 lu00e0m u0111iu1ec1u gu00ec.nVu00ed du1ee5: My mother wishes me to finish my homework. (Mu1eb9 tu00f4i muu1ed1n tu00f4i hou00e0n thu00e0nh xong bu00e0i tu1eadp vu1ec1 nhu00e0).nI do notu00a0wish you tou00a0publish this article. (Tu00f4i khu00f4ng muu1ed1n bu1ea1n cu00f4ng bu1ed1 bu00e0i bu00e1o u0111u00f3.)n5.4. Su1eed du1ee5ng Wish + cu1ee5m danh tu1eeb phu00eda sau u0111u1ec3 u0111u01b0a ra lu1eddi chu00fac, lu1eddi u01b0u1edbcnVu00ed du1ee5:nI wish you a happy new year.nShe wishes him a good health.n5.5. Wish to do sth: muu1ed1n lu00e0m gu00ecnVu00ed du1ee5: I wish to travel over the world with my family. u27f9 Tu00f4i muu1ed1n u0111i khu1eafp thu1ec3 giu1edbi nu00e0y cu0169ng gia u0111u00ecnh cu1ee7a mu00ecnh.n5.6. Su1eed du1ee5ng Wish to thay cho Want to u0111u1ec3 thu1ec3 hiu1ec7n u00fd trang tru1ecdng, lu1ecbch su1ef1 hu01a1nnVu00ed du1ee5: I wish to see your manger = I want to see your manager. (Tu00f4i muu1ed1n gu1eb7p quu1ea3n lu00fd cu1ee7a bu1ea1n)n5.7. Wish sb to do sth: muu1ed1n ngu01b0u1eddi nu00e0o u0111u00f3 lu00e0m gu00ecnVu00ed du1ee5: I wish my sister to come back home tomorrow. u27f9 Tu00f4i muu1ed1n chu1ecb tu00f4i vu1ec1 nhu00e0 vu00e0o ngu00e0y mai.n6. Bu00e0i tu1eadp vu1ec1 cu00e2u WISH trong tiu1ebfng Anhnn6.1. Bu00e0i tu1eadp 1nnI wish we (live) near the beach.nDo you ever wish you(can travel) more?nI wish we(can go) to Disney World.nI wish we(not have) a test today.nI wish I(be) better at Maths.nSometimes I wish I(can fly).nI wish these exercises(not be) so difficult.nI wish we(not have to) wear a school uniform.nn6.2. Bu00e0i tu1eadp 2nnI wish I (have/ has/ had) a lot of interesting book.nu00a0I wish I (am/ was/ were) a movie star.nI wish they (won/ had won/ would win) the match last Sunday.nShe wishes she (will/ would/ can) come here to visit us.nI wish I (would meet/ met/ meet) her tomorrow.nI wish tomorrow (were/ will be/ would be) Sunday.nI wish I (was/ were/ am) your sister.nI wish they (played/ playing/ play) soccer well.nI wish yesterday (were /was/had been ) a better day.nu00a0I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages.nn6.3. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i 1:nnlivedncould travelncould gondidnu2019t havenwerencould flynwerenu2019tndidnu2019t have tonnBu00e0i 2:nnhadnwerenhad wonnwouldnwould meetnwould benwerenplayednhad beenncould speaknnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p cu00e1c du1ea1ng cu00e2u wish tu1eeb cu01a1 bu1ea3n u0111u1ebfn nu00e2ng cao do Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) thu1ef1c hiu1ec7n. Hy vu1ecdng su1ebd giu00fap u00edch cho cu00e1c bu1ea1n tru00ean con u0111u01b0u1eddng hu1ecdc tiu1ebfng anh.nTham khu1ea3o thu00eam:nnCu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2n14+ Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh hiu1ec7u quu1ea3nLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7unLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1ea5t gu1ed1c”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Nguyu00ean Phu01b0u1ee3ng”},”datePublished”:”2021-08-04T20:36:40+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T21:59:32+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:13,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment