Các đoạn hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh là thứ các bạn cần chuẩn bị kỹ mỗi khi tham dự các buổi phỏng vấn. Trung tâm dạy học tiếng Anh giao tiếp ở Đà Nẵng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ giúp bạn trang bị kiến thức vô cùng cần thiết này ngay dưới bài viết dưới đây!

1. Hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh
Hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

1.1. Hội thoại thứ nhất.

Interviewer: Hello, Jim. I am Jack. (Chào Jim. Tôi là Jack)

You: Good Morning, Jack. Nice to meet you. (Chào buổi sáng, Jack, rất vui được gặp anh)

Interviewer: How are you doing? (Anh khỏe chứ?)

You: I’m fine. Thank you. (Tôi khỏe, cảm ơn anh.)

Interviewer : Are you ready? (Anh sẵn sàng chứ?)

You: Yes, I am. (Vâng, tôi sẵn sàng.)

Interviewer: First of all, let me introduce about myself. I am the Finance Department Manager. As you know there is an open position in my department, and I need to fill this position as soon as possible. (Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu bản thân mình chút. Tôi là giám đốc phòng tài chính. Như anh đã biết, phòng tôi vẫn còn một vị trí trống, và tôi muốn tìm người càng sớm càng tốt.)

You: Please, tell me a little bit about the position. (Anh có thể giới thiệu một chút về công việc được không?)

Interviewer: It is an entry-level position. The new employee will have to work closely with the Accounting department. He will also have to deal with the bank on a daily basis. (Đây là vị trí đầu vào. Nhân viên mới sẽ làm việc với phòng Kế toán. Người đó sẽ phải làm việc với ngân hàng hằng ngày.)

You: What type of qualifications do you require? (Các anh yêu cầu bằng cấp gì?)

Interviewer: I require a four-year college degree in Finance. Some working experience would be helpful. (Tôi yêu cầu bằng đại học 4 năm về tài chính. Nếu có kinh nghiệm làm việc thì càng tốt.)

You: Yes, I got it. (Vâng, tôi hiểu rồi)

Interviewer: Jim, tell me a little bit about yourself. (Jim, hãy giới thiệu một chút về bản thân anh đi.)

You: I was a student at NEU University, and I just graduated with a Bachelor degree in Finance. (Tôi là sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân, và tôi mới tốt nghiệp cử nhân tài chính)

Interviewer: What are you looking for in a job? (Anh mong muốn gì ở công việc?)

You: The job should help me see what Finance is all about. I have learned a lot of Finance theories at school, and now it is time for me to put them into practice. (Công việc này sẽ giúp tôi hiểu về Tài chính. Tôi đã học rất nhiều về lý thuyết tài chính ở đại học, và bây giờ là thời gian tôi đưa chúng vào thực tế.)

Interviewer: OK, good job. I’ll talk about the position. It is an entry-level position. The new employee will have to work closely with the

Accounting department. He will also have to deal with the bank on a daily basis. (Đây là vị trí đầu vào. Nhân viên mới sẽ làm việc với phòng Kế toán. Người đó sẽ phải làm việc với ngân hàng hằng ngày.)

You: What type of qualifications do you require? (Các anh yêu cầu bằng cấp gì?)

Interviewer: I require a four-year college degree in Finance. Some working experience would be helpful. (Tôi yêu cầu bằng đại học 4 năm về tài chính. Nếu có kinh nghiệm làm việc thì càng tốt.)

You: What kind of experience are you looking for? (Anh cần kinh nghiệm làm việc như thế nào?)

Interviewer: Doing office work is good. However, since this is an entry-level position, I do not require a lot of experience. I am willing to train the new person. (làm việc văn phòng thì càng tốt. Tuy nhiên, với vị trí đầu bào, tôi không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm. Tôi sẵn sàng đào tào người mới.)

You: That is great! (Vậy thì tốt quá.)

Interviewer: What are your strengths? Why should I hire you? (Thế mạnh của anh là gì? Tại sao chúng tôi nên tuyển anh?)

You: I am a hard-working person and a fast learner. I am very eager to learn, and I get along fine with people. (Tôi là một người chăm chỉ và học hỏi nhanh. Tôi rất ham học và có thể hòa đồng với mọi người.)

Interviewer: OK. Now, let me ask you a few quick questions. You do not mind working long hours, do you? (Được rồi. Bây giờ, tôi muốn hỏi một vài câu hỏi nhanh. Bạn có ngại làm việc trong thời gian dài không?)

You: No, I do not. (Tôi không ngại.)

Interviewer: Can you handle pressure? (Bạn có thể kiểm soát áp lực?)

You: Yes, I can. When I was going to school, I took quite a few courses each semester while working at least twenty hours every week. And, I handled that situation very well. (Có chứ. Khi tôi còn đi học, tôi học khá ít mỗi kỳ nhưng phải đi làm ít nhất 20 tiếng mỗi tuần. Và tôi giải quyết khá ổn thỏa.)

Interviewer: Do you still have any questions for me? (Anh có câu hỏi gì không?)

You: No, I think I have a pretty good understanding of the job. I believe that I can handle it with ease, and I hope to have the opportunity to work for you. (Không. Tôi nghĩ tôi hiểu khá rõ về công việc. Và tôi tin tôi có thể giải quyết dễ dàng, và tôi mong có cơ hội làm việc với anh.)

Interviewer: Jim, nice meeting you. Thank you for coming. (Rất vui khi được gặp anh. Cảm ơn vì đã đến.)

You: Nice meeting you too. Thank you for seeing me. (Tôi cũng rất vui khi được gặp anh. Cảm ơn vì đã gặp tôi.)

1.2. Hội thoại thứ hai

1.2.1. Chào hỏi trước phỏng vấn

A: Good morning, B. I’m A (Chào buổi sáng B. Tôi là A)

B: Yes, good morning. So glad to see you in person. (Vâng, chào buổi sáng. Rất vui khi được gặp bạn trực tiếp)

A: How do you do? (Bạn khỏe chứ?)

B: I’m really well. Thank you (Tôi rất khỏe. Cảm ơn bạn)

A: OK, good. We will start the interview now. Are you ready? (Tốt. Chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn ngay bây giờ. Bạn sẵn sàng chứ?)

B: Yes, I am (Vâng, tôi sẵn sàng)

1.2.2. Phần nói về bản thân bằng tiếng Anh

A: So B, Can you tell me a little bit about yourself? (B, bạn có thể nói tôi biết một vài điều về bạn không?)

B: My name is B, I’m from Ha Noi. I am a recent graduate student at the International of University and earn a Bachelor’s degree in e-Commercial and Marketing. I am a very motivated person and a fast learner. I enjoy taking part in group activities and can also manage my schedule well. (Tôi là B, quê ở Hà Nội. Tôi vừa tốt nghiệp đại học Quốc Tế và có bằng cử nhân ngành Thương Mại điện tử và Marketing. Tôi là một người rất có nghị lực và tiếp thu nhanh. Tôi thích tham gia các hoạt động tập thể và đồng thời cũng có khả năng quản lý bản thân rất tốt.)

A: What are your strengths? (Thế mạnh của bạn là gì?)

B: I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment. (Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội.)

1.2.3. Đặt câu hỏi nhà tuyển dụng

A: Do you have any questions? (Bạn có câu hỏi gì không?)

B: There is one thing I did not understand in the job description, can you explain it for me? (Một điều tôi không hiểu là mô tả công việc, bạn có thể giải thích được không?)

A: OK, good job. I’ll talk about the position. It is an entry-level position. The new employee will have to work closely with the

Accounting department. He will also have to deal with the bank on a daily basis. (Đây là vị trí đầu vào. Nhân viên mới sẽ làm việc với phòng Kế toán. Người đó sẽ phải làm việc với ngân hàng hằng ngày.)

B: Ok, I got it. Thank you (Tôi hiểu rồi. Cảm ơn)

1.3. Hội thoại thứ ba

1.3.1. Hỏi về tính cách khi xin việc

1.3.1.1. Ví dụ 1

A: What kind of person do you think you are? (Anh nghĩ anh thuộc kiểu người gì?)

B: Well, I’m a fairly reserved person, but I like to ask questions in class when I was a student. (À, tôi là người hơi ít nói. Nhưng tôi thích đặt câu hỏi trong lớp khi tôi là sinh viên.)

A: Would you say you have a lot of friends, or just a few? (Anh nói là anh có nhiều bạn bè, hay chỉ vài người?)

B: Not so many, but not really a few, either, I suppose. There are about seven people that I see quite a bit of now; they are my good friends (Không nhiều lắm, nhưng thật sự cũng không ít. Tôi nghĩ vậy. Có khoảng 7 người hiện tôi đang gặp gỡ; tất cả bọn họ đều là bạn tốt của tôi.)

1.3.1.2. Ví dụ 2

A: What would your friends tell me about you?
(Bạn bè anh sẽ cho tôi biết điều gì về anh?)

B: I believe they would tell you that I am reliable and provide them with clear guidance whenever they are caught in difficult situations.
(Tôi tin là họ sẽ nói với ông rằng tôi đáng tin cậy và luôn chỉ dẫn cho họ rõ ràng bất cứ khi nào họ gặp tình huống khó khăn.)

A: They would tell you that they can count on me when the chips are down. I have loaned friends money, let them stay with me when they need a place to stay, and have been very supportive. They would also tell you that I am an active person and have a lot of fun and want to go camping, skiing, and dancing. (Họ sẽ nói với ông rằng họ tin cậy vào tôi khi họ gặp khó khăn.Tôi đã cho bạn bè vay tiền, cho họ đến ở chỗ tôi khi họ cần nơi để ở lại, và tôi rất có tinh thần giúp đỡ . Họ cũng sẽ nói với ông rằng tôi năng động, rất thích đi cắm trại, trượt tuyết và khiêu vũ.)

1.3.2. Hỏi về trình độ học vấn khi xin việc

Câu hỏi về trình độ học vấn bằng tiếng Anh
Câu hỏi về trình độ học vấn bằng tiếng Anh
1.3.2.1. Ví dụ 1

A: Which university did you graduate from?
(Anh tốt nghiệp đại học nào?)

B: Cambridge University. I have learned Economics there for 5 years
(Đại học Cambridge. Tôi đã học kinh tế ở đó trong 5 năm.)

A: What department did you study in?
(Anh đã học ở khoa gì?)

B: The department of Physics.
(Tôi học ở khoa Vật lý.)

A: Did you get a good record in maths at school?
Anh có thành tích tốt về môn toán ở trường không?

B: Yes, I got full marks in maths
(Có, tôi được điểm tối đa môn toán.)

A: What degree have you received?
(Anh đã nhận bằng cấp gì?)

B: I have a B.S degree
(Tôi có bằng cử nhân khoa học.)

A: Wonderful (Tuyệt vời)

1.3.2.2. Ví dụ 2

A: A high school teacher was my best teacher because he listened to the opinions of the students and knew about their interests. He also had a good understanding of the strengths of each inpidual. He provided me with his advice, which I valued
(Một thầy giáo trung học là giáo viên tốt nhất của tôi vì thầy lắng nghe ý kiến của học viên và biết được sở thích của họ. Thầy cũng hiểu rõ từng ưu điểm của học sinh. Thầy đã khuyên bảo tôi và tôi rất trân trọng điều đó.)

B: My best teacher may have been Professor Smith. He was expert on the Austro – Hungarian Empire. It has been many years since I took his history class, but I can still remember his lectures today. Like my first history teacher, Mr. Jim, he made history come alive. Not only that, but he threw parties every Friday night at his house and all of his students were welcome!
(Người thầy tốt nhất của tôi có lẽ là giáo sư Smith. Thầy là 1 chuyên gia về Đế chế Áo – Hung. Đã nhiều năm rồi kể từ khi tôi học giờ Sử của thầy, nhưng hôm nay tôi vẫn còn nhớ những bài giảng của thầy. Giống như thầy giáo dạy sử đầu tiên của tôi, thầy Jim, thầy đã làm sống lại lịch sử. Không chỉ thế, thầy còn tổ chức tiệc vào mỗi tối thứ 6 tại nhà thầy và tất cả học sinh của thầy đều được đón tiếp.)

1.3.3. Hỏi về thời gian làm việc

Câu hỏi về thời gian làm việc bằng tiếng Anh
Câu hỏi về thời gian làm việc bằng tiếng Anh
A: Do you have any questions?
(Anh có hỏi gì về việc làm này không?)
B: Yes. How many staffs are there in your department?
(Trong phòng của ông có bao nhiêu nhân viên?)
A: About thirty people
(Khoảng 30 người)
B: Is the job full-time or part-time?
(Việc làm này là toàn thời gian hay bán thời gian?)
A: Full-time
(Toàn thời gian)
B: What are the hours?
(Giờ làm việc thì thế nào?)
A: We work a five-day a week, from 8 to 16 with an hour for lunch
(Chúng tôi làm việc 1 tuần 5 ngày, từ 8 đến 16 giờ, có 1 giờ để ăn trưa)
B: Is there over time?
(Có phải làm thêm ngoài giờ không ạ?)
A: Sometimes, but not often
(Thỉnh thoảng, nhưng không thường xuyên)
B: I have no question, thank you.
(Tôi không có câu hỏi nào, cảm ơn)

2. Những câu hỏi tiếng Anh thường gặp khi xin việc

2.1. Câu hỏi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn

Câu hỏi giới thiệu về bản thân là câu hỏi phổ biến nhất khi phỏng vấn. Bạn có thể tham khảo các mẫu hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh sau đây khi giới thiệu bản thân:

Tell me a little about yourself. (Hãy nói sơ qua cho tôi nghe về bản thân của anh/chị)

(Các) cách trả lời:

I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking.

(Tôi học tại MIT, nơi tôi theo học chuyên ngành Kỹ sư điện. Sở thích của tôi gồm bóng rổ, đọc tiểu
thuyết, và đi bộ đường dài.)

I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy bicycling and jogging.

(Tôi lớn lên ở Hàn quốc và đã học kế toán. Tôi đã làm ở một công ty kế toán hai năm và tôi thích chạy xe đạp và chạy bộ.)

I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do.

(Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều loại người khác nhau và tôi luôn luôn thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.)

I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper.

(Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo.)

2.2. Câu hỏi về điểm mạnh của bản thân

What are your strengths? (Thế mạnh của anh/chị là gì?)

(Các) cách trả lời:

I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work.

(Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.)

I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.

(Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và luôn đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội.)

After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it.

(Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó.)

2.3. Câu hỏi về điểm yếu của bản thân

What are your weaknesses? (Điểm yếu của anh/chị là gì?)

(Các) cách trả lời:

This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule.

(Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay trì hoãn. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.)

I feel my weakness is not being detail oriented enough. I’m a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between quantity and quality.

(Tôi thấy điểm yếu của tôi là chưa có sự định hướng rõ ràng. Tôi là người muốn hoàn thành càng nhiều càng tốt. Tôi nhận ra điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiện tôi đang tìm cách cân bằng giữa số lượng và chất lượng.)

I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely studying hard to communicate more effectively.

(Tôi thấy khả năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn.)

2.4. Câu hỏi về mục tiêu ngắn hạn của bạn

What are your short term goals? (Các mục tiêu ngắn hạn của anh/chị là gì?)

(Các) cách trả lời:

My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.

(Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho họ.)

I’ve learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short term goal is to grow as a marketing analyst.

(Tôi đã học được những điều cơ bản của việc tiếp thị trong hai năm đầu tiên. Tôi muốn thực hiện bước tiếp theo bằng cách tham gia vào những dự án đầy thách thức. Mục tiêu ngắn hạn của tôi là trở thành một nhà phân tích tiếp thị.)

As a program manager, it’s important to understand all areas of the project. Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency.

(Là một người quản lý chương trình, điều quan trọng là phải hiểu mọi khía cạnh của dự án. Mặc dù tôi có những khả năng kỹ thuật để thành công trong công việc của tôi, nhưng tôi muốn tìm hiểu những ứng dụng phần mềm khác, những ứng dụng phần mềm mà có thể giúp đỡ hiệu quả công việc.)

2.5. Câu hỏi về mục tiêu dài hạn của bạn

What are your long term goals? (Các mục tiêu dài hạn của anh/chị là gì?)

(Các) cách trả lời:

I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard.

(Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.)

After a successful career, I would love to write a book on office efficiency. I think working smart is important and I have many ideas. So, after gaining more experience, I’m going to try to write a book.

(Sau khi sự nghiệp thành công, tôi muốn viết một cuốn sách về hiệu quả làm việc văn phòng. Tôi nghĩ làm việc một cách thông minh là quan trọng và tôi có nhiều ý tưởng. Vì vậy, sau khi có được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi sẽ cố gắng viết sách.)

I’ve always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers where ever I can. So in the future, I would love to be an instructor.

(Tôi luôn yêu thích việc giảng dạy. Tôi muốn gia tăng những nhân viên mới hơn và giúp đỡ các đồng nghiệp ở bất kỳ nơi nào mà tôi có thể. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn trở thành một giảng viên.)

3. Một số từ vựng tiếng Anh phổ biến khi xin việc

Ngoại Ngữ Tinh Tú gửi tới bạn một vài từ vựng thông dụng sử dụng nhiều trong các đoạn hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh:

 • Revenue (n): Thu nhập
 • Journey (n): hành trình
 • Interview (n): cuộc phỏng vấn
 • Hard – working (adj): chăm chỉ, siêng năng
 • Responsible (adj): có trách nhiệm
 • Enthusiastic (adj): nhiệt tình
 • Teamwork (n): làm việc nhóm
 • Strength (n): điểm mạnh
 • Weakness (n): điểm yếu
 • Dedicated (adj): tận tâm
 • Determined (adj): kiên định
 • Task (n): nhiệm vụ
 • Deadline (n): thời hạn
 • Achievement (n): thành tựu
 • Project (n): dự án
 • Job –hopper (n): người nhảy việc
 • Direction (n): đường đi, phương hướng
 • Opportunity (n): cơ hội
 • Challenge (n): sự thử thách
 • Promotion (n): thăng tiến
 • Well – organized (adj): tôn trọng nội quy, có tổ chức
 • Failure (n): thất bại
 • Pressure (n): áp lực
 • Avoid (v): tránh
 • Deal with (v): thương lượng với ai

4. Những nguyên tắc khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Nguyên tắc cần biết khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh
Nguyên tắc cần biết khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Để có một buổi phỏng vấn thành công, bạn cần nắm các nguyên tắc khi phỏng vấn xin việc:

 • Sự chuẩn bị là chiếc chìa khóa thành công
 • Dự đoán các câu hỏi có khả năng được hỏi
 • Đóng vai phỏng vấn
 • Tìm hiểu kĩ về công ty/doanh nghiệp mà bạn ứng
 • Chuẩn bị, phác họa bức tranh tổng thể về bản thân mình
 • Khi trả lời phải trình bày quan điểm của mình theo một hệ thống đã chuẩn bị sẵn một cách logic nhất
 • Trình bày phải thể hiện được phong cách cá nhân
 • Cần diễn đạt ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu

Trên đây là những ví dụ về các đoạn hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) hy vọng bạn đã nạp cho mình thật nhiều kiến thức bổ ích. Chúc bạn thành công!

Tham khảo thêm:

Les dysfonctions de mg et une meilleure médecine en toute sécurité ou il est pour l’instant contre-indiqué en cas d’insuffisance hépatique sévère. Qui sont les pharmapilule garants de la protection contre les infections.

Đánh giá bài viết

[Total: 15 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Hu1ed9i thou1ea1i phu1ecfng vu1ea5n xin viu1ec7c bu1eb1ng tiu1ebfng Anh”,”description”:”Cu00e1c u0111ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i phu1ecfng vu1ea5n xin viu1ec7c bu1eb1ng tiu1ebfng Anh lu00e0 thu1ee9 cu00e1c bu1ea1n cu1ea7n chuu1ea9n bu1ecb ku1ef9 mu1ed7i khi tham du1ef1 cu00e1c buu1ed5i phu1ecfng vu1ea5n. Trung tu00e2m du1ea1y hu1ecdc tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp u1edf u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd giu00fap bu1ea1n trang bu1ecb kiu1ebfn thu1ee9c vu00f4 cu00f9ng cu1ea7n thiu1ebft nu00e0y ngay…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/05/Mau-hoi-thoai-phong-van-xin-viec-bang-tieng-anh.png”,”width”:900,”height”:500},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Hu1ed9i thou1ea1i phu1ecfng vu1ea5n xin viu1ec7c bu1eb1ng tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”Cu00e1c u0111ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i phu1ecfng vu1ea5n xin viu1ec7c bu1eb1ng tiu1ebfng Anh lu00e0 thu1ee9 cu00e1c bu1ea1n cu1ea7n chuu1ea9n bu1ecb ku1ef9 mu1ed7i khi tham du1ef1 cu00e1c buu1ed5i phu1ecfng vu1ea5n. Trung tu00e2m du1ea1y hu1ecdc tiu1ebfng Anh giao tiu1ebfp u1edf u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd giu00fap bu1ea1n trang bu1ecb kiu1ebfn thu1ee9c vu00f4 cu00f9ng cu1ea7n thiu1ebft nu00e0y ngay du01b0u1edbi bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y!n1. Hu1ed9i thou1ea1i phu1ecfng vu1ea5n xin viu1ec7c bu1eb1ng tiu1ebfng Anhnn1.1. Hu1ed9i thou1ea1i thu1ee9 nhu1ea5t.nInterviewer: Hello, Jim. I am Jack. (Chu00e0o Jim. Tu00f4i lu00e0 Jack)nYou: Good Morning, Jack. Nice to meet you. (Chu00e0o buu1ed5i su00e1ng, Jack, ru1ea5t vui u0111u01b0u1ee3c gu1eb7p anh)nInterviewer: How are you doing? (Anh khu1ecfe chu1ee9?)nYou: I’m fine. Thank you. (Tu00f4i khu1ecfe, cu1ea3m u01a1n anh.)nInterviewer : Are you ready? (Anh su1eb5n su00e0ng chu1ee9?)nYou: Yes, I am. (Vu00e2ng, tu00f4i su1eb5n su00e0ng.)nInterviewer: First of all, let me introduce about myself. I am the Finance Department Manager. As you know there is an open position in my department, and I need to fill this position as soon as possible. (u0110u1ea7u tiu00ean, tu00f4i muu1ed1n giu1edbi thiu1ec7u bu1ea3n thu00e2n mu00ecnh chu00fat. Tu00f4i lu00e0 giu00e1m u0111u1ed1c phu00f2ng tu00e0i chu00ednh. Nhu01b0 anh u0111u00e3 biu1ebft, phu00f2ng tu00f4i vu1eabn cu00f2n mu1ed9t vu1ecb tru00ed tru1ed1ng, vu00e0 tu00f4i muu1ed1n tu00ecm ngu01b0u1eddi cu00e0ng su1edbm cu00e0ng tu1ed1t.)nYou: Please, tell me a little bit about the position. (Anh cu00f3 thu1ec3 giu1edbi thiu1ec7u mu1ed9t chu00fat vu1ec1 cu00f4ng viu1ec7c u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?)nInterviewer: It is an entry-level position. The new employee will have to work closely with the Accounting department. He will also have to deal with the bank on a daily basis. (u0110u00e2y lu00e0 vu1ecb tru00ed u0111u1ea7u vu00e0o. Nhu00e2n viu00ean mu1edbi su1ebd lu00e0m viu1ec7c vu1edbi phu00f2ng Ku1ebf tou00e1n. Ngu01b0u1eddi u0111u00f3 su1ebd phu1ea3i lu00e0m viu1ec7c vu1edbi ngu00e2n hu00e0ng hu1eb1ng ngu00e0y.)nYou: What type of qualifications do you require? (Cu00e1c anh yu00eau cu1ea7u bu1eb1ng cu1ea5p gu00ec?)nInterviewer: I require a four-year college degree in Finance. Some working experience would be helpful. (Tu00f4i yu00eau cu1ea7u bu1eb1ng u0111u1ea1i hu1ecdc 4 nu0103m vu1ec1 tu00e0i chu00ednh. Nu1ebfu cu00f3 kinh nghiu1ec7m lu00e0m viu1ec7c thu00ec cu00e0ng tu1ed1t.)nYou: Yes, I got it. (Vu00e2ng, tu00f4i hiu1ec3u ru1ed3i)nInterviewer: Jim, tell me a little bit about yourself. (Jim, hu00e3y giu1edbi thiu1ec7u mu1ed9t chu00fat vu1ec1 bu1ea3n thu00e2n anh u0111i.)nYou: I was a student at NEU University, and I just graduated with a Bachelor degree in Finance. (Tu00f4i lu00e0 sinh viu00ean u0111u1ea1i hu1ecdc Kinh tu1ebf Quu1ed1c du00e2n, vu00e0 tu00f4i mu1edbi tu1ed1t nghiu1ec7p cu1eed nhu00e2n tu00e0i chu00ednh)nInterviewer: What are you looking for in a job? (Anh mong muu1ed1n gu00ec u1edf cu00f4ng viu1ec7c?)nYou: The job should help me see what Finance is all about. I have learned a lot of Finance theories at school, and now it is time for me to put them into practice. (Cu00f4ng viu1ec7c nu00e0y su1ebd giu00fap tu00f4i hiu1ec3u vu1ec1 Tu00e0i chu00ednh. Tu00f4i u0111u00e3 hu1ecdc ru1ea5t nhiu1ec1u vu1ec1 lu00fd thuyu1ebft tu00e0i chu00ednh u1edf u0111u1ea1i hu1ecdc, vu00e0 bu00e2y giu1edd lu00e0 thu1eddi gian tu00f4i u0111u01b0a chu00fang vu00e0o thu1ef1c tu1ebf.)nInterviewer: OK, good job. I’ll talk about the position. It is an entry-level position. The new employee will have to work closely with thenAccounting department. He will also have to deal with the bank on a daily basis. (u0110u00e2y lu00e0 vu1ecb tru00ed u0111u1ea7u vu00e0o. Nhu00e2n viu00ean mu1edbi su1ebd lu00e0m viu1ec7c vu1edbi phu00f2ng Ku1ebf tou00e1n. Ngu01b0u1eddi u0111u00f3 su1ebd phu1ea3i lu00e0m viu1ec7c vu1edbi ngu00e2n hu00e0ng hu1eb1ng ngu00e0y.)nYou: What type of qualifications do you require? (Cu00e1c anh yu00eau cu1ea7u bu1eb1ng cu1ea5p gu00ec?)nInterviewer: I require a four-year college degree in Finance. Some working experience would be helpful. (Tu00f4i yu00eau cu1ea7u bu1eb1ng u0111u1ea1i hu1ecdc 4 nu0103m vu1ec1 tu00e0i chu00ednh. Nu1ebfu cu00f3 kinh nghiu1ec7m lu00e0m viu1ec7c thu00ec cu00e0ng tu1ed1t.)nYou: What kind of experience are you looking for? (Anh cu1ea7n kinh nghiu1ec7m lu00e0m viu1ec7c nhu01b0 thu1ebf nu00e0o?)nInterviewer: Doing office work is good. However, since this is an entry-level position, I do not require a lot of experience. I am willing to train the new person. (lu00e0m viu1ec7c vu0103n phu00f2ng thu00ec cu00e0ng tu1ed1t. Tuy nhiu00ean, vu1edbi vu1ecb tru00ed u0111u1ea7u bu00e0o, tu00f4i khu00f4ng yu00eau cu1ea7u quu00e1 nhiu1ec1u kinh nghiu1ec7m. Tu00f4i su1eb5n su00e0ng u0111u00e0o tu00e0o ngu01b0u1eddi mu1edbi.)nYou: That is great! (Vu1eady thu00ec tu1ed1t quu00e1.)nInterviewer: What are your strengths? Why should I hire you? (Thu1ebf mu1ea1nh cu1ee7a anh lu00e0 gu00ec? Tu1ea1i sao chu00fang tu00f4i nu00ean tuyu1ec3n anh?)nYou: I am a hard-working person and a fast learner. I am very eager to learn, and I get along fine with people. (Tu00f4i lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi chu0103m chu1ec9 vu00e0 hu1ecdc hu1ecfi nhanh. Tu00f4i ru1ea5t ham hu1ecdc vu00e0 cu00f3 thu1ec3 hu00f2a u0111u1ed3ng vu1edbi mu1ecdi ngu01b0u1eddi.)nInterviewer: OK. Now, let me ask you a few quick questions. You do not mind working long hours, do you? (u0110u01b0u1ee3c ru1ed3i. Bu00e2y giu1edd, tu00f4i muu1ed1n hu1ecfi mu1ed9t vu00e0i cu00e2u hu1ecfi nhanh. Bu1ea1n cu00f3 ngu1ea1i lu00e0m viu1ec7c trong thu1eddi gian du00e0i khu00f4ng?)nYou: No, I do not. (Tu00f4i khu00f4ng ngu1ea1i.)nInterviewer: Can you handle pressure? (Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 kiu1ec3m sou00e1t u00e1p lu1ef1c?)nYou: Yes, I can. When I was going to school, I took quite a few courses each semester while working at least twenty hours every week. And, I handled that situation very well. (Cu00f3 chu1ee9. Khi tu00f4i cu00f2n u0111i hu1ecdc, tu00f4i hu1ecdc khu00e1 u00edt mu1ed7i ku1ef3 nhu01b0ng phu1ea3i u0111i lu00e0m u00edt nhu1ea5t 20 tiu1ebfng mu1ed7i tuu1ea7n. Vu00e0 tu00f4i giu1ea3i quyu1ebft khu00e1 u1ed5n thu1ecfa.)nInterviewer: Do you still have any questions for me? (Anh cu00f3 cu00e2u hu1ecfi gu00ec khu00f4ng?)nYou: No, I think I have a pretty good understanding of the job. I believe that I can handle it with ease, and I hope to have the opportunity to work for you. (Khu00f4ng. Tu00f4i nghu0129 tu00f4i hiu1ec3u khu00e1 ru00f5 vu1ec1 cu00f4ng viu1ec7c. Vu00e0 tu00f4i tin tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu1ea3i quyu1ebft du1ec5 du00e0ng, vu00e0 tu00f4i mong cu00f3 cu01a1 hu1ed9i lu00e0m viu1ec7c vu1edbi anh.)nInterviewer: Jim, nice meeting you. Thank you for coming. (Ru1ea5t vui khi u0111u01b0u1ee3c gu1eb7p anh. Cu1ea3m u01a1n vu00ec u0111u00e3 u0111u1ebfn.)nYou: Nice meeting you too. Thank you for seeing me. (Tu00f4i cu0169ng ru1ea5t vui khi u0111u01b0u1ee3c gu1eb7p anh. Cu1ea3m u01a1n vu00ec u0111u00e3 gu1eb7p tu00f4i.)n1.2. Hu1ed9i thou1ea1i thu1ee9 hain1.2.1. Chu00e0o hu1ecfi tru01b0u1edbc phu1ecfng vu1ea5nnA: Good morning, B. I’m A (Chu00e0o buu1ed5i su00e1ng B. Tu00f4i lu00e0 A)nB: Yes, good morning. So glad to see you in person. (Vu00e2ng, chu00e0o buu1ed5i su00e1ng. Ru1ea5t vui khi u0111u01b0u1ee3c gu1eb7p bu1ea1n tru1ef1c tiu1ebfp)nA: How do you do? (Bu1ea1n khu1ecfe chu1ee9?)nB: I’m really well. Thank you (Tu00f4i ru1ea5t khu1ecfe. Cu1ea3m u01a1n bu1ea1n)nA: OK, good. We will start the interview now. Are you ready? (Tu1ed1t. Chu00fang ta su1ebd bu1eaft u0111u1ea7u phu1ecfng vu1ea5n ngay bu00e2y giu1edd. Bu1ea1n su1eb5n su00e0ng chu1ee9?)nB: Yes, I am (Vu00e2ng, tu00f4i su1eb5n su00e0ng)n1.2.2. Phu1ea7n nu00f3i vu1ec1 bu1ea3n thu00e2n bu1eb1ng tiu1ebfng AnhnA: So B, Can you tell me a little bit about yourself? (B, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 nu00f3i tu00f4i biu1ebft mu1ed9t vu00e0i u0111iu1ec1u vu1ec1 bu1ea1n khu00f4ng?)nB: My name is B, I’m from Ha Noi. I am a recent graduate student at the International of University and earn a Bacheloru2019s degree in e-Commercial and Marketing. I am a very motivated person and a fast learner. I enjoy taking part in group activities and can also manage my schedule well. (Tu00f4i lu00e0 B, quu00ea u1edf Hu00e0 Nu1ed9i. Tu00f4i vu1eeba tu1ed1t nghiu1ec7p u0111u1ea1i hu1ecdc Quu1ed1c Tu1ebf vu00e0 cu00f3 bu1eb1ng cu1eed nhu00e2n ngu00e0nh Thu01b0u01a1ng Mu1ea1i u0111iu1ec7n tu1eed vu00e0 Marketing. Tu00f4i lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi ru1ea5t cu00f3 nghu1ecb lu1ef1c vu00e0 tiu1ebfp thu nhanh. Tu00f4i thu00edch tham gia cu00e1c hou1ea1t u0111u1ed9ng tu1eadp thu1ec3 vu00e0 u0111u1ed3ng thu1eddi cu0169ng cu00f3 khu1ea3 nu0103ng quu1ea3n lu00fd bu1ea3n thu00e2n ru1ea5t tu1ed1t.)nA: What are your strengths? (Thu1ebf mu1ea1nh cu1ee7a bu1ea1n lu00e0 gu00ec?)nB: Iu2019ve always been a great team player. Iu2019m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment. (Tu00f4i luu00f4n lu00e0 mu1ed9t u0111u1ed3ng u0111u1ed9i tuyu1ec7t vu1eddi. Tu00f4i giu1ecfi duy tru00ec cho nhu00f3m lu00e0m viu1ec7c vu1edbi nhau vu00e0 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cu00f4ng viu1ec7c trong mu1ed9t mu00f4i tru01b0u1eddng u0111u1ed3ng u0111u1ed9i.)n1.2.3. u0110u1eb7t cu00e2u hu1ecfi nhu00e0 tuyu1ec3n du1ee5ngnA: Do you have any questions? (Bu1ea1n cu00f3 cu00e2u hu1ecfi gu00ec khu00f4ng?)nB: There is one thing I did not understand in the job description, can you explain it for me? (Mu1ed9t u0111iu1ec1u tu00f4i khu00f4ng hiu1ec3u lu00e0 mu00f4 tu1ea3 cu00f4ng viu1ec7c, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 giu1ea3i thu00edch u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?)nA: OK, good job. I’ll talk about the position. It is an entry-level position. The new employee will have to work closely with thenAccounting department. He will also have to deal with the bank on a daily basis. (u0110u00e2y lu00e0 vu1ecb tru00ed u0111u1ea7u vu00e0o. Nhu00e2n viu00ean mu1edbi su1ebd lu00e0m viu1ec7c vu1edbi phu00f2ng Ku1ebf tou00e1n. Ngu01b0u1eddi u0111u00f3 su1ebd phu1ea3i lu00e0m viu1ec7c vu1edbi ngu00e2n hu00e0ng hu1eb1ng ngu00e0y.)nB: Ok, I got it. Thank you (Tu00f4i hiu1ec3u ru1ed3i. Cu1ea3m u01a1n)n1.3. Hu1ed9i thou1ea1i thu1ee9 ban1.3.1. Hu1ecfi vu1ec1 tu00ednh cu00e1ch khi xin viu1ec7cn1.3.1.1. Vu00ed du1ee5 1nA: What kind of person do you think you are? (Anh nghu0129 anh thuu1ed9c kiu1ec3u ngu01b0u1eddi gu00ec?)nB: Well, Iu2019m a fairly reserved person, but I like to ask questions in class when I was a student. (u00c0, tu00f4i lu00e0 ngu01b0u1eddi hu01a1i u00edt nu00f3i. Nhu01b0ng tu00f4i thu00edch u0111u1eb7t cu00e2u hu1ecfi trong lu1edbp khi tu00f4i lu00e0 sinh viu00ean.)nA: Would you say you have a lot of friends, or just a few? (Anh nu00f3i lu00e0 anh cu00f3 nhiu1ec1u bu1ea1n bu00e8, hay chu1ec9 vu00e0i ngu01b0u1eddi?)nB: Not so many, but not really a few, either, I suppose. There are about seven people that I see quite a bit of now; they are my good friends (Khu00f4ng nhiu1ec1u lu1eafm, nhu01b0ng thu1eadt su1ef1 cu0169ng khu00f4ng u00edt. Tu00f4i nghu0129 vu1eady. Cu00f3 khou1ea3ng 7 ngu01b0u1eddi hiu1ec7n tu00f4i u0111ang gu1eb7p gu1ee1; tu1ea5t cu1ea3 bu1ecdn hu1ecd u0111u1ec1u lu00e0 bu1ea1n tu1ed1t cu1ee7a tu00f4i.)n1.3.1.2. Vu00ed du1ee5 2nA: What would your friends tell me about you?n(Bu1ea1n bu00e8 anh su1ebd cho tu00f4i biu1ebft u0111iu1ec1u gu00ec vu1ec1 anh?)nB:u00a0I believe they would tell you that I am reliable and provide them with clear guidance whenever they are caught in difficult situations.n(Tu00f4i tin lu00e0 hu1ecd su1ebd nu00f3i vu1edbi u00f4ng ru1eb1ng tu00f4i u0111u00e1ng tin cu1eady vu00e0 luu00f4n chu1ec9 du1eabn cho hu1ecd ru00f5 ru00e0ng bu1ea5t cu1ee9 khi nu00e0o hu1ecd gu1eb7p tu00ecnh huu1ed1ng khu00f3 khu0103n.)nA: They would tell you that they can count on me when the chips are down. I have loaned friends money, let them stay with me when they need a place to stay, and have been very supportive. They would also tell you that I am an active person and have a lot of fun and want to go camping, skiing, and dancing.u00a0(Hu1ecd su1ebd nu00f3i vu1edbi u00f4ng ru1eb1ng hu1ecd tin cu1eady vu00e0o tu00f4i khi hu1ecd gu1eb7p khu00f3 khu0103n.Tu00f4i u0111u00e3 cho bu1ea1n bu00e8 vay tiu1ec1n, cho hu1ecd u0111u1ebfn u1edf chu1ed7 tu00f4i khi hu1ecd cu1ea7n nu01a1i u0111u1ec3 u1edf lu1ea1i, vu00e0 tu00f4i ru1ea5t cu00f3 tinh thu1ea7n giu00fap u0111u1ee1 . Hu1ecd cu0169ng su1ebd nu00f3i vu1edbi u00f4ng ru1eb1ng tu00f4i nu0103ng u0111u1ed9ng, ru1ea5t thu00edch u0111i cu1eafm tru1ea1i, tru01b0u1ee3t tuyu1ebft vu00e0 khiu00eau vu0169.)n1.3.2. Hu1ecfi vu1ec1 tru00ecnh u0111u1ed9 hu1ecdc vu1ea5n khi xin viu1ec7cnn1.3.2.1. Vu00ed du1ee5 1nA:u00a0Which university did you graduate from?n(Anh tu1ed1t nghiu1ec7p u0111u1ea1i hu1ecdc nu00e0o?)nB: Cambridge University. I have learned Economics there for 5 yearsn(u0110u1ea1i hu1ecdc Cambridge. Tu00f4i u0111u00e3 hu1ecdc kinh tu1ebf u1edf u0111u00f3 trong 5 nu0103m.)nA:u00a0What department did you study in?n(Anh u0111u00e3 hu1ecdc u1edf khoa gu00ec?)nB: The department of Physics.n(Tu00f4i hu1ecdc u1edf khoa Vu1eadt lu00fd.)nnA:u00a0Did you get a good record in maths at school?nAnh cu00f3 thu00e0nh tu00edch tu1ed1t vu1ec1 mu00f4n tou00e1n u1edf tru01b0u1eddng khu00f4ng?nB:u00a0Yes, I got full marks in mathsn(Cu00f3, tu00f4i u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec3m tu1ed1i u0111a mu00f4n tou00e1n.)nA:u00a0What degree have you received?n(Anh u0111u00e3 nhu1eadn bu1eb1ng cu1ea5p gu00ec?)nB:u00a0I have a B.S degreen(Tu00f4i cu00f3 bu1eb1ng cu1eed nhu00e2n khoa hu1ecdc.)nA: Wonderful (Tuyu1ec7t vu1eddi)n1.3.2.2. Vu00ed du1ee5 2nA:u00a0A high school teacher was my best teacher because he listened to the opinions of the students and knew about their interests. He also had a good understanding of the strengths of each inpidual. He provided me with his advice, which I valuedn(Mu1ed9t thu1ea7y giu00e1o trung hu1ecdc lu00e0 giu00e1o viu00ean tu1ed1t nhu1ea5t cu1ee7a tu00f4i vu00ec thu1ea7y lu1eafng nghe u00fd kiu1ebfn cu1ee7a hu1ecdc viu00ean vu00e0 biu1ebft u0111u01b0u1ee3c su1edf thu00edch cu1ee7a hu1ecd. Thu1ea7y cu0169ng hiu1ec3u ru00f5 tu1eebng u01b0u u0111iu1ec3m cu1ee7a hu1ecdc sinh. Thu1ea7y u0111u00e3 khuyu00ean bu1ea3o tu00f4i vu00e0 tu00f4i ru1ea5t tru00e2n tru1ecdng u0111iu1ec1u u0111u00f3.)nB:u00a0My best teacher may have been Professor Smith. He was expert on the Austro u2013 Hungarian Empire. It has been many years since I took his history class, but I can still remember his lectures today. Like my first history teacher, Mr. Jim, he made history come alive. Not only that, but he threw parties every Friday night at his house and all of his students were welcome!n(Ngu01b0u1eddi thu1ea7y tu1ed1t nhu1ea5t cu1ee7a tu00f4i cu00f3 lu1ebd lu00e0 giu00e1o su01b0 Smith. Thu1ea7y lu00e0 1 chuyu00ean gia vu1ec1 u0110u1ebf chu1ebf u00c1o u2013 Hung. u0110u00e3 nhiu1ec1u nu0103m ru1ed3i ku1ec3 tu1eeb khi tu00f4i hu1ecdc giu1edd Su1eed cu1ee7a thu1ea7y, nhu01b0ng hu00f4m nay tu00f4i vu1eabn cu00f2n nhu1edb nhu1eefng bu00e0i giu1ea3ng cu1ee7a thu1ea7y. Giu1ed1ng nhu01b0 thu1ea7y giu00e1o du1ea1y su1eed u0111u1ea7u tiu00ean cu1ee7a tu00f4i, thu1ea7y Jim, thu1ea7y u0111u00e3 lu00e0m su1ed1ng lu1ea1i lu1ecbch su1eed. Khu00f4ng chu1ec9 thu1ebf, thu1ea7y cu00f2n tu1ed5 chu1ee9c tiu1ec7c vu00e0o mu1ed7i tu1ed1i thu1ee9 6 tu1ea1i nhu00e0 thu1ea7y vu00e0 tu1ea5t cu1ea3 hu1ecdc sinh cu1ee7a thu1ea7y u0111u1ec1u u0111u01b0u1ee3c u0111u00f3n tiu1ebfp.)n1.3.3. Hu1ecfi vu1ec1 thu1eddi gian lu00e0m viu1ec7cnnnA: Do you have any questions?n(Anh cu00f3 hu1ecfi gu00ec vu1ec1 viu1ec7c lu00e0m nu00e0y khu00f4ng?)nnnB: Yes. How many staffs are there in your department?n(Trong phu00f2ng cu1ee7a u00f4ng cu00f3 bao nhiu00eau nhu00e2n viu00ean?)nnnA: About thirty peoplen(Khou1ea3ng 30 ngu01b0u1eddi)nnnB: Is the job full-time or part-time?n(Viu1ec7c lu00e0m nu00e0y lu00e0 tou00e0n thu1eddi gian hay bu00e1n thu1eddi gian?)nnnA: Full-timen(Tou00e0n thu1eddi gian)nnnB: What are the hours?n(Giu1edd lu00e0m viu1ec7c thu00ec thu1ebf nu00e0o?)nnnA: We work a five-day a week, from 8 to 16 with an hour for lunchn(Chu00fang tu00f4i lu00e0m viu1ec7c 1 tuu1ea7n 5 ngu00e0y, tu1eeb 8 u0111u1ebfn 16 giu1edd, cu00f3 1 giu1edd u0111u1ec3 u0103n tru01b0a)nnnB: Is there over time?n(Cu00f3 phu1ea3i lu00e0m thu00eam ngou00e0i giu1edd khu00f4ng u1ea1?)nnnA: Sometimes, but not oftenn(Thu1ec9nh thou1ea3ng, nhu01b0ng khu00f4ng thu01b0u1eddng xuyu00ean)nnnB: I have no question, thank you.n(Tu00f4i khu00f4ng cu00f3 cu00e2u hu1ecfi nu00e0o, cu1ea3m u01a1n)n2. Nhu1eefng cu00e2u hu1ecfi tiu1ebfng Anh thu01b0u1eddng gu1eb7p khi xin viu1ec7cn2.1. Cu00e2u hu1ecfi giu1edbi thiu1ec7u bu1ea3n thu00e2n bu1eb1ng tiu1ebfng Anh khi phu1ecfng vu1ea5nnCu00e2u hu1ecfi giu1edbi thiu1ec7u vu1ec1 bu1ea3n thu00e2n lu00e0 cu00e2u hu1ecfi phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t khi phu1ecfng vu1ea5n. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 tham khu1ea3o cu00e1c mu1eabu hu1ed9i thou1ea1i phu1ecfng vu1ea5n xin viu1ec7c bu1eb1ng tiu1ebfng Anh sau u0111u00e2y khi giu1edbi thiu1ec7u bu1ea3n thu00e2n:nnTell me a little about yourself.u00a0(Hu00e3y nu00f3i su01a1 qua cho tu00f4i nghe vu1ec1 bu1ea3n thu00e2n cu1ee7a anh/chu1ecb)n(Cu00e1c) cu00e1ch tru1ea3 lu1eddi:nI attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking.n(Tu00f4i hu1ecdc tu1ea1i MIT, nu01a1i tu00f4i theo hu1ecdc chuyu00ean ngu00e0nh Ku1ef9 su01b0 u0111iu1ec7n. Su1edf thu00edch cu1ee7a tu00f4i gu1ed3m bu00f3ng ru1ed5, u0111u1ecdc tiu1ec3unthuyu1ebft, vu00e0 u0111i bu1ed9 u0111u01b0u1eddng du00e0i.)nI grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy bicycling and jogging.n(Tu00f4i lu1edbn lu00ean u1edf Hu00e0n quu1ed1c vu00e0 u0111u00e3 hu1ecdc ku1ebf tou00e1n. Tu00f4i u0111u00e3 lu00e0m u1edf mu1ed9t cu00f4ng ty ku1ebf tou00e1n hai nu0103m vu00e0 tu00f4i thu00edch chu1ea1y xe u0111u1ea1p vu00e0 chu1ea1y bu1ed9.)nI’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do.n(Tu00f4i lu00e0 ngu01b0u1eddi du1ec5 hu1ee3p tu00e1c lu00e0m viu1ec7c tu1ed1t vu1edbi tu1ea5t cu1ea3 mu1ecdi ngu01b0u1eddi. Tu00f4i thu00edch giao thiu1ec7p vu1edbi nhiu1ec1u lou1ea1i ngu01b0u1eddi khu00e1c nhau vu00e0 tu00f4i luu00f4n luu00f4n thu1eed thu00e1ch bu1ea3n thu00e2n mu00ecnh u0111u1ec3 cu1ea3i thiu1ec7n mu1ecdi viu1ec7c tu00f4i lu00e0m.)nI’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper.n(Tu00f4i lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi lu00e0m viu1ec7c chu0103m chu1ec9 vu00e0 tu00f4i muu1ed1n u0111u00f3n nhu1eadn nhiu1ec1u thu1eed thu00e1ch khu00e1c nhau. Tu00f4i thu00edch thu00fa cu01b0ng, vu00e0 lu00fac ru1ea3nh ru1ed7i, tu00f4i thu00edch thu01b0 giu00e3n vu00e0 u0111u1ecdc bu00e1o.)n2.2. Cu00e2u hu1ecfi vu1ec1 u0111iu1ec3m mu1ea1nh cu1ee7a bu1ea3n thu00e2nnWhat are your strengths?u00a0(Thu1ebf mu1ea1nh cu1ee7a anh/chu1ecb lu00e0 gu00ec?)n(Cu00e1c) cu00e1ch tru1ea3 lu1eddi:nI believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work.n(Tu00f4i tin ru1eb1ng u0111iu1ec3m mu1ea1nh nhu1ea5t cu1ee7a tu00f4i lu00e0 su1ef1 quan tu00e2m cu1ee7a tu00f4i u0111u1ebfn tu1eebng chi tiu1ebft. u0110u1eb7c tru01b0ng nu00e0y u0111u00e3 giu00fap tu00f4i ru1ea5t nhiu1ec1u trong lu0129nh vu1ef1c nu00e0y.)nI’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.n(Tu00f4i luu00f4n lu00e0 mu1ed9t u0111u1ed3ng u0111u1ed9i tuyu1ec7t vu1eddi. Tu00f4i giu1ecfi duy tru00ec cho nhu00f3m lu00e0m viu1ec7c vu1edbi nhau vu00e0 luu00f4n u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cu00f4ng viu1ec7c trong mu1ed9t mu00f4i tru01b0u1eddng u0111u1ed3ng u0111u1ed9i.)nAfter having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it.n(Sau khi lu00e0m viu1ec7c mu1ed9t vu00e0i nu0103m, tu00f4i nhu1eadn ra thu1ebf mu1ea1nh cu1ee7a tu00f4i lu00e0 thu1ef1c hiu1ec7n mu1ed9t khu1ed1i lu01b0u1ee3ng lu1edbn cu00f4ng viu1ec7c trong mu1ed9t khou1ea3ng thu1eddi gian ngu1eafn. Tu00f4i hou00e0n thu00e0nh mu1ecdi viu1ec7c u0111u00fang thu1eddi hu1ea1n vu00e0 quu1ea3n lu00fd cu1ee7a tu00f4i luu00f4n luu00f4n u0111u00e1nh giu00e1 cao u0111iu1ec1u u0111u00f3.)n2.3. Cu00e2u hu1ecfi vu1ec1 u0111iu1ec3m yu1ebfu cu1ee7a bu1ea3n thu00e2nnWhat are your weaknesses?u00a0(u0110iu1ec3m yu1ebfu cu1ee7a anh/chu1ecb lu00e0 gu00ec?)n(Cu00e1c) cu00e1ch tru1ea3 lu1eddi:nThis might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule.n(u0110iu1ec1u nu00e0y cu00f3 thu1ec3 lu00e0 xu1ea5u, nhu01b0ng u1edf u0111u1ea1i hu1ecdc, tu00f4i thu1ea5y ru1eb1ng tu00f4i thu01b0u1eddng hay tru00ec hou00e3n. Tu00f4i u0111u00e3 nhu1eadn ra vu1ea5n u0111u1ec1 nu00e0y, vu00e0 tu00f4i u0111ang cu1ea3i thiu1ec7n nu00f3 bu1eb1ng cu00e1ch hou00e0n thu00e0nh cu00f4ng viu1ec7c tru01b0u1edbc thu1eddi hu1ea1n.)nI feel my weakness is not being detail oriented enough. I’m a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between quantity and quality.n(Tu00f4i thu1ea5y u0111iu1ec3m yu1ebfu cu1ee7a tu00f4i lu00e0 chu01b0a cu00f3 su1ef1 u0111u1ecbnh hu01b0u1edbng ru00f5 ru00e0ng. Tu00f4i lu00e0 ngu01b0u1eddi muu1ed1n hou00e0n thu00e0nh cu00e0ng nhiu1ec1u cu00e0ng tu1ed1t. Tu00f4i nhu1eadn ra u0111iu1ec1u nu00e0y lu00e0m u1ea3nh hu01b0u1edfng tu1edbi chu1ea5t lu01b0u1ee3ng vu00e0 hiu1ec7n tu00f4i u0111ang tu00ecm cu00e1ch cu00e2n bu1eb1ng giu1eefa su1ed1 lu01b0u1ee3ng vu00e0 chu1ea5t lu01b0u1ee3ng.)nI feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely studying hard to communicate more effectively.n(Tu00f4i thu1ea5y khu1ea3 nu0103ng tiu1ebfng Anh cu1ee7a tu00f4i lu00e0 u0111iu1ec3m yu1ebfu nhu1ea5t cu1ee7a tu00f4i. Tu00f4i biu1ebft u0111u00e2y chu1ec9 lu00e0 vu1ea5n u0111u1ec1 tu1ea1m thu1eddi. Tu00f4i chu1eafc chu1eafn su1ebd hu1ecdc tu1eadp chu0103m chu1ec9 u0111u1ec3 giao tiu1ebfp hiu1ec7u quu1ea3 hu01a1n.)n2.4. Cu00e2u hu1ecfi vu1ec1 mu1ee5c tiu00eau ngu1eafn hu1ea1n cu1ee7a bu1ea1nnWhat are your short term goals?u00a0(Cu00e1c mu1ee5c tiu00eau ngu1eafn hu1ea1n cu1ee7a anh/chu1ecb lu00e0 gu00ec?)n(Cu00e1c) cu00e1ch tru1ea3 lu1eddi:nMy short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.n(Mu1ee5c tiu00eau ngu1eafn hu1ea1n cu1ee7a tu00f4i lu00e0 tu00ecm mu1ed9t vu1ecb tru00ed mu00e0 tu00f4i cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng kiu1ebfn thu1ee9c vu00e0 thu1ebf mu1ea1nh mu00e0 tu00f4i cu00f3. Tu00f4i muu1ed1n cu00f9ng chia su1ebb su1ef1 phu00e1t triu1ec3n vu00e0 thu00e0nh cu00f4ng cu1ee7a cu00f4ng ty mu00e0 tu00f4i lu00e0m viu1ec7c cho hu1ecd.)nI’ve learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short term goal is to grow as a marketing analyst.n(Tu00f4i u0111u00e3 hu1ecdc u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng u0111iu1ec1u cu01a1 bu1ea3n cu1ee7a viu1ec7c tiu1ebfp thu1ecb trong hai nu0103m u0111u1ea7u tiu00ean. Tu00f4i muu1ed1n thu1ef1c hiu1ec7n bu01b0u1edbc tiu1ebfp theo bu1eb1ng cu00e1ch tham gia vu00e0o nhu1eefng du1ef1 u00e1n u0111u1ea7y thu00e1ch thu1ee9c. Mu1ee5c tiu00eau ngu1eafn hu1ea1n cu1ee7a tu00f4i lu00e0 tru1edf thu00e0nh mu1ed9t nhu00e0 phu00e2n tu00edch tiu1ebfp thu1ecb.)nAs a program manager, it’s important to understand all areas of the project. Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency.n(Lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi quu1ea3n lu00fd chu01b0u01a1ng tru00ecnh, u0111iu1ec1u quan tru1ecdng lu00e0 phu1ea3i hiu1ec3u mu1ecdi khu00eda cu1ea1nh cu1ee7a du1ef1 u00e1n. Mu1eb7c du00f9 tu00f4i cu00f3 nhu1eefng khu1ea3 nu0103ng ku1ef9 thuu1eadt u0111u1ec3 thu00e0nh cu00f4ng trong cu00f4ng viu1ec7c cu1ee7a tu00f4i, nhu01b0ng tu00f4i muu1ed1n tu00ecm hiu1ec3u nhu1eefng u1ee9ng du1ee5ng phu1ea7n mu1ec1m khu00e1c, nhu1eefng u1ee9ng du1ee5ng phu1ea7n mu1ec1m mu00e0 cu00f3 thu1ec3 giu00fap u0111u1ee1 hiu1ec7u quu1ea3 cu00f4ng viu1ec7c.)n2.5. Cu00e2u hu1ecfi vu1ec1 mu1ee5c tiu00eau du00e0i hu1ea1n cu1ee7a bu1ea1nnWhat are your long term goals?u00a0(Cu00e1c mu1ee5c tiu00eau du00e0i hu1ea1n cu1ee7a anh/chu1ecb lu00e0 gu00ec?)n(Cu00e1c) cu00e1ch tru1ea3 lu1eddi:nI would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard.n(Tu00f4i muu1ed1n tru1edf thu00e0nh mu1ed9t giu00e1m u0111u1ed1c hou1eb7c cao hu01a1n. u0110iu1ec1u nu00e0y cu00f3 thu1ec3 lu00e0 hu01a1i tham vu1ecdng, nhu01b0ng tu00f4i biu1ebft tu00f4i thu00f4ng minh, vu00e0 tu00f4i su1eb5n su00e0ng lu00e0m viu1ec7c chu0103m chu1ec9.)nAfter a successful career, I would love to write a book on office efficiency. I think working smart is important and I have many ideas. So, after gaining more experience, I’m going to try to write a book.n(Sau khi su1ef1 nghiu1ec7p thu00e0nh cu00f4ng, tu00f4i muu1ed1n viu1ebft mu1ed9t cuu1ed1n su00e1ch vu1ec1 hiu1ec7u quu1ea3 lu00e0m viu1ec7c vu0103n phu00f2ng. Tu00f4i nghu0129 lu00e0m viu1ec7c mu1ed9t cu00e1ch thu00f4ng minh lu00e0 quan tru1ecdng vu00e0 tu00f4i cu00f3 nhiu1ec1u u00fd tu01b0u1edfng. Vu00ec vu1eady, sau khi cu00f3 u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u kinh nghiu1ec7m hu01a1n, tu00f4i su1ebd cu1ed1 gu1eafng viu1ebft su00e1ch.)nI’ve always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers where ever I can. So in the future, I would love to be an instructor.n(Tu00f4i luu00f4n yu00eau thu00edch viu1ec7c giu1ea3ng du1ea1y. Tu00f4i muu1ed1n gia tu0103ng nhu1eefng nhu00e2n viu00ean mu1edbi hu01a1n vu00e0 giu00fap u0111u1ee1 cu00e1c u0111u1ed3ng nghiu1ec7p u1edf bu1ea5t ku1ef3 nu01a1i nu00e0o mu00e0 tu00f4i cu00f3 thu1ec3. Vu00ec vu1eady, trong tu01b0u01a1ng lai, tu00f4i muu1ed1n tru1edf thu00e0nh mu1ed9t giu1ea3ng viu00ean.)n3. Mu1ed9t su1ed1 tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh phu1ed5 biu1ebfn khi xin viu1ec7cnNgoại Ngữ Tinh Tú gu1eedi tu1edbi bu1ea1n mu1ed9t vu00e0i tu1eeb vu1ef1ng thu00f4ng du1ee5ng su1eed du1ee5ng nhiu1ec1u trong cu00e1c u0111ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i phu1ecfng vu1ea5n xin viu1ec7c bu1eb1ng tiu1ebfng Anh:nnRevenue (n): Thu nhu1eadpnJourneyu00a0(n): hu00e0nh tru00ecnhnInterviewu00a0(n): cuu1ed9c phu1ecfng vu1ea5nnHard u2013 workingu00a0(adj): chu0103m chu1ec9, siu00eang nu0103ngnResponsibleu00a0(adj): cu00f3 tru00e1ch nhiu1ec7mnEnthusiasticu00a0(adj): nhiu1ec7t tu00ecnhnTeamworku00a0(n): lu00e0m viu1ec7c nhu00f3mnStrengthu00a0(n): u0111iu1ec3m mu1ea1nhnWeaknessu00a0(n): u0111iu1ec3m yu1ebfunDedicatedu00a0(adj): tu1eadn tu00e2mnDeterminedu00a0(adj): kiu00ean u0111u1ecbnhnTasku00a0(n): nhiu1ec7m vu1ee5nDeadlineu00a0(n): thu1eddi hu1ea1nnAchievementu00a0(n): thu00e0nh tu1ef1unProjectu00a0(n): du1ef1 u00e1nnJob u2013hopperu00a0(n): ngu01b0u1eddi nhu1ea3y viu1ec7cnDirectionu00a0(n): u0111u01b0u1eddng u0111i, phu01b0u01a1ng hu01b0u1edbngnOpportunityu00a0(n): cu01a1 hu1ed9inChallengeu00a0(n): su1ef1 thu1eed thu00e1chnPromotionu00a0(n): thu0103ng tiu1ebfnnWell u2013 organized (adj): tu00f4n tru1ecdng nu1ed9i quy, cu00f3 tu1ed5 chu1ee9cnFailureu00a0(n): thu1ea5t bu1ea1inPressureu00a0(n): u00e1p lu1ef1cnAvoidu00a0(v): tru00e1nhnDeal withu00a0(v): thu01b0u01a1ng lu01b0u1ee3ng vu1edbi ainn4. Nhu1eefng nguyu00ean tu1eafc khi phu1ecfng vu1ea5n xin viu1ec7c bu1eb1ng tiu1ebfng Anhnnu0110u1ec3 cu00f3 mu1ed9t buu1ed5i phu1ecfng vu1ea5n thu00e0nh cu00f4ng, bu1ea1n cu1ea7n nu1eafm cu00e1c nguyu00ean tu1eafc khi phu1ecfng vu1ea5n xin viu1ec7c:nnSu1ef1 chuu1ea9n bu1ecb lu00e0 chiu1ebfc chu00eca khu00f3a thu00e0nh cu00f4ngnDu1ef1 u0111ou00e1n cu00e1c cu00e2u hu1ecfi cu00f3 khu1ea3 nu0103ng u0111u01b0u1ee3c hu1ecfinu0110u00f3ng vai phu1ecfng vu1ea5nnTu00ecm hiu1ec3u ku0129 vu1ec1 cu00f4ng ty/doanh nghiu1ec7p mu00e0 bu1ea1n u1ee9ngnChuu1ea9n bu1ecb, phu00e1c hu1ecda bu1ee9c tranh tu1ed5ng thu1ec3 vu1ec1 bu1ea3n thu00e2n mu00ecnhnKhi tru1ea3 lu1eddi phu1ea3i tru00ecnh bu00e0y quan u0111iu1ec3m cu1ee7a mu00ecnh theo mu1ed9t hu1ec7 thu1ed1ng u0111u00e3 chuu1ea9n bu1ecb su1eb5n mu1ed9t cu00e1ch logic nhu1ea5tnTru00ecnh bu00e0y phu1ea3i thu1ec3 hiu1ec7n u0111u01b0u1ee3c phong cu00e1ch cu00e1 nhu00e2nnCu1ea7n diu1ec5n u0111u1ea1t ngu1eafn gu1ecdn, su00fac tu00edch vu00e0 du1ec5 hiu1ec3unnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 nhu1eefng vu00ed du1ee5 vu1ec1 cu00e1c u0111ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i phu1ecfng vu1ea5n xin viu1ec7c bu1eb1ng tiu1ebfng Anh. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) hy vu1ecdng bu1ea1n u0111u00e3 nu1ea1p cho mu00ecnh thu1eadt nhiu1ec1u kiu1ebfn thu1ee9c bu1ed5 u00edch. Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng!nTham khu1ea3o thu00eam:nnPhu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi u0111i lu00e0mnHu1ecdc giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi u0111i lu00e0m”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”huong123″},”datePublished”:”2021-05-11T23:07:06+07:00″,”dateModified”:”2021-06-21T20:15:55+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:15,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment