Những ai đã từng học tiếng Anh chắc hẳn đã quen với những quy tắc ghi nhớ trật tự từ khi học tiếng Anh. Và đương nhiên không phải ai cũng có thể ghi nhớ được những thứ liên quan đến OPSACOMP. Hãy tham khảo ngay bài viết này của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) để biết nhiều kiến thức hay và bổ ích nhé.

OPSACOMP - Quy tắc ghi nhớ trật từ từ trong câu tiếng Anh
OPSACOMP – Quy tắc ghi nhớ trật từ từ trong câu tiếng Anh

1. OPSACOMP – Quy tắc ghi nhớ trật từ từ trong câu tiếng Anh

Chúng ta nói a fat old lady, nhưng lại không thể nói an old fat lady, a small shiny black leather handbag chứ không nói là a leather black shiny small handbag. Vậy quy định của các trật tự này như thế nào.
Một bí quyết hữu ích (helpful tips) giúp các bạn có thể ghi nhớ tất cả những quy tắc phức tạp đó. Thay vì nhớ một loạt các qui tắc, các bạn chỉ cần nhớ cụm viết tắt: “OPSACOMP”, trong đó:

 • Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…
 • Size – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long, short, tall…
 • Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ : old, young, old, new…
 • Color – tính từ chỉ màu sắc. Ví dụ: orange, yellow, light blue, dark brown ….
 • Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: Japanese, American, British, Vietnamese…
 • Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…
 • Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

Ví dụ: Japanese/ a/ car/ new/ red / big/ luxurious/
Sắp xếp trật tự các tính từ này như thế nào?

 • Tính từ mới (new) chỉ độ tuổi (Age)
 • Tính từ đỏ (red) chỉ màu sắc (Color)
 • Tính từ sang trọng (luxurious) chỉ quan điểm, đánh giá (Opinion)
 • Tính từ Nhật Bản (Japanese) chỉ nguồn gốc, xuất xứ (Origin)

Sau khi các bạn xác định chức năng của các tính từ theo cách viết OPSACOMP, chúng ta sẽ dễ dàng viết lại trật tự của câu này như sau: a luxurious big new red Japanese car.

2. Bài tập vận dụng và đáp án

Sắp xếp lại trật tự các từ sau

 1. grey / long / beard / a
 2. car / black / big / a
 3. flowers / red / small
 4. blonde / hair / long
 5. house / a / modern / big / brick

Đáp án

 1. a long grey beard
 2. a big black car
 3. small red flowers
 4. a long blonde hair
 5. a big modern brick house

Trên đây là tổng hợp những kiến thức liên quan đến OPSACOMP. Hy vọng bài vết này của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ có ích cho bạn. Chúc bạn đạt được điểm cao trong các kỳ thi sắp tới.

Đánh giá bài viết

[Total: 5 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”OpSACOMP – Quy tu1eafc ghi nhu1edb tru1eadt tu1eeb tu1eeb trong cu00e2u tiu1ebfng Anh”,”description”:”Nhu1eefng ai u0111u00e3 tu1eebng hu1ecdc tiu1ebfng Anh chu1eafc hu1eb3n u0111u00e3 quen vu1edbi nhu1eefng quy tu1eafc ghi nhu1edb tru1eadt tu1ef1 tu1eeb khi hu1ecdc tiu1ebfng Anh. Vu00e0 u0111u01b0u01a1ng nhiu00ean khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng cu00f3 thu1ec3 ghi nhu1edb u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng thu1ee9 liu00ean quan u0111u1ebfn OPSACOMP. Hu00e3y tham khu1ea3o ngay bu00e0i viu1ebft nu00e0y cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111u1ec3…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/08/opsacomp.png”,”width”:1920,”height”:1080},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”OpSACOMP – Quy tu1eafc ghi nhu1edb tru1eadt tu1eeb tu1eeb trong cu00e2u tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”Nhu1eefng ai u0111u00e3 tu1eebng hu1ecdc tiu1ebfng Anh chu1eafc hu1eb3n u0111u00e3 quen vu1edbi nhu1eefng quy tu1eafc ghi nhu1edb tru1eadt tu1ef1 tu1eeb khi hu1ecdc tiu1ebfng Anh. Vu00e0 u0111u01b0u01a1ng nhiu00ean khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng cu00f3 thu1ec3 ghi nhu1edb u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng thu1ee9 liu00ean quan u0111u1ebfn OPSACOMP. Hu00e3y tham khu1ea3o ngay bu00e0i viu1ebft nu00e0y cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111u1ec3 biu1ebft nhiu1ec1u kiu1ebfn thu1ee9c hay vu00e0 bu1ed5 u00edch nhu00e9.nn1. OPSACOMP – Quy tu1eafc ghi nhu1edb tru1eadt tu1eeb tu1eeb trong cu00e2u tiu1ebfng AnhnChu00fang ta nu00f3i a fat old lady, nhu01b0ng lu1ea1i khu00f4ng thu1ec3 nu00f3i an old fat lady, a small shiny black leather handbag chu1ee9 khu00f4ng nu00f3i lu00e0 a leather black shiny small handbag. Vu1eady quy u0111u1ecbnh cu1ee7a cu00e1c tru1eadt tu1ef1 nu00e0y nhu01b0 thu1ebf nu00e0o.nMu1ed9t bu00ed quyu1ebft hu1eefu u00edch (helpful tips) giu00fap cu00e1c bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 ghi nhu1edb tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng quy tu1eafc phu1ee9c tu1ea1p u0111u00f3. Thay vu00ec nhu1edb mu1ed9t lou1ea1t cu00e1c qui tu1eafc, cu00e1c bu1ea1n chu1ec9 cu1ea7n nhu1edb cu1ee5m viu1ebft tu1eaft: u201cOPSACOMPu201d, trong u0111u00f3:nnOpinion – tu00ednh tu1eeb chu1ec9 quan u0111iu1ec3m, su1ef1 u0111u00e1nh giu00e1. Vu00ed du1ee5: beautiful, wonderful, terribleu2026nSize – tu00ednh tu1eeb chu1ec9 ku00edch cu1ee1. Vu00ed du1ee5: big, small, long, short, tallu2026nAge – tu00ednh tu1eeb chu1ec9 u0111u1ed9 tuu1ed5i. Vu00ed du1ee5 : old, young, old, newu2026nColor – tu00ednh tu1eeb chu1ec9 mu00e0u su1eafc. Vu00ed du1ee5: orange, yellow, light blue, dark brown u2026.nOrigin u2013 tu00ednh tu1eeb chu1ec9 nguu1ed3n gu1ed1c, xuu1ea5t xu1ee9. Vu00ed du1ee5: Japanese, American, British, Vietnameseu2026nMaterial u2013 tu00ednh tu1eeb chu1ec9 chu1ea5t liu1ec7u . Vu00ed du1ee5: stone, plastic, leather, steel, silku2026nPurpose u2013 tu00ednh tu1eeb chu1ec9 mu1ee5c u0111u00edch, tu00e1c du1ee5ng.nnVu00ed du1ee5: Japanese/ a/ car/ new/ red / big/ luxurious/nSu1eafp xu1ebfp tru1eadt tu1ef1 cu00e1c tu00ednh tu1eeb nu00e0y nhu01b0 thu1ebf nu00e0o?nnTu00ednh tu1eeb mu1edbi (new) chu1ec9 u0111u1ed9 tuu1ed5i (Age)nTu00ednh tu1eeb u0111u1ecf (red) chu1ec9 mu00e0u su1eafc (Color)nTu00ednh tu1eeb sang tru1ecdng (luxurious) chu1ec9 quan u0111iu1ec3m, u0111u00e1nh giu00e1 (Opinion)nTu00ednh tu1eeb Nhu1eadt Bu1ea3n (Japanese) chu1ec9 nguu1ed3n gu1ed1c, xuu1ea5t xu1ee9 (Origin)nnSau khi cu00e1c bu1ea1n xu00e1c u0111u1ecbnh chu1ee9c nu0103ng cu1ee7a cu00e1c tu00ednh tu1eeb theo cu00e1ch viu1ebft OPSACOMP, chu00fang ta su1ebd du1ec5 du00e0ng viu1ebft lu1ea1i tru1eadt tu1ef1 cu1ee7a cu00e2u nu00e0y nhu01b0 sau: a luxurious big new red Japanese car.n2. Bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng vu00e0 u0111u00e1p u00e1nnSu1eafp xu1ebfp lu1ea1i tru1eadt tu1ef1 cu00e1c tu1eeb saunngrey / long / beard / ancar / black / big / anflowers / red / smallnblonde / hair / longnhouse / a / modern / big / bricknnu0110u00e1p u00e1nnna long grey beardna big black carnsmall red flowersna long blonde hairna big modern brick housennTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p nhu1eefng kiu1ebfn thu1ee9c liu00ean quan u0111u1ebfn OPSACOMP. Hy vu1ecdng bu00e0i vu1ebft nu00e0y cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd cu00f3 u00edch cho bu1ea1n. Chu00fac bu1ea1n u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec3m cao trong cu00e1c ku1ef3 thi su1eafp tu1edbi.”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Du00e2ng Tru1ea7n”},”datePublished”:”2021-08-28T23:39:55+07:00″,”dateModified”:”2021-09-05T17:37:43+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:5,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment