Chắc hẳn thì quá khứ đơn thì không mấy xa lạ với hầu hết những ai từng học qua về ngữ pháp tiếng Anh căn bản. Vậy thì quá khứ đơn với TOBE được chia như thế nào? Để tránh nhầm lẫn, hãy cùng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tìm hiểu kĩ phần này nhé!

Thì quá khứ đơn với TOBE
Thì quá khứ đơn với TOBE

1. Định nghĩa thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)

Thì quá khứ đơn được sử dụng để diễn tả một hành động đã từng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

2. Thì quá khứ đơn với TOBE

Với động từ TOBE trong thì quá khứ đơn sẽ được chia thành: was were. Mỗi loại sẽ được dùng với một chủ ngữ nhất định.

 • I, she, he, it, N (số ít) + was
 • You, they, we, N (số nhiều) + were

Ví dụ:

 • He was a doctor. (Anh ấy từng là bác sĩ.)
 • They were in DaNang on their summer vacation last month. (Họ đã ở Đà Nẵng vào kỳ nghỉ hè tháng trước.)

3. Cấu trúc các loại câu trong thì quá khứ đơn với TOBE

Công thức thì quá khứ đơn với TOBE
Công thức thì quá khứ đơn với TOBE

3.1. Câu khẳng định

Công thức: S + was/ were + …

Trong đó: S (subject): Chủ ngữ

Chú ý:

 • S = I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít + was
 • S = We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + were

Ví dụ:

 • I was at my uncle’s house yesterday afternoon. (Tôi đã ở nhà chú tôi vào chiều hôm qua.)
 • They were in Paris on their summer holiday last year. (Họ ở Pa Ri vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.)

3.2. Câu phủ định

Công thức: S + was/ were + not + …

Chú ý:

 • was not = wasn’t
 • were not = weren’t

Ví dụ:

 • He wasn’t very happy last night because of having lost money. (Tối qua anh ấy không vui vì mất tiền.)
 • We weren’t in the park yesterday afternoon. (Chiều qua chúng tôi không ở công viên.)

3.3. Câu nghi vấn

Công thức: Was/ Were + S +…?

Trả lời:

 • Yes, S + was/ were.
 • No, S + wasn’t/ weren’t.

Ví dụ:

 • Was he drunk last night ? (Tối qua anh ta có say không?)
  Yes, he was./ No, he wasn’t.
 • Were they at work yesterday? (Hôm qua họ có làm việc không?)
  Yes, they were./ No, they weren’t.

4. Bài tập thì quá khứ đơn với TOBE

Bài tập thì quá khứ đơn với TOBE
Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu. Sử dụng was, were, wasn’t, weren’t

 1. Mom and Dad _______ at home yesterday. They were at the hospital.
 2. Yesterday was Monday. I _______ at school.
 3. _______ he free all day yesterday?
 4. The weather_______ nice. It was windy and rainy.
 5. I_______ in Paris last month.
 6. She _______ tired last night.
 7. I _______ with him yesterday.
 8. _______ you at Lucy’s house yesterday?
 9. He _______ not at school. He was at home.
 10. _______ they happy last week?
 11. _______ It cold last night? – No, it _______ . It was hot.
 12. Were you busy yesterday? – Yes, I _______
 13. _______ Sam ill last night? – Yes, she _______
 14. Where _______ they on Sunday? – They _______ at the store.
 15. _______ Nina and Sam strong this morning? – No, they _______

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. _______ you hot yesterday?

 1. Are
 2. Was
 3. Were

2. It _______ very hot yesterday.

 1. is
 2. was
 3. were

3. I _____ so happy yesterday.

 1. was
 2. were
 3. am

4. Where ______ you now?

 1. Are
 2. Was
 3. Were

5. Why _______ your brother sad last night?

 1. were
 2. is
 3. was

Trên đây là chi tiết về thì quá khứ đơn với TOBE. Hy vọng với chia sẻ của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) giúp bạn giải đáp được thắc mắc về các chia TOBE của thì quá khứ đơn. Hãy chăm chỉ rèn luyện kiến thức tiếng Anh hàng ngày nhé!

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 25 Average: 4.1]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n vu1edbi TOBE”,”description”:”Chu1eafc hu1eb3n thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n thu00ec khu00f4ng mu1ea5y xa lu1ea1 vu1edbi hu1ea7u hu1ebft nhu1eefng ai tu1eebng hu1ecdc qua vu1ec1 ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cu0103n bu1ea3n. Vu1eady thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n vu1edbi TOBE u0111u01b0u1ee3c chia nhu01b0 thu1ebf nu00e0o? u0110u1ec3 tru00e1nh nhu1ea7m lu1eabn, hu00e3y cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u ku0129 phu1ea7n nu00e0y nhu00e9! 1….”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/07/nhan-biet-thi-qua-khu-don-voi-tobe.jpg”,”width”:1024,”height”:767},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n vu1edbi TOBE”,”reviewBody”:”Chu1eafc hu1eb3n thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n thu00ec khu00f4ng mu1ea5y xa lu1ea1 vu1edbi hu1ea7u hu1ebft nhu1eefng ai tu1eebng hu1ecdc qua vu1ec1 ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cu0103n bu1ea3n. Vu1eady thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n vu1edbi TOBE u0111u01b0u1ee3c chia nhu01b0 thu1ebf nu00e0o? u0110u1ec3 tru00e1nh nhu1ea7m lu1eabn, hu00e3y cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u ku0129 phu1ea7n nu00e0y nhu00e9!nn1. u0110u1ecbnh nghu0129a thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n (Simple Past Tense)nThu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng u0111u00e3 tu1eebng xu1ea3y ra vu00e0 ku1ebft thu00fac trong quu00e1 khu1ee9.n2. Thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n vu1edbi TOBEnVu1edbi u0111u1ed9ng tu1eeb TOBE trong thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n su1ebd u0111u01b0u1ee3c chia thu00e0nh: was vu00e0 were. Mu1ed7i lou1ea1i su1ebd u0111u01b0u1ee3c du00f9ng vu1edbi mu1ed9t chu1ee7 ngu1eef nhu1ea5t u0111u1ecbnh.nnI, she, he, it, N (su1ed1 u00edt) + wasnYou, they, we, N (su1ed1 nhiu1ec1u) + werennVu00ed du1ee5:nnHe was a doctor. (Anh u1ea5y tu1eebng lu00e0 bu00e1c su0129.)nThey were in DaNang on their summer vacation last month. (Hu1ecd u0111u00e3 u1edf u0110u00e0 Nu1eb5ng vu00e0o ku1ef3 nghu1ec9 hu00e8 thu00e1ng tru01b0u1edbc.)nn3. Cu1ea5u tru00fac cu00e1c lou1ea1i cu00e2u trong thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n vu1edbi TOBEnn3.1. Cu00e2u khu1eb3ng u0111u1ecbnhnCu00f4ng thu1ee9c: S + was/ were + …nTrong u0111u00f3: S (subject): Chu1ee7 ngu1eefnChu00fa u00fd:nnS = I/ He/ She/ It/ Danh tu1eeb su1ed1 u00edt + wasnS = We/ You/ They/ Danh tu1eeb su1ed1 nhiu1ec1u + werennVu00ed du1ee5:nnI was at my uncleu2019s house yesterday afternoon. (Tu00f4i u0111u00e3 u1edf nhu00e0 chu00fa tu00f4i vu00e0o chiu1ec1u hu00f4m qua.)nThey were in Paris on their summer holiday last year. (Hu1ecd u1edf Pa Ri vu00e0o ku1ef3 nghu1ec9 hu00e8 nu0103m ngou00e1i.)nn3.2. Cu00e2u phu1ee7 u0111u1ecbnhnCu00f4ng thu1ee9c: S + was/ were + not + …nChu00fa u00fd:nnwas not = wasnu2019tnwere not = werenu2019tnnVu00ed du1ee5:nnHe wasnu2019t very happy last night because of having lost money. (Tu1ed1i qua anh u1ea5y khu00f4ng vui vu00ec mu1ea5t tiu1ec1n.)nWe werenu2019t in the park yesterday afternoon. (Chiu1ec1u qua chu00fang tu00f4i khu00f4ng u1edf cu00f4ng viu00ean.)nn3.3. Cu00e2u nghi vu1ea5nnCu00f4ng thu1ee9c: Was/ Were + S +u2026?nTru1ea3 lu1eddi:nnYes, S + was/ were.nNo, S + wasnu2019t/ werenu2019t.nnVu00ed du1ee5:nnWas he drunk last night ? (Tu1ed1i qua anh ta cu00f3 say khu00f4ng?)nYes, he was./ No, he wasnu2019t.nWere they at work yesterday? (Hu00f4m qua hu1ecd cu00f3 lu00e0m viu1ec7c khu00f4ng?)nYes, they were./ No, they werenu2019t.nn4. Bu00e0i tu1eadp thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n vu1edbi TOBEnnBu00e0i tu1eadp 1: u0110iu1ec1n vu00e0o chu1ed7 tru1ed1ng u0111u1ec3 hou00e0n thu00e0nh cu00e2u. Su1eed du1ee5ng was, were, wasnu2019t, werenu2019tnnMom and Dad _______ at home yesterday. They were at the hospital.nYesterday was Monday. I _______ at school.n_______ he free all day yesterday?nThe weather_______ nice. It was windy and rainy.nI_______ in Paris last month.nShe _______ tired last night.nI _______ with him yesterday.n_______ you at Lucyu2019s house yesterday?nHe _______ not at school. He was at home.n_______ they happy last week?n_______ It cold last night? – No, it _______ . It was hot.nWere you busy yesterday? – Yes, I _______n_______ Sam ill last night? – Yes, she _______nWhere _______ they on Sunday? – They _______ at the store.n_______ Nina and Sam strong this morning? – No, they _______nnBu00e0i tu1eadp 2: Chu1ecdn u0111u00e1p u00e1n u0111u00fangn1. _______ you hot yesterday?nnArenWasnWerenn2. It _______ very hot yesterday.nnisnwasnwerenn3. I _____ so happy yesterday.nnwasnwerenamnn4. Where ______ you now?nnArenWasnWerenn5. Why _______ your brother sad last night?nnwerenisnwasnnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 chi tiu1ebft vu1ec1 thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n vu1edbi TOBE. Hy vu1ecdng vu1edbi chia su1ebb cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) giu00fap bu1ea1n giu1ea3i u0111u00e1p u0111u01b0u1ee3c thu1eafc mu1eafc vu1ec1 cu00e1c chia TOBE cu1ee7a thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n. Hu00e3y chu0103m chu1ec9 ru00e8n luyu1ec7n kiu1ebfn thu1ee9c tiu1ebfng Anh hu00e0ng ngu00e0y nhu00e9!nTham khu1ea3o thu00eam:nn14+ Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh hiu1ec7u quu1ea3nLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7unLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1ea5t gu1ed1c”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”cuong123″},”datePublished”:”2021-07-11T10:42:19+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T21:54:45+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:4.1,”ratingCount”:25,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment