Nắm được những mẹo thi Toeic Part 2Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) bật mí trong bài viết này bạn không những tránh được các bẫy thường gặp bài thi mà còn dễ dàng đạt điểm cao trong phần thi này!

Mẹo thi Toeic Part 2
Mẹo thi Toeic Part 2

1. Giới thiệu về bài thi Toeic Part 2

Ở phần thi Toeic Listening Part 2, các bạn sẽ thi phần hỏi đáp. Phần thi này sẽ có khoảng 50% là dạng câu hỏi Wh-, 50% còn lại là những câu hỏi khác. Vậy luyện nghe Toeic Part 2 theo cách nào là tốt nhất?

1.1. Cấu trúc bài thi Toeic Part 2

Đối phần thi này, đề thi mới sẽ bao gồm 25 câu. Mỗi câu gồm 1 câu hỏi và 3 đáp án. Nhiệm vụ của bạn là chọn câu trả lời phù hợp với câu hỏi trong bài. Bên cạnh đó, câu hỏi và đáp án không được in trong đề.

1.2. Cách phân bỏ thời gian hợp lý để làm bài thi Toiec Part 2

Khi làm bài TOEIC Part 2 với 30 câu hỏi, với từng câu hỏi bạn hãy:

 • Bước 1: Nghe cẩn thận một câu hỏi hay một câu nói.
 • Bước 2: Tiếp theo nghe lần lượt 3 câu trả lời (tương ứng với 3 đáp án A, B, C).
 • Bước 3: Lựa chọn một câu trả lời thích hợp nhất cho câu hỏi.
 • Bước 4: Tận dụng 5s nghỉ giữa 2 câu hỏi để chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo.

Bạn hãy cố gắng nhớ cả câu hỏi và cả 3 câu hồi đáp. Vậy nên việc có trí nhớ tốt là 1 lợi thế. Nếu bạn không nghe được câu nào thì bạn nên bỏ qua câu đó để chuẩn bị thật tốt cho câu tiếp theo.

1.3. Các dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi Toeic Part 2

Thông thường trong bài thi TOEIC Listening Part 2 sẽ xuất hiện các dạng câu hỏi sau đây:

 • Wh-question (câu hỏi Wh): là dạng câu hỏi có “từ hỏi” như: Who, Where, When, Why, How.

Ví dụ: Who has the copy of the report? (Ai đang có bản sao của báo cáo vậy?). Where can I buy a new desk? (Tôi có thể mua chiếc ghế mới ở đâu?).

 • Yes/ No question (câu hỏi Yes/No): là dạng câu hỏi mà người nghe có thể trả lời Yes/No.

Ví dụ: Haven’t you had lunch? (Bạn chưa ăn trưa ư?). No, I didn’t have time. (Không, tôi không có thời gian).

 • Tag question (câu hỏi đuôi): là dạng câu hỏi có đoạn đầu giống như câu khẳng định nhưng cuối câu lại hỏi thêm “phải không?”.

Ví dụ: The report is hard to understand, isn’t it? (Báo cáo thật khó hiểu phải không?). Yes, ít’s very confusing. (Đúng vậy, nó rất khó hiểu).

 • Suggestion/ request (gợi ý/ yêu cầu): là dạng câu hỏi gợi ý/yêu cầu làm một việc gì đó.

Ví dụ: Would you like to walk to the convention center? (Bạn có muốn đi bộ đến trung tâm hội nghị?). Thats sounds like a great idea. (Đó có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời.).

 • Statement (câu trần thuật): là dạng câu đưa ra ý kiến, câu trả lời thường cũng đưa ra quan điểm: đồng tình/ phản đối hoặc trung lập

Ví dụ: The neighbors upstairs are so noisy. (Hàng xóm trên lầu thật ồn ào.). Yes, they certainly are. (Vâng, họ chắc chắn như vậy).

 • Choice question (câu hỏi lựa chọn): là dạng câu hỏi thường có “or” xuất hiện.

Ví dụ: Would you like the table inside or outside? (Bạn muốn lấy cái bàn bên trong hay bên ngoài?). I’ll take the table inside. (Tôi sẽ lấy cái bàn bên trong). Bên trên là các dạng câu mà bạn thường xuyên gặp trong Part 2. Vì vậy dưới đây Ngoại Ngữ Tinh Tú sẽ hướng dẫn bạn phương pháp ôn thi Toiec Part 2 nhé!

==> Tham khảo thêm khóa TOEIC Online Ngoại Ngữ Tinh Tú để bứt phá điểm số TOEIC trong thời gian ngắn nhất!

2. Mẹo thi Toeic Part 2

2.1. Mẹo làm bài thi dạng câu hỏi WH Questions

Mẹo làm bài thi Toeic Part 2 dạng câu hỏi WH Questions
Mẹo làm bài thi Toeic Part 2 dạng câu hỏi WH Questions

2.1.1. Who

 • Dạng câu trả lời thường gặp

✓ Tên người (personal names): Mr. John, Ms. Jennie, …. Ví dụ: Who is going to meet Mr. Continue at the airport?

 1. He’s at the airport.
 2. Mrs. Garcia will pick him up.
 3. At ten o’clock.

✓ Vị trí, chức vụ: manager (giám đốc), assistant (trợ lý), head of department (trưởng phòng), …. Ví dụ: Hello. Uh. Who are you?

 1. Fine, thank you.
 2. The new secretary.
 3. Downtown.

✓ Tên công ty, phòng ban: Design-House Company, Sales department, …. Ví dụ: Who was chosen as the new partner?

 1. Living-Home Uptown, Inc.
 2. I bet he can’t.
 3. Yes, they said they would.

 Đại từ nhân xưng: I, you, we, they, she, he, it Ví dụ: Who should I contact to order office supplies?

 1. We need copy paper.
 2. Yes, he made the order.
 3.  I will order them for you.

 Dạng “I don’t know”: Các câu trả lời không xác định được đối tượng: It hasn’t been decided yet/ It’s a tough choice, …

 • Lời khuyên

➨ Loại trừ các câu trả lời có Yes/ No. ➨ Câu trả lời đúng thường là tên riêng: tên công ty, tên người, tên nghề nghiệp, chức vụ. ➨ Thì của câu trả lời phải khớp với thì của câu hỏi. (Đây là kiểu bẫy các bạn thường bỏ quên). ➨ Học từ vựng: chức vụ, vị trí (mangager, director, assistant, …), tên phòng ban (marketing, IT, sales, …), cấp bậc trong gia đình (father, mother, sister, …), … ➨ Các câu trả lời thuộc dạng “I don’t know” thường đúng. ➨ Phải nghe hết câu trả lời => chọn đáp án đúng.

2.1.2. When

 • Các dạng trả lời thường gặp

✓ Mệnh đề chỉ thời gian/ thời điểm: when, not until, as soon as, before, after… When should I turn on the air conditioner? – When it reaches 25 degrees. ✓ Giới từ + thời gian/ thời điểm: in 2019, on Monday, after Monday, …

 • in + thời điểm (tháng / năm): vào thời điểm (tháng / năm) (Ex: in July).
 • on + thời điểm (ngày / thứ): vào thời điểm (ngày / thứ) (Ex: on Monday).
 • at + thời điểm: vào thời điểm xác định (như giờ đồng hồ hoặc thời điểm cụ thể như giờ trưa) (Ex: at noon, at 10AM).
 • before + thời điểm: trước thời điểm (Ex: before 3PM).
 • after + thời điểm: sau thời điểm (Ex: after 3PM).
 • by + thời điểm: trước thời điểm (Ex: by next week).
 • in + khoảng thời gian: sau khoảng thời gian (Ex: in 2 years).
 • khoảng thời gian + ago: khoảng thời gian trước (Ex: 1 month ago).
 • between + khoảng thời gian: trong khoảng thời gian (Ex: between November and December).
 • during + khoảng thời gian: trong suốt khoảng thời gian (Ex: during my childhood).

Ví dụ: When will the conference start? In 5 minutes.

 • Lời khuyên

➨ Hỏi về mốc thời gian thì câu trả lời thường có” Giới từ hoặc mệnh đề chỉ thời gian / thời điểm. ➨ Thời gian của câu trả lời phải khớp với thì của câu hỏi ( hiện tại, quá khứ, tương lai ). ➨ Bạn phải nắm rõ cấu trúc của giới từ + thời gian /thời điểm.

2.1.3. Where

 • Các dạng trả lời thường gặp

✓ Giới từ + địa điểm: in my room, at the office…

 • In: + không gian, địa điểm: in the room, in the park.
 • On + bề mặt: On the table, On the third floor, …
 • At + địa chỉ/ địa điểm cụ thể: At 135 Hill Street, at the meeting, …
 • Next to + N: Next to the man (kế bên người đàn ông).
 • Between A and B: Between the bookstore and drug store.

Ví dụ: Where was the company picnic held? At the park next to the lake. ✓ Chỉ đường/ địa điểm: turn left, turn right, opposite the park Ví dụ: Where is the entrance to the parking garage? – Go straight ahead. ✓ Bắt đầu bằng tên người/ vị trí chức vụ: Ms. Ha, the accountant… Where can I find the customers’ phone number? – The secretary should know.

 • Lời khuyên

➨ Hỏi về nơi chốn nên câu trả lời thường có Giới từ chỉ nơi chốn. ➨ Bạn phải nắm rõ cấu trúc của giới từ + nơi chốn. ➨ Nên tập trung nghe kỹ cả câu hỏi và câu trả lời.

2.1.4. Why

 • Các dạng trả lời thường gặp

✓ Bắt đầu bằng Because, Because of, Since, As + Lý do: Ví dụ: Why were you so late this morning? – Because of the traffic jam. ✓ Không bắt đầu bằng Because, Since, As, … Ví dụ: Why doesn’t the museum open today? – It’s Monday. ✓ Bắt đầu bằng To V Ví dụ: Why did you go to England? – To study.

 • Lời khuyên

➨ Thường trả lời bằng “because/ because of/ due to/ owning to/ as/ since/ thank to”. ➨ Tuy nhiên nhiều câu không có “because”, nghĩa vẫn ổn thì vẫn được chọn.

 2.1.5. How

 • Các dạng trả lời thường gặp

✓ How many/ How much: Trả lời về số lượng/ tiền. Ví dụ: 50 dollars, 3 chairs. ✓ How + be + N: Hỏi về tính chất của N. How can: Hỏi về cách thức => câu trả lời là lời hướng dẫn. Ví dụ: How can I find the bus stop? – Turn right. It’s in front of ACD school. ✓ How often: Hỏi về tần suất => câu trả lời về số lần/ độ thường xuyên. Ví dụ: Twice a week (hai lần 1 tuần), Always/ often/ sometimes/ …

 • Lời khuyên

➨ Chú ý các từ để hỏi thường đi với How. ➨ Cần phân biệt “how long” – khoảng thời gian với “when” – mốc thời gian.

2.2. Mẹo làm bài thi dạng câu hỏi Yes/No Questions

 • Các dạng trả lời thường gặp

✓ Bắt đầu bằng Yes/ No:  Ví dụ: Have you introduced yourself to the new employee? – No, I’ve been busy today. ✓ Không bắt đầu bằng Yes/ No:  Ví dụ: Will you be checking your e-mail tomorrow? Actually, I’ll be on vacation.

 • Lời khuyên

➨ Một số từ hay gặp trong câu trả lời cần nhớ: + Sure/ Of course (Chắc chắn rồi). + Why not? (Sao không?). + Yes/ No.

Mẹo làm bài thi Toeic Part 2 dạng câu hỏi Yes/No Questions
Mẹo làm bài thi Toeic Part 2 dạng câu hỏi Yes/No Questions

2.3. Mẹo làm bài thi dạng câu tường thuật (Statement)

 • Các dạng trả lời thường gặp

✓ Câu trả lời thường cũng đưa ra ý kiến của mình: đồng tình/ phản đối hoặc trung lập. Ví dụ: I was very impressed with Zoey’s singing. – Yes, she has a wonderful voice.

 • Lời khuyên

➨ Đưa ra tình huống đòi hỏi người nghe phải có câu trả lời hợp lý. ➨ Đưa ra câu nhận định ➨ đưa ra ý kiến đồng tình hoặc phản đối. ➨ Câu trả lời càng lặp thì câu trả lời đó càng bẫy và dễ sai.

2.4. Mẹo làm bài thi dạng câu hỏi đuôi (Tag Questions)

 • Các dạng trả lời thường gặp

✓ Trả lời có Yes/No: Ví dụ: You know her, don’t you? – No, I don’t know. ✓ Trả lời gián tiếp không có Yes/No: Ví dụ: You set up chairs in the conference room, didn’t you? – Yes, 200 seats in total.

 • Lời khuyên

➨ Đây là dạng câu hỏi dễ nhất trong part 2. Bạn chỉ cần chọn đáp án có chứa Yes hay No trong câu trả lời. ➨ Một số từ hay gặp trong câu trả lời cần nhớ: + Sure/ Of course (Chắc chắn rồi.). + Why not? (Sao không?). + Yes/ No.

2.5. Mẹo làm bài thi dạng câu gợi ý (Suggesstion Questions)

 • Các dạng trả lời thường gặp

✓ Trả lời có Yes/No: Ví dụ: Would you like to drink coffee? – No, thanks. I have to go now. ✓ Trả lời không có Yes/No: Ví dụ:Would you like to walk to the convention center? (Bạn có muốn đi bộ đến trung tâm hội nghị?). Thats sounds like a great idea. (Đó có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời.).

 • Lời khuyên

➨ Đây là dạng câu hỏi gợi ý, có thể bắt đầu bằng: + Why don’t you/ we + V (infi). + How about + V(ing). + Let’s + v (infi).

3. Những lưu ý quan trọng cần nắm khi ôn tập Toeic Part 2

 • Học và ghi nhớ các dạng câu hỏi và các dạng câu trả lời ứng với từng loại câu hỏi.
 • Lắng nghe thật kĩ câu hỏi ở từ đầu tiên để xác định đó là loại câu hỏi gì.
 • Nghe các câu hồi đáp và sử dụng phương pháp loại trừ để chọn ra câu trả lời đúng nhất.
 • Với các bạn mới bắt đầu luyện thi, phương pháp ghi chép chính tả như Ngoại Ngữ Tinh Tú đã chia sẻ ở mẹo thi Toeic Part 1 vẫn có thể áp dụng một cách hiệu quả nhất để gia tăng khả năng nghe chuẩn xác từng từ.
 • Sau khi nghe, mở script ra. Kiểm tra xem mình sai ở đâu và vì sao sai. Tiếp theo là ghi lại vào một cuốn sổ.
 • Ghi chú lại những từ mới/ cấu trúc mới mà bạn chưa biết.

Một số câu trả lời 90% đúng trong mọi trường hợp:

 • I don’t know.
 • I have no idea.
 • I don’t have any clue.
 • I haven’t heard of it.
 • It hasn’t been decided yet.
 • We are not quite sure yet.
 • They didn’t say anything about it.
 • Beats me.
 • How would I know?

Trên đây là mẹo thi TOEIC Part 2 với đầy đủ hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất mà Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) muốn gửi đến bạn đọc. Nếu bạn đang tìm kiếm trung tâm luyện thi TOEIC Đà Nẵng, có thể đến 4Life, tại đây với đội ngũ giảng viên, thầy cô dạy TOEIC ở Đà Nẵng nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin sẽ giúp bạn đạt được điểm cao trong thời gian ôn tập tối ưu nhất.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 17 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Mu1eb9o thi Toeic Part 2 [Hu1ecfi – u0110u00e1p]”,”description”:”Nu1eafm u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng mu1eb9o thi Toeic Part 2 mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) bu1eadt mu00ed trong bu00e0i viu1ebft nu00e0y bu1ea1n khu00f4ng nhu1eefng tru00e1nh u0111u01b0u1ee3c cu00e1c bu1eaby thu01b0u1eddng gu1eb7p bu00e0i thi mu00e0 cu00f2n du1ec5 du00e0ng u0111u1ea1t u0111iu1ec3m cao trong phu1ea7n thi nu00e0y! 1. Giu1edbi thiu1ec7u vu1ec1 bu00e0i thi Toeic Part 2 u1ede phu1ea7n thi Toeic Listening…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/04/meo-thi-toeic-part-2.png”,”width”:704,”height”:267},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Mu1eb9o thi Toeic Part 2 [Hu1ecfi – u0110u00e1p]”,”reviewBody”:”Nu1eafm u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng mu1eb9o thi Toeic Part 2 mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) bu1eadt mu00ed trong bu00e0i viu1ebft nu00e0y bu1ea1n khu00f4ng nhu1eefng tru00e1nh u0111u01b0u1ee3c cu00e1c bu1eaby thu01b0u1eddng gu1eb7p bu00e0i thi mu00e0 cu00f2n du1ec5 du00e0ng u0111u1ea1t u0111iu1ec3m cao trong phu1ea7n thi nu00e0y!nn1. Giu1edbi thiu1ec7u vu1ec1 bu00e0i thi Toeic Part 2nu1ede phu1ea7n thi Toeic Listening Part 2, cu00e1c bu1ea1n su1ebd thi phu1ea7n hu1ecfi u0111u00e1p. Phu1ea7n thi nu00e0y su1ebd cu00f3 khou1ea3ng 50% lu00e0 du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi Wh-, 50% cu00f2n lu1ea1i lu00e0 nhu1eefng cu00e2u hu1ecfi khu00e1c. Vu1eady luyu1ec7n nghe Toeic Part 2 theo cu00e1ch nu00e0o lu00e0 tu1ed1t nhu1ea5t?n1.1. Cu1ea5u tru00fac bu00e0i thi Toeic Part 2nu0110u1ed1i phu1ea7n thi nu00e0y, u0111u1ec1 thi mu1edbi su1ebd bao gu1ed3m 25 cu00e2u. Mu1ed7i cu00e2u gu1ed3m 1 cu00e2u hu1ecfi vu00e0 3 u0111u00e1p u00e1n. Nhiu1ec7m vu1ee5 cu1ee7a bu1ea1n lu00e0 chu1ecdn cu00e2u tru1ea3 lu1eddi phu00f9 hu1ee3p vu1edbi cu00e2u hu1ecfi trong bu00e0i. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, cu00e2u hu1ecfi vu00e0 u0111u00e1p u00e1n khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c in trong u0111u1ec1.n1.2. Cu00e1ch phu00e2n bu1ecf thu1eddi gian hu1ee3p lu00fd u0111u1ec3 lu00e0m bu00e0i thi Toiec Part 2nKhi lu00e0m bu00e0i TOEIC Part 2 vu1edbi 30 cu00e2u hu1ecfi, vu1edbi tu1eebng cu00e2u hu1ecfi bu1ea1n hu00e3y:nnBu01b0u1edbc 1: Nghe cu1ea9n thu1eadn mu1ed9t cu00e2u hu1ecfi hay mu1ed9t cu00e2u nu00f3i.nBu01b0u1edbc 2: Tiu1ebfp theo nghe lu1ea7n lu01b0u1ee3t 3 cu00e2u tru1ea3 lu1eddi (tu01b0u01a1ng u1ee9ng vu1edbi 3 u0111u00e1p u00e1n A, B, C).nBu01b0u1edbc 3: Lu1ef1a chu1ecdn mu1ed9t cu00e2u tru1ea3 lu1eddi thu00edch hu1ee3p nhu1ea5t cho cu00e2u hu1ecfi.nBu01b0u1edbc 4: Tu1eadn du1ee5ng 5s nghu1ec9 giu1eefa 2 cu00e2u hu1ecfi u0111u1ec3 chuu1ea9n bu1ecb cho cu00e2u hu1ecfi tiu1ebfp theo.nnBu1ea1n hu00e3y cu1ed1 gu1eafng nhu1edb cu1ea3 cu00e2u hu1ecfi vu00e0 cu1ea3 3 cu00e2u hu1ed3i u0111u00e1p. Vu1eady nu00ean viu1ec7c cu00f3 tru00ed nhu1edb tu1ed1t lu00e0 1 lu1ee3i thu1ebf. Nu1ebfu bu1ea1n khu00f4ng nghe u0111u01b0u1ee3c cu00e2u nu00e0o thu00ec bu1ea1n nu00ean bu1ecf qua cu00e2u u0111u00f3 u0111u1ec3 chuu1ea9n bu1ecb thu1eadt tu1ed1t cho cu00e2u tiu1ebfp theo.n1.3. Cu00e1c du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi thu01b0u1eddng gu1eb7p trong bu00e0i thi Toeic Part 2nThu00f4ng thu01b0u1eddng trong bu00e0i thi TOEIC Listening Part 2 su1ebd xuu1ea5t hiu1ec7n cu00e1c du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi sau u0111u00e2y:nnWh-question (cu00e2u hu1ecfi Wh): lu00e0 du1ea1ngu00a0cu00e2u hu1ecfi cu00f3 “tu1eeb hu1ecfi” nhu01b0: Who, Where, When, Why, How.nnVu00ed du1ee5: Who has the copy of the report? (Ai u0111ang cu00f3 bu1ea3n sao cu1ee7a bu00e1o cu00e1o vu1eady?). Where can I buy a new desk? (Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 mua chiu1ebfc ghu1ebf mu1edbi u1edf u0111u00e2u?).nnYes/ No question (cu00e2u hu1ecfi Yes/No):u00a0lu00e0 du1ea1ngu00a0cu00e2u hu1ecfi mu00e0 ngu01b0u1eddi nghe cu00f3 thu1ec3 tru1ea3 lu1eddiu00a0Yes/No.nnVu00ed du1ee5:u00a0Haven’t you had lunch? (Bu1ea1n chu01b0a u0103n tru01b0a u01b0?). No, I didn’t have time. (Khu00f4ng, tu00f4i khu00f4ng cu00f3 thu1eddi gian).nnTag question (cu00e2u hu1ecfi u0111uu00f4i): lu00e0 du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi cu00f3 u0111ou1ea1n u0111u1ea7u giu1ed1ng nhu01b0 cu00e2u khu1eb3ng u0111u1ecbnh nhu01b0ng cuu1ed1i cu00e2u lu1ea1i hu1ecfi thu00eam “phu1ea3i khu00f4ng?”.nnVu00ed du1ee5:u00a0The report is hard to understand, isn’t it? (Bu00e1o cu00e1o thu1eadt khu00f3 hiu1ec3u phu1ea3i khu00f4ng?). Yes, u00edt’s very confusing. (u0110u00fang vu1eady, nu00f3 ru1ea5t khu00f3 hiu1ec3u).nnSuggestion/ request (gu1ee3i u00fd/ yu00eau cu1ea7u): lu00e0 du1ea1ng cu00e2u hu1ecfiu00a0gu1ee3i u00fd/yu00eau cu1ea7uu00a0lu00e0m mu1ed9t viu1ec7c gu00ec u0111u00f3.nnVu00ed du1ee5: Would you like to walk to the convention center? (Bu1ea1n cu00f3 muu1ed1n u0111i bu1ed9 u0111u1ebfn trung tu00e2m hu1ed9i nghu1ecb?). Thats sounds like a great idea. (u0110u00f3 cu00f3 vu1ebb lu00e0 mu1ed9t u00fd tu01b0u1edfng tuyu1ec7t vu1eddi.).nnStatement (cu00e2u tru1ea7n thuu1eadt): lu00e0 du1ea1ng cu00e2u u0111u01b0a rau00a0u00fd kiu1ebfn, cu00e2u tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng cu0169ng u0111u01b0a ra quan u0111iu1ec3m:u00a0u0111u1ed3ng tu00ecnh/ phu1ea3n u0111u1ed1i hou1eb7c trung lu1eadpnnVu00ed du1ee5: The neighbors upstairs are so noisy. (Hu00e0ng xu00f3m tru00ean lu1ea7u thu1eadt u1ed3n u00e0o.). Yes, they certainly are. (Vu00e2ng, hu1ecd chu1eafc chu1eafn nhu01b0 vu1eady).nnChoice question (cu00e2u hu1ecfi lu1ef1a chu1ecdn): lu00e0 du1ea1ng cu00e2u hu1ecfiu00a0thu01b0u1eddng cu00f3u00a0u201coru201du00a0xuu1ea5t hiu1ec7n.nnVu00ed du1ee5: Would you like the table inside or outside? (Bu1ea1n muu1ed1n lu1ea5y cu00e1i bu00e0n bu00ean trong hay bu00ean ngou00e0i?). I’ll take the table inside. (Tu00f4i su1ebd lu1ea5y cu00e1i bu00e0n bu00ean trong). Bu00ean tru00ean lu00e0 cu00e1c du1ea1ng cu00e2u mu00e0 bu1ea1n thu01b0u1eddng xuyu00ean gu1eb7p trong Part 2. Vu00ec vu1eady du01b0u1edbi u0111u00e2y Ngoại Ngữ Tinh Tú su1ebd hu01b0u1edbng du1eabn bu1ea1n phu01b0u01a1ng phu00e1p u00f4n thi Toiec Part 2 nhu00e9!n==> Tham khu1ea3o thu00eam khu00f3a TOEIC Online Ngoại Ngữ Tinh Tú u0111u1ec3 bu1ee9t phu00e1 u0111iu1ec3m su1ed1 TOEIC trong thu1eddi gian ngu1eafn nhu1ea5t!n2. Mu1eb9o thi Toeic Part 2n2.1. Mu1eb9o lu00e0m bu00e0i thi du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi WH Questionsnn2.1.1. WhonnDu1ea1ng cu00e2u tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng gu1eb7pnnu2713u00a0Tu00ean ngu01b0u1eddi (personal names):u00a0Mr. John, Ms. Jennie, u2026. Vu00ed du1ee5:u00a0Who is going to meet Mr. Continue at the airport?nnHeu2019s at the airport.nMrs. Garcia will pick him up.nAt ten ou2019clock.nnu2713u00a0Vu1ecb tru00ed, chu1ee9c vu1ee5: manager (giu00e1m u0111u1ed1c), assistant (tru1ee3 lu00fd), head of department (tru01b0u1edfng phu00f2ng), u2026. Vu00ed du1ee5:u00a0Hello. Uh. Who are you?nnFine, thank you.nThe new secretary.nDowntown.nnu2713u00a0Tu00ean cu00f4ng ty, phu00f2ng ban: Design-House Company, Sales department, u2026. Vu00ed du1ee5:u00a0Who was chosen as the new partner?nnLiving-Home Uptown, Inc.nI bet he canu2019t.nYes, they said they would.nnu2713u00a0u0110u1ea1i tu1eeb nhu00e2n xu01b0ng:u00a0I, you, we, they, she, he, it Vu00ed du1ee5:u00a0Who should I contact to order office supplies?nnWe need copy paper.nYes, he made the order.nu00a0I will order them for you.nnu2713u00a0Du1ea1ng u201cI donu2019t knowu201d:u00a0Cu00e1c cu00e2u tru1ea3 lu1eddi khu00f4ng xu00e1c u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng: It hasnu2019t been decided yet/ Itu2019s a tough choice, u2026nnLu1eddi khuyu00eannnu27a8 Lou1ea1i tru1eeb cu00e1c cu00e2u tru1ea3 lu1eddi cu00f3 Yes/ No. u27a8 Cu00e2u tru1ea3 lu1eddi u0111u00fang thu01b0u1eddng lu00e0 tu00ean riu00eang: tu00ean cu00f4ng ty, tu00ean ngu01b0u1eddi, tu00ean nghu1ec1 nghiu1ec7p, chu1ee9c vu1ee5. u27a8 Thu00ec cu1ee7a cu00e2u tru1ea3 lu1eddi phu1ea3i khu1edbp vu1edbi thu00ec cu1ee7a cu00e2u hu1ecfi. (u0110u00e2y lu00e0 kiu1ec3u bu1eaby cu00e1c bu1ea1n thu01b0u1eddng bu1ecf quu00ean). u27a8 Hu1ecdc tu1eeb vu1ef1ng: chu1ee9c vu1ee5, vu1ecb tru00ed (mangager, director, assistant, u2026), tu00ean phu00f2ng ban (marketing, IT, sales, u2026), cu1ea5p bu1eadc trong gia u0111u00ecnh (father, mother, sister, u2026), … u27a8 Cu00e1c cu00e2u tru1ea3 lu1eddi thuu1ed9c du1ea1ng u201cI donu2019t knowu201d thu01b0u1eddng u0111u00fang. u27a8 Phu1ea3i nghe hu1ebft cu00e2u tru1ea3 lu1eddi => chu1ecdn u0111u00e1p u00e1n u0111u00fang.n2.1.2. WhennnCu00e1c du1ea1ng tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng gu1eb7pnnu2713u00a0Mu1ec7nh u0111u1ec1 chu1ec9 thu1eddi gian/ thu1eddi u0111iu1ec3m:u00a0when, not until, as soon as, before, afteru2026 When should I turn on the air conditioner? – When it reaches 25 degrees. u2713u00a0Giu1edbi tu1eeb + thu1eddi gian/ thu1eddi u0111iu1ec3m:u00a0in 2019,u00a0on Monday,u00a0afteru00a0Monday, …nnin +u00a0thu1eddi u0111iu1ec3m (thu00e1ng / nu0103m):u00a0vu00e0o thu1eddi u0111iu1ec3m (thu00e1ng / nu0103m) (Ex: in July).nnnon +u00a0thu1eddi u0111iu1ec3m (ngu00e0y / thu1ee9):u00a0vu00e0o thu1eddi u0111iu1ec3m (ngu00e0y / thu1ee9) (Ex: on Monday).nnnat +u00a0thu1eddi u0111iu1ec3m:u00a0vu00e0o thu1eddi u0111iu1ec3m xu00e1c u0111u1ecbnh (nhu01b0 giu1edd u0111u1ed3ng hu1ed3 hou1eb7c thu1eddi u0111iu1ec3m cu1ee5 thu1ec3 nhu01b0 giu1edd tru01b0a) (Ex: at noon, at 10AM).nnnbefore +u00a0thu1eddi u0111iu1ec3m:u00a0tru01b0u1edbc thu1eddi u0111iu1ec3m (Ex: before 3PM).nnnafter +u00a0thu1eddi u0111iu1ec3m:u00a0sau thu1eddi u0111iu1ec3m (Ex: after 3PM).nnnby +u00a0thu1eddi u0111iu1ec3m:u00a0tru01b0u1edbc thu1eddi u0111iu1ec3m (Ex: by next week).nnnin +u00a0khou1ea3ngu00a0thu1eddi gian:u00a0sau khou1ea3ng thu1eddi gian (Ex: in 2 years).nnnkhou1ea3ng thu1eddi gianu00a0+ ago:u00a0khou1ea3ng thu1eddi gian tru01b0u1edbc (Ex: 1 month ago).nnnbetween +u00a0khou1ea3ng thu1eddi gian:u00a0trong khou1ea3ng thu1eddi gian (Ex: between November and December).nduring +u00a0khou1ea3ng thu1eddi gian:u00a0trong suu1ed1t khou1ea3ng thu1eddi gian (Ex: during my childhood).nnVu00ed du1ee5:u00a0When will the conference start? In 5 minutes.nnLu1eddi khuyu00eannnu27a8 Hu1ecfi vu1ec1 mu1ed1c thu1eddi gian thu00ec cu00e2u tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng cu00f3” Giu1edbi tu1eebu00a0hou1eb7c mu1ec7nh u0111u1ec1 chu1ec9 thu1eddi gian / thu1eddi u0111iu1ec3m. u27a8 Thu1eddi gian cu1ee7a cu00e2u tru1ea3 lu1eddi phu1ea3i khu1edbp vu1edbi thu00ec cu1ee7a cu00e2u hu1ecfi ( hiu1ec7n tu1ea1i, quu00e1 khu1ee9, tu01b0u01a1ng lai ). u27a8 Bu1ea1n phu1ea3i nu1eafm ru00f5 cu1ea5u tru00fac cu1ee7a giu1edbi tu1eeb + thu1eddi gian /thu1eddi u0111iu1ec3m.n2.1.3. WherennCu00e1c du1ea1ng tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng gu1eb7pnnu2713u00a0Giu1edbi tu1eeb + u0111u1ecba u0111iu1ec3m:u00a0in my room, at theu00a0office…nnIn: + khu00f4ng gian, u0111u1ecba u0111iu1ec3m:u00a0in the room, in the park.nnnOn + bu1ec1 mu1eb7t:u00a0On the table, On the third floor, u2026nnnAt + u0111u1ecba chu1ec9/ u0111u1ecba u0111iu1ec3m cu1ee5 thu1ec3:u00a0At 135 Hill Street, at the meeting, u2026nnnNext to + N:u00a0Next to the man (ku1ebf bu00ean ngu01b0u1eddi u0111u00e0n u00f4ng).nnnBetween A and B:u00a0Between the bookstore and drug store.nnVu00ed du1ee5: Where was the company picnic held? At the park next to the lake. u2713 Chu1ec9 u0111u01b0u1eddng/ u0111u1ecba u0111iu1ec3m: turn left, turn right, opposite the park Vu00ed du1ee5:u00a0Where is the entrance to the parking garage? – Go straight ahead. u2713 Bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng tu00ean ngu01b0u1eddi/ vu1ecb tru00ed chu1ee9c vu1ee5:u00a0Ms. Ha, the accountant… Where can I find the customersu2019 phone number? – The secretary should know.nnLu1eddi khuyu00eannnu27a8 Hu1ecfi vu1ec1 nu01a1i chu1ed1n nu00ean cu00e2u tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng cu00f3 Giu1edbi tu1eeb chu1ec9 nu01a1i chu1ed1n. u27a8 Bu1ea1n phu1ea3i nu1eafm ru00f5 cu1ea5u tru00fac cu1ee7a giu1edbi tu1eeb + nu01a1i chu1ed1n. u27a8 Nu00ean tu1eadp trung nghe ku1ef9 cu1ea3 cu00e2u hu1ecfi vu00e0 cu00e2u tru1ea3 lu1eddi.n2.1.4. WhynnCu00e1c du1ea1ng tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng gu1eb7pnnu2713 Bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng Because, Because of, Since, As + Lu00fd do: Vu00ed du1ee5:u00a0Why were you so late this morning? – Because of the traffic jam. u2713 Khu00f4ng bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng Because, Since, As, u2026 Vu00ed du1ee5:u00a0Why doesnu2019t the museum open today? – Itu2019s Monday. u2713 Bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng To V Vu00ed du1ee5:u00a0Why did you go to England? – To study.nnLu1eddi khuyu00eannnu27a8 Thu01b0u1eddng tru1ea3 lu1eddi bu1eb1ng u201cbecause/ because of/ due to/ owning to/ as/ since/ thank tou201d. u27a8 Tuy nhiu00ean nhiu1ec1u cu00e2u khu00f4ng cu00f3 u201cbecauseu201d, nghu0129a vu1eabn u1ed5n thu00ec vu1eabn u0111u01b0u1ee3c chu1ecdn.nu00a02.1.5. HownnCu00e1c du1ea1ng tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng gu1eb7pnnu2713u00a0How many/ How much: Tru1ea3 lu1eddi vu1ec1 su1ed1 lu01b0u1ee3ng/ tiu1ec1n. Vu00ed du1ee5: 50 dollars, 3 chairs. u2713u00a0How + be + N: Hu1ecfi vu1ec1 tu00ednh chu1ea5t cu1ee7a N. u2713 How can:u00a0Hu1ecfi vu1ec1 cu00e1ch thu1ee9c => cu00e2u tru1ea3 lu1eddi lu00e0 lu1eddi hu01b0u1edbng du1eabn. Vu00ed du1ee5:u00a0How can I find the bus stop? – Turn right. It’s in front ofu00a0ACD school. u2713u00a0How often: Hu1ecfi vu1ec1 tu1ea7n suu1ea5t => cu00e2u tru1ea3 lu1eddi vu1ec1 su1ed1 lu1ea7n/ u0111u1ed9 thu01b0u1eddng xuyu00ean. Vu00ed du1ee5:u00a0Twice a week (hai lu1ea7n 1 tuu1ea7n), Always/ often/ sometimes/ u2026nnLu1eddi khuyu00eannnu27a8 Chu00fa u00fd cu00e1c tu1eeb u0111u1ec3 hu1ecfi thu01b0u1eddng u0111i vu1edbi How. u27a8 Cu1ea7n phu00e2n biu1ec7t u201chow longu201d u2013 khou1ea3ng thu1eddi gian vu1edbi u201cwhenu201d u2013 mu1ed1c thu1eddi gian.n2.2. Mu1eb9o lu00e0m bu00e0i thi du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi Yes/No QuestionsnnCu00e1c du1ea1ng tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng gu1eb7pnnu2713u00a0Bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng Yes/ No:u00a0 Vu00ed du1ee5:u00a0Have you introduced yourself to the new employee? – No, Iu2019ve been busy today. u2713u00a0Khu00f4ng bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng Yes/ No:u00a0 Vu00ed du1ee5:u00a0Will you be checking your e-mail tomorrow? Actually, Iu2019ll be on vacation.nnLu1eddi khuyu00eannnu27a8u00a0Mu1ed9t su1ed1 tu1eeb hay gu1eb7p trong cu00e2u tru1ea3 lu1eddi cu1ea7n nhu1edb: + Sure/ Of course (Chu1eafc chu1eafn ru1ed3i). + Why not? (Sao khu00f4ng?). + Yes/ No.nn2.3. Mu1eb9o lu00e0m bu00e0i thi du1ea1ng cu00e2u tu01b0u1eddng thuu1eadt (Statement)nnCu00e1c du1ea1ng tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng gu1eb7pnnu2713u00a0Cu00e2u tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng cu0169ng u0111u01b0a ra u00fd kiu1ebfn cu1ee7a mu00ecnh:u00a0u0111u1ed3ng tu00ecnh/ phu1ea3n u0111u1ed1i hou1eb7c trung lu1eadp. Vu00ed du1ee5:u00a0I was very impressed with Zoeyu2019s singing. – Yes, she has a wonderful voice.nnLu1eddi khuyu00eannnu27a8 u0110u01b0a ra tu00ecnh huu1ed1ng u0111u00f2i hu1ecfi ngu01b0u1eddi nghe phu1ea3i cu00f3 cu00e2u tru1ea3 lu1eddi hu1ee3p lu00fd. u27a8 u0110u01b0a ra cu00e2u nhu1eadn u0111u1ecbnh u27a8 u0111u01b0a ra u00fd kiu1ebfn u0111u1ed3ng tu00ecnh hou1eb7c phu1ea3n u0111u1ed1i. u27a8 Cu00e2u tru1ea3 lu1eddi cu00e0ng lu1eb7p thu00ec cu00e2u tru1ea3 lu1eddi u0111u00f3 cu00e0ng bu1eaby vu00e0 du1ec5 sai.n2.4. Mu1eb9o lu00e0m bu00e0i thi du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi u0111uu00f4i (Tag Questions)nnCu00e1c du1ea1ng tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng gu1eb7pnnu2713u00a0Tru1ea3 lu1eddi cu00f3 Yes/No: Vu00ed du1ee5:u00a0You know her,u00a0don’t you? – No, I don’t know. u2713u00a0Tru1ea3 lu1eddi giu00e1n tiu1ebfp khu00f4ng cu00f3 Yes/No: Vu00ed du1ee5:u00a0You set up chairs in the conference room, didnu2019t you? – Yes, 200 seats in total.nnLu1eddi khuyu00eannnu27a8 u0110u00e2y lu00e0 du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi du1ec5 nhu1ea5t trong part 2. Bu1ea1n chu1ec9 cu1ea7n chu1ecdn u0111u00e1p u00e1n cu00f3 chu1ee9a Yes hay No trong cu00e2u tru1ea3 lu1eddi. u27a8u00a0Mu1ed9t su1ed1 tu1eeb hay gu1eb7p trong cu00e2u tru1ea3 lu1eddi cu1ea7n nhu1edb: + Sure/ Of course (Chu1eafc chu1eafn ru1ed3i.). + Why not? (Sao khu00f4ng?). + Yes/ No.n2.5. Mu1eb9o lu00e0m bu00e0i thi du1ea1ng cu00e2u gu1ee3i u00fd (Suggesstion Questions)nnCu00e1c du1ea1ng tru1ea3 lu1eddi thu01b0u1eddng gu1eb7pnnu2713u00a0Tru1ea3 lu1eddi cu00f3 Yes/No: Vu00ed du1ee5:u00a0Would you like to drink coffee? – No, thanks.u00a0I have to go now. u2713u00a0Tru1ea3 lu1eddi khu00f4ng cu00f3 Yes/No: Vu00ed du1ee5:Would you like to walk to the convention center? (Bu1ea1n cu00f3 muu1ed1n u0111i bu1ed9 u0111u1ebfn trung tu00e2m hu1ed9i nghu1ecb?). Thats sounds like a great idea. (u0110u00f3 cu00f3 vu1ebb lu00e0 mu1ed9t u00fd tu01b0u1edfng tuyu1ec7t vu1eddi.).nnLu1eddi khuyu00eannnu27a8 u0110u00e2y lu00e0 du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi gu1ee3i u00fd, cu00f3 thu1ec3 bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng: + Why donu2019t you/ we + V (infi). + How about + V(ing). + Letu2019s + v (infi).n3. Nhu1eefng lu01b0u u00fd quan tru1ecdng cu1ea7n nu1eafm khi u00f4n tu1eadp Toeic Part 2nnHu1ecdc vu00e0 ghi nhu1edb cu00e1c du1ea1ng cu00e2u hu1ecfi vu00e0 cu00e1c du1ea1ng cu00e2u tru1ea3 lu1eddi u1ee9ng vu1edbi tu1eebng lou1ea1i cu00e2u hu1ecfi.nLu1eafng nghe thu1eadt ku0129 cu00e2u hu1ecfi u1edf tu1eeb u0111u1ea7u tiu00ean u0111u1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh u0111u00f3 lu00e0 lou1ea1i cu00e2u hu1ecfi gu00ec.nNghe cu00e1c cu00e2u hu1ed3i u0111u00e1p vu00e0 su1eed du1ee5ng phu01b0u01a1ng phu00e1p lou1ea1i tru1eeb u0111u1ec3 chu1ecdn ra cu00e2u tru1ea3 lu1eddi u0111u00fang nhu1ea5t.nVu1edbi cu00e1c bu1ea1n mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7u luyu1ec7n thi, phu01b0u01a1ng phu00e1p ghi chu00e9p chu00ednh tu1ea3 nhu01b0u00a0Ngoại Ngữ Tinh Tú u0111u00e3 chia su1ebb u1edf mu1eb9o thi Toeic Part 1 vu1eabn cu00f3 thu1ec3 u00e1p du1ee5ng mu1ed9t cu00e1ch hiu1ec7u quu1ea3 nhu1ea5t u0111u1ec3 gia tu0103ng khu1ea3 nu0103ng nghe chuu1ea9n xu00e1c tu1eebng tu1eeb.nSau khi nghe, mu1edf script ra. Kiu1ec3m tra xem mu00ecnh sai u1edf u0111u00e2u vu00e0 vu00ec sao sai. Tiu1ebfp theo lu00e0 ghi lu1ea1i vu00e0o mu1ed9t cuu1ed1n su1ed5.nGhi chu00fa lu1ea1i nhu1eefng tu1eeb mu1edbi/ cu1ea5u tru00fac mu1edbi mu00e0 bu1ea1n chu01b0a biu1ebft.nnMu1ed9t su1ed1 cu00e2u tru1ea3 lu1eddi 90% u0111u00fang trong mu1ecdi tru01b0u1eddng hu1ee3p:nnI donu2019t know.nI have no idea.nI donu2019t have any clue.nI havenu2019t heard of it.nIt hasnu2019t been decided yet.nWe are not quite sure yet.nThey didnu2019t say anything about it.nBeats me.nHow would I know?nnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 mu1eb9o thi TOEIC Part 2 vu1edbi u0111u1ea7y u0111u1ee7 hu01b0u1edbng du1eabn cu1ee5 thu1ec3 vu00e0 chi tiu1ebft nhu1ea5t mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) muu1ed1n gu1eedi u0111u1ebfn bu1ea1n u0111u1ecdc. Nu1ebfu bu1ea1n u0111ang tu00ecm kiu1ebfm trung tu00e2m luyu1ec7n thi TOEIC u0110u00e0 Nu1eb5ng, cu00f3 thu1ec3 u0111u1ebfn 4Life, tu1ea1i u0111u00e2y vu1edbi u0111u1ed9i ngu0169 giu1ea3ng viu00ean, thu1ea7y cu00f4 du1ea1y TOEIC u1edf u0110u00e0 Nu1eb5ng nhiu1ec1u nu0103m kinh nghiu1ec7m, chu00fang tu00f4i tu1ef1 tin su1ebd giu00fap bu1ea1n u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec3m cao trong thu1eddi gian u00f4n tu1eadp tu1ed1i u01b0u nhu1ea5t.nTham khu1ea3o thu00eam:nnMu1eb9o thi TOEIC Part 3 [Tips hay tru00e1nh bu1eaby u0111u1ec3 u0111u1ea1t u0111iu1ec3m cao]nMu1eb9o Thi Toeic Part 4 [Listening]nMu1eb9o thi Toeic Part 1 [Hu01b0u1edbng du1eabn chi tiu1ebft & Cu1ee5 thu1ec3 tu1eebng phu1ea7n]”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”tien123″},”datePublished”:”2021-04-21T16:46:29+07:00″,”dateModified”:”2021-08-08T16:01:03+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:17,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment