Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh là những đại từ dùng trong câu hỏi, thường xuyên được sử dụng trong cả văn nói và văn viết. Các đại từ nghi vấn đều có ý nghĩa hay mục đích sử dụng khác nhau vì thế cần nắm thật kĩ để tránh nhầm lẫn. Cùng theo chân Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) đi khám phá về các đại từ nghi vấn trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây nhé.

Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh
Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh

1. Định nghĩa đại từ nghi vấn trong tiếng Anh (Interrogative Pronouns)

Đại từ nghi vấn (Interrogative Pronouns) là những từ được dùng để hỏi một người là gì hoặc vật là cái gì. Đôi khi chúng được gọi là WH-questions.

2. Vị trí của đại từ nghi vấn trong câu

Đại từ nghi vẫn thường được sử dụng ở đầu câu vì là các từ dùng để hỏi. Chúng luôn đứng trước các động từ trong câu.

3. Phân loại và cách dùng đại từ nghi vấn

Phân loại và cách dùng của đại từ nghi vẫn
Phân loại và cách dùng của đại từ nghi vẫn

Ta thường thấy có 5 đại từ nghi vấn trong tiếng Anh là: Who, Whose, Which, Whom, What.

3.1. WHO

Who thường được sử dụng để hỏi về người.

Một số chức năng trong câu của Who là:

 • Chủ ngữ của động từ
  Ví dụ: Who called you yesterday? (Ai đã gọi cho bạn vào hôm qua vậy?)
 • Tân ngữ của động từ
  Ví dụ: Who did you call yesterday? (Bạn đã gọi ai vào hôm qua vậy?)
 • Tân ngữ của giới từ (giới từ ở vị trí cuối câu)
  Ví dụ: Who does this wallet belong to? (Cái ví tiền này thuộc về ai vậy?)

3.2. WHOSE

Whose được sử dụng khi muốn xác định tính sở hữu của người nào với cái gì.

Chức năng của Whose trong câu là chủ ngữ của động từ.

Ví dụ:Whose is that wallet? (Cái ví tiền kia của ai vậy?)
What about these keys? Whose are they? (Còn những cái chìa khóa này thì sao? Chúng của ai vậy?)

Đại từ nghi vấn Whose có thể đi theo sau bởi động từ số ít hoặc số nhiều.

3.3. WHICH

Đại từ Which được sử dụng khi muốn hỏi về người hoặc vật. Which thường có sự lựa chọn trong câu hỏi.

Đại từ nghi vấn Which có một số vai trò là:

 • Chủ ngữ của động từ.
  Ví dụ: Which is prettier? The black dress or the white one? (Cái nào đẹp hơn? Đầm đen hay trắng?)
 • Tân ngữ của động từ.
  Ví dụ: Which languages do you learn at school? (Ở trường bạn học ngôn ngữ gì?)
 • Tân ngữ của giới từ.
  Ví dụ: You gave 2 addresses in your mail. Which do you want me to send it to? (Tôi thấy bạn ghi 2 địa chỉ trong mail. Bạn muốn tôi gửi đến địa chỉ nào?) = To which do you want me to send it?

Đại từ nghi vấn Which có thể được sử dụng cùng với giới từ OF, theo sau nó là đại từ số nhiều (us/them/you) hoặc trước các từ xác định như the/my/her//these/those/…hoặc danh từ số nhiều.

Ví dụ:

-Which of these books would you like to buy? (Bạn muốn mua quyển nào trong những quyển sách này?)

-Our company has 2 Jack here. Which of them do you want to talk to? (Công ty chúng tôi có 2 người tên Jack. Bạn muốn nói chuyện với ai trong số họ?)

3.4. WHOM

Whom cũng giống Who là sử dụng để hỏi về người. Tuy nhiên đại từ nghi vấn Whom chỉ đóng vai trò là tân ngữ:

 • Tân ngữ của động từ.
  Ví dụ: Whom did Nami talk to? (Nami đã nói chuyện với ai vậy?)
 • Tân ngữ của giới từ (giới từ có vị trí cuối câu hoặc trước Whom nếu ngữ cảnh trịnh trọng)
  Ví dụ: Of whom Alex is speaking? (Alex đang nói về ai vậy?)

3.5. WHAT

What sử dụng khi muốn hỏi về người hoặc vật. Không mang ý nghĩa số lượng hoặc sự lựa chọn trong câu hỏi cũng như câu trả lời.

Những chức năng trong câu của What:

 • Chủ ngữ của động từ.
  Ví dụ: What causes traffic jam? (Cái gì đã gây ra tình trạng tắc đường?)
 • Tân ngữ của động từ.
  Ví dụ: What do you do in your free time? (Thời gian rảnh rỗi bạn thường làm gì?)
 • Tân ngữ của giới từ (giới từ có thể đặt cuối câu hoặc đặt trước What).
  Ví dụ: What is your experiment based on? (Thí nghiệm của bạn dựa trên cái gì?) = On what is your experiment based?

Một số cách dùng khác của đại từ nghi vấn What:

 • What: Dùng để hỏi thông tin, nghề nghiệp.

Ví dụ:
What is your name? (Bạn tên là gì?)
What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)
What time is it? (Mấy giờ rồi?)
What does he do? = What is him profession? (Anh ấy làm nghề gì?)

 • What…for…: hỏi mục đích, lý do (=Why).

Ví dụ:
What are you writing the letter for? (Bạn viết thư để làm gì thế?)
What is this button for? (Cái nút này để làm gì vậy?)

 • What…look like?: hỏi về đặc điểm vẻ bề ngoài.

Ví dụ:
What does Tim look like? I have not ever met him yet. (Tim trông thế nào? Tôi chưa từng gặp anh ta)

 • What be…like?: hỏi về đặc điểm của người hoặc trạng thái của sự vật.

Ví dụ:
What is Adam like? (Adam trông như thế nào?)
What was the interview like? (Buổi phỏng vấn thế nào?)

 • What about + V-ing?: đưa ra đề nghị, lời mời.

Ví dụ:
What about having a picnic this weekend? (Cuối tuần này đi picnic thì sao?)

4. Cách dùng khác của các đại từ nghi vấn

Cách dùng khác của đại từ nghi vẫn
Cách dùng khác của đại từ nghi vẫn

Ngoài những cách phổ biên nêu trên thì đại tù nghi vấn còn có một vài vai trò và các sử dụng khác rất thú vị mà các bạn nên biết:

 • What còn mang nghĩa là “cái mà” trong câu tiếng Anh
  Ví dụ: This is all of me, get what you want. (Đây là tất cả của tôi, lấy cái mà bạn muốn đi.)
 • Who còn mang nghĩa là “người mà” trong câu tiếng Anh.
  Ví dụ: Who hurts you will be punished by god. (Ai làm tổn thương con sẽ phải chịu sự trừng phạt của ông trời.)

5. Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập về đại từ nghi vấn
Bài tập áp dụng

5.1. Bài tập 1

Điền đại từ nghi vấn phù hợp

 1. _____ broke this cup?
 2. _____ table is this?
 3. _____ just fell and broke the roof?
 4. _____ invented the first light bulb?
 5. _____ brought you to this concert?
 6. Vegetables and meat? ____ one do you prefer?
 7. I will find out _____ stabbed my son?
 8. _____ answers the question correctly will be rewarded?
 9. Tell me _____ is going on?
 10. I want to know ______ this watch is from?

5.2. Bài tập 2

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

 1. What/do/go/bed/time/to/you?
 2. Who/you/are?Whose is that bag?
 3. that/is/whose/bag?
 4. is/Linh/talking/whom/to?

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

 1. Who
 2. Whose
 3. What
 4. Who
 5. What
 6. Which
 7. Who
 8. Whoever
 9. What
 10. Who

Bài tập 2:

 1. What time do you go to bed?
 2. Who are you?
 3. Whose is that bag?
 4. Whom is Linh talking to?

Trên đây Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) đã tổng hợp kiến thức về đại từ nghi vấn trong tiếng Anh. Hy vọng với những chia sẻ bổ ích đó giúp ích cho bạn trong quá trình học ngữ pháp Tiếng Anh tốt nhất và áp dụng thành thạo trong giao tiếp hàng ngày nhé!

Đánh giá bài viết

[Total: 20 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”u0110u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n trong tiu1ebfng Anh (Interrogative Pronouns)”,”description”:”u0110u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n trong tiu1ebfng Anh lu00e0 nhu1eefng u0111u1ea1i tu1eeb du00f9ng trong cu00e2u hu1ecfi, thu01b0u1eddng xuyu00ean u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng trong cu1ea3 vu0103n nu00f3i vu00e0 vu0103n viu1ebft. Cu00e1c u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n u0111u1ec1u cu00f3 u00fd nghu0129a hay mu1ee5c u0111u00edch su1eed du1ee5ng khu00e1c nhau vu00ec thu1ebf cu1ea7n nu1eafm thu1eadt ku0129 u0111u1ec3 tru00e1nh nhu1ea7m lu1eabn. Cu00f9ng theo…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/08/dai-tu-nghi-van.jpg”,”width”:800,”height”:500},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”u0110u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n trong tiu1ebfng Anh (Interrogative Pronouns)”,”reviewBody”:”u0110u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n trong tiu1ebfng Anh lu00e0 nhu1eefng u0111u1ea1i tu1eeb du00f9ng trong cu00e2u hu1ecfi, thu01b0u1eddng xuyu00ean u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng trong cu1ea3 vu0103n nu00f3i vu00e0 vu0103n viu1ebft. Cu00e1c u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n u0111u1ec1u cu00f3 u00fd nghu0129a hay mu1ee5c u0111u00edch su1eed du1ee5ng khu00e1c nhau vu00ec thu1ebf cu1ea7n nu1eafm thu1eadt ku0129 u0111u1ec3 tru00e1nh nhu1ea7m lu1eabn. Cu00f9ng theo chu00e2n Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111i khu00e1m phu00e1 vu1ec1 cu00e1c u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n trong tiu1ebfng Anh qua bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y nhu00e9.nn1. u0110u1ecbnh nghu0129a u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n trong tiu1ebfng Anh (Interrogative Pronouns)nu0110u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n (Interrogative Pronouns) lu00e0 nhu1eefng tu1eeb u0111u01b0u1ee3c du00f9ng u0111u1ec3 hu1ecfi mu1ed9t ngu01b0u1eddi lu00e0 gu00ec hou1eb7c vu1eadt lu00e0 cu00e1i gu00ec. u0110u00f4i khi chu00fang u0111u01b0u1ee3c gu1ecdi lu00e0 WH-questions.n2. Vu1ecb tru00ed cu1ee7a u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n trong cu00e2unu0110u1ea1i tu1eeb nghi vu1eabn thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u1edf u0111u1ea7u cu00e2u vu00ec lu00e0 cu00e1c tu1eeb du00f9ng u0111u1ec3 hu1ecfi. Chu00fang luu00f4n u0111u1ee9ng tru01b0u1edbc cu00e1c u0111u1ed9ng tu1eeb trong cu00e2u.n3. Phu00e2n lou1ea1i vu00e0 cu00e1ch du00f9ng u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5nnnTa thu01b0u1eddng thu1ea5y cu00f3 5 u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n trong tiu1ebfng Anh lu00e0: Who, Whose, Which, Whom, What.n3.1. WHOnWho thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 hu1ecfi vu1ec1 ngu01b0u1eddi.nMu1ed9t su1ed1 chu1ee9c nu0103ng trong cu00e2u cu1ee7a Who lu00e0:nnChu1ee7 ngu1eef cu1ee7a u0111u1ed9ng tu1eebnVu00ed du1ee5: Who called you yesterday? (Ai u0111u00e3 gu1ecdi cho bu1ea1n vu00e0o hu00f4m qua vu1eady?)nTu00e2n ngu1eef cu1ee7a u0111u1ed9ng tu1eebnVu00ed du1ee5: Who did you call yesterday? (Bu1ea1n u0111u00e3 gu1ecdi ai vu00e0o hu00f4m qua vu1eady?)nTu00e2n ngu1eef cu1ee7a giu1edbi tu1eeb (giu1edbi tu1eeb u1edf vu1ecb tru00ed cuu1ed1i cu00e2u)nVu00ed du1ee5: Who does this wallet belong to? (Cu00e1i vu00ed tiu1ec1n nu00e0y thuu1ed9c vu1ec1 ai vu1eady?)nn3.2. WHOSEnWhose u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng khi muu1ed1n xu00e1c u0111u1ecbnh tu00ednh su1edf hu1eefu cu1ee7a ngu01b0u1eddi nu00e0o vu1edbi cu00e1i gu00ec.nChu1ee9c nu0103ng cu1ee7a Whose trong cu00e2u lu00e0 chu1ee7 ngu1eef cu1ee7a u0111u1ed9ng tu1eeb.nVu00ed du1ee5:Whose is that wallet? (Cu00e1i vu00ed tiu1ec1n kia cu1ee7a ai vu1eady?)nWhat about these keys? Whose are they? (Cu00f2n nhu1eefng cu00e1i chu00eca khu00f3a nu00e0y thu00ec sao? Chu00fang cu1ee7a ai vu1eady?)nu0110u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n Whose cu00f3 thu1ec3 u0111i theo sau bu1edfi u0111u1ed9ng tu1eeb su1ed1 u00edt hou1eb7c su1ed1 nhiu1ec1u.n3.3. WHICHnu0110u1ea1i tu1eeb Which u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng khi muu1ed1n hu1ecfi vu1ec1 ngu01b0u1eddi hou1eb7c vu1eadt. Which thu01b0u1eddng cu00f3 su1ef1 lu1ef1a chu1ecdn trong cu00e2u hu1ecfi.nu0110u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n Which cu00f3 mu1ed9t su1ed1 vai tru00f2 lu00e0:nnChu1ee7 ngu1eef cu1ee7a u0111u1ed9ng tu1eeb.nVu00ed du1ee5: Which is prettier? The black dress or the white one? (Cu00e1i nu00e0o u0111u1eb9p hu01a1n? u0110u1ea7m u0111en hay tru1eafng?)nTu00e2n ngu1eef cu1ee7a u0111u1ed9ng tu1eeb.nVu00ed du1ee5: Which languages do you learn at school? (u1ede tru01b0u1eddng bu1ea1n hu1ecdc ngu00f4n ngu1eef gu00ec?)nTu00e2n ngu1eef cu1ee7a giu1edbi tu1eeb.nVu00ed du1ee5: You gave 2 addresses in your mail. Which do you want me to send it to? (Tu00f4i thu1ea5y bu1ea1n ghi 2 u0111u1ecba chu1ec9 trong mail. Bu1ea1n muu1ed1n tu00f4i gu1eedi u0111u1ebfn u0111u1ecba chu1ec9 nu00e0o?) = To which do you want me to send it?nnu0110u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n Which cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng cu00f9ng vu1edbi giu1edbi tu1eeb OF, theo sau nu00f3 lu00e0 u0111u1ea1i tu1eeb su1ed1 nhiu1ec1u (us/them/you) hou1eb7c tru01b0u1edbc cu00e1c tu1eeb xu00e1c u0111u1ecbnh nhu01b0 the/my/her//these/those/u2026hou1eb7c danh tu1eeb su1ed1 nhiu1ec1u.nVu00ed du1ee5:n-Which of these books would you like to buy? (Bu1ea1n muu1ed1n mua quyu1ec3n nu00e0o trong nhu1eefng quyu1ec3n su00e1ch nu00e0y?)n-Our company has 2 Jack here. Which of them do you want to talk to? (Cu00f4ng ty chu00fang tu00f4i cu00f3 2 ngu01b0u1eddi tu00ean Jack. Bu1ea1n muu1ed1n nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi ai trong su1ed1 hu1ecd?)n3.4. WHOMnWhom cu0169ng giu1ed1ng Who lu00e0 su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 hu1ecfi vu1ec1 ngu01b0u1eddi. Tuy nhiu00ean u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n Whom chu1ec9 u0111u00f3ng vai tru00f2 lu00e0 tu00e2n ngu1eef:nnTu00e2n ngu1eef cu1ee7a u0111u1ed9ng tu1eeb.nVu00ed du1ee5: Whom did Nami talk to? (Nami u0111u00e3 nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi ai vu1eady?)nTu00e2n ngu1eef cu1ee7a giu1edbi tu1eeb (giu1edbi tu1eeb cu00f3 vu1ecb tru00ed cuu1ed1i cu00e2u hou1eb7c tru01b0u1edbc Whom nu1ebfu ngu1eef cu1ea3nh tru1ecbnh tru1ecdng)nVu00ed du1ee5: Of whom Alex is speaking? (Alex u0111ang nu00f3i vu1ec1 ai vu1eady?)nn3.5. WHATnWhat su1eed du1ee5ng khi muu1ed1n hu1ecfi vu1ec1 ngu01b0u1eddi hou1eb7c vu1eadt. Khu00f4ng mang u00fd nghu0129a su1ed1 lu01b0u1ee3ng hou1eb7c su1ef1 lu1ef1a chu1ecdn trong cu00e2u hu1ecfi cu0169ng nhu01b0 cu00e2u tru1ea3 lu1eddi.nNhu1eefng chu1ee9c nu0103ng trong cu00e2u cu1ee7a What:nnChu1ee7 ngu1eef cu1ee7a u0111u1ed9ng tu1eeb.nVu00ed du1ee5: What causes traffic jam? (Cu00e1i gu00ec u0111u00e3 gu00e2y ra tu00ecnh tru1ea1ng tu1eafc u0111u01b0u1eddng?)nTu00e2n ngu1eef cu1ee7a u0111u1ed9ng tu1eeb.nVu00ed du1ee5: What do you do in your free time? (Thu1eddi gian ru1ea3nh ru1ed7i bu1ea1n thu01b0u1eddng lu00e0m gu00ec?)nTu00e2n ngu1eef cu1ee7a giu1edbi tu1eeb (giu1edbi tu1eeb cu00f3 thu1ec3 u0111u1eb7t cuu1ed1i cu00e2u hou1eb7c u0111u1eb7t tru01b0u1edbc What).nVu00ed du1ee5: What is your experiment based on? (Thu00ed nghiu1ec7m cu1ee7a bu1ea1n du1ef1a tru00ean cu00e1i gu00ec?) = On what is your experiment based?nnMu1ed9t su1ed1 cu00e1ch du00f9ng khu00e1c cu1ee7a u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n What:nnWhat: Du00f9ng u0111u1ec3 hu1ecfi thu00f4ng tin, nghu1ec1 nghiu1ec7p.nnVu00ed du1ee5:nWhat is your name? (Bu1ea1n tu00ean lu00e0 gu00ec?)nWhat are you doing? (Bu1ea1n u0111ang lu00e0m gu00ec vu1eady?)nWhat time is it? (Mu1ea5y giu1edd ru1ed3i?)nWhat does he do? = What is him profession? (Anh u1ea5y lu00e0m nghu1ec1 gu00ec?)nnWhatu2026foru2026: hu1ecfi mu1ee5c u0111u00edch, lu00fd do (=Why).nnVu00ed du1ee5:nWhat are you writing the letter for? (Bu1ea1n viu1ebft thu01b0 u0111u1ec3 lu00e0m gu00ec thu1ebf?)nWhat is this button for? (Cu00e1i nu00fat nu00e0y u0111u1ec3 lu00e0m gu00ec vu1eady?)nnWhatu2026look like?: hu1ecfi vu1ec1 u0111u1eb7c u0111iu1ec3m vu1ebb bu1ec1 ngou00e0i.nnVu00ed du1ee5:nWhat does Tim look like? I have not ever met him yet. (Tim tru00f4ng thu1ebf nu00e0o? Tu00f4i chu01b0a tu1eebng gu1eb7p anh ta)nnWhat beu2026like?: hu1ecfi vu1ec1 u0111u1eb7c u0111iu1ec3m cu1ee7a ngu01b0u1eddi hou1eb7c tru1ea1ng thu00e1i cu1ee7a su1ef1 vu1eadt.nnVu00ed du1ee5:nWhat is Adam like? (Adam tru00f4ng nhu01b0 thu1ebf nu00e0o?)nWhat was the interview like? (Buu1ed5i phu1ecfng vu1ea5n thu1ebf nu00e0o?)nnWhat about + V-ing?: u0111u01b0a ra u0111u1ec1 nghu1ecb, lu1eddi mu1eddi.nnVu00ed du1ee5:nWhat about having a picnic this weekend? (Cuu1ed1i tuu1ea7n nu00e0y u0111i picnic thu00ec sao?)n4. Cu00e1ch du00f9ng khu00e1c cu1ee7a cu00e1c u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5nnnNgou00e0i nhu1eefng cu00e1ch phu1ed5 biu00ean nu00eau tru00ean thu00ec u0111u1ea1i tu00f9 nghi vu1ea5n cu00f2n cu00f3 mu1ed9t vu00e0i vai tru00f2 vu00e0 cu00e1c su1eed du1ee5ng khu00e1c ru1ea5t thu00fa vu1ecb mu00e0 cu00e1c bu1ea1n nu00ean biu1ebft:nnWhat cu00f2n mang nghu0129a lu00e0 u201ccu00e1i mu00e0u201d trong cu00e2u tiu1ebfng AnhnVu00ed du1ee5: This is all of me, get what you want. (u0110u00e2y lu00e0 tu1ea5t cu1ea3 cu1ee7a tu00f4i, lu1ea5y cu00e1i mu00e0 bu1ea1n muu1ed1n u0111i.)nWho cu00f2n mang nghu0129a lu00e0 u201cngu01b0u1eddi mu00e0u201d trong cu00e2u tiu1ebfng Anh.nVu00ed du1ee5: Who hurts you will be punished by god. (Ai lu00e0m tu1ed5n thu01b0u01a1ng con su1ebd phu1ea3i chu1ecbu su1ef1 tru1eebng phu1ea1t cu1ee7a u00f4ng tru1eddi.)nn5. Bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng vu00e0 u0111u00e1p u00e1nnn5.1. Bu00e0i tu1eadp 1nu0110iu1ec1n u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n phu00f9 hu1ee3pnn_____ broke this cup?n_____ table is this?n_____ just fell and broke the roof?n_____ invented the first light bulb?n_____ brought you to this concert?nVegetables and meat? ____ one do you prefer?nI will find out _____ stabbed my son?n_____ answers the question correctly will be rewarded?nTell me _____ is going on?nI want to know ______ this watch is from?nn5.2. Bu00e0i tu1eadp 2nSu1eafp xu1ebfp cu00e1c tu1eeb sau thu00e0nh cu00e2u hou00e0n chu1ec9nhnnWhat/do/go/bed/time/to/you?nWho/you/are?Whose is that bag?nthat/is/whose/bag?nis/Linh/talking/whom/to?nn5.3. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i tu1eadp 1:nnWhonWhosenWhatnWhonWhatnWhichnWhonWhoevernWhatnWhonnBu00e0i tu1eadp 2:nnWhat time do you go to bed?nWho are you?nWhose is that bag?nWhom is Linh talking to?nnTru00ean u0111u00e2y Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111u00e3 tu1ed5ng hu1ee3p kiu1ebfn thu1ee9c vu1ec1 u0111u1ea1i tu1eeb nghi vu1ea5n trong tiu1ebfng Anh. Hy vu1ecdng vu1edbi nhu1eefng chia su1ebb bu1ed5 u00edch u0111u00f3 giu00fap u00edch cho bu1ea1n trong quu00e1 tru00ecnh hu1ecdc ngu1eef phu00e1p Tiu1ebfng Anh tu1ed1t nhu1ea5t vu00e0 u00e1p du1ee5ng thu00e0nh thu1ea1o trong giao tiu1ebfp hu00e0ng ngu00e0y nhu00e9!”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”cuong123″},”datePublished”:”2021-08-22T23:00:00+07:00″,”dateModified”:”2021-08-22T23:00:26+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:20,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment